1-11-1963 Đảo Chánh Chính Quyền Ngô Đình Diệm


Tướng Tôn Thất Đính, một trong những người dẫn đầu cuộc đảo chánh lật đổ chính quyền Ngô Đình Diệm. Hình trích từ FBDung Dang Posted by Admin ĐN Binh sĩ Lữ đoàn bảo vệ Phủ TT bị bắt giữ. Ogden Williams Collection - Vietnam Center and Archive Hình trích từ FBDung Dang Posted by Admin ĐN Bộ Quốc Phòng, góc Gia Long-Pasteur - Dân và lính cứu hỏa. Douglas Pike Collection - Vietnam Center and Archive Hình trích từ FBDung Dang Posted by Admin ĐN Những thiệt hại do cuộc đảo chánh 1-11-1963 Lee Baker Collection - Vietnam Center and Archive Hình trích từ FBDung Dang Posted by Admin ĐN Đảo chánh 1 11 1963 - Thành Cộng Hòa, nơi trú đóng của đơn vị bảo vệ Phủ Tổng Thống. Hình trích từ FBDung Dang Posted by Admin ĐN Đảo chánh 1 11 1963 - Thành Cộng Hòa, nơi trú đóng của đơn vị bảo vệ Phủ Tổng Thống. Hình trích từ FBDung Dang Posted by Admin ĐN Đảo chánh 1 11 1963 - Thành Cộng Hòa, nơi trú đóng của đơn vị bảo vệ Phủ Tổng Thống. Hình trích từ FBDung Dang Posted by Admin ĐN Tượng Ngô Đình Diệm bị bắn phá. Douglas Pike Collection - Vietnam Center and Archive Hình trích từ FBDung Dang Posted by Admin ĐN Dinh Gia Long ngày 1-11-1963. Hình trích từ FBDung Dang Posted by Admin ĐN Dinh Gia Long ngày 1-11-1963. Hình trích từ FBDung Dang Posted by Admin ĐN Dinh Gia Long ngày 1-11-1963. Hình trích từ FBDung Dang Posted by Admin ĐN Dinh Gia Long ngày 1-11-1963. Hình trích từ FBDung Dang Posted by Admin ĐN Dinh Gia Long ngày 1-11-1963. Hình trích từ FBDung Dang Posted by Admin ĐN Dinh Gia Long ngày 1-11-1963. Douglas Pike Collection - Vietnam Center and Archive Hình trích từ FBDung Dang Posted by Admin ĐN Dinh Gia Long ngày 1-11-1963. Hình trích từ FBDung Dang Posted by Admin ĐN Đường Cường Để, nay là Tôn Đức Thắng, chạy thẳng vào cổng Thành Cộng Hòa. Anthony LaRusso Collection - Vietnam Center and Archive Hình trích từ FBDung Dang Posted by Admin ĐN Dương văn Minh và đám phản bội. Hình trích từ FBDung Dang Posted by Admin ĐN Tướng Dương Văn Minh và Tướng Trần Văn Đôn. Anthony LaRusso Collection - Vietnam Center and Archive Hình trích từ FBDung Dang Posted by Admin ĐN Tướng Trần Văn Đôn Hình trích từ FBDung Dang Posted by Admin ĐN Sài Gòn, ngày đảo chánh. Hình trích từ FBDung Dang Posted by Admin ĐN Sài Gòn, ngày đảo chánh. Hình trích từ FBDung Dang Posted by Admin ĐN Sài Gòn, ngày đảo chánh. Hình trích từ FBDung Dang Posted by Admin ĐN Sài Gòn, ngày đảo chánh. Hình trích từ FBDung Dang Posted by Admin ĐN Sài Gòn, ngày đảo chánh. Hình trích từ FBDung Dang Posted by Admin ĐN Sài Gòn, ngày đảo chánh. Hình trích từ FBDung Dang Posted by Admin ĐN Sài Gòn, ngày đảo chánh. Hình trích từ FBDung Dang Posted by Admin ĐN Sài Gòn, ngày đảo chánh. Hình trích từ FBDung Dang Posted by Admin ĐN Sài Gòn, ngày đảo chánh. Hình trích từ FBDung Dang Posted by Admin ĐN Sài Gòn, ngày đảo chánh. Hình trích từ FBDung Dang Posted by Admin ĐN Sài Gòn, ngày đảo chánh. Hình trích từ FBDung Dang Posted by Admin ĐN Sài Gòn, ngày đảo chánh. Hình trích từ FBDung Dang Posted by Admin ĐN Sài Gòn, ngày đảo chánh. Hình trích từ FBDung Dang Posted by Admin ĐN Sài Gòn, ngày đảo chánh. Hình trích từ FBDung Dang Posted by Admin ĐN Sài Gòn, ngày đảo chánh. Trích từ FB Dung Dang Posted by Admin ĐN Sài Gòn, ngày đảo chánh. Trích từ FB Dung Dang Posted by Admin ĐN Sài Gòn, ngày đảo chánh. Trích từ FB Dung Dang Posted by Admin ĐN Sài Gòn, ngày đảo chánh. Trích từ FB Dung Dang Posted by Admin ĐN Sài Gòn, ngày đảo chánh. Trích từ FB Dung Dang Posted by Admin ĐN Sài Gòn, ngày đảo chánh. Trích từ FB Dung Dang Posted by Admin ĐN Sài Gòn, ngày đảo chánh. Trích từ FB Dung Dang Posted by Admin ĐN Sài Gòn, ngày đảo chánh. Trích từ FB Dung Dang Posted by Admin ĐN Sài Gòn, ngày đảo chánh. Trích từ FB Dung Dang Posted by Admin ĐN Sài Gòn, ngày đảo chánh. Trích từ FB Dung Dang Posted by Admin ĐN Sài Gòn, ngày đảo chánh. Trích từ FB Dung Dang Posted by Admin ĐN Sài Gòn, ngày đảo chánh. Trích từ FB Dung Dang Posted by Admin ĐN Sài Gòn, ngày đảo chánh. Trích từ FB Dung Dang Posted by Admin ĐN Sài Gòn, ngày đảo chánh. Trích từ FB Dung Dang Posted by Admin ĐN Sài Gòn, ngày đảo chánh. Trích từ FB Dung Dang Posted by Admin ĐN Sài Gòn, ngày đảo chánh. Trích từ FB Dung Dang Posted by Admin ĐN Sài Gòn, ngày đảo chánh. Trích từ FB Dung Dang Posted by Admin ĐN Sài Gòn, ngày đảo chánh. Trích từ FB Dung Dang Posted by Admin ĐN Sài Gòn, ngày đảo chánh. Trích từ FB Dung Dang Posted by Admin ĐN Sài Gòn, ngày đảo chánh. Trích từ FB Dung Dang Posted by Admin ĐN Sài Gòn, ngày đảo chánh. Trích từ FB Dung Dang Posted by Admin ĐN Sài Gòn, ngày đảo chánh. Trích từ FB Dung Dang Posted by Admin ĐN Sài Gòn, ngày đảo chánh. Trích từ FB Dung Dang Posted by Admin ĐN Sài Gòn, ngày đảo chánh. Trích từ FB Dung Dang Posted by Admin ĐN Sài Gòn, ngày đảo chánh. Trích từ FB Dung Dang Posted by Admin ĐN Sài Gòn, ngày đảo chánh. Trích từ FB Dung Dang Posted by Admin ĐN Sài Gòn, ngày đảo chánh. Trích từ FB Dung Dang Posted by Admin ĐN Sài Gòn, ngày đảo chánh. Trích từ FB Dung Dang Posted by Admin ĐN Sài Gòn, ngày đảo chánh. Trích từ FB Dung Dang Posted by Admin ĐN Đứng ngoài Dinh Gia Long, những binh sĩ đã tham gia cuộc đảo chánh khoe lá cờ vừa tìm được. Trích từ FB Dung Dang Posted by Admin ĐN Sài Gòn ngày 10 tháng 11 năm 1963. Dân Việt đứng nhìn cảnh tàn phá của cuộc đảo chánh lật đổ gia đình nhà Ngô. Trích từ FB Dung Dang Posted by Admin ĐN Sài Gòn ngày 11 tháng 11 năm 1963. Ba nữ sinh đứng nhìn qua cửa của Dinh Gia Long, nơi cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã từng cư ngụ. Hai người sĩ quan, Đại Tá Phạm Văn Đông, 44 tuổi, và Chuẩn Tướng Nguyễn Hữu Có, 39 tuổi, vừa được bổ nhiệm chỉ huy vùng đồng bằng sông Cửu Long, làm các cố vấn Mỹ phấn khởi với hy vọng rằng hai người sĩ quan có khả năng này sẽ tiến hành hiệu quả chiến tranh chống du kích CS tại vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trích từ FB Dung Dang Posted by Admin ĐN Sài Gòn ngày 4 tháng 11 năm 1963. Sinh viên kéo tượng Hai Bà Trưng xuống để đập phá, vì họ cho rằng tượng này đúc theo hình dáng của Bà Nhu và con gái bà ta. Trích từ FB Dung Dang Posted by Admin ĐN Sài Gòn ngày 3 tháng 11 năm 1963. Lính đảo chính đừng bên cạnh một binh sĩ bị thương trong cuộc đảo chánh lật đổ chính quyền Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Trích từ FB Dung Dang Posted by Admin ĐN Sài Gòn ngày 5 tháng 11 năm 1963. Những binh sĩ phe đảo chánh đi tuần hành gần Dinh Gia Long. Trích từ FB Dung Dang Posted by Admin ĐN Sài Gòn ngày 5 tháng 11 năm 1963. Dân Sài Gòn đập cửa sổ các tiệm trong cuộc đảo chánh, để vô lấy đồ. AP Wirephoto. Trích từ FB Dung Dang Posted by Admin ĐN Sài Gòn ngày 5 tháng 11 năm 1963. Thanh thiếu niên dân Sài Gòn đang nhảy trên tượng Hai Bà Trưng vừa mới bị kéo xuống. Trích từ FB Dung Dang Posted by Admin ĐN Tin đảo chánh đè nát tim của hai người phụ nữ đang còn ở xa. Hình Bà Nhu và con gái đang lúc đi thăm nước Mỹ. Trích từ FB Dung Dang Posted by Admin ĐN Khi trời sáng, những binh sĩ đảo chánh này ấp mạnh vô tường thành Dinh Gia Long. Trích từ FB Dung Dang Posted by Admin ĐN Chiến thắng - Liệu nó sẽ gở rối quá khứ? Trích từ FB Dung Dang Posted by Admin ĐN Lính đảo chánh dùng đại liên bắn vào Dinh Gia Long. Trích từ FB Dung Dang Posted by Admin ĐN Sài Gòn ngày 8 tháng 11 năm 1963. Đảo chánh đã xong. Lính đứng vây quanh Dinh Gia Long. Trích từ FB Dung Dang Posted by Admin ĐN Sài Gòn trong thời gian đảo chánh. Trích từ FB Dung Dang Posted by Admin ĐN Sài Gòn trong thời gian đảo chánh. Trích từ FB Dung Dang Posted by Admin ĐN Sài Gòn trong thời gian đảo chánh. Trích từ FB Dung Dang Posted by Admin ĐN Sài Gòn trong thời gian đảo chánh. Trích từ FB Dung Dang Posted by Admin ĐN Sài Gòn trong thời gian đảo chánh. Trích từ FB Dung Dang Posted by Admin ĐN Sài Gòn trong thời gian đảo chánh. Trích từ FB Dung Dang Posted by Admin ĐN Sài Gòn trong thời gian đảo chánh. Trích từ FB Dung Dang Posted by Admin ĐN Sài Gòn trong thời gian đảo chánh. Trích từ FB Dung Dang Posted by Admin ĐN Sài Gòn trong thời gian đảo chánh. Trích từ FB Dung Dang Posted by Admin ĐN Sài Gòn trong thời gian đảo chánh. Trích từ FB Dung Dang Posted by Admin ĐN Sài Gòn trong thời gian đảo chánh, ngày 2 tháng 11 năm 1963. Trích từ FB Dung Dang Posted by Admin ĐN Sài Gòn trong thời gian đảo chánh, ngày 2 tháng 11 năm 1963. Trích từ FB Dung Dang Posted by Admin ĐN Sài Gòn trong thời gian đảo chánh, ngày 2 tháng 11 năm 1963. Trích từ FB Dung Dang Posted by Admin ĐN Sài Gòn trong thời gian đảo chánh, ngày 2 tháng 11 năm 1963. Trích từ FB Dung Dang Posted by Admin ĐN Sài Gòn trong thời gian đảo chánh, ngày 2 tháng 11 năm 1963. Trích từ FB Dung Dang Posted by Admin ĐN Xe tăng M-24 sau đảo chánh. Hình của Douglas Pike Collection - Vietnam Center and Archive Trích từ FB Dung Dang Posted by Admin ĐN Nhóm người quá khích đang kéo đổ tượng đài Hai Bà Trưng vì cho đây là hình mẫu của hai mẹ con bà Trần Lệ Xuân. Trích từ FB Dung Dang Posted by Admin ĐN Nhóm người quá khích đang kéo đổ tượng đài Hai Bà Trưng vì cho đây là hình mẫu của hai mẹ con bà Trần Lệ Xuân. Trích từ FB Dung Dang Posted by Admin ĐN Nhóm người quá khích đang kéo đổ tượng đài Hai Bà Trưng vì cho đây là hình mẫu của hai mẹ con bà Trần Lệ Xuân. Trích từ FB Dung Dang Posted by Admin ĐN Nhóm người quá khích đang kéo đổ tượng đài Hai Bà Trưng vì cho đây là hình mẫu của hai mẹ con bà Trần Lệ Xuân. Trích từ FB Dung Dang Posted by Admin ĐN Tháng 11, 1963 - Đám tang Đại úy Bùi Ngươn Ngãi, chỉ huy một đơn vị thiết giáp thuộc phe đảo chánh. Trích từ FB Dung Dang Posted by Admin ĐN Tháng 11, 1963 - Đám tang Đại úy Bùi Ngươn Ngãi, chỉ huy một đơn vị thiết giáp thuộc phe đảo chánh. Trích từ FB Dung Dang Posted by Admin ĐN Tháng 11, 1963 - Sau đảo chánh. Hình của Douglas Pike Collection - Vietnam Center and Archive Trích từ FB Dung Dang Posted by Admin ĐN Phía trước cổng Thành Cộng Hòa, ngày nay là giao lộ Lê Duẩn-Đinh Tiên Hoàng. Hình của Anthony Russo Collection Trích từ FB Dung Dang Posted by Admin ĐN Lính đảo chánh nghỉ trên lề đường sau đảo chánh. Hình của Douglas Pike Collection - Vietnam Center and Archive Trích từ FB Dung Dang Posted by Admin ĐN

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Sử Kiện Lịch Sử khác