Ca Sĩ , Nhạc Sĩ Trước 1975


"Em ơi giận hờn !
Xin như hoa sóng tan trong đại dương".
Nhạc Sĩ Anh Thy sinh ngày 20/01/1944.Ông từng phục vụ ở Hải Đoàn 32 Xung Phong,sau về công tác tại Phòng Tâm lý chiến trực thuộc Bộ Tư Lệnh Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa cùng với một số nhạc sĩ khác như Mặc Thế Nhân,Nguyễn Vũ,...vv...
Ngày 21 tháng 7 năm 1973, xe dodge chở phái đoàn dân sự từ Cam Ranh đi Quy Nhơn bị lật,do bị giật mìn của quân vc, Anh Thy là người duy nhất tử nạn trên chuyến xe đó. Bộ Tư Lệnh Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa sau đó đã truy thăng ông từ cấp bậc Trung sĩ lên Thượng sĩ.
Ông là tác giả của bài Hoa Biển rất nổi tiếng thời đó.

"Em ơi giận hờn ! Xin như hoa sóng tan trong đại dương". Nhạc Sĩ Anh Thy sinh ngày 20/01/1944.Ông từng phục vụ ở Hải Đoàn 32 Xung Phong,sau về công tác tại Phòng Tâm lý chiến trực thuộc Bộ Tư Lệnh Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa cùng với một số nhạc sĩ khác như Mặc Thế Nhân,Nguyễn Vũ,...vv... Ngày 21 tháng 7 năm 1973, xe dodge chở phái đoàn dân sự từ Cam Ranh đi Quy Nhơn bị lật,do bị giật mìn của quân vc, Anh Thy là người duy nhất tử nạn trên chuyến xe đó. Bộ Tư Lệnh Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa sau đó đã truy thăng ông từ cấp bậc Trung sĩ lên Thượng sĩ. Ông là tác giả của bài Hoa Biển rất nổi tiếng thời đó.
"Em ơi giận hờn ! Xin như hoa sóng tan trong đại dương". Nhạc Sĩ Anh Thy sinh ngày 20/01/1944.Ông từng phục vụ ở Hải Đoàn 32 Xung Phong,sau về công tác tại Phòng Tâm lý chiến trực thuộc Bộ Tư Lệnh Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa cùng với một số nhạc sĩ khác như Mặc Thế Nhân,Nguyễn Vũ,...vv... Ngày 21 tháng 7 năm 1973, xe dodge chở phái đoàn dân sự từ Cam Ranh đi Quy Nhơn bị lật,do bị giật mìn của quân vc, Anh Thy là người duy nhất tử nạn trên chuyến xe đó. Bộ Tư Lệnh Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa sau đó đã truy thăng ông từ cấp bậc Trung sĩ lên Thượng sĩ. Ông là tác giả của bài Hoa Biển rất nổi tiếng thời đó.


Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông

"Chiều Mưa Biên Giới"

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông "Chiều Mưa Biên Giới"
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông "Chiều Mưa Biên Giới"
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông "Chiều Mưa Biên Giới"


Đám cưới Nhạc Sĩ Anh Việt Thu và Nguyễn Nữ Hiệp một nữ sinh trường Gia Long năm 1965.

Những ca khúc nổi tiếng ông như:

Tám Điệp Khúc
Đa Tạ
Mùa Xuân Đó Có Em
Hai Vì Sao Lạc
Người Ngoài Phố
Nhớ Nhau Hoài
Cuốn Theo Chiều Gió
Gió Về Miền Xuôi
Giòng An Giang
Trên Đầu Súng
Quyết Chiến Thắng....

 Đám cưới Nhạc Sĩ Anh Việt Thu và Nguyễn Nữ Hiệp một nữ sinh trường Gia Long năm 1965.  Những ca khúc nổi tiếng ông như:  Tám Điệp Khúc Đa Tạ Mùa Xuân Đó Có Em  Hai Vì Sao Lạc Người Ngoài Phố Nhớ Nhau Hoài  Cuốn Theo Chiều Gió Gió Về Miền Xuôi Giòng An Giang Trên Đầu Súng Quyết Chiến Thắng....
Đám cưới Nhạc Sĩ Anh Việt Thu và Nguyễn Nữ Hiệp một nữ sinh trường Gia Long năm 1965. Những ca khúc nổi tiếng ông như: Tám Điệp Khúc Đa Tạ Mùa Xuân Đó Có Em Hai Vì Sao Lạc Người Ngoài Phố Nhớ Nhau Hoài Cuốn Theo Chiều Gió Gió Về Miền Xuôi Giòng An Giang Trên Đầu Súng Quyết Chiến Thắng....
 Đám cưới Nhạc Sĩ Anh Việt Thu và Nguyễn Nữ Hiệp một nữ sinh trường Gia Long năm 1965.  Những ca khúc nổi tiếng ông như:  Tám Điệp Khúc Đa Tạ Mùa Xuân Đó Có Em  Hai Vì Sao Lạc Người Ngoài Phố Nhớ Nhau Hoài  Cuốn Theo Chiều Gió Gió Về Miền Xuôi Giòng An Giang Trên Đầu Súng Quyết Chiến Thắng....
Đám cưới Nhạc Sĩ Anh Việt Thu và Nguyễn Nữ Hiệp một nữ sinh trường Gia Long năm 1965. Những ca khúc nổi tiếng ông như: Tám Điệp Khúc Đa Tạ Mùa Xuân Đó Có Em Hai Vì Sao Lạc Người Ngoài Phố Nhớ Nhau Hoài Cuốn Theo Chiều Gió Gió Về Miền Xuôi Giòng An Giang Trên Đầu Súng Quyết Chiến Thắng....
 Đám cưới Nhạc Sĩ Anh Việt Thu và Nguyễn Nữ Hiệp một nữ sinh trường Gia Long năm 1965.  Những ca khúc nổi tiếng ông như:  Tám Điệp Khúc Đa Tạ Mùa Xuân Đó Có Em  Hai Vì Sao Lạc Người Ngoài Phố Nhớ Nhau Hoài  Cuốn Theo Chiều Gió Gió Về Miền Xuôi Giòng An Giang Trên Đầu Súng Quyết Chiến Thắng....
Đám cưới Nhạc Sĩ Anh Việt Thu và Nguyễn Nữ Hiệp một nữ sinh trường Gia Long năm 1965. Những ca khúc nổi tiếng ông như: Tám Điệp Khúc Đa Tạ Mùa Xuân Đó Có Em Hai Vì Sao Lạc Người Ngoài Phố Nhớ Nhau Hoài Cuốn Theo Chiều Gió Gió Về Miền Xuôi Giòng An Giang Trên Đầu Súng Quyết Chiến Thắng....
 Đám cưới Nhạc Sĩ Anh Việt Thu và Nguyễn Nữ Hiệp một nữ sinh trường Gia Long năm 1965.  Những ca khúc nổi tiếng ông như:  Tám Điệp Khúc Đa Tạ Mùa Xuân Đó Có Em  Hai Vì Sao Lạc Người Ngoài Phố Nhớ Nhau Hoài  Cuốn Theo Chiều Gió Gió Về Miền Xuôi Giòng An Giang Trên Đầu Súng Quyết Chiến Thắng....
Đám cưới Nhạc Sĩ Anh Việt Thu và Nguyễn Nữ Hiệp một nữ sinh trường Gia Long năm 1965. Những ca khúc nổi tiếng ông như: Tám Điệp Khúc Đa Tạ Mùa Xuân Đó Có Em Hai Vì Sao Lạc Người Ngoài Phố Nhớ Nhau Hoài Cuốn Theo Chiều Gió Gió Về Miền Xuôi Giòng An Giang Trên Đầu Súng Quyết Chiến Thắng....
 Đám cưới Nhạc Sĩ Anh Việt Thu và Nguyễn Nữ Hiệp một nữ sinh trường Gia Long năm 1965.  Những ca khúc nổi tiếng ông như:  Tám Điệp Khúc Đa Tạ Mùa Xuân Đó Có Em  Hai Vì Sao Lạc Người Ngoài Phố Nhớ Nhau Hoài  Cuốn Theo Chiều Gió Gió Về Miền Xuôi Giòng An Giang Trên Đầu Súng Quyết Chiến Thắng....
Đám cưới Nhạc Sĩ Anh Việt Thu và Nguyễn Nữ Hiệp một nữ sinh trường Gia Long năm 1965. Những ca khúc nổi tiếng ông như: Tám Điệp Khúc Đa Tạ Mùa Xuân Đó Có Em Hai Vì Sao Lạc Người Ngoài Phố Nhớ Nhau Hoài Cuốn Theo Chiều Gió Gió Về Miền Xuôi Giòng An Giang Trên Đầu Súng Quyết Chiến Thắng....


Những Ca-Nhạc-Sĩ trước 1975
Giờ ở đâu...?
Ra sao...?

 Ban Tiếng Tơ Đồng
Ban Tiếng Tơ Đồng
 Nhạc Sĩ Hoàng Trọng và Ban Tiếng Tơ Đồng trong buổi phát hình trên Đài THVN năm 1968
Nhạc Sĩ Hoàng Trọng và Ban Tiếng Tơ Đồng trong buổi phát hình trên Đài THVN năm 1968
 Ban Hợp Ca của Nhạc Sĩ Hoàng Thi Thơ trong chương trình do ông phụ trách
Ban Hợp Ca của Nhạc Sĩ Hoàng Thi Thơ trong chương trình do ông phụ trách
 Ban Tiếng Tơ Đồng
Ban Tiếng Tơ Đồng
 Ban Tiếng Tơ Đồng
Ban Tiếng Tơ Đồng
 Ban Tiếng Tơ Đồng
Ban Tiếng Tơ Đồng
 Ca sĩ Thái Thanh trong buổi phát-hình chương trình Tiếng Tơ Đồng của nhạc sĩ Hoàng Trọng trên Truyền hình năm 1968.
Ca sĩ Thái Thanh trong buổi phát-hình chương trình Tiếng Tơ Đồng của nhạc sĩ Hoàng Trọng trên Truyền hình năm 1968.


 Nhạc sĩ Anh Việt Thu
Nhạc sĩ Anh Việt Thu
 Nhạc sĩ Anh Việt Thu (bên trái).
Nhạc sĩ Anh Việt Thu (bên trái).
 Nhạc sĩ Anh Việt Thu (bên trái).
Nhạc sĩ Anh Việt Thu (bên trái).
 Nhạc sĩ Anh Việt Thu
Nhạc sĩ Anh Việt Thu
 Nhạc sĩ Anh Việt Thu
Nhạc sĩ Anh Việt Thu
 Nhạc sĩ Anh Việt Thu (bên phải)
Nhạc sĩ Anh Việt Thu (bên phải)
 Nhạc sĩ Anh Việt Thu
Nhạc sĩ Anh Việt Thu
 Nhạc sĩ Anh Việt Thu (bên trái).
Nhạc sĩ Anh Việt Thu (bên trái).
 Nhạc sĩ Anh Việt Thu
Nhạc sĩ Anh Việt Thu
 Nhạc sĩ Anh Việt Thu
Nhạc sĩ Anh Việt Thu


Nguồn : Page Phóng Viên Chiến Trường

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Nhân Vật Lịch Sử khác