Biệt Cách Dù Quân lực Việt Nam Cộng hòa


Liên đoàn 81 Biệt cách Nhảy Dù, thường được gọi tắt là Biệt Cách Dù (BCND / BCD) - là một trong bốn lực lượng tổng trừ bị trực thuộc Bộ Tổng tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng hòa. Trong sự kiện 30 tháng 4 năm 1975, Biệt Cách Dù là lực lượng cuối cùng của Quân lực Việt Nam Cộng hòa chịu buông vũ khí.

Tiền thân của liên đoàn là Lực lượng đặc biệt được thành lập năm 1957 và nằm dưới quyền điều động của Bộ Tổng tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng hòa để thực hiện những công tác đặc biệt và tối mật: nhảy ra Bắc lấy tin tức, trà trộn vào dân chúng hay người sắc tộc, thám sát những hệ thống tiếp vận trên đường mòn Hồ Chí Minh, nhảy sang Lào thám sát hệ thống đường mòn Hồ Chí Minh, đổ bộ và quấy phá vùng biển miền Bắc. Năm 1961, Lực lượng đặc biệt thành lập thêm một số đại đội Biệt cách dù biệt lập để làm thành phần hỗ trợ, ứng cứu cho những toán nhảy qua Lào hay ở những vùng biên giới nguy hiểm.

Năm 1964, các Đại đội Biệt cách dù được kết hợp thành Tiểu đoàn 91 Biệt cách dù, vẫn chịu sự chỉ huy của Lực lượng đặc biệt. Năm 1968, tiểu đoàn được cải danh thành Tiểu đoàn 81 Biệt cách dù. Song song với hoạt động của Tiểu đoàn, Lực lượng đặc biệt còn thành lập Trung tâm Hành quân Delta. Lực lượng đặc biệt được giải thể tháng 8 năm 1970 vì đã hết nhiệm vụ nhẩy Bắc, nhẩy Lào và đổ bộ biển.

Sau khi lực lượng đặc biệt giải thể, binh chủng chỉ còn tồn tại Trung tâm Hành quân Delta và Tiểu đoàn 81 Biệt cách dù, hai đơn vị này sáp nhập lại thành Liên đoàn 81 Biệt Cách Nhảy Dù, quân số dần dần lên đến 3,000 chiến sĩ và được chia ra làm ba bộ chỉ huy chiến thuật. Mỗi bộ chỉ huy có 4 biệt đội, mỗi biệt đội có 200 chiến sĩ.

Biệt cách dù có nghĩa là hành quân biệt lập và cách biệt với mọi binh chủng bạn, bởi nhiệm vụ quá đặc biệt và bí mật của binh chủng này. Nhiệm vụ chính yếu là nhảy toán (mỗi toán thông thường là 6 người), thâm nhập vào các mật khu, hậu cứ địch để lấy tin tức, quấy rối, phá hoại căn cứ địch, bắt cóc tù binh, cung cấp tọa độ đánh bom cho không quân, khám phá những kho vũ khí, thực phẩm của địch.

Khi tình thế cho phép thì các chiến sĩ BCD cũng tổ chức đánh địch ngay trong lòng địch. Nói chung, Liên đoàn 81 BCD được hình thành không phải để nhận nhiệm vụ đánh trận địa chiến. Lính BCD được ví von như là những chiếc "chén kiểu" quí giá vô cùng, vì họ được huấn luyện cho những công tác thật đặc biệt. Sở trường của BCD là đánh đêm.

Tuy nhiên, khi tình hình nguy ngập như trong Tết Mậu Thân 1968, Mùa Hè Đỏ lửa 1972, Phước Long 1974, Bộ Tổng tham mưu đã sử dụng Liên đoàn 81 BCD như là một lực lượng tổng trừ bị tăng viện, tiếp cứu và thanh toán chiến trường. Sau các trận đánh trong Mùa Hè 1972 ở An Lộc và Quảng Trị, Liên đoàn 81 BCD được đưa lên làm lực lượng tổng trừ bị sánh vai với các lực lương thiện chiến bậc nhất của Quân lực Việt Nam Cộng hòa.Nguồn : Page Tìm hiểu về chiến tranh Việt Nam (Viet Nam War)

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Nhân Vật Lịch Sử khác