Chân dung phụ nữ Nam kỳ (Cochinchine) cuối tk XIX, đầu tk XX


"... Người phụ nữ Nam Kỳ đã được đào tạo và trưởng thành trong cùng một môi trường với nam giới. Tính khí, diện mạo, y phục của người phụ nữ miền Nam vì vậy có phần nào khác với người phụ nữ miền Trung và Bắc. Họ rắn rỏi hơn trong các sinh hoạt, từ gia đình đến xã hội, từ tình cảm đến tâm tình.

... Vì lẽ chế độ phụ quyền lỏng lẻo bởi sự suy tàn của Nho học và sự xâm nhập của Tây học, người phụ nữ miền Nam được khai phóng sớm hơn so với phụ nữ miền Trung và miền Bắc trong các tương quan gia đình xã hội..."

(Trích Người Nam Kỳ của Lâm văn Bé)

Ad DTT
Bữa cơm của các phụ nữ Sài Gòn
Bữa cơm của các phụ nữ Sài Gòn
Một nhóm các cô quý phái Sài Gòn
Một nhóm các cô quý phái Sài Gòn
Bữa cơm của các phụ nữ Sài Gòn
Bữa cơm của các phụ nữ Sài Gòn
Cô gái Mỹ Tho
Cô gái Mỹ Tho
Sài Gòn, 1906
Sài Gòn, 1906
Sài Gòn, 1892
Sài Gòn, 1892
Năm 1907
Năm 1907
Một nhóm phụ nữ Sài Gòn, 1909
Một nhóm phụ nữ Sài Gòn, 1909
Một phụ nữ ở Saigon, 1860
Một phụ nữ ở Saigon, 1860
Một phụ nữ Saigon
Một phụ nữ Saigon
Một phụ nữ Saigon
Một phụ nữ Saigon
Phụ nữ saigon chơi đàn
Phụ nữ saigon chơi đàn

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Nhân Vật Lịch Sử khác