Chết Bởi Chính Quyền (Murder By Government)


“Quyền hành thường là nguyên nhân của đồi bại; quyền hành tuyệt đối dẫn tới tuyệt đối đồi bại” (Power tends to corrupt; absolute power corrupts absolutely) Lord John Dalberg-ActonĐây là câu nói rất nỗi tiếng từ thế kỷ 19 để cảnh cáo thế giới về sự lạm dụng quyền hành. Nhưng trong thế kỷ 20, thế giới đã nhiều lần chứng kiến hoặc phải chịu khổ đau với những biến cố giết người tập thể do những người cầm quyền tạo ra: Như vụ diệt chủng dân Ạt Mê Ni bởi Thổ Nhĩ Kỳ (đế quốc Ottoman) vào Thế Chiến Thứ Nhất, vụ dân Do Thái bị Phát Xít Đức diệt chủng vào Thế Chiến Thứ Hai, hay những vụ thanh trừng chính trị tàn ác như dưới thời Stalin, Mao, Pol Pot, hoặc tàn sát tất cả gia đình người thân của những thành phần chống để trừng phạt và bảo vệ quyền hành bằng sự kinh sợ. Tiếng Anh có những từ để miêu tả những vụ giết người như thế này, Genocide (giết người vì chủng tộc vì công dân của một nước địch thù), Politicide (giết người vì ý thức hệ), Mass Murder (giết người tập thể bất kể ai), và một từ mới bao gồm những từ vừa nêu ra đó là Democide (giết người bởi chính quyền). Từ Democide được dùng lần đầu tiên vào giữa thế kỷ 20 bởi một lịch sử gia tên Theodore Abel, và sau này ông R. J. Rummel, giáo sư của trường đại học Hawaii đã tinh chỉnh rõ ràng hơn định nghĩa của từ này, bằng cách phân biệt những cái chết bởi chiến tranh với cái chết democide bởi chính quyền. Theo ông, cái chết democide, hoặc dịch nôm na là “giết dân” của chính quyền, là do chính sách và hành động cố tình làm, hoặc biết hậu quả nhưng vẫn thực hiện bất kể tính mạng người dân. Sau khi nghiên cứu những biến cố giết người bởi chính quyền trong lịch sử, giáo sư Rummel đã kết luận tương tự như Lord Action đã từng phát biểu hơn 100 năm trước, rằng quyền hành dẫn tới giết người, và quyền hành tuyệt đối dẫn tới giết người tuyệt đối. Album này sẽ đăng những con số thống kê, biểu đồ, và hình ảnh của những nạn nhân do giáo sư Rummel đã gom lại và nghiên cứu từ nhiều nguồn khác nhau trong cuốn, Chết Bởi Chính Quyền (Death By Government, phát hành bởi Transaction Publishers, năm 1994), và một vài websites về đề tài này để chứng minh và để làm một bài học cho thế hệ sau rằng: Quyền hành trong tay một nhóm người nhiều bao nhiêu, thì sự chết chóc sẽ leo thang bấy nhiêu. Mời các thành viên trong LSVNQA xem và tự kết luận.Nguồn:http://www.hawaii.edu/powerkills/NOTE1.HTM http://necrometrics.com/20c1m.htm#VietnamPosted by Admin ĐN
Thống kê này nằm trong tài liệu Death by Government của giáo sư R. J. Rummel thuộc trường đại học Hawaii. Đây là thống kê về những vụ giết người (democide) đáng kể trong lịch sử loài người trước thế kỷ 20. GS Rummel ước tính có tới 133 triệu người bị chính quyền giết. Trong khi chết vì chiến tranh tổng cộng 40 triệu người, và chết vì nạn dịch khoảng 102 triệu người.
Thống kê này nằm trong tài liệu Death by Government của giáo sư R. J. Rummel thuộc trường đại học Hawaii. Đây là thống kê về những vụ giết người (democide) đáng kể trong lịch sử loài người trước thế kỷ 20. GS Rummel ước tính có tới 133 triệu người bị chính quyền giết. Trong khi chết vì chiến tranh tổng cộng 40 triệu người, và chết vì nạn dịch khoảng 102 triệu người.
Thống kê này nằm trong tài liệu Death by Government của giáo sư R. J. Rummel thuộc trường đại học Hawaii. Đây là thống kê những chính quyền đã giết người trong thế kỷ 20. Trong những chính quyền này, có khoảng 7 chính quyền là theo chủ nghĩa CS, và 2 nước theo chủ nghĩa Phát xít (Đức và Nhật). Hai chính quyền đẩm máu nhất là chính quyền CS LX với khoảng 62 triệu và Trung Quốc với gần 39 triệu người bị giết. Việt Nam dưới chính quyền CS từ 1945-1987 có khoảng gần 1,7 triệu người bị giết không kể đến chiến tranh. Posted by Admin ĐN
Thống kê này nằm trong tài liệu Death by Government của giáo sư R. J. Rummel thuộc trường đại học Hawaii. Đây là thống kê những chính quyền đã giết người trong thế kỷ 20. Trong những chính quyền này, có khoảng 7 chính quyền là theo chủ nghĩa CS, và 2 nước theo chủ nghĩa Phát xít (Đức và Nhật). Hai chính quyền đẩm máu nhất là chính quyền CS LX với khoảng 62 triệu và Trung Quốc với gần 39 triệu người bị giết. Việt Nam dưới chính quyền CS từ 1945-1987 có khoảng gần 1,7 triệu người bị giết không kể đến chiến tranh.
Posted by Admin ĐN
Thống kê này nằm trong tài liệu Death by Government của giáo sư R. J. Rummel thuộc trường đại học Hawaii, với những biến cố giết người democide lớn trong thế kỷ 20. Chết trong trại lao động tập thể của CS LX và Phát Xít Đức là hai biến cố lớn nhất đã giết hàng chục triệu người. Việt Nam có một biến cố lớn làm khoảng 250 ngàn người thuyền nhân bị chết. Lưu ý, GS Rummel định nghĩa democide là chết bởi chính sách hoặc hành động cố tình hoặc biết hậu quả nhưng vẫn xúc tiến bởi chính quyền. Theo ông, mặc dầu thuyền nhân không bị giết trực tiếp bởi chính quyền CSVN, nhưng vì chính sách và hành động cố ý đẩy những người dân Việt gốc Hoa và dân Việt đi tìm đường tị nạn, nên trường hợp này cũng cho vào hạng chết bởi chính quyền (democide). Posted by Admin ĐN
Thống kê này nằm trong tài liệu Death by Government của giáo sư R. J. Rummel thuộc trường đại học Hawaii, với những biến cố giết người democide lớn trong thế kỷ 20. Chết trong trại lao động tập thể của CS LX và Phát Xít Đức là hai biến cố lớn nhất đã giết hàng chục triệu người. Việt Nam có một biến cố lớn làm khoảng 250 ngàn người thuyền nhân bị chết. Lưu ý, GS Rummel định nghĩa democide là chết bởi chính sách hoặc hành động cố tình hoặc biết hậu quả nhưng vẫn xúc tiến bởi chính quyền. Theo ông, mặc dầu thuyền nhân không bị giết trực tiếp bởi chính quyền CSVN, nhưng vì chính sách và hành động cố ý đẩy những người dân Việt gốc Hoa và dân Việt đi tìm đường tị nạn, nên trường hợp này cũng cho vào hạng chết bởi chính quyền (democide).
Posted by Admin ĐN
Thống kê này nằm trong tài liệu Death by Government của giáo sư R. J. Rummel thuộc trường đại học Hawaii. Thống kê này cho ta thấy quyền hành nhiều bao nhiêu thì chết bởi chính quyền càng nhiều bấy nhiêu. Chế độ độc tài toàn trị (Totalitarian) đã giết khoảng 138 triệu người trong thế kỷ 20, trong số này khoảng 110 triệu là do chế độ theo chủ nghĩa Cộng Sản. Còn chế độ dân chủ thì giết khoảng 2 triệu người. Posted by Admin ĐN
Thống kê này nằm trong tài liệu Death by Government của giáo sư R. J. Rummel thuộc trường đại học Hawaii. Thống kê này cho ta thấy quyền hành nhiều bao nhiêu thì chết bởi chính quyền càng nhiều bấy nhiêu. Chế độ độc tài toàn trị (Totalitarian) đã giết khoảng 138 triệu người trong thế kỷ 20, trong số này khoảng 110 triệu là do chế độ theo chủ nghĩa Cộng Sản. Còn chế độ dân chủ thì giết khoảng 2 triệu người.
Posted by Admin ĐN
Biểu đô này nằm trong tài liệu Death by Government của giáo sư R. J. Rummel thuộc trường đại học Hawaii, cho ta thấy mức độ giết người của những nước trong thế kỷ 20, theo tỷ lệ phần trăm của dân số hàng năm. Trong biểu đồ này có 4 nước theo chủ nghĩa Cộng Sản, Mông Cổ, Bắc Hàn, Liên Xô, và Khmer Đỏ. Khmer Đỏ là chính quyền đẩm máu nhất trong 4 năm cầm quyền tại Cam Bốt. Thứ nhì là đế quốc Ottoman (Thổ Nhỉ Kỳ) trong thời Thế Chiến Thứ Nhất. Posted by Admin ĐN
Biểu đô này nằm trong tài liệu Death by Government của giáo sư R. J. Rummel thuộc trường đại học Hawaii, cho ta thấy mức độ giết người của những nước trong thế kỷ 20, theo tỷ lệ phần trăm của dân số hàng năm. Trong biểu đồ này có 4 nước theo chủ nghĩa Cộng Sản, Mông Cổ, Bắc Hàn, Liên Xô, và Khmer Đỏ. Khmer Đỏ là chính quyền đẩm máu nhất trong 4 năm cầm quyền tại Cam Bốt. Thứ nhì là đế quốc Ottoman (Thổ Nhỉ Kỳ) trong thời Thế Chiến Thứ Nhất.
Posted by Admin ĐN
Biểu đồ này nằm trong tài liệu Death by Government của giáo sư R. J. Rummel thuộc trường đại học Hawaii. Đây là biểu đồ nói về những nước giết người đáng kể trong thế kỷ 20, so sánh với con số người bị giết democide ở mỗi nước và tỷ lệ phần trăm người bị giết mỗi năm. Nếu theo số người bị giết thì LX và Trung Quốc là 2 quốc gia thuộc chế độ Cộng Sản giết người nhiều nhất. Nếu theo tỷ lể phần trăm người giết hàng năm so với dân số mỗi nước, thì Cam Bốt theo chế độ CS Khmer Đỏ có tỷ lệ cao nhất. Posted by Admin ĐN
Biểu đồ này nằm trong tài liệu Death by Government của giáo sư R. J. Rummel thuộc trường đại học Hawaii. Đây là biểu đồ nói về những nước giết người đáng kể trong thế kỷ 20, so sánh với con số người bị giết democide ở mỗi nước và tỷ lệ phần trăm người bị giết mỗi năm. Nếu theo số người bị giết thì LX và Trung Quốc là 2 quốc gia thuộc chế độ Cộng Sản giết người nhiều nhất. Nếu theo tỷ lể phần trăm người giết hàng năm so với dân số mỗi nước, thì Cam Bốt theo chế độ CS Khmer Đỏ có tỷ lệ cao nhất.
Posted by Admin ĐN
Thống kê này nằm trong tài liệu Death by Government của giáo sư R. J. Rummel thuộc trường đại học Hawaii. Thống kê cho ta thấy những người lãnh đạo giết người đẩm máu nhất. Theo số người thì hai người lãnh đạo Cộng Sản Stalin và Mao là giết nhiều nhất. Lãnh đạo Phát Xít Hitler và Tưởng Giới Thạch là đứng hạng ba và hạng bốn về giết người. Posted by Admin ĐN
Thống kê này nằm trong tài liệu Death by Government của giáo sư R. J. Rummel thuộc trường đại học Hawaii. Thống kê cho ta thấy những người lãnh đạo giết người đẩm máu nhất. Theo số người thì hai người lãnh đạo Cộng Sản Stalin và Mao là giết nhiều nhất. Lãnh đạo Phát Xít Hitler và Tưởng Giới Thạch là đứng hạng ba và hạng bốn về giết người.
Posted by Admin ĐN
Thống kê này nằm trong tài liệu Death by Government của giáo sư R. J. Rummel thuộc trường đại học Hawaii. Thống kê nói về 15 chính quyền đẩm máu nhất trong thế kỷ 20 theo tỷ lệ giết dân hàng năm. Chính quyền Cộng Sản Khmer Đỏ tuy chỉ cầm quyền khoảng gần 4 năm và dân số Cam Bốt tương đối nhỏ, nhưng về phần trăm dân số bị giết hàng năm thì cao nhất trong 15 chính quyền trong thống kê. Lưu ý, 6 nước trong 15 nước này theo chủ nghĩa Cộng Sản. Posted by Admin ĐN
Thống kê này nằm trong tài liệu Death by Government của giáo sư R. J. Rummel thuộc trường đại học Hawaii. Thống kê nói về 15 chính quyền đẩm máu nhất trong thế kỷ 20 theo tỷ lệ giết dân hàng năm. Chính quyền Cộng Sản Khmer Đỏ tuy chỉ cầm quyền khoảng gần 4 năm và dân số Cam Bốt tương đối nhỏ, nhưng về phần trăm dân số bị giết hàng năm thì cao nhất trong 15 chính quyền trong thống kê. Lưu ý, 6 nước trong 15 nước này theo chủ nghĩa Cộng Sản.
Posted by Admin ĐN
Biểu đồ này nằm trong tài liệu Death by Government của giáo sư R. J. Rummel thuộc trường đại học Hawaii. Biểu đồ miêu tả theo hình bánh đang cắt. So sánh giết người democide với người chết bởi chiến trận và chế độ dân chủ với không dân chủ, cho ta thấy giết người democide và chết chiến trận của chính quyền không dân chủ chiếm tới 96,8% phần biểu đồ, trong khi 3,2% còn lại là chết vì chế độ dân chủ. Posted by Admin ĐN
Biểu đồ này nằm trong tài liệu Death by Government của giáo sư R. J. Rummel thuộc trường đại học Hawaii. Biểu đồ miêu tả theo hình bánh đang cắt. So sánh giết người democide với người chết bởi chiến trận và chế độ dân chủ với không dân chủ, cho ta thấy giết người democide và chết chiến trận của chính quyền không dân chủ chiếm tới 96,8% phần biểu đồ, trong khi 3,2% còn lại là chết vì chế độ dân chủ.
Posted by Admin ĐN
Biểu đồ này nằm trong tài liệu Death by Government của giáo sư R. J. Rummel thuộc trường đại học Hawaii. Biểu đồ này cho ta thấy chế độ càng nhiều quyền hành thì sự giết người democide càng leo thang. Posted by Admin ĐN
Biểu đồ này nằm trong tài liệu Death by Government của giáo sư R. J. Rummel thuộc trường đại học Hawaii. Biểu đồ này cho ta thấy chế độ càng nhiều quyền hành thì sự giết người democide càng leo thang.
Posted by Admin ĐN
Biểu đồ này nằm trong tài liệu Death by Government của giáo sư R. J. Rummel thuộc trường đại học Hawaii. Biểu đồ này cho ta thấy chế độ càng nhiều quyền hành thì tỷ lệ phần trăm giết người democide so sánh với dân số càng leo thang. Posted by Admin ĐN
Biểu đồ này nằm trong tài liệu Death by Government của giáo sư R. J. Rummel thuộc trường đại học Hawaii. Biểu đồ này cho ta thấy chế độ càng nhiều quyền hành thì tỷ lệ phần trăm giết người democide so sánh với dân số càng leo thang.
Posted by Admin ĐN
Biểu đồ này nằm trong tài liệu Death by Government của giáo sư R. J. Rummel thuộc trường đại học Hawaii. Biểu đồ này cho ta thấy chế độ càng nhiều quyền hành thì chết vì chiến tranh càng tăng thêm, bởi vì càng nhiều quyền trong tay thì càng coi rẽ mạng sống của người dân. Posted by Admin ĐN
Biểu đồ này nằm trong tài liệu Death by Government của giáo sư R. J. Rummel thuộc trường đại học Hawaii. Biểu đồ này cho ta thấy chế độ càng nhiều quyền hành thì chết vì chiến tranh càng tăng thêm, bởi vì càng nhiều quyền trong tay thì càng coi rẽ mạng sống của người dân.
Posted by Admin ĐN
Biểu đồ này nằm trong tài liệu Death by Government của giáo sư R. J. Rummel thuộc trường đại học Hawaii. Biểu đồ này cho ta thấy chế độ càng nhiều quyền hành thì tỷ lệ phần trăm chết vì chiến tranh càng tăng thêm, bởi vì càng nhiều quyền trong tay thì càng coi rẽ mạng sống của người dân. Posted by Admin ĐN
Biểu đồ này nằm trong tài liệu Death by Government của giáo sư R. J. Rummel thuộc trường đại học Hawaii. Biểu đồ này cho ta thấy chế độ càng nhiều quyền hành thì tỷ lệ phần trăm chết vì chiến tranh càng tăng thêm, bởi vì càng nhiều quyền trong tay thì càng coi rẽ mạng sống của người dân.
Posted by Admin ĐN
Thống kê này nằm trong tài liệu Death by Government của giáo sư R. J. Rummel thuộc trường đại học Hawaii. Thống kê nói về những vụ giết người tập thể trong thế kỷ 20, phân chia theo từng lý do giết người, cố ý hay vô tình, diệt chủng, thanh trừng chính trị, giết tập thể, khủng bố, nạn đói, bệnh hoạn, động đất, bảo tố, v.v. Trong phần cố tình giết có hai vụ nói về Việt Nam: Nhóm Việt Minh tiêu diệt các thành phần phe Quốc Gia, và giết người theo con số chỉ định bởi chính quyền. Posted by Admin ĐN
Thống kê này nằm trong tài liệu Death by Government của giáo sư R. J. Rummel thuộc trường đại học Hawaii. Thống kê nói về những vụ giết người tập thể trong thế kỷ 20, phân chia theo từng lý do giết người, cố ý hay vô tình, diệt chủng, thanh trừng chính trị, giết tập thể, khủng bố, nạn đói, bệnh hoạn, động đất, bảo tố, v.v. Trong phần cố tình giết có hai vụ nói về Việt Nam: Nhóm Việt Minh tiêu diệt các thành phần phe Quốc Gia, và giết người theo con số chỉ định bởi chính quyền.
Posted by Admin ĐN
Thống kê này nằm trong tài liệu Death by Government của giáo sư R. J. Rummel thuộc trường đại học Hawaii. Thống kê nói về cái chết tại Việt Nam bởi chiến tranh và bởi chính quyền trong thời kỳ 1945-1987. Chết bởi chính quyền (democide) do chính quyền miền Bắc Việt Nam tổng cộng 1,67 triệu người không kể chiến tranh. Trong số này, khoảng 994 ngàn là trong lãnh thổ Bắc Việt Nam và khoảng 725 ngàn do chính quyền Bắc Việt giết người tại Nam Việt Nam, Cam Bốt, Lào, v.v. Phía chính quyền miền Nam Việt Nam giết 90 ngàn người tổng cộng, không kể chiến tranh. Mỹ giết 6 ngàn người và Nam Hàn giết hơn 3 ngàn. Khmer Đỏ Cam Bốt giết khoảng 35 ngàn người tại Việt Nam. Posted by Admin ĐN.
Thống kê này nằm trong tài liệu Death by Government của giáo sư R. J. Rummel thuộc trường đại học Hawaii. Thống kê nói về cái chết tại Việt Nam bởi chiến tranh và bởi chính quyền trong thời kỳ 1945-1987. Chết bởi chính quyền (democide) do chính quyền miền Bắc Việt Nam tổng cộng 1,67 triệu người không kể chiến tranh. Trong số này, khoảng 994 ngàn là trong lãnh thổ Bắc Việt Nam và khoảng 725 ngàn do chính quyền Bắc Việt giết người tại Nam Việt Nam, Cam Bốt, Lào, v.v. Phía chính quyền miền Nam Việt Nam giết 90 ngàn người tổng cộng, không kể chiến tranh. Mỹ giết 6 ngàn người và Nam Hàn giết hơn 3 ngàn. Khmer Đỏ Cam Bốt giết khoảng 35 ngàn người tại Việt Nam.
Posted by Admin ĐN.
Thống kê này nằm trong tài liệu Death by Government của giáo sư R. J. Rummel thuộc trường đại học Hawaii. Thống kê này nói về những cái chết trong và sau chiến tranh Việt Nam, từ 1954-1975 và 1975-1987, tại ba nước Việt Nam, Lào, và Cam Bốt. Posted by Admin ĐN
Thống kê này nằm trong tài liệu Death by Government của giáo sư R. J. Rummel thuộc trường đại học Hawaii. Thống kê này nói về những cái chết trong và sau chiến tranh Việt Nam, từ 1954-1975 và 1975-1987, tại ba nước Việt Nam, Lào, và Cam Bốt.
Posted by Admin ĐN
Thống kê này nằm trong tài liệu Death by Government của giáo sư R. J. Rummel thuộc trường đại học Hawaii. Thống kê nói về tỷ lệ phần trăm giết người bởi chính quyền. Tại miền Bắc Vệt Nam từ 1945-1987, tỷ lệ tổng quan (overall) là 1.33% dân số. Tại miền Nam Việt Nam tỷ lể tổng quan từ 1954-1975 là 1.1% dân số do hai phe gây ra. Tỷ lệ không tính số giết người nước ngoài. Posted by Admin ĐN
Thống kê này nằm trong tài liệu Death by Government của giáo sư R. J. Rummel thuộc trường đại học Hawaii. Thống kê nói về tỷ lệ phần trăm giết người bởi chính quyền. Tại miền Bắc Vệt Nam từ 1945-1987, tỷ lệ tổng quan (overall) là 1.33% dân số. Tại miền Nam Việt Nam tỷ lể tổng quan từ 1954-1975 là 1.1% dân số do hai phe gây ra. Tỷ lệ không tính số giết người nước ngoài.
Posted by Admin ĐN
Thống kê này nằm trong tài liệu Death by Government của giáo sư R. J. Rummel thuộc trường đại học Hawaii. Thống kê nói về số lượng người chết dưới thời Phát Xít Nhật tại Đông Dương. Chết trong tù khoảng 30 ngàn người, chết vì bị giết tập thể và những vụ giết khác khoảng 207 ngàn người (kể cả một số người Pháp), chết vì nạn đói miền Bắc năm 1945 khoảng 1,5 triệu người (GS Rummel cho rằng Nhật nên chịu trách nhiệm khoảng 25% của nạn đói này). Posted by Admin ĐN
Thống kê này nằm trong tài liệu Death by Government của giáo sư R. J. Rummel thuộc trường đại học Hawaii. Thống kê nói về số lượng người chết dưới thời Phát Xít Nhật tại Đông Dương. Chết trong tù khoảng 30 ngàn người, chết vì bị giết tập thể và những vụ giết khác khoảng 207 ngàn người (kể cả một số người Pháp), chết vì nạn đói miền Bắc năm 1945 khoảng 1,5 triệu người (GS Rummel cho rằng Nhật nên chịu trách nhiệm khoảng 25% của nạn đói này).
Posted by Admin ĐN
Thống kê này nằm trong tài liệu Death by Government của giáo sư R. J. Rummel thuộc trường đại học Hawaii. Thống kê này nói về chết vì chiến tranh, không phải chết vì chính quyền (democide), thời chiến tranh Đông Dương 1945-1954. Phía Việt Minh chết khoảng 228 ngàn người, phía Pháp (kể cả lính từ các thuộc địa Pháp) khoảng 109 ngàn người, dân chết vì chiến tranh khoảng 275 ngàn, tổng cộng trong cuộc chiến là 512 ngàn. Posted by Admin ĐN
Thống kê này nằm trong tài liệu Death by Government của giáo sư R. J. Rummel thuộc trường đại học Hawaii. Thống kê này nói về chết vì chiến tranh, không phải chết vì chính quyền (democide), thời chiến tranh Đông Dương 1945-1954. Phía Việt Minh chết khoảng 228 ngàn người, phía Pháp (kể cả lính từ các thuộc địa Pháp) khoảng 109 ngàn người, dân chết vì chiến tranh khoảng 275 ngàn, tổng cộng trong cuộc chiến là 512 ngàn.
Posted by Admin ĐN
Thống kê này nằm trong tài liệu Death by Government của giáo sư R. J. Rummel thuộc trường đại học Hawaii. Thống kê nói về Dân miền Bắc Việt Nam chết vì chiến tranh do Mỹ thả bom. Số ước tính chết là 65 ngàn dân từ 1960-1975. Posted by Admin ĐN
Thống kê này nằm trong tài liệu Death by Government của giáo sư R. J. Rummel thuộc trường đại học Hawaii. Thống kê nói về Dân miền Bắc Việt Nam chết vì chiến tranh do Mỹ thả bom. Số ước tính chết là 65 ngàn dân từ 1960-1975.
Posted by Admin ĐN
Thống kê này nằm trong tài liệu Death by Government của giáo sư R. J. Rummel thuộc trường đại học Hawaii. Thống kê này nói về dân tại miền Nam Việt Nam chết vì chiến tranh (không phải chết vì chính quyền) do cả hai phiá, VNCH & Mỹ và VNDCCH & MTGPMN, gây ra. Số ước tính chết 391 ngàn dân trong thời gian 1960-1975. Posted by Admin ĐN
Thống kê này nằm trong tài liệu Death by Government của giáo sư R. J. Rummel thuộc trường đại học Hawaii. Thống kê này nói về dân tại miền Nam Việt Nam chết vì chiến tranh (không phải chết vì chính quyền) do cả hai phiá, VNCH & Mỹ và VNDCCH & MTGPMN, gây ra. Số ước tính chết 391 ngàn dân trong thời gian 1960-1975.
Posted by Admin ĐN
Thống kê này nằm trong tài liệu Death by Government của giáo sư R. J. Rummel thuộc trường đại học Hawaii. Thống kê nói về dân và lính Việt chết vì chiến tranh, không phải chết vì chính quyền (democide), trong cuộc chiến Việt Nam (1960-1975). Phiá VNDCCH & MTGPMN chết khoảng 1,06 triệu, và phía VNCH chết khoảng 684 ngàn. Posted by Admin ĐN
Thống kê này nằm trong tài liệu Death by Government của giáo sư R. J. Rummel thuộc trường đại học Hawaii. Thống kê nói về dân và lính Việt chết vì chiến tranh, không phải chết vì chính quyền (democide), trong cuộc chiến Việt Nam (1960-1975). Phiá VNDCCH & MTGPMN chết khoảng 1,06 triệu, và phía VNCH chết khoảng 684 ngàn.
Posted by Admin ĐN
Thống kê này nằm trong tài liệu Death by Government của giáo sư R. J. Rummel thuộc trường đại học Hawaii. Thống kê này nói về những vụ giết người (democide) bởi chính quyền Mỹ và Nam Hàn trong thời chiến tranh Việt Nam khi Mỹ trực tiếp tham gia (1965-1975). GS Rummel cho rằng Mỹ giết khoảng 5,5 ngàn người Việt và Nam Hàn giết khoảng 3 ngàn người. Lưu ý, dây là những con số giết người bởi chính quyền chứ không phải chết trong chiến tranh. Posted by Admin ĐN
Thống kê này nằm trong tài liệu Death by Government của giáo sư R. J. Rummel thuộc trường đại học Hawaii. Thống kê này nói về những vụ giết người (democide) bởi chính quyền Mỹ và Nam Hàn trong thời chiến tranh Việt Nam khi Mỹ trực tiếp tham gia (1965-1975). GS Rummel cho rằng Mỹ giết khoảng 5,5 ngàn người Việt và Nam Hàn giết khoảng 3 ngàn người. Lưu ý, dây là những con số giết người bởi chính quyền chứ không phải chết trong chiến tranh.
Posted by Admin ĐN
Thống kê này nằm trong tài liệu Death by Government của giáo sư R. J. Rummel thuộc trường đại học Hawaii. Thống kê nói về những con số giết người (democide) của chính quyền VNCH thời Ngô Đình Diệm (1954-1063). Tổng cộng khoảng 39 ngàn người bị giết bởi di tản, xử tử, khủng bố, bom, đạn, v.v. dưới tay chính quyền TT Diệm. Lưu ý, dây là những con số giết người bởi chính quyền chứ không phải chết trong chiến tranh. Posted by Admin ĐN
Thống kê này nằm trong tài liệu Death by Government của giáo sư R. J. Rummel thuộc trường đại học Hawaii. Thống kê nói về những con số giết người (democide) của chính quyền VNCH thời Ngô Đình Diệm (1954-1063). Tổng cộng khoảng 39 ngàn người bị giết bởi di tản, xử tử, khủng bố, bom, đạn, v.v. dưới tay chính quyền TT Diệm. Lưu ý, dây là những con số giết người bởi chính quyền chứ không phải chết trong chiến tranh.
Posted by Admin ĐN
Thống kê này nằm trong tài liệu Death by Government của giáo sư R. J. Rummel thuộc trường đại học Hawaii. Thống kê nói về những con số giết người (democide) bởi chính quyền VNCH thời sau Ngô Đình Diệm (1963-1975). Tổng cộng khoảng 51 ngàn người bị giết bởi di tản, xử tử, khủng bố, bom, đạn, v.v. dưới tay chính quyền VNCH. Lưu ý, dây là những con số giết người bởi chính quyền chứ không phải chết trong chiến tranh. Posted by Admin ĐN
Thống kê này nằm trong tài liệu Death by Government của giáo sư R. J. Rummel thuộc trường đại học Hawaii. Thống kê nói về những con số giết người (democide) bởi chính quyền VNCH thời sau Ngô Đình Diệm (1963-1975). Tổng cộng khoảng 51 ngàn người bị giết bởi di tản, xử tử, khủng bố, bom, đạn, v.v. dưới tay chính quyền VNCH. Lưu ý, dây là những con số giết người bởi chính quyền chứ không phải chết trong chiến tranh.
Posted by Admin ĐN
Thống kê này nằm trong tài liệu Death by Government của giáo sư R. J. Rummel thuộc trường đại học Hawaii. Thống kê này nói về những người theo phía Quốc Gia bị ám sát, thành trừng, xử tử trong thời gian 1945-1947 để phía Cộng Sản dành độc quyền trong công cuộc chống Pháp. Ước tính khoảng 15 ngàn ngời bị giết vì chính trị (democide) bởi lãnh đạo trong nhóm Việt Minh. Posted by Admin ĐN
Thống kê này nằm trong tài liệu Death by Government của giáo sư R. J. Rummel thuộc trường đại học Hawaii. Thống kê này nói về những người theo phía Quốc Gia bị ám sát, thành trừng, xử tử trong thời gian 1945-1947 để phía Cộng Sản dành độc quyền trong công cuộc chống Pháp. Ước tính khoảng 15 ngàn ngời bị giết vì chính trị (democide) bởi lãnh đạo trong nhóm Việt Minh.
Posted by Admin ĐN
Thống kê này nằm trong tài liệu Death by Government của giáo sư R. J. Rummel thuộc trường đại học Hawaii. Thông kê này nói về cuộc giết người bởi Việt Minh trong cuộc Cải Cách Ruộng Đất theo sự cố vấn của Đảng CS Trung Quốc. Khoảng 152 ngàn người Việt bị xử tử, tổng cộng khoảng 250 ngàn người bị giết trong vụ CCRĐ này. Ngoài ra, khoảng 100 ngàn người bị giết theo con số chỉ thị của chính quyền Việt Minh (death by quota), và khoảng 13 ngàn người Việt bị giết khi nổi dậy chống CCRĐ. Tổng cộng 363 ngàn người bị chết bởi chính quyền (democide) trong thời 1953-1956 tại miền Bắc Việt Nam.
Thống kê này nằm trong tài liệu Death by Government của giáo sư R. J. Rummel thuộc trường đại học Hawaii. Thông kê này nói về cuộc giết người bởi Việt Minh trong cuộc Cải Cách Ruộng Đất theo sự cố vấn của Đảng CS Trung Quốc. Khoảng 152 ngàn người Việt bị xử tử, tổng cộng khoảng 250 ngàn người bị giết trong vụ CCRĐ này. Ngoài ra, khoảng 100 ngàn người bị giết theo con số chỉ thị của chính quyền Việt Minh (death by quota), và khoảng 13 ngàn người Việt bị giết khi nổi dậy chống CCRĐ. Tổng cộng 363 ngàn người bị chết bởi chính quyền (democide) trong thời 1953-1956 tại miền Bắc Việt Nam.
Thống kê này nằm trong tài liệu Death by Government của giáo sư R. J. Rummel thuộc trường đại học Hawaii. Thống kê này nói về những người Việt và Pháp bị giết bởi Việt Minh (democide), không kể chết vì chiến tranh. Tổng cộng con số từ thống kê này và thống kê đã đăng trong hình trước (thời CCRĐ) thì chính quyền Việt Minh đã giết 415 ngàn người từ năm 1945-1956. Đại đa số những người này là người Việt. Posted by Admin ĐN
Thống kê này nằm trong tài liệu Death by Government của giáo sư R. J. Rummel thuộc trường đại học Hawaii. Thống kê này nói về những người Việt và Pháp bị giết bởi Việt Minh (democide), không kể chết vì chiến tranh. Tổng cộng con số từ thống kê này và thống kê đã đăng trong hình trước (thời CCRĐ) thì chính quyền Việt Minh đã giết 415 ngàn người từ năm 1945-1956. Đại đa số những người này là người Việt.
Posted by Admin ĐN
Thống kê này nằm trong tài liệu Death by Government của giáo sư R. J. Rummel thuộc trường đại học Hawaii. Thống kê này nói về những người Việt bị Pháp giết vào năm 1946, đặc biệt vào lúc hải quân Pháp pháo kích thành phố Hải Phòng. Khoảng 10 ngàn người bị giết bởi chính quyền Pháp (democide) trong năm đó. Posted by admin ĐN
Thống kê này nằm trong tài liệu Death by Government của giáo sư R. J. Rummel thuộc trường đại học Hawaii. Thống kê này nói về những người Việt bị Pháp giết vào năm 1946, đặc biệt vào lúc hải quân Pháp pháo kích thành phố Hải Phòng. Khoảng 10 ngàn người bị giết bởi chính quyền Pháp (democide) trong năm đó.
Posted by admin ĐN
Thống kê này nằm trong tài liệu Death by Government của giáo sư R. J. Rummel thuộc trường đại học Hawaii. Thống kê nói về người Việt bị giết (democide) bởi chính quyền VNDCCH thời đoạn 1954-1975. Khoảng 50 ngàn người trí thức tại miền Bắc Việt Nam bì thanh trừng vì chính trị (Trăm Hoa Đua Nở) và khoảng 66 ngàn người bị ám sát, xử tử tại Nam Việt Nam.  Posted by Admin ĐN
Thống kê này nằm trong tài liệu Death by Government của giáo sư R. J. Rummel thuộc trường đại học Hawaii. Thống kê nói về người Việt bị giết (democide) bởi chính quyền VNDCCH thời đoạn 1954-1975. Khoảng 50 ngàn người trí thức tại miền Bắc Việt Nam bì thanh trừng vì chính trị (Trăm Hoa Đua Nở) và khoảng 66 ngàn người bị ám sát, xử tử tại Nam Việt Nam.
Posted by Admin ĐN
Thống kê này nằm trong tài liệu Death by Government của giáo sư R. J. Rummel thuộc trường đại học Hawaii. Thống kê tiếp tục nói về người bị giết (democide) bởi chính quyền VNDCCH thời đoạn 1954-1975 tại Nam Việt Nam. Khoảng 6 ngàn người bị giết trong dịp Tổng Tấn Công Tết Mậu Thân và ở Huế, khoảng 1 ngàn dân Cam Bốt bị giết tại Cam Bốt, khoảng 66 ngàn người bị giết kể cả dân tị nạn trên
Thống kê này nằm trong tài liệu Death by Government của giáo sư R. J. Rummel thuộc trường đại học Hawaii. Thống kê tiếp tục nói về người bị giết (democide) bởi chính quyền VNDCCH thời đoạn 1954-1975 tại Nam Việt Nam. Khoảng 6 ngàn người bị giết trong dịp Tổng Tấn Công Tết Mậu Thân và ở Huế, khoảng 1 ngàn dân Cam Bốt bị giết tại Cam Bốt, khoảng 66 ngàn người bị giết kể cả dân tị nạn trên "Quốc Lộ Kinh Hoàng" và lính tù binh VNCH. Ngoài ra, khoảng 200 người bị giết mỗi tháng trong suốt Chiến Tranh Việt Nam 54-75. Ước tính tổng cộng 216 ngàn người bị giết, kể cả thống kê trong hình trước.
Posted by Admin ĐN
Thống kê này nằm trong tài liệu Death by Government của giáo sư R. J. Rummel thuộc trường đại học Hawaii.  Thống kê nói về người bị giết bởi chính quyền VNCHXHCN (trước kia là VNDCCH) trong trại cải tạo. Theo thống kế, tổng cộng khoảng 2,5 triệu người đã từng bị bắt đi học tập tại các trại cải tạo trên khắp Việt Nan vào thời 1975-1987. Trong số này, khoảng 95 ngàn người đã bị giết trong các trại bởi chính quyền (democide). Posted by Admin ĐN
Thống kê này nằm trong tài liệu Death by Government của giáo sư R. J. Rummel thuộc trường đại học Hawaii. Thống kê nói về người bị giết bởi chính quyền VNCHXHCN (trước kia là VNDCCH) trong trại cải tạo. Theo thống kế, tổng cộng khoảng 2,5 triệu người đã từng bị bắt đi học tập tại các trại cải tạo trên khắp Việt Nan vào thời 1975-1987. Trong số này, khoảng 95 ngàn người đã bị giết trong các trại bởi chính quyền (democide).
Posted by Admin ĐN
Thống kê này nằm trong tài liệu Death by Government của giáo sư R. J. Rummel thuộc trường đại học Hawaii.  Thống kê nói về người bị giết bởi chính quyền VNCHXHCN (trước kia là VNDCCH). Thống kê này cho thấy khoảng 500 ngàn người đã từng bị bắt đi lao động và khoảng 48 ngàn người bị giết bởi chính quyền (democide). Ngoài ra, khoảng 100 ngàn người bị xử tử bởi chính quyền trong thời 1975-1987. Con số này không kể chết trong trại cải tạo đã đăng trong hình trước. Posted by Admin ĐN
Thống kê này nằm trong tài liệu Death by Government của giáo sư R. J. Rummel thuộc trường đại học Hawaii. Thống kê nói về người bị giết bởi chính quyền VNCHXHCN (trước kia là VNDCCH). Thống kê này cho thấy khoảng 500 ngàn người đã từng bị bắt đi lao động và khoảng 48 ngàn người bị giết bởi chính quyền (democide). Ngoài ra, khoảng 100 ngàn người bị xử tử bởi chính quyền trong thời 1975-1987. Con số này không kể chết trong trại cải tạo đã đăng trong hình trước.
Posted by Admin ĐN
Thống kê này nằm trong tài liệu Death by Government của giáo sư R. J. Rummel thuộc trường đại học Hawaii. Thống kê nói về thuyền nhân vượt biển thời 1975-1987. Khoảng 1,5 triệu người bỏ nước ra đi, ước tính khoảng 500 ngàn thuyền nhân bị chết. GS Rummel cho rằng VNCHXHCN phải chịu trách nhiệm cho 50% những người chết này, hoặc khoảng 250 ngàn thuyền nhân chết bởi chính quyền Việt Nam. Posted by Admin ĐN
Thống kê này nằm trong tài liệu Death by Government của giáo sư R. J. Rummel thuộc trường đại học Hawaii. Thống kê nói về thuyền nhân vượt biển thời 1975-1987. Khoảng 1,5 triệu người bỏ nước ra đi, ước tính khoảng 500 ngàn thuyền nhân bị chết. GS Rummel cho rằng VNCHXHCN phải chịu trách nhiệm cho 50% những người chết này, hoặc khoảng 250 ngàn thuyền nhân chết bởi chính quyền Việt Nam.
Posted by Admin ĐN
Thống kê này nằm trong tài liệu Death by Government của giáo sư R. J. Rummel thuộc trường đại học Hawaii. Thống kê này nói về những người Cam Bốt và Lào bị giết bởi chính quyền VNCHXHCN vào năm 1979-1987. Khoảng 460 ngàn người Cam Bốt và 87 ngàn người Lào bị giết trong thời gian này. Tổng cộng khoảng 1,04 triệu người trong và ngoài nước bị giết (democide) bởi chính quyền VNCHXHCN vào thời đoạn sau chiến tranh Việt Nam, 1975-1987. Posted by Admin ĐN
Thống kê này nằm trong tài liệu Death by Government của giáo sư R. J. Rummel thuộc trường đại học Hawaii. Thống kê này nói về những người Cam Bốt và Lào bị giết bởi chính quyền VNCHXHCN vào năm 1979-1987. Khoảng 460 ngàn người Cam Bốt và 87 ngàn người Lào bị giết trong thời gian này. Tổng cộng khoảng 1,04 triệu người trong và ngoài nước bị giết (democide) bởi chính quyền VNCHXHCN vào thời đoạn sau chiến tranh Việt Nam, 1975-1987.
Posted by Admin ĐN
Thống kê này nằm trong tài liệu Death by Government của giáo sư R. J. Rummel thuộc trường đại học Hawaii. Thống kê tổng cộng những người bị giết bởi chính quyền Việt Nam (democide): VNCH, VNDCCH, và VNCHXHCN. khoảng 1.76 triệu người, Việt và ngoại quốc, bị giết bởi ba chính quyền này. Trong số này, 90 ngàn người do VNCH giết và 1,67 triệu người do VNDCCH và VNCHXHCN giết. Lưu ý lần nữa, đây là số người bị giết không kể tới người chết vì chiến trận. Posted by Admin ĐN
Thống kê này nằm trong tài liệu Death by Government của giáo sư R. J. Rummel thuộc trường đại học Hawaii. Thống kê tổng cộng những người bị giết bởi chính quyền Việt Nam (democide): VNCH, VNDCCH, và VNCHXHCN. khoảng 1.76 triệu người, Việt và ngoại quốc, bị giết bởi ba chính quyền này. Trong số này, 90 ngàn người do VNCH giết và 1,67 triệu người do VNDCCH và VNCHXHCN giết. Lưu ý lần nữa, đây là số người bị giết không kể tới người chết vì chiến trận.
Posted by Admin ĐN
Trong chiến tranh Việt Nam, chính quyền Mỹ đã giết hơn 68 ngàn người dân Việt Nam, Lào, và Cam Bốt qua những trận thả bom bừa bải, và ngoà ra khoảng 1,5 ngàn người bị thảm sát (democide) bởi linh của chính quyền Mỹ. Hình trên chụp dân làng Mỹ Lai bị lính Mỹ thảm sát vào năm 1969. Nguồn http://www.hawaii.edu/powerkills/RM1.PHOTOS.ROOM1.HTM Posted by Admin ĐN
Trong chiến tranh Việt Nam, chính quyền Mỹ đã giết hơn 68 ngàn người dân Việt Nam, Lào, và Cam Bốt qua những trận thả bom bừa bải, và ngoà ra khoảng 1,5 ngàn người bị thảm sát (democide) bởi linh của chính quyền Mỹ. Hình trên chụp dân làng Mỹ Lai bị lính Mỹ thảm sát vào năm 1969.
Nguồn http://www.hawaii.edu/powerkills/RM1.PHOTOS.ROOM1.HTM
Posted by Admin ĐN
Năm 1969, hình chụp một cụ già tại Mỹ Lai vì quá rung sợ nên không đứng lên để đi được. Sau khi nhiếp ảnh gia người Mỹ chụp hình này rồi quay đi thì nghe hai phát súng bắn bởi lính Mỹ. Nguồn http://www.hawaii.edu/powerkills/RM1.PHOTOS.ROOM1.HTM Posted by Admin ĐN
Năm 1969, hình chụp một cụ già tại Mỹ Lai vì quá rung sợ nên không đứng lên để đi được. Sau khi nhiếp ảnh gia người Mỹ chụp hình này rồi quay đi thì nghe hai phát súng bắn bởi lính Mỹ.
Nguồn http://www.hawaii.edu/powerkills/RM1.PHOTOS.ROOM1.HTM
Posted by Admin ĐN
Từ tháng 4 năm 1970 tới tháng giêng năm 1979, Khmer Đỏ đã giết khoảng 2 triệu người Cam Bốt và 35 ngàn người Việt Nam. Nguồn http://www.hawaii.edu/powerkills/RM1.PHOTOS.ROOM1.HTM Posted by Admin ĐN
Từ tháng 4 năm 1970 tới tháng giêng năm 1979, Khmer Đỏ đã giết khoảng 2 triệu người Cam Bốt và 35 ngàn người Việt Nam.
Nguồn http://www.hawaii.edu/powerkills/RM1.PHOTOS.ROOM1.HTM
Posted by Admin ĐN
Hình chụp những sọ người bị giết bởi Khmer Đỏ tại Choenung Ek, Cam Bốt. Nguồn http://www.hawaii.edu/powerkills/RM1.PHOTOS.ROOM1.HTM Posted by Admin ĐN
Hình chụp những sọ người bị giết bởi Khmer Đỏ tại Choenung Ek, Cam Bốt.
Nguồn http://www.hawaii.edu/powerkills/RM1.PHOTOS.ROOM1.HTM
Posted by Admin ĐN
Năm 1975-1979, hình chụp hai nạn nhân của Khmer Đỏ, một người mẹ và đứa con tại trại tù Tuol Sleng, Cam Bốt. Lưu ý đôi mắt mệt mõi của bà mẹ biết trước số phận của mình. Nguồn http://www.hawaii.edu/powerkills/RM1.PHOTOS.ROOM1.HTM Posted by Admin ĐN
Năm 1975-1979, hình chụp hai nạn nhân của Khmer Đỏ, một người mẹ và đứa con tại trại tù Tuol Sleng, Cam Bốt. Lưu ý đôi mắt mệt mõi của bà mẹ biết trước số phận của mình.
Nguồn http://www.hawaii.edu/powerkills/RM1.PHOTOS.ROOM1.HTM
Posted by Admin ĐN
Năm 1975-1979, hình chụp một em bé người Cam Bốt trong tù Tuol Sleng. Em bé này không biết bị tội gì và tên gì, nhưng khi bị vô trại tù này thì rất có thể em đã bi xử tử bởi Khmer Đỏ. Nguồn http://www.hawaii.edu/powerkills/RM1.PHOTOS.ROOM1.HTM Posted by Admin ĐN
Năm 1975-1979, hình chụp một em bé người Cam Bốt trong tù Tuol Sleng. Em bé này không biết bị tội gì và tên gì, nhưng khi bị vô trại tù này thì rất có thể em đã bi xử tử bởi Khmer Đỏ.
Nguồn http://www.hawaii.edu/powerkills/RM1.PHOTOS.ROOM1.HTM
Posted by Admin ĐN
Tháng giêng năm 1997, Cộng Sản Lào và lính Việt Nam đã giết 8 người dân Hmong tại Muong Ouh gần khu vực Xaisomboun, Bắc Lào. 5 trong số 8 người dân là trẻ em. Nguồn http://www.hawaii.edu/powerkills/RM1.PHOTOS.ROOM1.HTM Posted by Admin ĐN
Tháng giêng năm 1997, Cộng Sản Lào và lính Việt Nam đã giết 8 người dân Hmong tại Muong Ouh gần khu vực Xaisomboun, Bắc Lào. 5 trong số 8 người dân là trẻ em.
Nguồn http://www.hawaii.edu/powerkills/RM1.PHOTOS.ROOM1.HTM
Posted by Admin ĐN
1994-6 communist Lao and Vietnamese soldiers tortured and killed Mr Yong Neng Vang a Hmong civilian in village of Thaket in Borikhamsay province southern Laos Tháng 6 năm 1994, Cộng Sản Lào và lính Việt Nam tra tấn và giết ông Yong Neng Vang, một người Hmong tại làng Thaket thuộc tỉnh Borikhamsay, Nam Lào. Nguồn http://www.hawaii.edu/powerkills/RM1.PHOTOS.ROOM1.HTM Posted by Admin ĐN
1994-6 communist Lao and Vietnamese soldiers tortured and killed Mr Yong Neng Vang a Hmong civilian in village of Thaket in Borikhamsay province southern Laos
Tháng 6 năm 1994, Cộng Sản Lào và lính Việt Nam tra tấn và giết ông Yong Neng Vang, một người Hmong tại làng Thaket thuộc tỉnh Borikhamsay, Nam Lào.
Nguồn http://www.hawaii.edu/powerkills/RM1.PHOTOS.ROOM1.HTM
Posted by Admin ĐN
Một sinh viên người Hoa bị lính Quân Đội Trung Quốc đánh chết tại Thiên An Môn vào năm 1989. Nguồn http://www.hawaii.edu/powerkills/RM1.PHOTOS.ROOM1.HTM Posted by Admin ĐN
Một sinh viên người Hoa bị lính Quân Đội Trung Quốc đánh chết tại Thiên An Môn vào năm 1989.
Nguồn http://www.hawaii.edu/powerkills/RM1.PHOTOS.ROOM1.HTM
Posted by Admin ĐN
Một sinh viên người Hoa bị chính quyền Trung Quốc giết tại Thiên An Môn vào năm 1989. Nguồn http://www.hawaii.edu/powerkills/RM1.PHOTOS.ROOM1.HTM Posted by Admin ĐN
Một sinh viên người Hoa bị chính quyền Trung Quốc giết tại Thiên An Môn vào năm 1989.
Nguồn http://www.hawaii.edu/powerkills/RM1.PHOTOS.ROOM1.HTM
Posted by Admin ĐN
Hình một nạn nhân bị giết bởi chính quyền Trung Quốc trong vụ Thiên An Môn năm 1989. Hình này chụp vài ngày trước khi người đàn ông này bị chính quyền bắn chết. Nguồn http://www.hawaii.edu/powerkills/RM1.PHOTOS.ROOM1.HTM Posted by Admin ĐN
Hình một nạn nhân bị giết bởi chính quyền Trung Quốc trong vụ Thiên An Môn năm 1989. Hình này chụp vài ngày trước khi người đàn ông này bị chính quyền bắn chết.
Nguồn http://www.hawaii.edu/powerkills/RM1.PHOTOS.ROOM1.HTM
Posted by Admin ĐN
Hình xác một sinh viên bị đè bẹp tan tành bởi xe tăng của chính quyền Trung Quốc trong vụ Thiên An Môn năm 1989. Nguồn http://www.hawaii.edu/powerkills/RM1.PHOTOS.ROOM1.HTM Posted by Admin ĐN
Hình xác một sinh viên bị đè bẹp tan tành bởi xe tăng của chính quyền Trung Quốc trong vụ Thiên An Môn năm 1989.
Nguồn http://www.hawaii.edu/powerkills/RM1.PHOTOS.ROOM1.HTM
Posted by Admin ĐN
Hàng ngàn sinh viên bị bắt và đi đày vô các trại lao động. Hàng trăm người bị xử tử. Hình xác một người bị đè bẹp bởi xe tăng của chính quyền Trung Quốc trong vụ Thiên An Môn năm 1989. Nguồn http://www.hawaii.edu/powerkills/RM1.PHOTOS.ROOM1.HTM Posted by Admin ĐN
Hàng ngàn sinh viên bị bắt và đi đày vô các trại lao động. Hàng trăm người bị xử tử. Hình xác một người bị đè bẹp bởi xe tăng của chính quyền Trung Quốc trong vụ Thiên An Môn năm 1989.
Nguồn http://www.hawaii.edu/powerkills/RM1.PHOTOS.ROOM1.HTM
Posted by Admin ĐN
Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn (24 tháng 3 năm 1938 - 14 tháng 8 năm 1975) là một sĩ quan trong Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, thuộc binh chủng Biệt Động Quân, và cũng là tỉnh trưởng kiêm tiểu khu trưởng tỉnh Chương Thiện. Ông đã chiến đấu chống lại phía VNDCCH đến phút cuối cùng dù có lệnh buông súng đầu hàng của Dương văn Minh ngày 30-4-1975 và bị bắt làm tù binh vào ngày 1-5-1975. Ông bị phía MTGPMN mang ra xử bắn tại sân vận động Cần Thơ vào ngày 14-8-1975. Posted by Admin ĐN Chú thích thêm: Vì một số thành viên phàn nàn là những hình ảnh này là dàn dựng phim ảnh không trung thực. Admin không phủ nhận những hình ảnh này là lấy từ phim ảnh. Tuy nhiên, chuyện người đại tá này bị xử tử sau khi đã bi bắt làm tù binh là có thật. Theo thống kê của GS R. J. Rummels của đại học University of Hawaiị, khoảng 95 ngàn cựu chiến binh của QLVNCH đã bị giết trong trại tù cải tạo sau 1975.
Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn (24 tháng 3 năm 1938 - 14 tháng 8 năm 1975) là một sĩ quan trong Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, thuộc binh chủng Biệt Động Quân, và cũng là tỉnh trưởng kiêm tiểu khu trưởng tỉnh Chương Thiện. Ông đã chiến đấu chống lại phía VNDCCH đến phút cuối cùng dù có lệnh buông súng đầu hàng của Dương văn Minh ngày 30-4-1975 và bị bắt làm tù binh vào ngày 1-5-1975. Ông bị phía MTGPMN mang ra xử bắn tại sân vận động Cần Thơ vào ngày 14-8-1975.
Posted by Admin ĐN
Chú thích thêm: Vì một số thành viên phàn nàn là những hình ảnh này là dàn dựng phim ảnh không trung thực. Admin không phủ nhận những hình ảnh này là lấy từ phim ảnh. Tuy nhiên, chuyện người đại tá này bị xử tử sau khi đã bi bắt làm tù binh là có thật. Theo thống kê của GS R. J. Rummels của đại học University of Hawaiị, khoảng 95 ngàn cựu chiến binh của QLVNCH đã bị giết trong trại tù cải tạo sau 1975.
Chuyện khó tin nhưng có thật : Vào lúc dư luận Trung Quốc đang hân hoan trước sự kiện bà Bành Lệ Viên, phu nhân chủ tịch Tập Cận Bình nổi lên thành một nhân vật được quốc tế khen ngợi là « khả ái », guồng máy kiểm duyệt nước này trong những ngày qua đã nỗ lực tìm cách xóa bỏ một bức hình của bà thời trẻ.  Lý do rất đơn giản : Bức hình này được chụp lúc bà Bành Lệ Viên đang hát cho đơn vị quân đội vừa thực hiện xong chiến dịch đàn áp đẫm máu trên quảng trường Thiên An Môn vào năm 1989. Một bản tin của hãng tin Mỹ AP, đánh đi từ Bắc Kinh vào hôm qua, 30/03/2013 đã xác nhận rằng, chỉ ít lâu sau khi được công bố trên mạng Vi bác (tức là mạng Twitter Trung Quốc), bức ảnh đó đã lập tức bị các cán bộ kiểm duyệt truy lùng và xóa bỏ trên mạng internet tại Trung Quốc, trước khi bức ảnh tạo ra những cuộc tranh luận. Tài khoản của người tung ra bức ảnh đã bị đóng ngay lập tức. Trên bức ảnh, được lưu truyền trên mạng ngoài lãnh thổ Trung Quốc, người ta thấy đệ nhất phu nhân Trung Quốc khi ấy còn trẻ, trong bộ quân phục màu xanh, tóc được buộc lại kiểu đuôi ngựa, đứng hát trước các bộ đội đầu đội mũ sắt, tay mang súng trường, ngồi thành hàng dài ngay trên quảng trường Thiên An Môn. Trích từ FB Điệu Chi Posted by Admin ĐN
Chuyện khó tin nhưng có thật : Vào lúc dư luận Trung Quốc đang hân hoan trước sự kiện bà Bành Lệ Viên, phu nhân chủ tịch Tập Cận Bình nổi lên thành một nhân vật được quốc tế khen ngợi là « khả ái », guồng máy kiểm duyệt nước này trong những ngày qua đã nỗ lực tìm cách xóa bỏ một bức hình của bà thời trẻ.

Lý do rất đơn giản : Bức hình này được chụp lúc bà Bành Lệ Viên đang hát cho đơn vị quân đội vừa thực hiện xong chiến dịch đàn áp đẫm máu trên quảng trường Thiên An Môn vào năm 1989.

Một bản tin của hãng tin Mỹ AP, đánh đi từ Bắc Kinh vào hôm qua, 30/03/2013 đã xác nhận rằng, chỉ ít lâu sau khi được công bố trên mạng Vi bác (tức là mạng Twitter Trung Quốc), bức ảnh đó đã lập tức bị các cán bộ kiểm duyệt truy lùng và xóa bỏ trên mạng internet tại Trung Quốc, trước khi bức ảnh tạo ra những cuộc tranh luận.

Tài khoản của người tung ra bức ảnh đã bị đóng ngay lập tức.

Trên bức ảnh, được lưu truyền trên mạng ngoài lãnh thổ Trung Quốc, người ta thấy đệ nhất phu nhân Trung Quốc khi ấy còn trẻ, trong bộ quân phục màu xanh, tóc được buộc lại kiểu đuôi ngựa, đứng hát trước các bộ đội đầu đội mũ sắt, tay mang súng trường, ngồi thành hàng dài ngay trên quảng trường Thiên An Môn.
Trích từ FB Điệu Chi
Posted by Admin ĐN

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Ảnh Xưa Tổng Hợp khác