Báu vật nhà Nguyễn


Chậu cành vàng lá ngọc, pháp lam đời Đồng Khánh Bức chạm ngự diên văn bảo- Ngọc trắng xám, thời Nguyễn- - đồ cung đình Huế. Nguồn trang FB Phim Lịch Sử Việt Nam Posted by Admin ĐN Mũ bình thiên đúc trong TK 19, nặng 0, 66 kg. Nguồn trang FB Phim Lịch Sử Việt Nam Posted by Admin ĐN Ấm và đĩa - Ngọc trắng xanh bịt vàng, thời Nguyễn - đồ cung đình Huế. Nguồn trang FB Phim Lịch Sử Việt Nam Posted by Admin ĐN Ống đựng bút bằng ngọc triều Nguyễn. Nguồn trang FB Phim Lịch Sử Việt Nam Posted by Admin ĐN

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Ảnh Cũ Vật Xưa khác