Chân dung Ông Võ Chuẩn - Tuần phủ Đồng Hới, và phu nhân


Chân dung Ông Võ Chuẩn - Tuần phủ Đồng Hới, và phu nhân.

Ông Võ Chuẩn là con của Thượng thư Võ Liêm, ông Võ chuẩn là cha của nhà văn Minh Đức Hoài Trinh.

Võ Chuẩn (1896- ? ), cựu Tổng đốc tỉnh Quảng Nam, sinh ra và lớn lên trong một gia đình vọng tộc, con trai Đông các điện Đại học sĩ Xuân Hoà tử Võ Liêm, nguyên Thượng thư bộ Lễ triều Bảo Đại.

Ông từng học trường Hậu bổ (Huế), trường Thuộc địa (Paris), tốt nghiệp về nước làm việc ở Toà khâm sứ Trung kỳ, sau đó được thăng Tham tá Toà khâm (1923-1930).

Năm 1930, ông được biệt phái sang làm việc với Nam triều, năm 1933 được bổ làm Quản đạo tỉnh Kontum, 1938 làm Tuần vũ tỉnh Quảng Bình, năm 1939 làm Tuần vũ tỉnh Quảng Ngãi, năm 1940 được thăng Tổng đốc tỉnh Quảng Nam rồi về hưu trí.

Ông mất ở Huế trong những năm chiến tranh Việt - Pháp, ông chính là tác giả của bài: Văn-tế âm-hồn ở Kontum (10/1933)

Ông có hai người con gái tên là Linh Bảo và Minh Đức Hoài Trinh, cả hai đều là nhà văn.

Share: krongblah.blogspot.com/2013/11/quan-quan-ao-vo-chuan-va-b...

Sài Gòn Xưa
===========Nguồn : Page Sài Gòn Xưa

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Nhân Vật Lịch Sử khác