Báu vật nhà Nguyễn 2


Album 1: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.411615335550644.98994.133331390045708&type=3

Ad LT
Ấm vàng  nhà Nguyễn
Ấm vàng nhà Nguyễn
ấn vàng
ấn vàng "Khâm văn chi tỉ" nhà Nguyễn
đỉnh bạc nhà Nguyễn
đỉnh bạc nhà Nguyễn
hộp bạc triều Nguyễn
hộp bạc triều Nguyễn
hộp vàng triều Nguyễn
hộp vàng triều Nguyễn
Ấm vàng  nhà Nguyễn
Ấm vàng nhà Nguyễn
"Thái a bảo kiếm" của Nguyễn Ánh
"Thái a bảo kiếm" của Nguyễn Ánh
ống đựng bút bằng bạc triều Nguyễn
ống đựng bút bằng bạc triều Nguyễn
Mũ xung thiên nhà Nguyễn
Mũ xung thiên nhà Nguyễn
Lọ ngọc xanh thẫm triều Nguyễn
Lọ ngọc xanh thẫm triều Nguyễn
Đài thờ bằng vàng và ngọc triều Nguyễn
Đài thờ bằng vàng và ngọc triều Nguyễn
Đài thờ bằng vàng và ngọc triều Nguyễn
Đài thờ bằng vàng và ngọc triều Nguyễn
Đài thờ bằng vàng và ngọc triều Nguyễn
Đài thờ bằng vàng và ngọc triều Nguyễn
Ấn vàng nhà Nguyễn
Ấn vàng nhà Nguyễn
Bộ tách chén uống trà đời vua Gia Long
Bộ tách chén uống trà đời vua Gia Long
đĩa đời vua Minh Mạng
đĩa đời vua Minh Mạng
bình đời vua Minh Mạng
bình đời vua Minh Mạng
Bát đĩa của vua Minh Mạng
Bát đĩa của vua Minh Mạng
Bát đĩa của vua Minh Mạng
Bát đĩa của vua Minh Mạng
Bộ ấm chén bằng bạc của vua Minh Mạng
Bộ ấm chén bằng bạc của vua Minh Mạng
Bộ khay ấm uống trà triều Nguyễn
Bộ khay ấm uống trà triều Nguyễn
Ấn ngọc
Ấn ngọc "hành tại chi tỉ" triều Nguyễn
Đồ đựng nước sốt triều Nguyễn
Đồ đựng nước sốt triều Nguyễn
Đỉnh ngọc triều Nguyễn
Đỉnh ngọc triều Nguyễn
Nậm rượu triều Nguyễn
Nậm rượu triều Nguyễn
Tiền vàng
Tiền vàng "Thiệu Trị thông bảo"
Tiền vàng
Tiền vàng "Thiệu Trị thông bảo"
Ấm của vua Thiệu Trị
Ấm của vua Thiệu Trị
Chậu vàng triều Nguyễn
Chậu vàng triều Nguyễn
Chén vàng và ngọc triều Nguyễn
Chén vàng và ngọc triều Nguyễn
Ấm đời Minh Mang - Đồ sứ Anh*
Ấm đời Minh Mang - Đồ sứ Anh*
Đĩa đời chúa Nguyễn Phúc Chu
Đĩa đời chúa Nguyễn Phúc Chu
Lọ độc bình thời Khải Định
Lọ độc bình thời Khải Định
Gọng kính ngọc trắng và vàng triều Nguyễn
Gọng kính ngọc trắng và vàng triều Nguyễn
Chầy cối giã trầu bằng ngọc kim sa và vàng triều Nguyễn
Chầy cối giã trầu bằng ngọc kim sa và vàng triều Nguyễn
Chậu bằng ngọc xanh xám bịt vàng triều Nguyễn
Chậu bằng ngọc xanh xám bịt vàng triều Nguyễn
Chung uống trà bằng ngọc triều Nguyễn
Chung uống trà bằng ngọc triều Nguyễn
Đĩa đời chúa Nguyễn Phúc Chu
Đĩa đời chúa Nguyễn Phúc Chu
Đỉnh ngọc triều Nguyễn
Đỉnh ngọc triều Nguyễn
thạp thời vua Minh Mạng
thạp thời vua Minh Mạng
Ấn
Ấn "Đại Nam Thiên tử chi tỉ" triều Nguyễn
Ấn vàng
Ấn vàng "sắc mệnh chi bảo" triều Nguyễn
Đỉnh bằng ngọc xanh triều Nguyễn
Đỉnh bằng ngọc xanh triều Nguyễn
Đĩa thời Nguyễn vẽ chủ đề
Đĩa thời Nguyễn vẽ chủ đề "hòa hợp nhị thánh"
Đĩa thời Nguyễn vẽ chủ đề
Đĩa thời Nguyễn vẽ chủ đề "Huệ tổ cầu an"
Tiền
Tiền "Minh Mạng thông bảo"
Tiền
Tiền "Minh Mạng thông bảo"
Mũ xung thiên của vua nhà Nguyễn
Mũ xung thiên của vua nhà Nguyễn
Nghiên mực cung đình bằng ngọc đời Thiệu Trị
Nghiên mực cung đình bằng ngọc đời Thiệu Trị
Ống đựng bút bằng ngọc triều Nguyễn
Ống đựng bút bằng ngọc triều Nguyễn
Đĩa đề thơ của vua Thiệu Trị
Đĩa đề thơ của vua Thiệu Trị
Tiền
Tiền "Thiệu Trị thông bảo"
Trâm cài thời Nguyễn
Trâm cài thời Nguyễn
Rồng vàng trên mũ xung thiên
Rồng vàng trên mũ xung thiên
Cá ngọc triều Nguyễn
Cá ngọc triều Nguyễn
Cá ngọc triều Nguyễn
Cá ngọc triều Nguyễn
Đĩa vẽ cảnh Gia Long bôn tẩu
Đĩa vẽ cảnh Gia Long bôn tẩu
Ống nhổ bằng bạc của vua Khải Định
Ống nhổ bằng bạc của vua Khải Định
Bộ đồ ấm trà của Nguyễn Ánh
Bộ đồ ấm trà của Nguyễn Ánh
Đĩa triều vua Khải Định
Đĩa triều vua Khải Định
Đĩa thời vua Thành Thái
Đĩa thời vua Thành Thái
Tượng con giải trãi bằng vàng triều Nguyễn
Tượng con giải trãi bằng vàng triều Nguyễn
Hài của vua Bảo Đại
Hài của vua Bảo Đại
Hia của vua Khải Định
Hia của vua Khải Định
Mũ bình thiên triều Nguyễn
Mũ bình thiên triều Nguyễn
Đồ sứ triều Nguyễn - Bảo Đại
Đồ sứ triều Nguyễn - Bảo Đại
Tiền thưởng triều vua Khải Định
Tiền thưởng triều vua Khải Định
Thoi bạc thời Nguyễn
Thoi bạc thời Nguyễn
Ấn vàng chuôi ngọc của vua Khải Định
Ấn vàng chuôi ngọc của vua Khải Định
Độc bình thời vua Khải Định
Độc bình thời vua Khải Định
Khánh vàng
Khánh vàng "Đaị Nam hoàng đế sắc mệnh chi tử"
Ấn vàng
Ấn vàng "Đại Nam thu thiên vĩnh mệnh truyền quốc tỉ"
Ấn vàng
Ấn vàng "Đại Nam thu thiên vĩnh mệnh truyền quốc tỉ"
Khánh bằng bạc triều Nguyễn
Khánh bằng bạc triều Nguyễn
Ấn vàng
Ấn vàng "Quốc gia tín bảo" triều Nguyễn
Trấn phong bằng đồng mạ vàng triều Nguyễn
Trấn phong bằng đồng mạ vàng triều Nguyễn
Mặt trước mũ xung thiên triều Nguyễn
Mặt trước mũ xung thiên triều Nguyễn
Đĩa triều vua Khải Định
Đĩa triều vua Khải Định
Bộ ấm chén của vua Minh Mạng
Bộ ấm chén của vua Minh Mạng
Pháp lam cung đình triều Nguyễn
Pháp lam cung đình triều Nguyễn
Mặt sau mũ xung thiên triều Nguyễn
Mặt sau mũ xung thiên triều Nguyễn
tượng bát tiên ngọc triều Nguyễn
tượng bát tiên ngọc triều Nguyễn
chim phượng vàng gắn trên mũ vương phi
chim phượng vàng gắn trên mũ vương phi
Chóe đựng rượu triều Nguyễn
Chóe đựng rượu triều Nguyễn
Pháp lam cành vàng lá ngọc triều Nguyễn
Pháp lam cành vàng lá ngọc triều Nguyễn
Pháp lam cành vàng lá ngọc triều Nguyễn - Đồng Khánh
Pháp lam cành vàng lá ngọc triều Nguyễn - Đồng Khánh
vòng tay vàng của vương phi
vòng tay vàng của vương phi
Bát triều Nguyễn
Bát triều Nguyễn
Sách vàng triều Nguyễn
Sách vàng triều Nguyễn
Chân đèn triều Nguyễn
Chân đèn triều Nguyễn
Bảo kiếm vàng nạm ngọc triều Nguyễn
Bảo kiếm vàng nạm ngọc triều Nguyễn
Chuôi kiếm vàng nạm ngọc
Chuôi kiếm vàng nạm ngọc
Thoi mực tàu của Khải Định
Thoi mực tàu của Khải Định
Nghiên mực của vua Khải Định
Nghiên mực của vua Khải Định
trâm cài tóc của vương phi
trâm cài tóc của vương phi
Tiền cổ
Tiền cổ "Bảo Đại Thông Bảo" thời Nguyễn
Đĩa triều vua Tự Đức
Đĩa triều vua Tự Đức
Bộ ấm chén bằng vàng và ngọc triều Nguyễn nặng 2, 6 kg
Bộ ấm chén bằng vàng và ngọc triều Nguyễn nặng 2, 6 kg

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Ảnh Cũ Vật Xưa khác