Bản yêu sách 8 điều của nhân dân An Nam gửi tới Hội nghị Vécxây, Pháp


Năm 1919, Luật sư Phan Văn Trường cùng các cộng sự đã viết một bản yêu sách 8 điều của nhân dân An Nam gửi tới Hội nghị Vécxây, Pháp. Tám điều đó là:

1. Tổng ân xá cho tất cả những người bản xứ bị án tù chính trị;
2. Cải cách nền pháp lý ở Đông Dương bằng cách cho người bản xứ cũng được quyền hưởng những đảm bảo về mặt pháp luật như người Âu châu; xóa bỏ hoàn toàn các toà án đặc biệt dùng làm công cụ để khủng bố và áp bức bộ phận trung thực nhất trong nhân dân An Nam;
3. Tự do báo chí và tự do ngôn luận;
4. Tự do lập hội và hội họp;
5 Tự do cư trú ở nước ngoài và tự do xuất dương;
6. Tự do học tập, thành lập các trường kỹ thuật và chuyên nghiệp ở tất cả các tỉnh cho người bản xứ;
7. Thay thế chế độ ra các sắc lệnh bằng chế độ ra các đạo luật;
8. Đoàn đại biểu thường trực của nguời bản xứ, do người bản xứ bầu ra, tại Nghị viện Pháp để giúp cho Nghị viện biết được những nguyện vọng của người bản xứ.

Có 04 câu hỏi mà mình muốn hỏi các mem đó là:
1. Tại sao tất cả các điểm mà Luật sư Phan Văn Trường và các cộng sự của mình nêu ra đều đòi hỏi các quyền của con người (cụ thể ở đây là người dân An Nam) nhưng lại không nhắc đến quyền của dân tộc đó là độc lập.
2. Liên hệ với việc Hồ Chí Minh, Bảo Đại ký với Pháp hai hiệp ước đặt hai chính thể VNDCCH, QGVN là một quốc gia thành viên của Liên hiệp Pháp. Câu hỏi đặt ra là độc lập của một dân tộc và quyền tự do của người dân cái nào quan trọng hơn?
3. Xa hơn nữa khi nhìn đến vấn đề của Hồng Kong (Trung Quốc), có thể nói là một thuộc địa của thực dân, đế quốc cũ giành được độc lập cuối cùng trên thế giới.
Thế nhưng mức sống và điều kiện sống của người dân Hồng Kong cao hơn hẳn Trung Quốc đại lục. Vậy thì độc lập dân tộc có phải là điều kiện kiên quyết để một quốc gia giàu mạnh, người dân được đáp ứng các điều kiện phát triển tốt hơn?
4. Thế giới có thật sự tồn tại một quốc gia độc lập về chính trị, không bị chi phối, tác động của quốc gia khác?Nguồn : group Tìm hiểu về lịch sử Việt Nam (The history of Vietnam)

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Ảnh Xưa Tổng Hợp khác