Chiến dịch Lam Sơn 719


Chiến dịch Lam Sơn 719 hay Cuộc Hành quân Hạ Lào 1971, là một chiến dịch trong Chiến tranh Việt Nam, do Quân lực Việt Nam Cộng hòa (QLVNCH) thực hiện với sự yểm trợ của không quân và pháo binh Mỹ. Mục tiêu của chiến dịch là phá vỡ hệ thống hậu cần của Quân đội Nhân dân Việt Nam (QĐNDVN) và Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam (QGP) tại Lào và cắt đứt Đường mòn Hồ Chí Minh tại thị trấn Tchepone nằm cách biên giới Việt-Lào 42 km về phía Tây.

Chiến dịch này còn là một thử nghiệm về khả năng Quân lực Việt Nam Cộng hòa có thể tự chiến đấu trong tình huống Mỹ tiếp tục rút quân ra khỏi chiến trường miền Nam Việt Nam, một thử nghiệm về chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh và năng lực hoạt động độc lập một cách hiệu quả của Quân lực Việt Nam Cộng hòa.

Do những sai lầm cố hữu trong hệ thống chỉ huy của Mỹ và Việt Nam Cộng hòa, nhu cầu bảo mật làm hạn chế việc lập kế hoạch kĩ càng, và sự bất lực của các chỉ huy quân sự và chính trị của Mỹ và Việt Nam Cộng hòa khi đối mặt với thực tế chiến sự, và do sự thi hành kém, Chiến dịch Lam Sơn 719 đã sụp đổ khi đối mặt với sự phản kháng kiên quyết và khéo léo của Quân Giải phóng miền Nam. Chiến dịch này đã là một thảm họa đối với Quân lực Việt Nam Cộng hòa, làm tiêu tan những đơn vị thiện chiến nhất của quân đội này, và phá tan sự tự tin đã được xây dựng trong ba năm trước đó. Đối với Mỹ, chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh mà nhiều quan chức chính trị và quân sự Mỹ coi là phương cách tốt nhất để cứu vãn Việt Nam Cộng hòa và để Mỹ hoàn thành việc rút quân, đã thể hiện sự thất bại.

Chiến dịch này còn đánh dấu bước phát triển mới của Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam. Chiến sự bùng nổ ở Hạ Lào không giống như bất cứ trận chiến nào trước đó trong Chiến tranh Việt Nam. Đây là lần đầu tiên Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam bỏ chiến thuật cũ và tiến hành phản công theo kiểu chiến tranh chính quy truyền thống, lần đầu tiên Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam mở các đợt tấn công lớn bằng bộ binh với yểm trợ của thiết giáp và pháo binh hạng nặng để đè bẹp các vị trí của QLVNCH tại các cánh sườn của tiền đội chính. Sự hiệp đồng tác chiến của hỏa lực phòng không đã làm cho yểm trợ không quân chiến thuật và tăng viện bằng không quân của Mỹ trở nên khó khăn và chịu nhiều thiệt hại.

Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam dự đoán sẵn một nỗ lực quân sự tiếp theo tất yếu của sự Việt Nam hóa chiến tranh và bày sẵn thế trận tiêu hao đối thủ. Trong thời gian đầu của chiến dịch Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam cố gắng tìm cách giấu lực lượng để địch tiến về phía tây, chỉ đến khi không còn giữ được bí mật, mới tiến hành trận đánh Đại phá bản Đông, cho thấy Quân lực Việt Nam Cộng hòa thất bại "từ trong trứng". Hoặc một cách lập luận khác, Việt Nam Cộng hòa đã biết chắc thất bại nhưng vẫn tiến hành chiến dịch đẫm máu vì những lý do chính trị, như lời của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu : "chỉ cần đến Xê-pôn rồi rút về

Chiến dịch Lam Sơn 719
ác máy bay trực thăng của Quân đội Mỹ trong Chiến dịch Lam Sơn 719
Chiến dịch Lam Sơn 719
Bộ đội ta hành quân trong chiến dịch Nam lào
Chiến dịch Lam Sơn 719
chân đồi A Rinh (điểm cao 650) ngày 10-2-1971 trong chiến dịch Nam Lào
Chiến dịch Lam Sơn 719
QLVNCH và QĐ Mỹ chuẩn bị mở màn cuộc hành quân Lam Sơn 719, ngày 8-2-1971
Chiến dịch Lam Sơn 719
Xe tăng của QĐNDVN bị trúng mìn, các chiến sĩ dũng cảm vượt lên truy kích đối phương
Chiến dịch Lam Sơn 719
Xe tăng của QĐNDVN bị trúng mìn, các chiến sĩ dũng cảm vượt lên truy kích đối phương
Chiến dịch Lam Sơn 719
Xe tăng của QĐNDVN bị trúng mìn, các chiến sĩ dũng cảm vượt lên truy kích đối phương
Chiến dịch Lam Sơn 719
Xe tăng của QĐNDVN bị trúng mìn, các chiến sĩ dũng cảm vượt lên truy kích đối phương
Chiến dịch Lam Sơn 719
QĐNDVN chuẩn bị chiến dịch Đường 9 - Nam Lào tại một cánh rừng Trường Sơn năm 1971.


Chiến dịch Lam Sơn 719
QĐNDVN chuẩn bị chiến dịch Đường 9 - Nam Lào tại một cánh rừng Trường Sơn năm 1971.
Chiến dịch Lam Sơn 719
QĐNDVN chuẩn bị chiến dịch Đường 9 - Nam Lào tại một cánh rừng Trường Sơn năm 1971.
Chiến dịch Lam Sơn 719
QĐNDVN chuẩn bị chiến dịch Đường 9 - Nam Lào tại một cánh rừng Trường Sơn năm 1971.
Chiến dịch Lam Sơn 719
U1696392 07 Feb 1971, Near Khe Sanh, South Vietnam --- American and Vietnamese soldiers travel in personnel carriers during Operation Dewey Canyon II/Lam Son 719, which is aimed to reopen and secure Route 9 and reoccupy Khe Sanh as a forward supply base. --- Image by © Bettmann/CORBIS
Chiến dịch Lam Sơn 719
U1696392 07 Feb 1971, Near Khe Sanh, South Vietnam --- American and Vietnamese soldiers travel in personnel carriers during Operation Dewey Canyon II/Lam Son 719, which is aimed to reopen and secure Route 9 and reoccupy Khe Sanh as a forward supply base. --- Image by © Bettmann/CORBIS
Chiến dịch Lam Sơn 719
U1696392 07 Feb 1971, Near Khe Sanh, South Vietnam --- American and Vietnamese soldiers travel in personnel carriers during Operation Dewey Canyon II/Lam Son 719, which is aimed to reopen and secure Route 9 and reoccupy Khe Sanh as a forward supply base. --- Image by © Bettmann/CORBIS
Chiến dịch Lam Sơn 719
U1696392 07 Feb 1971, Near Khe Sanh, South Vietnam --- American and Vietnamese soldiers travel in personnel carriers during Operation Dewey Canyon II/Lam Son 719, which is aimed to reopen and secure Route 9 and reoccupy Khe Sanh as a forward supply base. --- Image by © Bettmann/CORBIS
Chiến dịch Lam Sơn 719
U1696393 08 Feb 1971 --- Lt. General Hoang Xuan (South Vietnam Commander of I Corps) is shown outdoors with troops. --- Image by © Bettmann/CORBIS
Chiến dịch Lam Sơn 719
U1695579 February 1971, Khe Sanh, South Vietnam --- In this Kent Potter photograph, an unhappy looking South Vietnamese soldier waits February 8th at Khe Sanh to be air lifted into Laos where front dispatches indicate sharp clashes between government troops and North Vietnamese and Pathet Lao forces. The commander of South Vietnamese forces in Laos said on February 14th that his troops are prepared to stay there until the Ho Chi Minh Trail is shattered. --- Image by © Bettmann/CORBIS
Chiến dịch Lam Sơn 719
U1695579 February 1971, Khe Sanh, South Vietnam --- In this Kent Potter photograph, an unhappy looking South Vietnamese soldier waits February 8th at Khe Sanh to be air lifted into Laos where front dispatches indicate sharp clashes between government troops and North Vietnamese and Pathet Lao forces. The commander of South Vietnamese forces in Laos said on February 14th that his troops are prepared to stay there until the Ho Chi Minh Trail is shattered. --- Image by © Bettmann/CORBIS
Chiến dịch Lam Sơn 719
U1695579 February 1971, Khe Sanh, South Vietnam --- In this Kent Potter photograph, an unhappy looking South Vietnamese soldier waits February 8th at Khe Sanh to be air lifted into Laos where front dispatches indicate sharp clashes between government troops and North Vietnamese and Pathet Lao forces. The commander of South Vietnamese forces in Laos said on February 14th that his troops are prepared to stay there until the Ho Chi Minh Trail is shattered. --- Image by © Bettmann/CORBIS
Chiến dịch Lam Sơn 719
U1695579 February 1971, Khe Sanh, South Vietnam --- In this Kent Potter photograph, an unhappy looking South Vietnamese soldier waits February 8th at Khe Sanh to be air lifted into Laos where front dispatches indicate sharp clashes between government troops and North Vietnamese and Pathet Lao forces. The commander of South Vietnamese forces in Laos said on February 14th that his troops are prepared to stay there until the Ho Chi Minh Trail is shattered. --- Image by © Bettmann/CORBIS
Chiến dịch Lam Sơn 719
U1695579 February 1971, Khe Sanh, South Vietnam --- In this Kent Potter photograph, an unhappy looking South Vietnamese soldier waits February 8th at Khe Sanh to be air lifted into Laos where front dispatches indicate sharp clashes between government troops and North Vietnamese and Pathet Lao forces. The commander of South Vietnamese forces in Laos said on February 14th that his troops are prepared to stay there until the Ho Chi Minh Trail is shattered. --- Image by © Bettmann/CORBIS
Chiến dịch Lam Sơn 719
U1695579 February 1971, Khe Sanh, South Vietnam --- In this Kent Potter photograph, an unhappy looking South Vietnamese soldier waits February 8th at Khe Sanh to be air lifted into Laos where front dispatches indicate sharp clashes between government troops and North Vietnamese and Pathet Lao forces. The commander of South Vietnamese forces in Laos said on February 14th that his troops are prepared to stay there until the Ho Chi Minh Trail is shattered. --- Image by © Bettmann/CORBIS
Chiến dịch Lam Sơn 719
U1695579 February 1971, Khe Sanh, South Vietnam --- In this Kent Potter photograph, an unhappy looking South Vietnamese soldier waits February 8th at Khe Sanh to be air lifted into Laos where front dispatches indicate sharp clashes between government troops and North Vietnamese and Pathet Lao forces. The commander of South Vietnamese forces in Laos said on February 14th that his troops are prepared to stay there until the Ho Chi Minh Trail is shattered. --- Image by © Bettmann/CORBIS
Chiến dịch Lam Sơn 719
U1695579 February 1971, Khe Sanh, South Vietnam --- In this Kent Potter photograph, an unhappy looking South Vietnamese soldier waits February 8th at Khe Sanh to be air lifted into Laos where front dispatches indicate sharp clashes between government troops and North Vietnamese and Pathet Lao forces. The commander of South Vietnamese forces in Laos said on February 14th that his troops are prepared to stay there until the Ho Chi Minh Trail is shattered. --- Image by © Bettmann/CORBIS
Chiến dịch Lam Sơn 719
U1695579 February 1971, Khe Sanh, South Vietnam --- In this Kent Potter photograph, an unhappy looking South Vietnamese soldier waits February 8th at Khe Sanh to be air lifted into Laos where front dispatches indicate sharp clashes between government troops and North Vietnamese and Pathet Lao forces. The commander of South Vietnamese forces in Laos said on February 14th that his troops are prepared to stay there until the Ho Chi Minh Trail is shattered. --- Image by © Bettmann/CORBIS
Chiến dịch Lam Sơn 719
U1695579 February 1971, Khe Sanh, South Vietnam --- In this Kent Potter photograph, an unhappy looking South Vietnamese soldier waits February 8th at Khe Sanh to be air lifted into Laos where front dispatches indicate sharp clashes between government troops and North Vietnamese and Pathet Lao forces. The commander of South Vietnamese forces in Laos said on February 14th that his troops are prepared to stay there until the Ho Chi Minh Trail is shattered. --- Image by © Bettmann/CORBIS
Chiến dịch Lam Sơn 719
U1696392-24 07 Feb 1971, Near Khe Sanh, South Vietnam --- Vietnamese soldiers travel in personnel carriers, part of a procession which also includes American troops, during Operation Dewey Canyon II/Lam Son 719, which is aimed to reopen and secure Route 9 and reoccupy Khe Sanh as a forward supply base. --- Image by © Bettmann/CORBIS
Chiến dịch Lam Sơn 719
U1696392-24 07 Feb 1971, Near Khe Sanh, South Vietnam --- Vietnamese soldiers travel in personnel carriers, part of a procession which also includes American troops, during Operation Dewey Canyon II/Lam Son 719, which is aimed to reopen and secure Route 9 and reoccupy Khe Sanh as a forward supply base. --- Image by © Bettmann/CORBIS
Chiến dịch Lam Sơn 719
U1696392-24 07 Feb 1971, Near Khe Sanh, South Vietnam --- Vietnamese soldiers travel in personnel carriers, part of a procession which also includes American troops, during Operation Dewey Canyon II/Lam Son 719, which is aimed to reopen and secure Route 9 and reoccupy Khe Sanh as a forward supply base. --- Image by © Bettmann/CORBIS
Chiến dịch Lam Sơn 719
U1696392-24 07 Feb 1971, Near Khe Sanh, South Vietnam --- Vietnamese soldiers travel in personnel carriers, part of a procession which also includes American troops, during Operation Dewey Canyon II/Lam Son 719, which is aimed to reopen and secure Route 9 and reoccupy Khe Sanh as a forward supply base. --- Image by © Bettmann/CORBIS
Chiến dịch Lam Sơn 719
U1696392-24 07 Feb 1971, Near Khe Sanh, South Vietnam --- Vietnamese soldiers travel in personnel carriers, part of a procession which also includes American troops, during Operation Dewey Canyon II/Lam Son 719, which is aimed to reopen and secure Route 9 and reoccupy Khe Sanh as a forward supply base. --- Image by © Bettmann/CORBIS
Chiến dịch Lam Sơn 719
U1696392-24 07 Feb 1971, Near Khe Sanh, South Vietnam --- Vietnamese soldiers travel in personnel carriers, part of a procession which also includes American troops, during Operation Dewey Canyon II/Lam Son 719, which is aimed to reopen and secure Route 9 and reoccupy Khe Sanh as a forward supply base. --- Image by © Bettmann/CORBIS
Chiến dịch Lam Sơn 719
U1696392-24 07 Feb 1971, Near Khe Sanh, South Vietnam --- Vietnamese soldiers travel in personnel carriers, part of a procession which also includes American troops, during Operation Dewey Canyon II/Lam Son 719, which is aimed to reopen and secure Route 9 and reoccupy Khe Sanh as a forward supply base. --- Image by © Bettmann/CORBIS
Chiến dịch Lam Sơn 719
U1696392-24 07 Feb 1971, Near Khe Sanh, South Vietnam --- Vietnamese soldiers travel in personnel carriers, part of a procession which also includes American troops, during Operation Dewey Canyon II/Lam Son 719, which is aimed to reopen and secure Route 9 and reoccupy Khe Sanh as a forward supply base. --- Image by © Bettmann/CORBIS
Chiến dịch Lam Sơn 719
U1696392-24 07 Feb 1971, Near Khe Sanh, South Vietnam --- Vietnamese soldiers travel in personnel carriers, part of a procession which also includes American troops, during Operation Dewey Canyon II/Lam Son 719, which is aimed to reopen and secure Route 9 and reoccupy Khe Sanh as a forward supply base. --- Image by © Bettmann/CORBIS
Chiến dịch Lam Sơn 719
U1696392-24 07 Feb 1971, Near Khe Sanh, South Vietnam --- Vietnamese soldiers travel in personnel carriers, part of a procession which also includes American troops, during Operation Dewey Canyon II/Lam Son 719, which is aimed to reopen and secure Route 9 and reoccupy Khe Sanh as a forward supply base. --- Image by © Bettmann/CORBIS
Chiến dịch Lam Sơn 719
U1696392-24 07 Feb 1971, Near Khe Sanh, South Vietnam --- Vietnamese soldiers travel in personnel carriers, part of a procession which also includes American troops, during Operation Dewey Canyon II/Lam Son 719, which is aimed to reopen and secure Route 9 and reoccupy Khe Sanh as a forward supply base. --- Image by © Bettmann/CORBIS
Chiến dịch Lam Sơn 719
BE045743 23 Feb 1971, Laos --- 2/23/1971-Along the Ho Chi Minh Trail, Laos: Holding their guns ready, Vietnamese soldiers peer into the entrance of a bunker. The Vietnamese invasion of Laos has turned up a limited amount of arms and supplies, but it now has become bogged down because of weather, land mines, and enemy attacks. --- Image by © Bettmann/CORBIS
Chiến dịch Lam Sơn 719
U1695320 09 Feb 1971, Khe Sanh, South Vietnam --- Khe Sanh: Scores of US Army UH1 helicopters mass at the Khe Sanh ready to shuttle South Vietnamese paratroopers across the Xe Don River into Laos' panhandle. By day's end, there were 5,000 paratroopers and cavalrymen inside Laos. --- Image by © Bettmann/CORBIS
Chiến dịch Lam Sơn 719
U1695320 09 Feb 1971, Khe Sanh, South Vietnam --- Khe Sanh: Scores of US Army UH1 helicopters mass at the Khe Sanh ready to shuttle South Vietnamese paratroopers across the Xe Don River into Laos' panhandle. By day's end, there were 5,000 paratroopers and cavalrymen inside Laos. --- Image by © Bettmann/CORBIS
Chiến dịch Lam Sơn 719
U1695320 09 Feb 1971, Khe Sanh, South Vietnam --- Khe Sanh: Scores of US Army UH1 helicopters mass at the Khe Sanh ready to shuttle South Vietnamese paratroopers across the Xe Don River into Laos' panhandle. By day's end, there were 5,000 paratroopers and cavalrymen inside Laos. --- Image by © Bettmann/CORBIS
Chiến dịch Lam Sơn 719
U1693296 13 Mar 1971, Laos --- ARVN Gunners Bombard Vietcong from Firebase in Laos. --- Image by © Bettmann/CORBIS
Chiến dịch Lam Sơn 719
U1699257 24 Mar 1971, Laos-South Vietnam Border --- Laos-South Vietnam Border: Ahead of the withdrawing ARVN forces, mountain people from Laos cross the border into South Vietnam, past American artillery and tanks protecting the retreat of the South Vietnamese forces from Laos. Less than 5,000 ARVN soldiers remain across the Laotian border. --- Image by © Bettmann/CORBIS
Chiến dịch Lam Sơn 719
U1699257 24 Mar 1971, Laos-South Vietnam Border --- Laos-South Vietnam Border: Ahead of the withdrawing ARVN forces, mountain people from Laos cross the border into South Vietnam, past American artillery and tanks protecting the retreat of the South Vietnamese forces from Laos. Less than 5,000 ARVN soldiers remain across the Laotian border. --- Image by © Bettmann/CORBIS
Chiến dịch Lam Sơn 719
U1699257 24 Mar 1971, Laos-South Vietnam Border --- Laos-South Vietnam Border: Ahead of the withdrawing ARVN forces, mountain people from Laos cross the border into South Vietnam, past American artillery and tanks protecting the retreat of the South Vietnamese forces from Laos. Less than 5,000 ARVN soldiers remain across the Laotian border. --- Image by © Bettmann/CORBIS
Chiến dịch Lam Sơn 719
U1699257 24 Mar 1971, Laos-South Vietnam Border --- Laos-South Vietnam Border: Ahead of the withdrawing ARVN forces, mountain people from Laos cross the border into South Vietnam, past American artillery and tanks protecting the retreat of the South Vietnamese forces from Laos. Less than 5,000 ARVN soldiers remain across the Laotian border. --- Image by © Bettmann/CORBIS
Chiến dịch Lam Sơn 719
U1699257 24 Mar 1971, Laos-South Vietnam Border --- Laos-South Vietnam Border: Ahead of the withdrawing ARVN forces, mountain people from Laos cross the border into South Vietnam, past American artillery and tanks protecting the retreat of the South Vietnamese forces from Laos. Less than 5,000 ARVN soldiers remain across the Laotian border. --- Image by © Bettmann/CORBIS
Chiến dịch Lam Sơn 719
U1699257 24 Mar 1971, Laos-South Vietnam Border --- Laos-South Vietnam Border: Ahead of the withdrawing ARVN forces, mountain people from Laos cross the border into South Vietnam, past American artillery and tanks protecting the retreat of the South Vietnamese forces from Laos. Less than 5,000 ARVN soldiers remain across the Laotian border. --- Image by © Bettmann/CORBIS
Chiến dịch Lam Sơn 719
U1699257 24 Mar 1971, Laos-South Vietnam Border --- Laos-South Vietnam Border: Ahead of the withdrawing ARVN forces, mountain people from Laos cross the border into South Vietnam, past American artillery and tanks protecting the retreat of the South Vietnamese forces from Laos. Less than 5,000 ARVN soldiers remain across the Laotian border. --- Image by © Bettmann/CORBIS
Chiến dịch Lam Sơn 719
U1699257 24 Mar 1971, Laos-South Vietnam Border --- Laos-South Vietnam Border: Ahead of the withdrawing ARVN forces, mountain people from Laos cross the border into South Vietnam, past American artillery and tanks protecting the retreat of the South Vietnamese forces from Laos. Less than 5,000 ARVN soldiers remain across the Laotian border. --- Image by © Bettmann/CORBIS
Chiến dịch Lam Sơn 719
U1699257 24 Mar 1971, Laos-South Vietnam Border --- Laos-South Vietnam Border: Ahead of the withdrawing ARVN forces, mountain people from Laos cross the border into South Vietnam, past American artillery and tanks protecting the retreat of the South Vietnamese forces from Laos. Less than 5,000 ARVN soldiers remain across the Laotian border. --- Image by © Bettmann/CORBIS
Chiến dịch Lam Sơn 719
U1699257 24 Mar 1971, Laos-South Vietnam Border --- Laos-South Vietnam Border: Ahead of the withdrawing ARVN forces, mountain people from Laos cross the border into South Vietnam, past American artillery and tanks protecting the retreat of the South Vietnamese forces from Laos. Less than 5,000 ARVN soldiers remain across the Laotian border. --- Image by © Bettmann/CORBIS
Chiến dịch Lam Sơn 719
U1699257 24 Mar 1971, Laos-South Vietnam Border --- Laos-South Vietnam Border: Ahead of the withdrawing ARVN forces, mountain people from Laos cross the border into South Vietnam, past American artillery and tanks protecting the retreat of the South Vietnamese forces from Laos. Less than 5,000 ARVN soldiers remain across the Laotian border. --- Image by © Bettmann/CORBIS
Chiến dịch Lam Sơn 719
U1699257 24 Mar 1971, Laos-South Vietnam Border --- Laos-South Vietnam Border: Ahead of the withdrawing ARVN forces, mountain people from Laos cross the border into South Vietnam, past American artillery and tanks protecting the retreat of the South Vietnamese forces from Laos. Less than 5,000 ARVN soldiers remain across the Laotian border. --- Image by © Bettmann/CORBIS
Chiến dịch Lam Sơn 719
U1699257 24 Mar 1971, Laos-South Vietnam Border --- Laos-South Vietnam Border: Ahead of the withdrawing ARVN forces, mountain people from Laos cross the border into South Vietnam, past American artillery and tanks protecting the retreat of the South Vietnamese forces from Laos. Less than 5,000 ARVN soldiers remain across the Laotian border. --- Image by © Bettmann/CORBIS
Chiến dịch Lam Sơn 719
Binh sĩ VNCH bị quân GPMN bắt
Chiến dịch Lam Sơn 719
Binh sĩ sư đoàn 3 bộ binh VNCH bị QGPMN bắt giữ
Chiến dịch Lam Sơn 719
U41698010 13 Mar 1971 --- ARVN' s (Army of the Republic of South Vietnam) rush for the "Huey Slick" helicopter which carries supplies for the field at Fire Support Base Delta One in Laos. Their rush includes views of the helicopter landing, soldiers running toward the helicopter and carrying packages away, and various views of the base. --- Image by © Bettmann/CORBIS
Chiến dịch Lam Sơn 719
U41698010-13 13 Mar 1971, Laos --- ARVN (Army of the Republic of Vietnam) is seen here as troops dig bunkers and pile sandbags around their Fire Support Base Delta One about nine miles inside Laos. --- Image by © Bettmann/CORBIS
Chiến dịch Lam Sơn 719
U41698010-2 13 Mar 1971, Laos --- ARVN's (Army of the Republic of Vietnam) troops dig bunkers and pile sandbags around their Fire Support Base Delta One about nine miles inside Laos. --- Image by © Bettmann/CORBIS
Chiến dịch Lam Sơn 719
U41698010-4A 13 Mar 1971, Laos --- ARVN's (Army of the Republic of South Vietnam) troops dig bunkers and pile sandbags around their Fire Support Base Delta One about nine miles inside Laos. --- Image by © Bettmann/CORBIS
Chiến dịch Lam Sơn 719
U41698010-4A 13 Mar 1971, Laos --- ARVN's (Army of the Republic of South Vietnam) troops dig bunkers and pile sandbags around their Fire Support Base Delta One about nine miles inside Laos. --- Image by © Bettmann/CORBIS
Chiến dịch Lam Sơn 719
U41698010-4A 13 Mar 1971, Laos --- ARVN's (Army of the Republic of South Vietnam) troops dig bunkers and pile sandbags around their Fire Support Base Delta One about nine miles inside Laos. --- Image by © Bettmann/CORBIS
Chiến dịch Lam Sơn 719
U41698010-4A 13 Mar 1971, Laos --- ARVN's (Army of the Republic of South Vietnam) troops dig bunkers and pile sandbags around their Fire Support Base Delta One about nine miles inside Laos. --- Image by © Bettmann/CORBIS
Chiến dịch Lam Sơn 719
U41698010-4A 13 Mar 1971, Laos --- ARVN's (Army of the Republic of South Vietnam) troops dig bunkers and pile sandbags around their Fire Support Base Delta One about nine miles inside Laos. --- Image by © Bettmann/CORBIS
Chiến dịch Lam Sơn 719
U41698010-4A 13 Mar 1971, Laos --- ARVN's (Army of the Republic of South Vietnam) troops dig bunkers and pile sandbags around their Fire Support Base Delta One about nine miles inside Laos. --- Image by © Bettmann/CORBIS
Chiến dịch Lam Sơn 719
U41698010-4A 13 Mar 1971, Laos --- ARVN's (Army of the Republic of South Vietnam) troops dig bunkers and pile sandbags around their Fire Support Base Delta One about nine miles inside Laos. --- Image by © Bettmann/CORBIS
Chiến dịch Lam Sơn 719
U41698010-4A 13 Mar 1971, Laos --- ARVN's (Army of the Republic of South Vietnam) troops dig bunkers and pile sandbags around their Fire Support Base Delta One about nine miles inside Laos. --- Image by © Bettmann/CORBIS
Chiến dịch Lam Sơn 719
U41698010-4A 13 Mar 1971, Laos --- ARVN's (Army of the Republic of South Vietnam) troops dig bunkers and pile sandbags around their Fire Support Base Delta One about nine miles inside Laos. --- Image by © Bettmann/CORBIS
Chiến dịch Lam Sơn 719
U41698010-4A 13 Mar 1971, Laos --- ARVN's (Army of the Republic of South Vietnam) troops dig bunkers and pile sandbags around their Fire Support Base Delta One about nine miles inside Laos. --- Image by © Bettmann/CORBIS
Chiến dịch Lam Sơn 719
U41698010-4A 13 Mar 1971, Laos --- ARVN's (Army of the Republic of South Vietnam) troops dig bunkers and pile sandbags around their Fire Support Base Delta One about nine miles inside Laos. --- Image by © Bettmann/CORBIS
Chiến dịch Lam Sơn 719
U41698010-4A 13 Mar 1971, Laos --- ARVN's (Army of the Republic of South Vietnam) troops dig bunkers and pile sandbags around their Fire Support Base Delta One about nine miles inside Laos. --- Image by © Bettmann/CORBIS
Chiến dịch Lam Sơn 719
U41698010-4A 13 Mar 1971, Laos --- ARVN's (Army of the Republic of South Vietnam) troops dig bunkers and pile sandbags around their Fire Support Base Delta One about nine miles inside Laos. --- Image by © Bettmann/CORBIS
Chiến dịch Lam Sơn 719
Tại cứ điểm 31, binh sĩ QĐNDVN đứng trên đỉnh hầm chỉ huy đã bị đánh sập của Lữ đoàn 3 ND QLVNCH Khi căn cứ hỏa lực 31 bị thất thủ pháo binh VNCH đã phải tập trung bắn thẳng vào đây để phá hủy căn cứ này.
Chiến dịch Lam Sơn 719
Tại cứ điểm 31, binh sĩ QĐNDVN đứng trên đỉnh hầm chỉ huy đã bị đánh sập của Lữ đoàn 3 ND QLVNCH Khi căn cứ hỏa lực 31 bị thất thủ pháo binh VNCH đã phải tập trung bắn thẳng vào đây để phá hủy căn cứ này.
Chiến dịch Lam Sơn 719
Đại tá Nguyễn Văn Thọ lữ đoàn trưởng LĐ3 ND và các sĩ quan bị bắt tại Hạ Lào đang được đưa ra trình diện trước báo chí - 1972 Đại tá Nguyễn Văn Thọ ngồi bên trái, bên cạnh là một đại uý và một trung úy Nhảy Dù (chưa rõ tên). Cùng bị bắt với đại tá Thọ ngày 25/2/1971 tại Căn cứ Hoả lực 31 Hạ Lào là thiếu tá Bùi Văn Châu tiểu đòan trưởng TĐ3 PBND, Thiếu tá Trần Văn Đức, trưởng ban tham mưu LĐ3 ND. Người ngồi ngoài bìa phải là Trung Úy Đinh Viết Chính ( con của thày giáo Đinh Văn Lô )
Chiến dịch Lam Sơn 719
Đại tá Nguyễn Văn Thọ lữ đoàn trưởng LĐ3 ND bị bắt ngày 25/2/1971 tại Căn cứ hoả lực 31 Hạ Lào Đại tá Nguyễn Văn Thọ lữ đoàn trưởng LĐ3 ND, thiếu tá Bùi Văn Châu TĐ3 PBND, Thiếu tá Trần Văn Đức, trưởng ban 3, bị bắt ngày 25/2/1971 tại Căn cứ hoả lực 31 Hạ Lào (đồi 31)
Chiến dịch Lam Sơn 719
U1699555 07 Apr 1971, Dong Ha, South Vietnam --- Addresses Troops. Dong Ha, South Vietnam: South Vietnam Pres. Nguyen Van Thieu addresses troops, March 31, who took part in recent operation Lam Som 719 incussion into Laos. Thieu came to this Vietnamese base, 10 miles below the DMZ, to present medals to soldiers who participated in the operation. --- Image by © Bettmann/CORBIS
Chiến dịch Lam Sơn 719
U1699555 07 Apr 1971, Dong Ha, South Vietnam --- Addresses Troops. Dong Ha, South Vietnam: South Vietnam Pres. Nguyen Van Thieu addresses troops, March 31, who took part in recent operation Lam Som 719 incussion into Laos. Thieu came to this Vietnamese base, 10 miles below the DMZ, to present medals to soldiers who participated in the operation. --- Image by © Bettmann/CORBIS
Chiến dịch Lam Sơn 719
LIFE magazine, 12 Mar 1971 - THE WAR IN LAOS (3) - 'If you go to Laos and cut the trail it will end the war' - by AKIHITO OKAMURA Chú thích hình: (bản đồ) Quân Nam VN tiến vào lãnh thổ Lào dọc Đường 9, hướng đến Sêpôn, nơi có nhiều kho bãi tiếp liệu vũ khí đạn dược chính và nhiều tuyến của Đường mòn HCM (những đường màu đỏ). Quân Nam VN cắt được một số nhánh đường trước khi cuộc tiến quân bị khựng lại. Khe Sanh là căn cứ chính cho các trực thăng của Mỹ và quân đội VNCH. (hình trên) Trước lúc khởi đầu cuộc xâm nhập, một người lính Nam VN dùng tờ báo cuộn tròn để quan sát phía bên đất Lào, tìm kiếm những vị trí súng máy địch đang tấn công một vị trí quân đội Mỹ gần biên giới Nam VN. (hình dưới trái) Một người lính Nam VN cắt tóc tại một điểm cắt tóc mới mở ra tại một trại trên đường 9, trục đường xăm nhập. Những tiện ích tại căn cứ như vậy trên đất Lào đã xuất hiện khi cuộc hành quân của quân đội VNCH được Hoa Kỳ hỗ trợ, theo dự tính là một cuộc đột kích nhanh, đã sa lầy khựng lại sau ngày thứ ba. (hình dưới phải) Một bác sĩ Nam VN cầm một mặt nạ phòng hơi độc và gói vải gạc, tịch thu được từ quân Bắc VN và được họ dùng để bảo vệ khỏi hơi cay chống bạo loạn cùa quân Nam VN. -------------------------------------------------------------------------------------------- “Nếu các anh đi qua Lào và cắt đứt con đường mòn, thì chiến tranh sẽ kết thúc” Tường thuật của Akihito Okamura Tôi đang nói chuyện với một đại tá Mỹ thì một chiếc xe tải của Quân đội VNCH trờ tới trên Đường 9 và tôi đã thấy cơ hội mình có thể đi vào được đất Lào. Tôi bước xuống đường để ra hiệu cho chiếc xe dừng lại, vừa bắt tay vị đại tá vừa nói to đủ cho viên quân cảnh VN nghe được: “Cảm ơn đại tá, tôi sẽ không bao giờ quên ông”, và leo lên xe. Mánh lới của tôi đã hiệu nghiệm. Vị đại tá có vẻ hơi ngỡ ngàng, nhưng chiếc xe tải đã chuyển bánh. Đây là chiếc xe vận chuyển các khẩu phần cơm sấy sản xuất từ Houston, Texas, và nó là một cầu nối tốt để ra mặt trận – khá an toàn vì nó là một xe tải tiếp liệu, nhưng đang trên đường đến với các người lính tác chiến là nơi tôi đang muốn được có mặt. Hôm nay là ngày thứ hai của cuộc xâm nhập và tất cả các nhà nhiếp ảnh và nhà báo khác đều đã bị chận lại ở biên giới, vì vậy tôi đã nấp trong một cái thùng rỗng trên xe tải. Nhìn lén ra bên ngoài, tôi thấy một người lính bị thương nằm bên cạnh con đường. Nhưng tôi không dám chụp tấm ảnh nào vì sợ bị phát hiện và bị đuổi về. Khi xe chúng tôi tiến về phía Tây, các binh sĩ Nam VN trên đường nhận ra xe tải chở khẩu phần ăn nên vẫy xe dừng lại để xin thực phẩm. Người lái xe quẳng ra nhiều hộp đồ hộp trong các thùng khẩu phần C. Mỹ quốc là một đất nước giàu có. Một trong những người lính hộ tống ngồi ở thùng xe phía sau với khẩu súng M16 của mình nói: “Tao muốn yêu một cô gái Lào”. Trí tưởng tượng của anh chàng đang bay bổng và tất cả những người lính Nam VN đều giống như vậy – đầy thanh niên tính, luôn khuấy động, như những học sinh trung học trong một buổi picnic. Mặt trời đang chiếu sáng, không có tiếng súng và không ai nhấc súng lên. Một vài người lính thì ca hát và khi các xe tải chở lính vượt qua nhau thì những người lính vẫy chào và la lên. Tất cả những người lính này đã được nói cho biết là nếu họ đi qua Lào và cắt đứt đường mòn Hồ Chí Minh, thì cuộc chiến tranh sẽ kết thúc. Chiếc xe tải đưa tôi đến đầu của đoàn xe bọc thép và tôi nhảy vào một chiếc thiết vận xa. Các anh em lính trên xe rất thân thiện. Tôi không hút thuốc nhưng đã mang theo nhiều thuốc lá để mời mọi người và tôi nói được một chút tiếng Việt. Theo kinh nghiệm tôi đã chọn chiếc thiết vận xa thứ ba trong đoàn xe – vì nếu có gì xảy ra cho xe đầu, tôi có thể chụp được ảnh. Ngoài ra, vị chỉ huy thường đi trên chiếc xe thứ ba hay thứ tư, vì thế bạn có thể biết được những gì đang diễn ra. Ngày hôm đó chúng tôi đã đi được 10 km vào đất Lào. Con đường đã lâu không ai đi lại và cây cối mọc ra um tùm nên giống như đi chui qua một đường hầm bằng tre. Các binh sĩ nhảy dù Nam VN đi trên thiết vận xa 8 hay 10 người mỗi chiếc trông thật ấn tượng. Khi tôi ở Việt Nam trước đây, vào năm 1965, họ đã không biết họ đang làm gì, nhưng những binh sĩ này mạnh mẽ, lanh lợi và kỷ luật. Đôi khi chúng tôi lại đến một quãng rất hẹp và họ lại nhảy ra khỏi con đường và gào lên “Hồ Chí Minh.” Họ khuấy động như những đứa trẻ. Không có dấu hiệu của quân Bắc Việt nhưng khi mặt trời lặn thì sự căng thẳng mỗi lúc mỗi tăng thêm và mọi người thôi không nói chuyện nữa. Rồi tôi thấy mặt trăng rằm xuất hiện và ngẫm nghĩ: “Trong mười lăm ngày nữa sẽ có một đêm tối mịt và chúng tôi sẽ bị phục kích và tấn công.” Mọi người đều mang theo những tô cơm ra phía trước và họ mời tôi ăn. Họ hỏi: “Ông có ăn được nước mắm?” tôi nói có và cám ơn họ. Đây là tình hữu nghị của người châu Á, và từ đây trở đi, mỗi bữa tôi lại ăn chung với anh em binh sĩ trên một xe khác để kết bạn. Tôi nghĩ họ rất vui khi có một người lạ mặt thú vị trong cuộc hành trình dài này. Họ liên tục sờ mó vào các máy ảnh của tôi, hỏi giá tiền các máy ảnh và hỏi về thu nhập của tôi. Họ rất thích đôi giầy đi săn của tôi – sản xuất tại Rome và có da rất mềm – và tôi nói với họ: “Nếu tôi bị giết, tôi xin tặng các bạn đôi giầy này, nhưng bây giờ tôi phải cần nó.” Tất cả chúng tôi cùng cười. Đêm đó là một đêm lạnh trời trong trẻo và tôi đã thức giấc với tiếng pháo đềpa nghe được. Tôi nghĩ là pháo đang bắn tới nhưng vị chỉ huy đã trấn an tôi. Ông giải thích là quân đội VNCH đang tiến vào đất Lào trên 4 tuyến đường song song. Chúng tôi đang đi trên tuyến đường thứ hai tính từ trên cùng và hỏa lực hỗ trợ là từ các cánh quân bạn. Với các trực thăng võ trang Cobra bắn rocket khắp xung quanh, ngày hôm sau chúng tôi đã tiến được 25 km vào đất Lào. Không có hỏa lực bắn trả và tôi đã cảm thấy đây là chiến thuật quân Bắc Việt kéo chúng tôi vào sâu hơn. Tôi biết họ ắt có những toán thám sát nhỏ đi theo phía sau để theo dõi chúng tôi. Và tôi biết là tình hình sẽ khó hơn về sau. Các sĩ quan đã đánh dấu các km trên những bản đồ của họ về phía một mục tiêu quan trọng ở điểm km25. Một trong hai nhánh chính của đường mòn HCM băng qua Đường 9 tại điểm này. Địa hình ở đó trông thoáng hơn, và khi chúng tôi tới đó, giao lộ này đang bốc khói vì những đợt tập kích của trực thăng Cobra. Đường mòn HCM chắc chắn là ở đó, một con đường được dùng nhiều với mặt đường là đá dăm và nhiều vết bánh xe – nhưng không có dấu hiệu nào của quân Bắc Việt hay các đồ tiếp liệu. Những người lính đã thất vọng. Họ đi vào đất Lào với ý nghĩ Lào cũng giống như bên Campuchia với những thị trấn nhỏ và những thứ mà họ có thể lấy và đem bán ở Sài Gòn. Nhưng giờ đây những ước mơ này đã tan vỡ. Họ đã ở lại hai ngày để tuần tra lên phía bắc con đường mòn, nhưng đã không tìm thấy gì, và họ lại đi tiếp về phía tây. Ngày tiếp theo tôi có mặt ngay tại nơi mũi tiến quân gặp sự kháng cự đầu tiên của quân địch và đã phải dừng ngay lại. Một xe máy ủi đang mở rộng con đường ở km28 đã trúng phải mìn. Rồi khi tôi đang chụp hình một chiếc xe tải của quân Bắc Việt bị trúng bom thì một chiếc xe máy ủi khác đã bị hất tung lên với một tiếng nổ cực lớn và một đám mây khói bụi. Vụ nổ đã giết chết hai binh sĩ ở bên đường. Tôi biết chúng tôi đang ở trong một bãi mìn, nhưng vị đại tá đã nói: “Chẳng nhằm nhò gì. Chúng tôi sẽ dùng các máy dò mìn và sẽ tiếp tục tiến về phía tây.” Chúng tôi trở về trại tại nơi đánh dấu km25 và đã có thêm một diễn biến đe dọa khác: đạn súng cối đã nã vào chúng tôi ngay giữa ban ngày, và các binh sĩ dù đã thiệt hại 3 người chết và 8 người bị thương trong một vụ phục kích. Trong năm ngày kế tiếp, ngày nào chúng tôi cũng cố vượt qua điểm đánh dấu km28, và mỗi ngày một chiếc thiết vận xa lại bị nổ tung nhưng chúng tôi vẫn chưa vượt qua được. Ngày nào cũng y như nhau. Người lính với chiếc máy dò mìn ngày nào cũng đi rà mìn, chẳng tìm thấy gì và nói: “OK, sạch trơn rồi,” và chiếc thiết giáp đầu tiên lội qua dòng suối cũng lại nổ tung. Một lần tôi đang đi phía sau một chiếc thì nó bị trúng phải mìn – quân Bắc Việt chắc hẳn đã đặt những quả mìn mới mỗi đêm – và 3 người lính trên xe chui ra khỏi đám khói phóng xuống trong kinh hoàng. Người lính lái xe đã cố nhảy ra ngoài nhưng đã bị chiếc thiết vận xa cán lên người và nghiền nát. Anh ta đã chết khi những đồng đội cố kéo anh ra. Sau năm ngày vị đại tá nói với tôi: “Chúng tôi sẽ lục soát quanh đây.” Tôi thấy có vẻ là họ đã từ bỏ ý tưởng đi xa thêm. Mỗi đêm các vụ tấn công càng dữ dội hơn, súng cối, B40 và những tiếng tạch tạch tạch của súng AK47 bắn cho tới lúc chúng tôi bị tấn công 3 lần một đêm. Tôi đã ngủ bên dưới chiếc thiết vận xa – không đủ chỗ để trở mình, nhưng an toàn. Tuy vậy khó mà ngủ được, bởi vì nhiều người lính gác không có đồng hồ nên họ cứ đánh thức tôi để hỏi giờ. Họ có vẻ như đang mất dần tự tin, và tôi đã thấy chỉ với một vài loạt đạn bắn tỉa là mọi việc đã trở nên hỗn loạn.
Chiến dịch Lam Sơn 719
(Hình trái) Người lính Nam VN chợp mắt ngủ trong một chiếc xe thiết giáp. Trên cuốn lịch là ghi chép về cuộc hành quân xâm nhập vào đất Lào, được bắt đầu trước khi đoàn quân gặp phải sự kháng cự và mất cả đà tiến lẫn hầu hết nhiệt tình hăng hái. (Hình phải) Những mảnh dúm dó của một chiếc xe đạp nằm trên một đoạn đường nhánh rộng của đường mòn HCM tại Lào.
Chiến dịch Lam Sơn 719
những người lính bất hạnh của hai miền Nam-Bắc trong cuộc nội chiến VN trước 1975
Chiến dịch Lam Sơn 719
những người lính bất hạnh của hai miền Nam-Bắc trong cuộc nội chiến VN trước 1975
Chiến dịch Lam Sơn 719
Phó TT Nguyễn Cao Kỳ và phu nhân Tuyết Mai thăm Căn cứ Hàm Nghi ngày 21-3-1971. [Đây là căn cứ Khe Sanh cũ của Mỹ tại Quảng Trị, nơi đặt bộ tư lịnh tiền phương của cuộc hành quân Lam Sơn 719.] Ông Kỳ đang ngồi trên một khẩu súng cao xạ 14,5mm do Nga chế tạo tịch thu được tại Lào. Đứng bên phải là tướng Hoàng Xuân Lãm, tổng chỉ huy cuộc hành quân của Nam VN tại Lào.
Chiến dịch Lam Sơn 719
7/2/1971 - Giống như một con nhện lớn đang tha mồi, một trực thăng của Quân đội Mỹ hạ một trang thiết bị xuống cho binh sĩ đang đợi trên một bãi đáp trực thăng tại căn cứ Khe Sanh vừa được phục hồi của Nam Việt Nam. Căn cứ này đã bị TQLC Mỹ bỏ đi vào năm 1968, nay đang được Lục quân Mỹ xây dựng lại trong các hoạt động hiện nay tại khu vực này. (AP)
Chiến dịch Lam Sơn 719
12/3/1971 -- CÔNG VIỆC KHÓ KHĂN--Các binh sĩ nam VN thận trọng khiêng một quả bom 500 cân Anh chưa nổ do Mỹ sản xuất mà họ gặp phải trong lúc đào các hầm trú ẩn tại căn cứ Khe Sanh nơi vùng phía Bắc Nam VN. Người ta cho rằng đây là quả bom đã không nổ khi vùng này bị ném bom nhiều năm trước đây. (AP Wirephoto)
Chiến dịch Lam Sơn 719
12/3/1971 -- CÔNG VIỆC KHÓ KHĂN--Các binh sĩ nam VN thận trọng khiêng một quả bom 500 cân Anh chưa nổ do Mỹ sản xuất mà họ gặp phải trong lúc đào các hầm trú ẩn tại căn cứ Khe Sanh nơi vùng phía Bắc Nam VN. Người ta cho rằng đây là quả bom đã không nổ khi vùng này bị ném bom nhiều năm trước đây. (AP Wirephoto)
Chiến dịch Lam Sơn 719
12/3/1971 -- CÔNG VIỆC KHÓ KHĂN--Các binh sĩ nam VN thận trọng khiêng một quả bom 500 cân Anh chưa nổ do Mỹ sản xuất mà họ gặp phải trong lúc đào các hầm trú ẩn tại căn cứ Khe Sanh nơi vùng phía Bắc Nam VN. Người ta cho rằng đây là quả bom đã không nổ khi vùng này bị ném bom nhiều năm trước đây. (AP Wirephoto)
Chiến dịch Lam Sơn 719
Kết thúc cuộc đời của một chiến binh - Căn cứ 31 Hạ Lào, 14-2-1971 Vietnam War Press Photo (NY8-14/2/1971) KẾT THÚC CUỘC ĐỜI CỦA MỘT CHIẾN BINH -- Binh sĩ Dù Nam VN nhấc thi hài một đồng đội tử thương trong trận tấn công bằng hỏa tiễn của quân Bắc Việt vào Căn cứ 31, khoảng 18 dậm bên trong lãnh thổ Lào. 3 lính dù Nam VN tử thương và một bị thương trong trận tấn công này. (AP Wirephoto gửi đi từ Saigon).
Chiến dịch Lam Sơn 719
Tuần báo LIFE số ra ngày 26-3-1971 về cuộc Hành quân Lam Sơn 719 Sau khi được [trực thăng] đưa vào là một cuộc lội bộ khó khăn rút ra Tchepone đã cho thấy một sự thất vọng. Khi tiểu đoàn mà Okamura đi theo tới được mục tiêu đã tìm kiếm từ lâu, họ chỉ tìm thấy một cảnh hoang phế bị bỏ không. Cũng thất vọng như vậy, thay vì tìm được một kho vũ khí mênh mông, các binh sĩ chỉ khám phá được 100 bao gạo, một con gà và một con heo. "Thông thường, nếu những người lính tìm được gì thì họ rất tự hào và muốn kể về nó," Okamura nói, "nhưng tôi chỉ nghe kể có thế." Phần còn lại của cuộc viễn chinh dài 5 ngày chuyển thành một cuộc lội bộ trở về dài 5 dặm mệt nhoài xuyên qua những cánh rừng dày đặc và những ngọn đồi nhấp nhô lởm chởm để tới căn cứ Sophia và chờ trực thăng di tản. Bị ngăn cách với pháo binh bạn và đề phòng các lực lượng Bắc VN vượt trội, bao gồm 50 xe tăng, các binh sĩ Nam VN không dám sử dụng radio để gọi trực thăng di tản. Họ đã kiệt sức. "Vào ban đêm, cứ hai tiếng đồng hồ là chúng tôi phải dời chỗ một lần cho an toàn," Okamura tường thuật. "Khi tôi tằng hắng để thông cổ, những người lính đã khe khẽ 'sụyt!' tôi." Các binh sĩ không bị thương vong vì quân Bắc VN, nhưng ba cuộc tấn công nhầm của máy bay Mỹ đã khiến một lính Nam VN chết và 12 bị thương. Việc tải người bị thương đã làm họ phải di chuyển chậm lại. Họ đã đạt được những gì? Okamura nghĩ họ không hề có ý định chạm trán với đối phương, và rằng các binh sĩ Nam VN mà anh đi cùng chỉ cốt dùng như "con mồi" để giữ chân quân Bắc VN cho các máy bay B-52 có thể tiêu diệt. "Tchepone một phần là nhằm tuyên truyền, một phần là để câu nhử," Okamura tin là như vậy. Khi các cuộc tấn công của địch càng lúc càng thêm dữ dội và dai dẳng hơn, Sophia và một căn cứ hỏa lực khác tên là Lollo đã bị các binh sĩ Nam VN bỏ lại cùng với tất cả súng ống của họ. Cùng vào lúc đó, thời tiết đã trở nên xấu đi, cắt giảm sự hỗ trợ sống còn của các máy bay Mỹ cho cuộc rút lui khỏi lãnh thổ Lào.
Chiến dịch Lam Sơn 719
Cuống cuồng làm việc trong những căn hầm làm bằng bao đất, các quân y sĩ Nam VN cố gắng xử lý nhanh cho kịp với số lượng thương binh được chuyển tới. Trong hình trái, một người lính bộ binh Nam VN bị nhiều vết thương do hỏa lực súng cối của Bắc VN tại Lào đang được băng bó. Các trực thăng cứu thương của Mỹ liên tục chở những người chết và bị thương về tới căn cứ của lính dù Nam VN tại Khe Sanh đều đặn như những chuyến xe buýt giờ cao điểm. Trong hình trên phài, Một phi công Mỹ đợi các binh sĩ Nam VN chuyển các thi hài bọc trong túi cao su ra khỏi trực thăng. Hình dưới bên phải, các binh sĩ cố gắng nhận diện những người chết trong các túi đựng xác.
Chiến dịch Lam Sơn 719
Binh lính Mỹ giữ chặt nón sắt và nằm rạp xuống đất khi đạn pháo kích bay tới.
Chiến dịch Lam Sơn 719
Giành nhau tìm nơi an toàn. Cuộc hành quân vào đất Lào kết thúc trong tranh cãi gay gắt và cuộc tháo chạy tìm chỗ trú ẩn. Photographed by MARK GOOFREY and AKIHITO OKAMURA.
Chiến dịch Lam Sơn 719
Giành nhau tìm nơi an toàn. Cuộc hành quân vào đất Lào kết thúc trong tranh cãi gay gắt và cuộc tháo chạy tìm chỗ trú ẩn. Photographed by MARK GOOFREY and AKIHITO OKAMURA.
Chiến dịch Lam Sơn 719
Những hình ảnh độc quyền về cuộc hành quân Lam Sơn 719 qua đất Lào - (hình trang bìa) Một quả mìn nổ giữa những binh sĩ Nam VN tại Lào
Chiến dịch Lam Sơn 719
Những hình ảnh độc quyền về cuộc hành quân Lam Sơn 719 qua đất Lào - (hình trang bìa) Một quả mìn nổ giữa những binh sĩ Nam VN tại Lào
Chiến dịch Lam Sơn 719
LIFE magazine, 12 Mar 1971 - THE WAR IN LAOS (4) - 'My instincts told me it was time to go' Chú thích hình (hình trên trái) Một binh sĩ Nam VN bị gãy chân được săn sóc cấp cứu. Anh bị cán qua bởi ngay chính chiếc xe thiết giáp của mình trong khi đang tiến lên trên một ngọn đồi. Người lính lái chiếc thiết giáp này đã xoay vòng quay đầu xe thật nhanh khi một tay súng Nam VN trên một xe thiết giáp khác trong đoàn xe xâm nhập vì căng thẳng đã đột ngột khai hỏa. (hình trên phải) Một người lính lái xe thiết giáp bị kẹt bên dưới chiếc thiết giáp anh ta vừa nhảy ra khỏi khi nó bị trúng mìn trong lúc tiến quân. Người lính này sau đó đã chết vì những vết thương quá nặng. (hình dưới trái) Binh sĩ Nam VN đứng chụp ảnh phía trước một xe thiết gáp PT-76 do Liên Xô chế tạo bị tịch thu trên đường mòn HCM vào ngày thứ chín của cuộc hành quân. (hình dưới phải) Trong ánh sáng ban ngày, một binh sĩ Nam VN lục soát thi thể một binh sĩ địch tử vong đêm hôm trước trong một trận tấn công vào vị trí quân Nam VN tại km26 bên trong lãnh thổ Lào. Sau khi thu được một khẩu AK47 và một chiếc máy thu thanh của Bắc VN trên xác chết, người lính đang lục soát các túi của người đàn ông này. --------------------------------------------------------------------------------------------- Bản năng cho tôi biết đã đến lúc tôi phải rời khỏi nơi đây (tiếp theo) . Tuy nhiên, một đêm họ đã tóm được quân Bắc Việt trong một vụ phục kích bằng mìn định hướng Claymore và đã giết chết 16 người. Các binh sĩ BV đều mặc quân phục mới, và một tù binh gần chết nói rằng năm ngày trước họ còn đang ở miền bắc VN. Thoạt đầu những người lính Nam VN còn rất ồn ào khi họ lục soát các xác chết để kiếm đồ “kỷ niệm,” nhưng rồi họ đã trở nên trầm ngâm. Nhiều người lính miền Bắc được xâm trên người những chữ “Sinh Bắc - Tử Nam,” và một người lính Nam Việt đưa cho tôi xem một chiếc mũ có viết mấy chữ “Sinh Bắc – Tử Lào.” Những người lính Nam Việt có vẻ ấn tượng vì quân Bắc Việt không có mũ sắt, quân phục thì chất lượng kém và chẳng có mang đồ ăn gì theo. Một viên sĩ quan nói với tôi: “Hãy nhìn chúng tôi nè. Giày, áo khoác, súng, đồ ăn, mọi thứ đều do Mỹ cung cấp.” Tôi nghĩ người sĩ quan này đang mang một mặc cảm tự ti. Vào lúc khởi đầu, các người lính Nam Việt nói “Chúng tôi sẽ đi Savanankhet,” nhưng bây giờ họ bắt đầu hỏi tôi, “Chúng ta sẽ ở lại đây bao lâu?” Hàng ngày tên lửa bắn chính xác của quân Bắc Việt đã khiến cho các trực thăng cứu thương khó vào được. Một binh sĩ bị thương vì đạn pháo đã phải chờ 24 giờ mới có thể được trực thăng bốc ra. Trước khi trực thăng tới, các binh sĩ Nam Việt thường quét súng máy vào các bụi cây. Thế nhưng ngay khi trực thăng vừa vào đến thì quân Bắc Việt lại liền khai hỏa. Vị đại tá không vui vì bị dừng lại tại một chỗ. Ông bảo tôi, “Không ai hiểu được cách đánh của quân BV trong trận này. Vị trí phòng thủ của chúng tôi mạnh như thế, vậy mà họ vẫn đến tấn công chúng tôi. Nếu chúng tôi ở lại đây lâu ngày, chắc chắn họ sẽ mở một cuộc tấn công lớn.” Những cuộc chạm súng ban ngày càng lúc càng tăng khiến sau một tuần lễ, các cuộc tuần tra bằng xe tăng mà trước đây đã đi xa tới 1,5 km thì nay không thể đi xa hơn 200m. Bị kềm chế như vậy nhưng nhũng binh sĩ Nam Việt vẫn còn tự tin vào hỏa lực của mình, nhưng họ đã chán ngấy và nhớ nhà. Người ta đã nói với họ rằng chỉ có hai con đường mòn chính, nay thì có quá nhiều, vô số đường mòn. Bây giờ họ không còn viết chữ “Lào” trên nón sắt hay trên quần lính, mà chỉ viết thư về nhà. Họ cảm thấy mỗi ngày càng trở nên nguy hiểm hơn. Một sĩ quan cho tôi biết là với quân Bắc Việt di chuyển tự do như vậy ắt hẳn họ đã gài mìn ở phía sau chúng tôi. Ông nói: “Chúng ta vào đây chỉ mất hai ngày, nhưng để ra khỏi đây phải mất ít nhất một tuần lễ.” Tôi đã dự định sẽ ở lại cho đến hết cuộc hành quân, nhưng đạn pháo vào đây càng lúc càng nặng thêm và tôi không có mũ sắt cũng như áo giáp. Ngoài ra, bản năng Đông Dương của tôi cho tôi biết đã đến lúc tôi phải rời khỏi đây. Khi tôi đang đợi trên sân trực thăng để được bốc ra ngoài, những quả hỏa tiễn hạng nặng 122 ly đã bắt đầu rơi vào căn cứ hỏa lực. Tôi thấy chúng đang tiến về phía tôi – 100 m, 75 m, và rồi một quả đã trúng một bồn xăng sát chỗ tôi. Nó bốc cháy dữ dội nhưng may mắn đã không phát nổ. Ba vị đại tá cũng đang đợi để rời khỏi đây. Có thể họ có công việc ở hậu cứ, nhưng việc họ đợi để rời khỏi đây có vẻ kỳ lạ. Một trực thăng đã bị trúng một quả B40 và chỉ đủ khả năng để đáp xuống. Mọi người lao nhanh đến chiếc trực thăng kế tiếp, và hai binh sĩ dù bị thương nhẹ đã ngã đè lên người tôi. Đám người leo lên trực thăng đã quá tải, và một trong các vị đại tá rút súng ngắn ra để buộc người xuống bớt. Dù thế nào trực thăng của chúng tôi cũng đã cất cánh và tôi vui mừng được rời khỏi đây. Sau này tôi được biết là ngay sau đó căn cứ này đã bị pháo liên tục ngày đêm. Khi tôi rời căn cứ, tôi thấy có vẻ như tinh thần binh sĩ Nam Việt rất yếu. Bởi vì họ phụ thuộc quá nhiều vào trang thiết bị và hỏa lực máy bay của Mỹ, họ không có tinh thần độc lập, không có quyết tâm chiến đấu sắt đá như quân Bắc Việt. Về quân đội VNCH ở Nam Việt Nam tôi không thể nói, nhưng tôi thấy bi quan về tương lai của cuộc hành quân này trên đất Lào.
Chiến dịch Lam Sơn 719
LIFE magazine, 12 Mar 1971 - THE WAR IN LAOS (2) - At the tip of the drive, U.S. jets plaster the dug-in NVA - Ở đầu mũi tiến quân, các phản lực cơ Mỹ vùi lấp quân Bắc VN đang ẩn nấp trong các hầm hố. Cách biên giới Lào-Việt 16 dặm bên trong lãnh thổ Lào, vị trí xâm nhập sâu nhất của quân Nam VN trong ba tuần lễ đầu, những binh sĩ Nam VN theo dõi hai trận không kích của máy bay Mỹ. Một trận là phi vụ B-52 (hình trên) dội bom vào các vị trí địch quân trên một sườn đồi kế bên cách xa chưa đầy 3 dặm. Mặc dù trận ném bom như vũ bão, chỉ 12 tiếng đồng hồ sau quân Bắc VN đã tái lập trận địa pháo binh của họ trong khu vực bị ném bom và tiếp tục nã pháo vào quân Nam VN từ nơi đó. Trận không kích kia tại cùng khu vực (hình dưới) là do các phi cơ phản lực của Không Quân Mỹ thực hiện, tấn công bất ngờ vào quân địch bằng bom napalm. Lần này mục tiêu là một nơi tập trung quân Bắc VN đang sẵn sàng tấn công, mục tiêu này trước đó đã được đánh dấu bằng trái khói cho các máy bay phản lực. Tin tức về trận tấn công sắp xảy ra đã thu được từ một tù binh Bắc VN trong lúc chờ chết, người tù binh này trước đó đã bị thương và bị bắt vào đêm hôm trước.
Chiến dịch Lam Sơn 719
Đông Hà 20/3/1971--ĐƯỜNG VỀ MỆT MỎI RÃ RỜI--Thương binh Nam VN bước đi từ trực thăng Chinook sau khi đến từ Khe Sanh tại VN hôm thứ tư. Họ đã bị thương tại Lào và được di tản tới Khe sanh bằng các trực thăng của Mỹ. (AP Wirephoto)
Chiến dịch Lam Sơn 719
LIFE Magazine 31 Dec 1971 - ‘VIETNAMIZATION’ – In Laos, a costly test of a crucial policy - "VIỆT NAM HÓA" - Tại Lào, cuộc thử nghiệm đắt giá cho một chính sách tối quan trọng. Những gì khởi sự như một thử nghiệm về khả năng tự chiến đấu của Nam VN đã kết thúc bằng một cuộc rút lui đầy khó khăn. Bước đi loạng choạng trên quãng đường đất mòn vẹt ở Khe Sanh, những binh sĩ Dù bị thương ở Lào có vẻ như tiêu biểu cho sự tan vỡ của nhiều niềm hy vọng. Họ là một phần trong đội quân hơn 20.000 người, với sự trợ giúp có giới hạn của Hoa Kỳ về hỏa lực từ trên không, đã thâm nhập lãnh thổ Lào vào tháng Hai 1971 nhằm đột kích đường mòn HCM. Họ đã đụng phải một địch thủ ngoan cường, vượt trội về số lượng với sự hỗ trợ của xe tăng và đại pháo của Liên Xô. Cuộc lui quân đã trở thành một sự giành giật để sống sót. Rõ ràng giải pháp “Việt Nam hóa” trong điều kiện lý tưởng nhất chỉ là một phần giải pháp cho vấn đề [Hoa Kỳ] rút ra khỏi cuộc chiến.Nguồn : Page Tìm hiểu về chiến tranh Việt Nam (Viet Nam War)

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Sử Kiện Lịch Sử khác