Album chưa đặt tên


Sách Giáo Khoa Tiếng Việt lớp 3: Kẻ thù của Hai Bà Trưng là kẻ thù nào ?
Ad HPT
Lính Mỹ bắn bị thương những người này tại làng Mỹ Lai rồi bỏ đi.
Lính Mỹ bắn bị thương những người này tại làng Mỹ Lai rồi bỏ đi.
Trung uý Calley người chỉ huy hành quân Mỹ Lai bị kết án chung thân tại tòa án Fort Benning, Georgia. Dưới thời Tổng Thống Nixon giảm xuống còn 20 năm.
Trung uý Calley người chỉ huy hành quân Mỹ Lai bị kết án chung thân tại tòa án Fort Benning, Georgia. Dưới thời Tổng Thống Nixon giảm xuống còn 20 năm.
Từ hai chiếc trực thăng này, những người lính Mỹ chuẩn bị hành quân vào Mỹ Lai.
Từ hai chiếc trực thăng này, những người lính Mỹ chuẩn bị hành quân vào Mỹ Lai.

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Ảnh Xưa Tổng Hợp khác