Bầu cử thời Việt Nam cộng hòa.


Phụ nữ miền Nam tham gia bầu cử Tổng thống VNCH, 1961

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Sử Kiện Lịch Sử khác