Cầu Hiền Lương nhìn về phía Bờ Bắc sông Bến Hải


Hình ảnh: Cầu Hiền Lương nhìn về phía Bờ Bắc sông Bến Hải

(Cầu Hiền Lương - Khát vọng thống nhất hai miền.

Cầu Hiền Lương bắc sông Bến Hải tại km 735 trên đường thiên lý Bắc - Nam. Bến Hải là do người Pháp gọi từ một địa danh ở thượng nguồn có tên là Bến Hai. Sông Bến Hải xưa tên là Minh Lương. Đó là tên của một làng, nơi hợp lưu 2 sông Bến Hải và Sa Lung. Thời Minh Mạng, do húy chữ “Minh” nên tên làng, tên sông đều đổi thành Hiền Lương. Cầu Hiền Lương do Pháp xây dựng lại 5- 1952, dài 178 mét, 7 nhịp, trụ bằng bê tông cốt thép, mặt cầu lát gỗ thông, rộng 4 mét.

Sau hiệp định Genève năm 1954, Cầu Hiền Lương bắc qua sông Bến Hải, tại thôn Hiền Lương, xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị trở thành ranh giới chia cắt Việt Nam. Thoạt tiên, việc chia vùng quân sự này chỉ có giá trị trong vòng 2 năm từ 1954 đến năm 1956, sau đó sẽ tổ chức tổng tuyển cử để hoàn toàn thống nhất đất nước. Nhưng sau đó Mỹ hất cẳng Pháp vào tham chiến ở Việt Nam. Năm 1956, với sự ủng hộ của Hoa Kỳ, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Ngô Đình Diệm đã từ chối không tham gia cuộc tổng tuyển cử. Cầu Hiền Lương trở thành ranh giới chia cắt Việt Nam thành hai miền đất nước (1954 - 1975).

Từ khi sông Bến Hải thành giới tuyến, cầu Hiền Lương cũng bị chia đôi. Giữa cầu được vạch một đường chỉ ngang, sơn trắng, rộng 1 cm, làm ranh giới hai miền.

Thoạt đầu Việt Nam Cộng hòa chủ động sơn một nửa cầu phía nam thành màu xanh, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa liền sơn tiếp màu xanh một nửa cầu còn lại.
Sau Việt Nam Cộng hòa lại chuyển sang màu nâu thì Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cũng sơn lại màu nâu. Cứ như thế, cầu Hiền Lương luôn thay đổi màu sắc, hễ Việt Nam Cộng hòa sơn một màu khác đi để tạo ra hai màu đối lập thì ngay lập tức Việt Nam Dân chủ Cộng hòa liền sơn lại cho giống.
Sau ngày 30/4/1975, cây cầu chung một màu xanh thống nhất.

Hành động sơn màu cầu là một cách đấu tranh chính trị nhằm nói lên khát vọng thống nhất đất nước của VNDCCH).

#TNSNguồn : Page Tìm hiểu về chiến tranh Việt Nam (Viet Nam War)

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Địa Danh Xưa khác