Bầu cử Quốc Hội ở Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa


Quốc hội Khoá I (1946 - 1960) Cổ động cho kỳ bầu cử Quốc hội khóa đầu tiên tại Hà Nộ Dân Hà Nội Nhân dân Hà Nội bỏ phiếu bầu Quốc hội khóa I. Lần cuối cùng Hồ Chủ Tịch đi bầu cử, ngày (27/4/1969) Bỏ phiếu quốc hội khóa I Nhân dân Nam Bộ đi bầu Quốc hội Cử tri cao tuổi tham gia bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội đầu tiên thống nhất đất nước (1976). Về bức ảnh thẻ cử tri của chủ tịch Hồ Chí Minh

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Sử Kiện Lịch Sử khác