Các nhân vật lịch sử VN trên bìa tạp chí Time


Chân dung các nhân vật lịch sử của Việt Nam trong thế kỷ XX trên trang bìa tạp chí nổi tiếng Time. (xắp xếp theo thứ tự thời gian xuất hiện)

Nguồn: http://www.coverbrowser.com/
Bảo Đại trên số tạp chí ngày 29 tháng 5 - 1950
Bảo Đại trên số tạp chí ngày 29 tháng 5 - 1950
Hồ Chí Minh trên số tạp chí ngày 22 tháng 11 - 1954
Hồ Chí Minh trên số tạp chí ngày 22 tháng 11 - 1954
Ngô Đình Diệm trên số tạp chí ngày 4 tháng 4 - 1955
Ngô Đình Diệm trên số tạp chí ngày 4 tháng 4 - 1955
Ngô Đình Diệm trên số tạp chí ngày 4 tháng 8 - 1961
Ngô Đình Diệm trên số tạp chí ngày 4 tháng 8 - 1961
Trần Lệ Xuân trên số tạp chí ngày 9 tháng 8 - 1963
Trần Lệ Xuân trên số tạp chí ngày 9 tháng 8 - 1963
Nguyễn Khánh trên số tạp chí ngày 7 tháng 8 - 1964
Nguyễn Khánh trên số tạp chí ngày 7 tháng 8 - 1964
Hồ Chí Minh trên số tạp chí ngày 16 tháng 7 - 1965
Hồ Chí Minh trên số tạp chí ngày 16 tháng 7 - 1965
Nguyễn Cao Kỳ trên số tạp chí ngày 18 tháng 2 - 1966
Nguyễn Cao Kỳ trên số tạp chí ngày 18 tháng 2 - 1966
Thích Trí Quang trên số tạp chí ngày 22 tháng 4 - 1966  Năm 1963, tại miền Nam Việt Nam, suốt thời kỳ Phật Giáo Việt Nam thống nhất (Phật giáo Ấn Quang) tạo ra biến động miền Trung, Thượng Tọa Thích Trí Quang là nhà lãnh đạo Phật Giáo được báo chí quốc tế nhắc nhở tới nhiều nhất. Khi Chùa Xá Lợi bị tấn công, tăng ni bị bắt, việc ông vượt khỏi hàng rào nhà tù vào lánh nạn trong Toà Đại Sứ Mỹ tại Saigon từng được coi là một bí ẩn, mọi chi tiết chưa từng được kể lại. Tuần báo Time đã đăng hình Thượng Toạ với lời ghi chú
Thích Trí Quang trên số tạp chí ngày 22 tháng 4 - 1966

Năm 1963, tại miền Nam Việt Nam, suốt thời kỳ Phật Giáo Việt Nam thống nhất (Phật giáo Ấn Quang) tạo ra biến động miền Trung, Thượng Tọa Thích Trí Quang là nhà lãnh đạo Phật Giáo được báo chí quốc tế nhắc nhở tới nhiều nhất. Khi Chùa Xá Lợi bị tấn công, tăng ni bị bắt, việc ông vượt khỏi hàng rào nhà tù vào lánh nạn trong Toà Đại Sứ Mỹ tại Saigon từng được coi là một bí ẩn, mọi chi tiết chưa từng được kể lại. Tuần báo Time đã đăng hình Thượng Toạ với lời ghi chú "Người làm rung rinh nước Mỹ".

(Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%ADch_Tr%C3%AD_Quang )
Võ Nguyên Giáp trên số tạp chí ngày 17 tháng 7 - 1966
Võ Nguyên Giáp trên số tạp chí ngày 17 tháng 7 - 1966
Nguyễn Văn Thiệu trên số tạp chí ngày 15 tháng 9 - 1967
Nguyễn Văn Thiệu trên số tạp chí ngày 15 tháng 9 - 1967
Đại tướng Võ nguyên Giáp trên số tạp chí ngày 9 tháng 2 - 1968
Đại tướng Võ nguyên Giáp trên số tạp chí ngày 9 tháng 2 - 1968
Nguyễn Văn Thiệu trên số tạp chí ngày 28 tháng 3 - 1969
Nguyễn Văn Thiệu trên số tạp chí ngày 28 tháng 3 - 1969
Cyrus Vance, Averell Harriman, Mai Văn Bộ, Xuân Thủy trên số tạp chí ngày 10 tháng 5 - 1968
Cyrus Vance, Averell Harriman, Mai Văn Bộ, Xuân Thủy trên số tạp chí ngày 10 tháng 5 - 1968
Hồ Chí Minh trên số tạp chí ngày 12 tháng 9 - 1969
Hồ Chí Minh trên số tạp chí ngày 12 tháng 9 - 1969
Võ Nguyên Giáp trên số tạp chí ngày 15 tháng 5 - 1972
Võ Nguyên Giáp trên số tạp chí ngày 15 tháng 5 - 1972
Hồ Chí Minh trên số tạp chí ngày 12 tháng 5 - 1975
Hồ Chí Minh trên số tạp chí ngày 12 tháng 5 - 1975
Tạp chí TIME - số ra ngày 13.11.2006 có bài viết Những Anh hùng Châu Á 60 năm qua - nêu tên 2 người Việt Nam: Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh và Tướng Võ Nguyên Giáp. Nguồn: http://www.time.com/time/asia/2006/heroes/index.html
Tạp chí TIME - số ra ngày 13.11.2006 có bài viết Những Anh hùng Châu Á 60 năm qua - nêu tên 2 người Việt Nam: Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh và Tướng Võ Nguyên Giáp.
Nguồn: http://www.time.com/time/asia/2006/heroes/index.html

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Nhân Vật Lịch Sử khác