Ảnh độc về thú hút thuốc phiện ở VN thời thuộc địa


Ngành công nghiệp thuốc phiện ở VN phát triển mạnh thời thực dân Pháp chiếm đóng. Thuốc phiện được phổ biến tới mọi tầng lớp dân chúng Việt Nam từ giàu tới nghèo khi đó.
Sau khi chiếm đóng Đông Dương, người Pháp đã tận dụng thói quen tiêu thụ thuốc phiện trong dân sở tại để phát triển ngành công nghiệp thuốc phiện nhằm đem lại nguồn thu cho chính quốc.
Sau khi chiếm đóng Đông Dương, người Pháp đã tận dụng thói quen tiêu thụ thuốc phiện trong dân sở tại để phát triển ngành công nghiệp thuốc phiện nhằm đem lại nguồn thu cho chính quốc.
Hoạt động kinh doanh thuốc phiện đã đem lại cho người Pháp những khoản lợi nhuận kếch sù mỗi năm.
Hoạt động kinh doanh thuốc phiện đã đem lại cho người Pháp những khoản lợi nhuận kếch sù mỗi năm.
Vào năm 1881, một nhà máy sản xuất thuốc phiện lớn đã được người Pháp xây dựng trên đường đường Paul Blanchy ở trung tâm Sài Gòn.
Vào năm 1881, một nhà máy sản xuất thuốc phiện lớn đã được người Pháp xây dựng trên đường đường Paul Blanchy ở trung tâm Sài Gòn.
Theo thống kê, vào năm 1902, đã có 113,7 tấn thuốc phiện được bán ra ở Đông Dương, đem về cho người Pháp 27,1 triệu đồng, chiếm 25% tài khoản của Pháp ở Đông Dương.
Theo thống kê, vào năm 1902, đã có 113,7 tấn thuốc phiện được bán ra ở Đông Dương, đem về cho người Pháp 27,1 triệu đồng, chiếm 25% tài khoản của Pháp ở Đông Dương.
Vào năm 1914, lượng thuốc phiện bán ra giảm xuống còn 74,5 tấn, do giá thuốc phiện tăng nên Pháp vẫn thu được 35,6 triệu đồng, chiếm 37% tài khoản ở Đông Dương.
Vào năm 1914, lượng thuốc phiện bán ra giảm xuống còn 74,5 tấn, do giá thuốc phiện tăng nên Pháp vẫn thu được 35,6 triệu đồng, chiếm 37% tài khoản ở Đông Dương.
Thuốc phiện đã được người Pháp sử dụng như một công cụ cai trị dân chúng, làm thui chột tinh thần đấu tranh chống thực dân ở Đông Dương.
Thuốc phiện đã được người Pháp sử dụng như một công cụ cai trị dân chúng, làm thui chột tinh thần đấu tranh chống thực dân ở Đông Dương.
Dưới sự cai trị của thực dân Pháp, thuốc phiện phiện được phổ biến tới mọi tầng lớp dân chúng.
Dưới sự cai trị của thực dân Pháp, thuốc phiện phiện được phổ biến tới mọi tầng lớp dân chúng.
Giới quý tộc, giàu có hút những loại thuốc phiện cao cấp bằng những bộ ống điếu được chế tác tinh xảo.
Giới quý tộc, giàu có hút những loại thuốc phiện cao cấp bằng những bộ ống điếu được chế tác tinh xảo.
Người lao động nghèo hút những loại thuốc phiện rẻ tiền.
Người lao động nghèo hút những loại thuốc phiện rẻ tiền.
Trí thức thì chơi thuốc phiện kiểu trí thức.
Trí thức thì chơi thuốc phiện kiểu trí thức.
Phải đến năm 1954, việc sản xuất và sử dụng thuốc phiện mới bị cấm ở Việt Nam.
Phải đến năm 1954, việc sản xuất và sử dụng thuốc phiện mới bị cấm ở Việt Nam.
Dù vậy, rất nhiều hình ảnh về thú vui
Dù vậy, rất nhiều hình ảnh về thú vui "nàng tiên nâu" đã được ghi lại như bằng chứng về một thời kỳ lịch sử u ám của Việt Nam.

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Ảnh Xưa Tổng Hợp khác