Cảnh Sát Quốc Gia


Bộ Ảnh Vận Động ý thức của người dân với an ninh quốc gia , và cổ động Thanh niên Tham gia lực lượng Cành Sát Quốc gia , các bạn có thấy là khác các tranh Cổ Động Miền Bắc không :) , Ad khoái cái câu Đời người cần được hướng dẫn cũng như xe cộ cần chỉ lối đi , và tấm thứ 2 Ad khoái nữa là không có ai " Vĩ Đại" trong hình hết mà là hình Vua Lê Lợi anh hùng dân tộc :D

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Nhân Vật Lịch Sử khác