Bản đồ Bách Việt qua các thời kỳ.


Post by LT.
Nước Xích Quỷ thời Kinh Dương Vương phía bắc giáp Động Đình, đông giáp Hòang Hải, nam giáp Nam Hải diện tích tương đương Trung Hoa ở phía bắc.
Nước Xích Quỷ thời Kinh Dương Vương phía bắc giáp Động Đình, đông giáp Hòang Hải, nam giáp Nam Hải diện tích tương đương Trung Hoa ở phía bắc.
Nước Văn Lang thời Hùng Vương.
Nước Văn Lang thời Hùng Vương.
Nước Âu Lạc thời An Dương Vương.
Nước Âu Lạc thời An Dương Vương.
Thời Tần.
Thời Tần.
Thời thuộc Triệu, Thành đô ở Phiên Ngung.  Lúc đầuTriệu Đà được dân Việt suy tôn là vua Việt, tự chủ một phương được gần 100 năm với phương Bắc. Sau này, tướng Lữ Gia của triều đại Triệu không chống được các cuộc xâm lược từ phương Bắc, hàng nghìn bộ xương trong hang chùa Thầy - Thạch Thất - HN được cho là quân của Lữ Gia.
Thời thuộc Triệu, Thành đô ở Phiên Ngung.
Lúc đầuTriệu Đà được dân Việt suy tôn là vua Việt, tự chủ một phương được gần 100 năm với phương Bắc. Sau này, tướng Lữ Gia của triều đại Triệu không chống được các cuộc xâm lược từ phương Bắc, hàng nghìn bộ xương trong hang chùa Thầy - Thạch Thất - HN được cho là quân của Lữ Gia.
Ba quận: Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam thời Hán.
Ba quận: Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam thời Hán.
Trung Hoa và Giao Châu thời Tam Quốc trước năm 264
Trung Hoa và Giao Châu thời Tam Quốc trước năm 264
Giao Châu thuộc Đông Ngô sau năm 264.
Giao Châu thuộc Đông Ngô sau năm 264.
Nước Vạn Xuân thời Lý.
Nước Vạn Xuân thời Lý.
Người Việt ngày nay là hậu duệ của hai tộc Âu Việt và Lạc Việt. Vua Kinh Dương lấy con gái vua Động-đình là Long-nữ đẻ ra Thái-tử Sùng-Lãm. Thái-tử Sùng-Lãm (Lạc Long Quân) kết hôn với công chúa Âu-Cơ con vua Đế-Lai. http://www.nguyenthaihocfoundation.org/lichsuVN/m_ly_tdsbg1.htm
Người Việt ngày nay là hậu duệ của hai tộc Âu Việt và Lạc Việt.
Vua Kinh Dương lấy con gái vua Động-đình là Long-nữ đẻ ra Thái-tử Sùng-Lãm. Thái-tử Sùng-Lãm (Lạc Long Quân) kết hôn với công chúa Âu-Cơ con vua Đế-Lai.
http://www.nguyenthaihocfoundation.org/lichsuVN/m_ly_tdsbg1.htm
Tấm bản đồ thể hiện quá trình mở rộng lãnh thổ tổ tiên ta có được từ đời Hậu Lê. Đó là Trấn Ninh( phần đất này đã bị cắt cho Lào và phần lớn nay thuộc tỉnh Hủa phăn của Lào).   ad NH
Tấm bản đồ thể hiện quá trình mở rộng lãnh thổ tổ tiên ta có được từ đời Hậu Lê. Đó là Trấn Ninh( phần đất này đã bị cắt cho Lào và phần lớn nay thuộc tỉnh Hủa phăn của Lào).

ad NH

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Ảnh Cũ Vật Xưa khác