Chân dung Nữ Dân biểu Kiều Mộng Thu


Chân dung Nữ Dân biểu Kiều Mộng Thu, tên thật là Trương Ngọc Thu, sanh năm 1941 tại Long-Xuyên

Bà Kiều Mộng Thu là dân biểu Hạ Nghị Viện đơn vị Huế và là cộng sự thân thiết của Dân biểu Trần Ngọc Châu, giải thích với các phóng viên về cách ông Châu bị trói, bị đá và còng tay trước khi bị đẩy vào phía sau xe jeep sau khi bị bắt tại Trụ sở Quốc hội hôm nay, ngày 26 tháng 2 năm 1970.

Ông Châu trước đó đã bị kết án bởi một tòa án quân sự về các hoạt động ủng hộ Cộng sản.

Năm 1975 trước ngày mất nước bà Kiều Mộng Thu cùng với các dân biểu, nghị sĩ thuộc phe đối lập biểu tình ngồi chống chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, các Dân biểu phe đối lập tổ chức một cuộc tuyệt thực 24 giờ trên thềm trụ sở Quốc hội để phản đối cái mà họ gọi là "Chính quyền tham nhũng, không hiệu quả và áp bức" của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu tại thủ đô Sài Gòn, ngày 10 tháng 2 năm 1975.

Ở tấm ảnh thứ hai quý vị thấy một Dân biểu cầm bảng với ảnh Tổng Thống Thiệu bị gạch chéo với hàng chữ: "Còn Thiệu là còn chiến tranh, nghèo đói. Ô. Thiệu phải từ chức." [ trước một bàn thờ có lư và chân đèn cầy với một tu sĩ Phật giáo.]

 SAIGON 1970 - Nữ Dân biểu Kiều Mộng Thu (tên thật là Trương Ngọc Thu, sanh năm 1941 tại Long Xuyên)  Bà Kiều Mộng Thu, Dân biểu Hạ Nghị Viện đơn vị Huế và là cộng sự thân thiết của Dân biểu Trần Ngọc Châu, giải thích với các phóng viên về cách ông Châu bị trói, bị đá và còng tay trước khi bị đẩy vào phía sau xe jeep sau khi bị bắt tại Trụ sở Quốc hội hôm nay, ngày 26 tháng 2 năm 1970. Ông Châu trước đó đã bị kết án bởi một tòa án quân sự về các hoạt động ủng hộ Cộng sản.
SAIGON 1970 - Nữ Dân biểu Kiều Mộng Thu (tên thật là Trương Ngọc Thu, sanh năm 1941 tại Long Xuyên) Bà Kiều Mộng Thu, Dân biểu Hạ Nghị Viện đơn vị Huế và là cộng sự thân thiết của Dân biểu Trần Ngọc Châu, giải thích với các phóng viên về cách ông Châu bị trói, bị đá và còng tay trước khi bị đẩy vào phía sau xe jeep sau khi bị bắt tại Trụ sở Quốc hội hôm nay, ngày 26 tháng 2 năm 1970. Ông Châu trước đó đã bị kết án bởi một tòa án quân sự về các hoạt động ủng hộ Cộng sản.
 Bà Kiều Mộng Thu, dân biểu Hạ viện, cùng với các dân biểu, nghị sĩ thuộc phe đối lập biểu tình ngồi chống chính phủ  Các Dân biểu phe đối lập tổ chức một cuộc tuyệt thực 24 giờ trên thềm trụ sở Quốc hội để phản đối cái mà họ gọi là Chính quyền tham nhũng, không hiệu quả và áp bức của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu tại Sài Gòn, ngày 10 tháng 2 năm 1975. Một Dân biểu cầm bảng với ảnh TT Thiệu bị gạch chéo với hàng chữ: Còn Thiệu là còn chiến tranh, nghèo đói. Ô. Thiệu phải từ chức. [ trước một bàn thờ có lư và chân đèn cầy với một tu sĩ Phật giáo.]         Dân biểu Kiều Mộng Thu (bìa phải hàng sau), DB Luật sư Trần văn Tuyên (ngồi giữa, hàng trước), kế bên là DB Trần Văn Sơn (mặc veston, cầm giấy, Hải quân Trung tá, bút danh sau 1975 là Trần Bình Nam)
Bà Kiều Mộng Thu, dân biểu Hạ viện, cùng với các dân biểu, nghị sĩ thuộc phe đối lập biểu tình ngồi chống chính phủ Các Dân biểu phe đối lập tổ chức một cuộc tuyệt thực 24 giờ trên thềm trụ sở Quốc hội để phản đối cái mà họ gọi là Chính quyền tham nhũng, không hiệu quả và áp bức của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu tại Sài Gòn, ngày 10 tháng 2 năm 1975. Một Dân biểu cầm bảng với ảnh TT Thiệu bị gạch chéo với hàng chữ: Còn Thiệu là còn chiến tranh, nghèo đói. Ô. Thiệu phải từ chức. [ trước một bàn thờ có lư và chân đèn cầy với một tu sĩ Phật giáo.] Dân biểu Kiều Mộng Thu (bìa phải hàng sau), DB Luật sư Trần văn Tuyên (ngồi giữa, hàng trước), kế bên là DB Trần Văn Sơn (mặc veston, cầm giấy, Hải quân Trung tá, bút danh sau 1975 là Trần Bình Nam)


Nguồn : Page Sài Gòn Xưa

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Nhân Vật Lịch Sử khác