Chủ tịch Hồ Chí Minh


19 tháng 5 năm 1890 – sinh nhật Nguyễn Sinh Cung, tức chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ông một nhà cách mạng, người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông đồng thời cũng là một nhà văn, nhà thơ và nhà báo với nhiều tác phẩm viết bằng cả tiếng Việt, tiếng Hán và tiếng Pháp với 218 bút danh khác nhau.

Ông là người viết và đọc bản Tuyên ngôn Độc lập Việt Nam khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, là Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong thời gian 1945 – 1969, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam trong thời gian 1951 – 1969.

Là một lãnh tụ được nhiều người ngưỡng mộ và tôn sùng, lăng của ông được xây ở Hà Nội, nhiều tượng đài của ông được đặt ở khắp mọi miền Việt Nam, hình ảnh của ông được nhiều người dân treo trong nhà, đặt trên bàn thờ, và được in ở hầu hết mệnh giá đồng tiền Việt Nam. Ông được thờ cúng ở một số đền thờ và chùa Việt Nam.

 Chú thích của nguồn: Ho Chi Minh talks to film director Roman Karmen
Chú thích của nguồn: Ho Chi Minh talks to film director Roman Karmen
 Chú thích của nguồn: Roman Karmen (left), the celebrated Soviet cameraman, film-maker, journalist and script-writer, received by Ho Chi Minh (right), president of the Democratic Republic of Vietnam. 01.01.1954
Chú thích của nguồn: Roman Karmen (left), the celebrated Soviet cameraman, film-maker, journalist and script-writer, received by Ho Chi Minh (right), president of the Democratic Republic of Vietnam. 01.01.1954
 Note of source: Soviet documentary film maker Roman Karmen on the film set of Vietnam. 19/4/1955
Note of source: Soviet documentary film maker Roman Karmen on the film set of Vietnam. 19/4/1955
 Caption of source: Ho Chi Minh, Chairman of the Central Committee of the Vietnamese Workers Party (left).  01.06.1955. Quân phục mới?
Caption of source: Ho Chi Minh, Chairman of the Central Committee of the Vietnamese Workers Party (left). 01.06.1955. Quân phục mới?


 Chủ tịch Hồ Chí Minh ngồi thiền trong hang đá
Chủ tịch Hồ Chí Minh ngồi thiền trong hang đá


 Beneath a propaganda image of himself, Ho Chi Minh addresses members of the Viet Minh in 1953. Lời dịch: Bên dưới bức ảnh tuyên truyền của chính ông ta, Hồ Chí Minh đang đứng phát biểu trước các thành viên của Việt Minh vào năm 1953. Hình của Getty Images. Posted by Admin ĐN
Beneath a propaganda image of himself, Ho Chi Minh addresses members of the Viet Minh in 1953. Lời dịch: Bên dưới bức ảnh tuyên truyền của chính ông ta, Hồ Chí Minh đang đứng phát biểu trước các thành viên của Việt Minh vào năm 1953. Hình của Getty Images. Posted by Admin ĐN
 Tướng Võ Nguyên Giáp và Chủ Tịch Hồ Chí Minh đang bàn với các sì quan của Quân Đội Nhân Dân trong cuộc chiến chống Pháp, năm 1950. Hình của Getty Images. Posted by Admin ĐN
Tướng Võ Nguyên Giáp và Chủ Tịch Hồ Chí Minh đang bàn với các sì quan của Quân Đội Nhân Dân trong cuộc chiến chống Pháp, năm 1950. Hình của Getty Images. Posted by Admin ĐN


 Võ Nguyên Giáp thị sát chiến trường.
Võ Nguyên Giáp thị sát chiến trường.
 Hồ Chí Minh và đoàn cố vấn Trung Quốc
Hồ Chí Minh và đoàn cố vấn Trung Quốc
 Mệnh lệnh thời gian tấn công
Mệnh lệnh thời gian tấn công
 Võ Nguyên Giáp-tổng chỉ huy quân đội.
Võ Nguyên Giáp-tổng chỉ huy quân đội.
 Hồ Chí Minh và Trần Canh trưởng đoàn cố vấn Trung Quốc. Ngày 16-9-1950, chiến dịch Biên giới mở màn bằng trận đánh Đông Khê, đến trưa 18-9 kết thúc thắng lợi. Trong niềm vui lớn, Bác Hồ viết tặng Trần Canh một bài thơ bằng chữ Hán. Theo nguyên bản tài liệu trong “Nhà kỉ niệm Trần Canh” Bài thơ này có nội dung như sau:   	  Huề trượng đăng cao quan trận địa  Vạn trùng sơn ủng vạn trùng vân  Nghĩa binh tráng khí thôn ngưu đẩu  Thệ diệt sài lang xâm lược quân.  Dịch:  Chống gậy lên non xem trận địa  Vạn trùng núi đỡ vạn trùng mây  Quân ta khí mạnh nuốt Ngưu Đẩu  Thề diệt xâm lăng lũ sói cầy.  Đọc xong bài thơ, Trần Canh rất cảm kích, vui vẻ nói với Bác Hồ: “Hồ Chủ tịch đã hạ quyết tâm như thế, thì một mống quân Pháp cũng chạy không thoát!”.  Ngày 8-10-1950, Bác viết thư biểu dương các chiến sĩ ngoài mặt trận và gửi tặng Trần Canh bài thơ thứ hai:  Hương tân mỹ tửu dạ quang bôi  Dục ẩm, tỳ bà mã thượng thôi  Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu  Địch nhân hưu phóng nhất nhân hồi.  Dịch:  Rượu ngọt sâm banh lấp lánh ly  Muốn uống, tì bà thúc ngựa phi  Đừng cười say nghỉ nơi trận mạc  Không tha quân địch một tên về.  Từ 10-9 đến 23-10, quân Pháp tháo chạy khỏi Thất Khê, Na Sầm, Lạng Sơn, Đình Lập, An Châu. Ta hoàn toàn phá vỡ hệ thống phòng ngự đường số 4 của địch, giải phóng 5 thị xã, 13 thị trấn với 35 vạn dân, nhiều vùng quan trọng của biên giới Việt - Trung, củng cố và mở rộng chiến khu Việt Bắc, nối liền Việt Nam với các nước XHCN anh em. Đây là chiến dịch tiến công trên qui mô lớn đầu tiên của quân đội ta, tạo ra bước ngoặt của cuộc kháng chiến chống Pháp, đánh dấu sự trưởng thành về tổ chức, chỉ huy và trình độ tác chiến của quân đội ta.  Trong bữa tiệc mừng thắng lợi, Hồ Chủ tịch tặng tướng Trần Canh hai câu thơ :  Loạn thạch sơn trung cao sỹ ngọa  Mậu mật lâm lí anh hùng lai.  (Tạm dịch: Ẩn sĩ nơi núi đá. Anh hùng chốn rừng xanh. TG).  Qua những bài, câu thơ Bác tặng Trần Canh trên đây, đủ thấy tình cảm của Bác Hồ quí trọng Trần Canh đến mức nào!
Hồ Chí Minh và Trần Canh trưởng đoàn cố vấn Trung Quốc. Ngày 16-9-1950, chiến dịch Biên giới mở màn bằng trận đánh Đông Khê, đến trưa 18-9 kết thúc thắng lợi. Trong niềm vui lớn, Bác Hồ viết tặng Trần Canh một bài thơ bằng chữ Hán. Theo nguyên bản tài liệu trong “Nhà kỉ niệm Trần Canh” Bài thơ này có nội dung như sau: Huề trượng đăng cao quan trận địa Vạn trùng sơn ủng vạn trùng vân Nghĩa binh tráng khí thôn ngưu đẩu Thệ diệt sài lang xâm lược quân. Dịch: Chống gậy lên non xem trận địa Vạn trùng núi đỡ vạn trùng mây Quân ta khí mạnh nuốt Ngưu Đẩu Thề diệt xâm lăng lũ sói cầy. Đọc xong bài thơ, Trần Canh rất cảm kích, vui vẻ nói với Bác Hồ: “Hồ Chủ tịch đã hạ quyết tâm như thế, thì một mống quân Pháp cũng chạy không thoát!”. Ngày 8-10-1950, Bác viết thư biểu dương các chiến sĩ ngoài mặt trận và gửi tặng Trần Canh bài thơ thứ hai: Hương tân mỹ tửu dạ quang bôi Dục ẩm, tỳ bà mã thượng thôi Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu Địch nhân hưu phóng nhất nhân hồi. Dịch: Rượu ngọt sâm banh lấp lánh ly Muốn uống, tì bà thúc ngựa phi Đừng cười say nghỉ nơi trận mạc Không tha quân địch một tên về. Từ 10-9 đến 23-10, quân Pháp tháo chạy khỏi Thất Khê, Na Sầm, Lạng Sơn, Đình Lập, An Châu. Ta hoàn toàn phá vỡ hệ thống phòng ngự đường số 4 của địch, giải phóng 5 thị xã, 13 thị trấn với 35 vạn dân, nhiều vùng quan trọng của biên giới Việt - Trung, củng cố và mở rộng chiến khu Việt Bắc, nối liền Việt Nam với các nước XHCN anh em. Đây là chiến dịch tiến công trên qui mô lớn đầu tiên của quân đội ta, tạo ra bước ngoặt của cuộc kháng chiến chống Pháp, đánh dấu sự trưởng thành về tổ chức, chỉ huy và trình độ tác chiến của quân đội ta. Trong bữa tiệc mừng thắng lợi, Hồ Chủ tịch tặng tướng Trần Canh hai câu thơ : Loạn thạch sơn trung cao sỹ ngọa Mậu mật lâm lí anh hùng lai. (Tạm dịch: Ẩn sĩ nơi núi đá. Anh hùng chốn rừng xanh. TG). Qua những bài, câu thơ Bác tặng Trần Canh trên đây, đủ thấy tình cảm của Bác Hồ quí trọng Trần Canh đến mức nào!


 Cảm ơn thành viên Tư Liệu Lịch Sử đã giới thiệu nguồn website của hình này.  Năm 1949, Đoàn đại biểu Nam Bộ từ miền Nam ra thăm miền Bắc đã tới quây quần bên Hồ Chủ tịch. Nguồn reds.vn Posted by Admin ĐN
Cảm ơn thành viên Tư Liệu Lịch Sử đã giới thiệu nguồn website của hình này. Năm 1949, Đoàn đại biểu Nam Bộ từ miền Nam ra thăm miền Bắc đã tới quây quần bên Hồ Chủ tịch. Nguồn reds.vn Posted by Admin ĐN
 Cảm ơn thành viên Tư Liệu Lịch Sử đã giới thiệu nguồn website của hình này.  Người làm việc trong hang đá ở Việt Bắc năm 1951. Nguồn reds.vn Posted by Admin ĐN
Cảm ơn thành viên Tư Liệu Lịch Sử đã giới thiệu nguồn website của hình này. Người làm việc trong hang đá ở Việt Bắc năm 1951. Nguồn reds.vn Posted by Admin ĐN
 Cảm ơn thành viên Tư Liệu Lịch Sử đã giới thiệu nguồn website của hình này.  Hồ Chủ tịch thăm một xưởng công binh tại căn cứ Việt Bắc trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp. Nguồn reds.vn Posted by Admin ĐN
Cảm ơn thành viên Tư Liệu Lịch Sử đã giới thiệu nguồn website của hình này. Hồ Chủ tịch thăm một xưởng công binh tại căn cứ Việt Bắc trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp. Nguồn reds.vn Posted by Admin ĐN
 Cảm ơn thành viên Tư Liệu Lịch Sử đã giới thiệu nguồn website của hình này.  Hồ Chủ tịch trong phòng làm việc của Người ở Phủ chủ tịch năm 1946. Nguồn reds.vn Posted by Admin ĐN
Cảm ơn thành viên Tư Liệu Lịch Sử đã giới thiệu nguồn website của hình này. Hồ Chủ tịch trong phòng làm việc của Người ở Phủ chủ tịch năm 1946. Nguồn reds.vn Posted by Admin ĐN
 Cảm ơn thành viên Tư Liệu Lịch Sử đã giới thiệu nguồn website của hình này.  Người dạy: “Thực túc thì binh cường” và ngày ngày Người tăng gia sản xuất cùng đồng bào, chiến sĩ. Nguồn reds.vn Posted by Admin ĐN
Cảm ơn thành viên Tư Liệu Lịch Sử đã giới thiệu nguồn website của hình này. Người dạy: “Thực túc thì binh cường” và ngày ngày Người tăng gia sản xuất cùng đồng bào, chiến sĩ. Nguồn reds.vn Posted by Admin ĐN
 Cảm ơn thành viên Tư Liệu Lịch Sử đã giới thiệu nguồn website của hình này.  Hồ Chủ tịch, vị Tổng tư lệnh tối cao. Nguồn reds.vn Posted by Admin ĐN
Cảm ơn thành viên Tư Liệu Lịch Sử đã giới thiệu nguồn website của hình này. Hồ Chủ tịch, vị Tổng tư lệnh tối cao. Nguồn reds.vn Posted by Admin ĐN
 Cảm ơn thành viên Tư Liệu Lịch Sử đã giới thiệu nguồn website của hình này.  Cuối năm 1953, tại Việt Bắc, Hồ Chủ tịch và các đồng chí lãnh đạo Đảng quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ. Nguồn reds.vn Posted by Admin ĐN
Cảm ơn thành viên Tư Liệu Lịch Sử đã giới thiệu nguồn website của hình này. Cuối năm 1953, tại Việt Bắc, Hồ Chủ tịch và các đồng chí lãnh đạo Đảng quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ. Nguồn reds.vn Posted by Admin ĐN
 Cảm ơn thành viên Tư Liệu Lịch Sử đã giới thiệu nguồn website của hình này.  Người chủ trì một phiên họp Hội đồng Chính phủ sau chiến thắng Điện Biên Phủ. Nguồn reds.vn Posted by Admin ĐN
Cảm ơn thành viên Tư Liệu Lịch Sử đã giới thiệu nguồn website của hình này. Người chủ trì một phiên họp Hội đồng Chính phủ sau chiến thắng Điện Biên Phủ. Nguồn reds.vn Posted by Admin ĐN
 Cảm ơn thành viên Tư Liệu Lịch Sử đã giới thiệu nguồn website của hình này.  Người thăm nhà máy diêm Thống Nhất những năm đầu khôi phục kinh tế (1956). Nguồn reds.vn Posted by Admin ĐN
Cảm ơn thành viên Tư Liệu Lịch Sử đã giới thiệu nguồn website của hình này. Người thăm nhà máy diêm Thống Nhất những năm đầu khôi phục kinh tế (1956). Nguồn reds.vn Posted by Admin ĐN
 Cảm ơn thành viên Tư Liệu Lịch Sử đã giới thiệu nguồn website của hình này.  Đến thăm nhà máy xe lửa Gia Lâm, Người nhắc nhở công nhân, cán bộ phát huy truyền thống cách mạng của nhà máy, ra sức xây dựng miền Bắc, ủng hộ miền Nam. Nguồn reds.vn Posted by Admin ĐN
Cảm ơn thành viên Tư Liệu Lịch Sử đã giới thiệu nguồn website của hình này. Đến thăm nhà máy xe lửa Gia Lâm, Người nhắc nhở công nhân, cán bộ phát huy truyền thống cách mạng của nhà máy, ra sức xây dựng miền Bắc, ủng hộ miền Nam. Nguồn reds.vn Posted by Admin ĐN
 Cảm ơn thành viên Tư Liệu Lịch Sử đã giới thiệu nguồn website của hình này.  Hồ Chủ tịch thăm trường trung học Trung Hoà của Hoa Kiều ở Hà Nội. Nguồn reds.vn Posted by Admin ĐN
Cảm ơn thành viên Tư Liệu Lịch Sử đã giới thiệu nguồn website của hình này. Hồ Chủ tịch thăm trường trung học Trung Hoà của Hoa Kiều ở Hà Nội. Nguồn reds.vn Posted by Admin ĐN
 Cảm ơn thành viên Tư Liệu Lịch Sử đã giới thiệu nguồn website của hình này.  Hồ Chủ tịch chuyện với học viên trường Nghệ thuật sân khấu trung ương. Nguồn reds.vn Posted by Admin ĐN
Cảm ơn thành viên Tư Liệu Lịch Sử đã giới thiệu nguồn website của hình này. Hồ Chủ tịch chuyện với học viên trường Nghệ thuật sân khấu trung ương. Nguồn reds.vn Posted by Admin ĐN
 Cảm ơn thành viên Tư Liệu Lịch Sử đã giới thiệu nguồn website của hình này.  Hồ Chủ tịch rất quan tâm đến việc giải phóng phụ nữ. Năm 1956, Người căn dặn các cán bộ phụ nữ toàn miền Bắc “đoàn kết chặt chẽ, ra sức tham gia xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc, đấu tranh thống nhất nước nhà và giữ gìn hoà bình thế giới”. Nguồn reds.vn Posted by Admin ĐN
Cảm ơn thành viên Tư Liệu Lịch Sử đã giới thiệu nguồn website của hình này. Hồ Chủ tịch rất quan tâm đến việc giải phóng phụ nữ. Năm 1956, Người căn dặn các cán bộ phụ nữ toàn miền Bắc “đoàn kết chặt chẽ, ra sức tham gia xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc, đấu tranh thống nhất nước nhà và giữ gìn hoà bình thế giới”. Nguồn reds.vn Posted by Admin ĐN
 Cảm ơn thành viên Tư Liệu Lịch Sử đã giới thiệu nguồn website của hình này.  Hồ Chủ tịch thăm kè Cố Đô, tình Hà Tây (1958). Nguồn reds.vn Posted by Admin ĐN
Cảm ơn thành viên Tư Liệu Lịch Sử đã giới thiệu nguồn website của hình này. Hồ Chủ tịch thăm kè Cố Đô, tình Hà Tây (1958). Nguồn reds.vn Posted by Admin ĐN
 Cảm ơn thành viên Tư Liệu Lịch Sử đã giới thiệu nguồn website của hình này.  Hồ Chủ tịch tát nước chống hạn ở cánh đồng Quang Tô, xã Đại Thanh, tỉnh Hà Tây (1958). Nguồn reds.vn Posted by Admin ĐN
Cảm ơn thành viên Tư Liệu Lịch Sử đã giới thiệu nguồn website của hình này. Hồ Chủ tịch tát nước chống hạn ở cánh đồng Quang Tô, xã Đại Thanh, tỉnh Hà Tây (1958). Nguồn reds.vn Posted by Admin ĐN
 Cảm ơn thành viên Tư Liệu Lịch Sử đã giới thiệu nguồn website của hình này.  Người với các đại biểu đạo Thiên Chúa. Nguồn reds.vn Posted by Admin ĐN
Cảm ơn thành viên Tư Liệu Lịch Sử đã giới thiệu nguồn website của hình này. Người với các đại biểu đạo Thiên Chúa. Nguồn reds.vn Posted by Admin ĐN
 Cảm ơn thành viên Tư Liệu Lịch Sử đã giới thiệu nguồn website của hình này.  Lên thăm khu tự trị tây Bắc (5/1959), Hồ Chủ tịch trao tặng đồng bào các dân tộc bức trướng của đồng báo Thủ đô Hà Nội. Nguồn reds.vn Posted by Admin ĐN
Cảm ơn thành viên Tư Liệu Lịch Sử đã giới thiệu nguồn website của hình này. Lên thăm khu tự trị tây Bắc (5/1959), Hồ Chủ tịch trao tặng đồng bào các dân tộc bức trướng của đồng báo Thủ đô Hà Nội. Nguồn reds.vn Posted by Admin ĐN
 Cảm ơn thành viên Tư Liệu Lịch Sử đã giới thiệu nguồn website của hình này.  Hồ Chủ tịch chúc mừng cụ Tôn Đức Thắng được Quốc hội khoá 2 bầu làm Phó Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hoà (7/1960). Nguồn reds.vn Posted by Admin ĐN
Cảm ơn thành viên Tư Liệu Lịch Sử đã giới thiệu nguồn website của hình này. Hồ Chủ tịch chúc mừng cụ Tôn Đức Thắng được Quốc hội khoá 2 bầu làm Phó Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hoà (7/1960). Nguồn reds.vn Posted by Admin ĐN
 Cảm ơn thành viên Tư Liệu Lịch Sử đã giới thiệu nguồn website của hình này.  Ngày 5/9/1960, Đảng lao Động Việt Nam họp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3. Trong diễn văn kha mạc, Người nêu rõ: “Đại hội lần thứ hai là đại hội kháng chiến. Đại hội lần này là đại hội xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh hoà bình thống nhất nước nhà”. Nguồn reds.vn Posted by Admin ĐN
Cảm ơn thành viên Tư Liệu Lịch Sử đã giới thiệu nguồn website của hình này. Ngày 5/9/1960, Đảng lao Động Việt Nam họp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3. Trong diễn văn kha mạc, Người nêu rõ: “Đại hội lần thứ hai là đại hội kháng chiến. Đại hội lần này là đại hội xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh hoà bình thống nhất nước nhà”. Nguồn reds.vn Posted by Admin ĐN
 Cảm ơn thành viên Tư Liệu Lịch Sử đã giới thiệu nguồn website của hình này.  Mười vạn nhân dân và cán bộ tỉnh Thanh Hoá hứa với Người sẽ ra sức xây dựng Thanh Hoá thành một tỉnh kiểu mẫu của miền Bắc xã hội chủ nghĩa (1961). Nguồn reds.vn Posted by Admin ĐN
Cảm ơn thành viên Tư Liệu Lịch Sử đã giới thiệu nguồn website của hình này. Mười vạn nhân dân và cán bộ tỉnh Thanh Hoá hứa với Người sẽ ra sức xây dựng Thanh Hoá thành một tỉnh kiểu mẫu của miền Bắc xã hội chủ nghĩa (1961). Nguồn reds.vn Posted by Admin ĐN
 Cảm ơn thành viên Tư Liệu Lịch Sử đã giới thiệu nguồn website của hình này.  Ngày 9/12/1961, về thăm quê nhà lần thứ hai, Người chụp ảnh với các chiến sĩ phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh 1930 – 1931. Nguồn reds.vn Posted by Admin ĐN
Cảm ơn thành viên Tư Liệu Lịch Sử đã giới thiệu nguồn website của hình này. Ngày 9/12/1961, về thăm quê nhà lần thứ hai, Người chụp ảnh với các chiến sĩ phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh 1930 – 1931. Nguồn reds.vn Posted by Admin ĐN
 Cảm ơn thành viên Tư Liệu Lịch Sử đã giới thiệu nguồn website của hình này.  Người đến thăm các chiến sĩ của lực lượng phòng không bảo vệ Hà Nội (1966). Nguồn reds.vn Posted by Admin ĐN
Cảm ơn thành viên Tư Liệu Lịch Sử đã giới thiệu nguồn website của hình này. Người đến thăm các chiến sĩ của lực lượng phòng không bảo vệ Hà Nội (1966). Nguồn reds.vn Posted by Admin ĐN
 Cảm ơn thành viên Tư Liệu Lịch Sử đã giới thiệu nguồn website của hình này.  Bác Hồ với các anh hùng và dũng sĩ miền Nam. Nguồn reds.vn Posted by Admin ĐN
Cảm ơn thành viên Tư Liệu Lịch Sử đã giới thiệu nguồn website của hình này. Bác Hồ với các anh hùng và dũng sĩ miền Nam. Nguồn reds.vn Posted by Admin ĐN
 Cảm ơn thành viên Tư Liệu Lịch Sử đã giới thiệu nguồn website của hình này.  Hồ Chủ tịch và Thủ tướng Phạm Văn Đồng đến thăm đoàn đại biểu đặc biệt Cộng hoà miền Nam Việt Nam tại Hà Nội (12/6/1969). Nguồn reds.vn Posted by Admin ĐN
Cảm ơn thành viên Tư Liệu Lịch Sử đã giới thiệu nguồn website của hình này. Hồ Chủ tịch và Thủ tướng Phạm Văn Đồng đến thăm đoàn đại biểu đặc biệt Cộng hoà miền Nam Việt Nam tại Hà Nội (12/6/1969). Nguồn reds.vn Posted by Admin ĐN
 Cảm ơn thành viên Tư Liệu Lịch Sử đã giới thiệu nguồn website của hình này.  Bác Hồ trong trang phục của Hải quân nhân dân Việt Nam. Nguồn reds.vn Posted by Admin ĐN
Cảm ơn thành viên Tư Liệu Lịch Sử đã giới thiệu nguồn website của hình này. Bác Hồ trong trang phục của Hải quân nhân dân Việt Nam. Nguồn reds.vn Posted by Admin ĐN
 Cảm ơn thành viên Tư Liệu Lịch Sử đã giới thiệu nguồn website của hình này.  Hồ Chủ tịch với các anh hùng và chiến sĩ thi đua chống Mỹ, cứu nước. Nguồn reds.vn Posted by Admin ĐN
Cảm ơn thành viên Tư Liệu Lịch Sử đã giới thiệu nguồn website của hình này. Hồ Chủ tịch với các anh hùng và chiến sĩ thi đua chống Mỹ, cứu nước. Nguồn reds.vn Posted by Admin ĐN
 Cảm ơn thành viên Tư Liệu Lịch Sử đã giới thiệu nguồn website của hình này.  Người tặng hoa phong lan cho ba đại biểu dân quân gái Quảng Bình, Vĩnh Linh. Nguồn reds.vn Posted by Admin ĐN
Cảm ơn thành viên Tư Liệu Lịch Sử đã giới thiệu nguồn website của hình này. Người tặng hoa phong lan cho ba đại biểu dân quân gái Quảng Bình, Vĩnh Linh. Nguồn reds.vn Posted by Admin ĐN
 Cảm ơn thành viên Tư Liệu Lịch Sử đã giới thiệu nguồn website của hình này.  Hồ Chủ tịch và các đồng chí Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn, Trường Chinh. Nguồn reds.vn Posted by Admin ĐN
Cảm ơn thành viên Tư Liệu Lịch Sử đã giới thiệu nguồn website của hình này. Hồ Chủ tịch và các đồng chí Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn, Trường Chinh. Nguồn reds.vn Posted by Admin ĐN
 Cảm ơn thành viên Tư Liệu Lịch Sử đã giới thiệu nguồn website của hình này.  Lời Hồ Chủ tịch: “Vì lợi ích mười năm phai trồng cây. Vì lợi ích trăm năm phải trồng người”. Nguồn reds.vn Posted by Admin ĐN
Cảm ơn thành viên Tư Liệu Lịch Sử đã giới thiệu nguồn website của hình này. Lời Hồ Chủ tịch: “Vì lợi ích mười năm phai trồng cây. Vì lợi ích trăm năm phải trồng người”. Nguồn reds.vn Posted by Admin ĐN
 Cảm ơn thành viên Tư Liệu Lịch Sử đã giới thiệu nguồn website của hình này.  Sau Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ 5, đồng chí Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu tham gia cách mạng Trung Quốc, đồng thời lo xây dựng phong trào cách mạng Việt Nam và Đông Dương. Nguồn reds.vn Posted by Admin ĐN
Cảm ơn thành viên Tư Liệu Lịch Sử đã giới thiệu nguồn website của hình này. Sau Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ 5, đồng chí Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu tham gia cách mạng Trung Quốc, đồng thời lo xây dựng phong trào cách mạng Việt Nam và Đông Dương. Nguồn reds.vn Posted by Admin ĐN


 Hồ Chí Minh ăn cơm với một gia đình người Hoa. Có người cho rằng đây là gia đình của Tăng Tuyết Minh Posted by Admin ĐN
Hồ Chí Minh ăn cơm với một gia đình người Hoa. Có người cho rằng đây là gia đình của Tăng Tuyết Minh Posted by Admin ĐN
 Hình Hồ Chí Minh với một phụ nữ đằng sau. Có người cho rằng người phụ nữ này là Nông Thị Xuân, một người tình của Hồ Chí Minh. Theo tác giả Dương Thu Hương, một cựu đảng viên CS, đã viết rằng Nông Thị Xuân có hai đứa con với ông Hồ Chí Minh. Sau này Nông Thị Xuân bị một số đảng viên cao cấp trong Đảng CS Việt Nam giết để bảo vệ tư tưởng Hồ Chí Minh là người sống độc thân để hy sinh vì nước vì dân. Posted by Admin ĐN
Hình Hồ Chí Minh với một phụ nữ đằng sau. Có người cho rằng người phụ nữ này là Nông Thị Xuân, một người tình của Hồ Chí Minh. Theo tác giả Dương Thu Hương, một cựu đảng viên CS, đã viết rằng Nông Thị Xuân có hai đứa con với ông Hồ Chí Minh. Sau này Nông Thị Xuân bị một số đảng viên cao cấp trong Đảng CS Việt Nam giết để bảo vệ tư tưởng Hồ Chí Minh là người sống độc thân để hy sinh vì nước vì dân. Posted by Admin ĐN


 Hồ Chí Minh với một gia đình người Hoa. Có người cho rằng đây là gia đình của Tăng Tuyết Minh. Posted by Admin ĐN
Hồ Chí Minh với một gia đình người Hoa. Có người cho rằng đây là gia đình của Tăng Tuyết Minh. Posted by Admin ĐN
 Hồ Chí Minh với một gia đình người Hoa. Có người cho rằng đây là gia đình của Tăng Tuyết Minh Posted by Admin ĐN
Hồ Chí Minh với một gia đình người Hoa. Có người cho rằng đây là gia đình của Tăng Tuyết Minh Posted by Admin ĐN
 Hồ Chí Minh trong giây phút ngồi nghĩ hút thuốc bên bờ sông. Nghe nói Hồ Chí Minh thích hút thuốc của Mỹ loại Philip Morris. Posted by Admin ĐN
Hồ Chí Minh trong giây phút ngồi nghĩ hút thuốc bên bờ sông. Nghe nói Hồ Chí Minh thích hút thuốc của Mỹ loại Philip Morris. Posted by Admin ĐN
 Hồ Chí Minh ở chiến khu Việt Bắc. Posted by Admin ĐN
Hồ Chí Minh ở chiến khu Việt Bắc. Posted by Admin ĐN
 Hồ Chí Minh và hai phụ nữ đang ngồi nghỉ trên cỏ tại Fountainebleau, Pháp 1946. Trong lúc đang điều đình với Pháp để cho Việt Nam được độc lập. Posted by Admin ĐN
Hồ Chí Minh và hai phụ nữ đang ngồi nghỉ trên cỏ tại Fountainebleau, Pháp 1946. Trong lúc đang điều đình với Pháp để cho Việt Nam được độc lập. Posted by Admin ĐN


 Kruschev, Mao, và Hồ Chí Minh, 30 tháng 10 năm 1959. Posted by Admin ĐN
Kruschev, Mao, và Hồ Chí Minh, 30 tháng 10 năm 1959. Posted by Admin ĐN
 Hồ Chí Minh tập võ tại Việt Bắc. Posted by Admin ĐN
Hồ Chí Minh tập võ tại Việt Bắc. Posted by Admin ĐN
 Hồ Chí Minh với Chu Ân Lai. Posted by Admin ĐN
Hồ Chí Minh với Chu Ân Lai. Posted by Admin ĐN
 Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
 1969, Ho Chi Minh body lies in state. Posted by Admin ĐN
1969, Ho Chi Minh body lies in state. Posted by Admin ĐN
 Hồ Chí Minh với Đặng Tiểu Bình trong chuyến đi thăm Trung Quốc. Posted by Admin ĐN
Hồ Chí Minh với Đặng Tiểu Bình trong chuyến đi thăm Trung Quốc. Posted by Admin ĐN
 Hồ Chí Minh vừa từ Trung Quốc trở về Nga 1933. Posted by Admin ĐN
Hồ Chí Minh vừa từ Trung Quốc trở về Nga 1933. Posted by Admin ĐN
 Hồ Chí Minh trong chuyến thăm Trung Quốc. Posted by Admin ĐN
Hồ Chí Minh trong chuyến thăm Trung Quốc. Posted by Admin ĐN
 Hồ Chí Minh trong chuyến thăm Trung Quốc. Posted by Admin ĐN
Hồ Chí Minh trong chuyến thăm Trung Quốc. Posted by Admin ĐN
 Hồ Chí Minh ôm Chu Ân Lai trong chuyến thăm Trung Quốc. Posted by Admin ĐN
Hồ Chí Minh ôm Chu Ân Lai trong chuyến thăm Trung Quốc. Posted by Admin ĐN
 Diễn hành tại Hà Nội với hình Hồ Chí Minh bắt tay Mao Trạch Đông. Phía dưới hình viết Tình Hữu Nghị Muôn Năm. Posted by Admin ĐN
Diễn hành tại Hà Nội với hình Hồ Chí Minh bắt tay Mao Trạch Đông. Phía dưới hình viết Tình Hữu Nghị Muôn Năm. Posted by Admin ĐN
 Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
 Hồ Chí Minh trong chuyến thăm Trung Quốc. Một số người nói đây là gia đình bên vợ người Hoa (Tăng Tuyết Minh) của Hồ Chí Minh. Posted by Admin ĐN
Hồ Chí Minh trong chuyến thăm Trung Quốc. Một số người nói đây là gia đình bên vợ người Hoa (Tăng Tuyết Minh) của Hồ Chí Minh. Posted by Admin ĐN
 Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
 Hồ Chí Minh trong chuyến thăm Trung Quốc. Posted by Admin ĐN
Hồ Chí Minh trong chuyến thăm Trung Quốc. Posted by Admin ĐN
 Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
 Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN


 Hồ Chí Minh khóc. Posted by Admin ĐN
Hồ Chí Minh khóc. Posted by Admin ĐN
 Hồ Chí Minh khóc. Posted by Admin ĐN
Hồ Chí Minh khóc. Posted by Admin ĐN
 Hồ Chí Minh khóc. Posted by Admin ĐN
Hồ Chí Minh khóc. Posted by Admin ĐN
 Hồ Chí Minh khóc. Posted by Admin ĐN
Hồ Chí Minh khóc. Posted by Admin ĐN


 Hồ Chí Minh trong dịp họp Đại Hội Cộng Sản Quốc Tế Lần 5. Posted by Admin ĐN
Hồ Chí Minh trong dịp họp Đại Hội Cộng Sản Quốc Tế Lần 5. Posted by Admin ĐN
 Hồ Chí Minh với các đại biểu anh hùng chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất tại Kim Bình tháng 5 năm 1952. Posted by Admin ĐN
Hồ Chí Minh với các đại biểu anh hùng chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất tại Kim Bình tháng 5 năm 1952. Posted by Admin ĐN
 Hồ Chí Minh gặp Mao Trạch Đông vào năm 1955. Posted by Admin ĐN
Hồ Chí Minh gặp Mao Trạch Đông vào năm 1955. Posted by Admin ĐN
 Hô Chí Minh với Mao Trạch Đông tại Bắc Kinh năm 1955. Posted by Admin ĐN
Hô Chí Minh với Mao Trạch Đông tại Bắc Kinh năm 1955. Posted by Admin ĐN
 Hồ Chí Minh với Mao Trạch Đông. Posted by Admin ĐN
Hồ Chí Minh với Mao Trạch Đông. Posted by Admin ĐN
 Hồ Chí Minh và Kim Nhật Thành. Posted by Admin ĐN
Hồ Chí Minh và Kim Nhật Thành. Posted by Admin ĐN
 Hồ Chí Minh với Mao Trạch Đông. Posted by Admin ĐN
Hồ Chí Minh với Mao Trạch Đông. Posted by Admin ĐN


 Hồ Chí Minh với Kim Nhật Thành của Bắc Hàn. Posted by Admin ĐN
Hồ Chí Minh với Kim Nhật Thành của Bắc Hàn. Posted by Admin ĐN
 Tháng 7 năm 1957, Hồ Chí Minh với các thủy thủ thuộc Hải Quân người Đức tại Stralsund, Đông Đức. Posted by Admin ĐN
Tháng 7 năm 1957, Hồ Chí Minh với các thủy thủ thuộc Hải Quân người Đức tại Stralsund, Đông Đức. Posted by Admin ĐN
 Tháng 10 năm 1955, Hồ Chí Minh họp với các cán bộ về chương trình Cải Cách Ruộng Đất. Posted by Admin ĐN
Tháng 10 năm 1955, Hồ Chí Minh họp với các cán bộ về chương trình Cải Cách Ruộng Đất. Posted by Admin ĐN
 Hồ Chí Minh và các đồng chí thuộc địa họp tại Liên Xô. Posted by Admin ĐN
Hồ Chí Minh và các đồng chí thuộc địa họp tại Liên Xô. Posted by Admin ĐN
 Hồ Chí Minh tại Pháp, sau khi họp với chính quyền Pháp tại hội nghị Fountainebleu, năm 1946. Posted by Admin ĐN
Hồ Chí Minh tại Pháp, sau khi họp với chính quyền Pháp tại hội nghị Fountainebleu, năm 1946. Posted by Admin ĐN
 Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
 Cảm ơn thành viên Trần Gia Quốc Anh đã đưa hình này, và Admin đã xóa hình tương tự nhưng không đầy đủ trong album này. Posted by Admin ĐN
Cảm ơn thành viên Trần Gia Quốc Anh đã đưa hình này, và Admin đã xóa hình tương tự nhưng không đầy đủ trong album này. Posted by Admin ĐN
 Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
 Hồ Chí Minh viếng thăm dần Tuyên Quang trong thời kỳ Cải Cách Ruộng Đất. Posted by Admin ĐN
Hồ Chí Minh viếng thăm dần Tuyên Quang trong thời kỳ Cải Cách Ruộng Đất. Posted by Admin ĐN
 Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN


 Các trẻ em đang chúc mừng Bác Hồ, nhân ngày sinh nhật của Bác vào năm 1958. Posted by Admin ĐN
Các trẻ em đang chúc mừng Bác Hồ, nhân ngày sinh nhật của Bác vào năm 1958. Posted by Admin ĐN
 Người con đở đầu Knuth của gia đình Hartmann đang trao tặng bó hoa cho chủ tịch Hồ Chí Minh. Posted by Admin ĐN
Người con đở đầu Knuth của gia đình Hartmann đang trao tặng bó hoa cho chủ tịch Hồ Chí Minh. Posted by Admin ĐN
 Hồ Chí Minh. Posted by Admin ĐN
Hồ Chí Minh. Posted by Admin ĐN
 Làm việc trước lều co khi ông ở lại quan sát trong Chiến Dịch Biên Giới năm 1950. Posted by Admin ĐN
Làm việc trước lều co khi ông ở lại quan sát trong Chiến Dịch Biên Giới năm 1950. Posted by Admin ĐN
 Gia đình luật sư Loseby thăm Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ Tịch. Posted by Admin ĐN
Gia đình luật sư Loseby thăm Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ Tịch. Posted by Admin ĐN
 Chủ Tịch Hồ Chí Minh đang bồng bé Babette, con đầu lòng của gia đình Raymond Aubrac. Posted by Admin ĐN
Chủ Tịch Hồ Chí Minh đang bồng bé Babette, con đầu lòng của gia đình Raymond Aubrac. Posted by Admin ĐN
 Chủ Tịch Hồ Chí Minh đang bồng bé Babette, con đầu lòng của gia đình Raymond Aubrac. Posted by Admin ĐN
Chủ Tịch Hồ Chí Minh đang bồng bé Babette, con đầu lòng của gia đình Raymond Aubrac. Posted by Admin ĐN
 Chủ Tịch Hồ Chí Minh đang bồng một em bé người ngoại quốc. Posted by Admin ĐN
Chủ Tịch Hồ Chí Minh đang bồng một em bé người ngoại quốc. Posted by Admin ĐN
 Chủ Tịch Hồ Chí Minh viếng thăm một trại hè cho trẻ em tại Liên Xô. Posted by Admin ĐN
Chủ Tịch Hồ Chí Minh viếng thăm một trại hè cho trẻ em tại Liên Xô. Posted by Admin ĐN


 17 tháng 2 năm 1969. Chủ Tịch Hồ Chí Minh thămg Quân Đội Nhân Dân tại Hà Nội nhân dịp Tết (AP wirephoto). Posted by Admin ĐN
17 tháng 2 năm 1969. Chủ Tịch Hồ Chí Minh thămg Quân Đội Nhân Dân tại Hà Nội nhân dịp Tết (AP wirephoto). Posted by Admin ĐN
 1 tháng 6 năm 1969. Chủ Tịch Hồ Chí Minh vỗ tay đón các em viếng thăm ông tại Hà Nội (AP Wirephoto). Posted by Admin ĐN
1 tháng 6 năm 1969. Chủ Tịch Hồ Chí Minh vỗ tay đón các em viếng thăm ông tại Hà Nội (AP Wirephoto). Posted by Admin ĐN
 Ba hình của Chủ Tịch Hồ Chí Minh AP wirephoto đăng ngày 3 tháng 9 năm 1969, sau khi nghe tin ông đang bị bệnh trầm trọng. Một hình vào thập niên 40, hình giữa vào đầu thập niên 50, hình bên phải vào năm 1966.
Ba hình của Chủ Tịch Hồ Chí Minh AP wirephoto đăng ngày 3 tháng 9 năm 1969, sau khi nghe tin ông đang bị bệnh trầm trọng. Một hình vào thập niên 40, hình giữa vào đầu thập niên 50, hình bên phải vào năm 1966.
 1 tháng 6 năm 1969. Chủ Tịch Hồ Chí Minh đón các em viếng thăm ông tại Hà Nội (AP Wirephoto). Posted by Admin ĐN
1 tháng 6 năm 1969. Chủ Tịch Hồ Chí Minh đón các em viếng thăm ông tại Hà Nội (AP Wirephoto). Posted by Admin ĐN
 Hình đăng vào ngày 7 tháng 9, năm 1969. Các lãnh đạo chính quyền Bắc Việt Nam đứng chung quanh thi hài của Chủ Tịch Hồ Chí Minh. Đằng trước là Trường Chinh và Lê Duẩn. Đằng sau là Phạm Văn Đồng và Tôn Đức Thắng. Posted by Admin ĐN
Hình đăng vào ngày 7 tháng 9, năm 1969. Các lãnh đạo chính quyền Bắc Việt Nam đứng chung quanh thi hài của Chủ Tịch Hồ Chí Minh. Đằng trước là Trường Chinh và Lê Duẩn. Đằng sau là Phạm Văn Đồng và Tôn Đức Thắng. Posted by Admin ĐN
 Hình đăng ngày 10 tháng 9 năm 1969. Dân chúng tại Ba Đình đang tham dự nghi thức lễ tang cho Chủ Tịch Hồ Chí Minh (AP Wirephoto). Posted by Admin ĐN
Hình đăng ngày 10 tháng 9 năm 1969. Dân chúng tại Ba Đình đang tham dự nghi thức lễ tang cho Chủ Tịch Hồ Chí Minh (AP Wirephoto). Posted by Admin ĐN
 Hình đăng ngày 5 tháng 9, năm 1969. Thủ Tướng Chu Ân Lai và phái đoàn Nhân Dân Trung Quốc viếng thăm thi hài của Chủ Tịch Hồ Chí Minh. Bên trái là Võ Nguyên Giáp và Phạm Văn Đồng (AP wirephoto). Posted by Admin ĐN
Hình đăng ngày 5 tháng 9, năm 1969. Thủ Tướng Chu Ân Lai và phái đoàn Nhân Dân Trung Quốc viếng thăm thi hài của Chủ Tịch Hồ Chí Minh. Bên trái là Võ Nguyên Giáp và Phạm Văn Đồng (AP wirephoto). Posted by Admin ĐN
 Hình Chủ Tịch Hồ Chí Minh trong những ngày cuối cuộc đời. Posted by Admin ĐN
Hình Chủ Tịch Hồ Chí Minh trong những ngày cuối cuộc đời. Posted by Admin ĐN
 Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
 Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
 Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
 Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm các chiến sĩ lực lượng phòng không bảo vệ thủ đô 1966. Posted by Admin ĐN
Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm các chiến sĩ lực lượng phòng không bảo vệ thủ đô 1966. Posted by Admin ĐN
 Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc diễn văn khai mạc Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Ðảng 05/09/1960. Posted by Admin ĐN
Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc diễn văn khai mạc Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Ðảng 05/09/1960. Posted by Admin ĐN
 Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
 Chủ tịch Hồ Chí Minh và thư ký riêng Vũ Đình Huỳnh tại Paris năm 1946.  Posted by Admin ĐN
Chủ tịch Hồ Chí Minh và thư ký riêng Vũ Đình Huỳnh tại Paris năm 1946. Posted by Admin ĐN
 Chủ tịch Hồ Chí Minh với các nhà báo (năm 1960). Posted by Admin ĐN
Chủ tịch Hồ Chí Minh với các nhà báo (năm 1960). Posted by Admin ĐN
 Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
 Tại Việt Bắc. Posted by Admin ĐN
Tại Việt Bắc. Posted by Admin ĐN
 Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
 Làng Sen - quê nội Bác. Posted by Admin ĐN
Làng Sen - quê nội Bác. Posted by Admin ĐN
 Làng Trù - quê ngoại Bác. Posted by Admin ĐN
Làng Trù - quê ngoại Bác. Posted by Admin ĐN
 Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
 Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
 Ngày 19-7-1965, Bác thăm Trung đoàn 324, bộ đội Phòng không. Posted by Admin ĐN
Ngày 19-7-1965, Bác thăm Trung đoàn 324, bộ đội Phòng không. Posted by Admin ĐN


 Chủ tịch Hồ Chí Minh 1950 và những học trò xuất sắc, những chiến sĩ cốt cán của Đảng Cộng sản Việt Nam, Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, Trường Chinh. Posted by Admin ĐN
Chủ tịch Hồ Chí Minh 1950 và những học trò xuất sắc, những chiến sĩ cốt cán của Đảng Cộng sản Việt Nam, Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, Trường Chinh. Posted by Admin ĐN
 Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
 Ho chi minh Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 1 (tháng 12-1956), Chủ tịch Hồ Chí Minh xúc động khi nói đến miền Nam. Posted by Admin ĐN
Ho chi minh Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 1 (tháng 12-1956), Chủ tịch Hồ Chí Minh xúc động khi nói đến miền Nam. Posted by Admin ĐN
 Ho Chi Minh Toán huấn luyện viên tình báo Mỹ -Hồ chí Minh - Võ Nguyên Giáp. Posted by Admin ĐN
Ho Chi Minh Toán huấn luyện viên tình báo Mỹ -Hồ chí Minh - Võ Nguyên Giáp. Posted by Admin ĐN
 Hồ Chí Minh với các cháu thiếu nhi Tajikistan, LX, ngày 27-7-1959. Posted by Admin ĐN
Hồ Chí Minh với các cháu thiếu nhi Tajikistan, LX, ngày 27-7-1959. Posted by Admin ĐN


 Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
 Hồ Chí Minh đặt vòng hoa tưởng niệm chiến sĩ vô danh tại Pháp, năm 1946. Posted by Admin ĐN
Hồ Chí Minh đặt vòng hoa tưởng niệm chiến sĩ vô danh tại Pháp, năm 1946. Posted by Admin ĐN
 Hồ Chí Minh đặt vòng hoa tưởng niệm chiến sĩ vô danh tại Pháp, năm 1946. Posted by Admin ĐN
Hồ Chí Minh đặt vòng hoa tưởng niệm chiến sĩ vô danh tại Pháp, năm 1946. Posted by Admin ĐN
 Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
 Bác Hồ thăm Đền Hùng năm 1962. Posted by Admin ĐN
Bác Hồ thăm Đền Hùng năm 1962. Posted by Admin ĐN
 Bác Hồ trao lá cờ Trung với nước, hiếu với dân cho Trường Võ bị Trần Quốc Tuấn (nay là Trường Sĩ quan Lục quân 1) ngày 26-5-1946. Ảnh tư liệu. Posted by Admin ĐN
Bác Hồ trao lá cờ Trung với nước, hiếu với dân cho Trường Võ bị Trần Quốc Tuấn (nay là Trường Sĩ quan Lục quân 1) ngày 26-5-1946. Ảnh tư liệu. Posted by Admin ĐN
 Bữa cơm đơn sơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đường đi công tác Việt Bắc trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Posted by Admin ĐN
Bữa cơm đơn sơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đường đi công tác Việt Bắc trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Posted by Admin ĐN
 Chủ tịch nói chuyện tại buổi khai mạc Lớp chỉnh huấn cán bộ dân, chính, đảng các cơ quan trung ương. Việt Bắc 1953. Posted by Admin ĐN
Chủ tịch nói chuyện tại buổi khai mạc Lớp chỉnh huấn cán bộ dân, chính, đảng các cơ quan trung ương. Việt Bắc 1953. Posted by Admin ĐN
 Chủ tịch nói với đại biểu các đơn vị tham dự hội nghị tổng kết chiến dịch Lê Hồng Phong II. Việt Bắc 1950. Posted by Admin ĐN
Chủ tịch nói với đại biểu các đơn vị tham dự hội nghị tổng kết chiến dịch Lê Hồng Phong II. Việt Bắc 1950. Posted by Admin ĐN
 Chủ tịch trên đường đi dự Đại hội Đảng lần thứ hai ở chiến khu Việt Bắc, 2-1951. Posted by Admin ĐN
Chủ tịch trên đường đi dự Đại hội Đảng lần thứ hai ở chiến khu Việt Bắc, 2-1951. Posted by Admin ĐN
 Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trang viết về Chỉnh đốn đảng. Posted by Admin ĐN
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trang viết về Chỉnh đốn đảng. Posted by Admin ĐN
 Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
 Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
 Hồ Chí Minh tại Bulgaria 8-1957 Posted by Admin ĐN
Hồ Chí Minh tại Bulgaria 8-1957 Posted by Admin ĐN
 Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
 Hồ Chí Minh tại Bulgaria 8-1957 với Anton Yugov. Posted by Admin ĐN
Hồ Chí Minh tại Bulgaria 8-1957 với Anton Yugov. Posted by Admin ĐN
 Hồ Chí Minh tại Bulgaria 8-1957 Posted by Admin ĐN
Hồ Chí Minh tại Bulgaria 8-1957 Posted by Admin ĐN
 Nguyễn Ái Quốc tại hội nghị Quốc Tế Cộng Sản tại Nga vào năm 1924. Posted by Admin ĐN
Nguyễn Ái Quốc tại hội nghị Quốc Tế Cộng Sản tại Nga vào năm 1924. Posted by Admin ĐN
 Nguyễn Tất Thành tại Pháp 1922. Posted by Admin ĐN
Nguyễn Tất Thành tại Pháp 1922. Posted by Admin ĐN
 Thư Chủ tịch gửi lớp Chỉnh Đảng Liên khu V về việc thực hiện những yêu cầu trong việc chỉnh đảng, 1952 (bút tích viết tay). Posted by Admin ĐN
Thư Chủ tịch gửi lớp Chỉnh Đảng Liên khu V về việc thực hiện những yêu cầu trong việc chỉnh đảng, 1952 (bút tích viết tay). Posted by Admin ĐN
 Chủ tịch thân mật hỏi chuyện em Nguyễn Thị Thanh, Chiến sĩ thi đua ngành sản xuất giấy, đại biểu ít tuổi nhất dự đại hội chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ nhất, Tuyên Quang, 5-1952. Posted by Admin ĐN
Chủ tịch thân mật hỏi chuyện em Nguyễn Thị Thanh, Chiến sĩ thi đua ngành sản xuất giấy, đại biểu ít tuổi nhất dự đại hội chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ nhất, Tuyên Quang, 5-1952. Posted by Admin ĐN
 Bác Hồ về thăm quê Nam Đàn, Nghệ An (1957). Posted by Admin ĐN
Bác Hồ về thăm quê Nam Đàn, Nghệ An (1957). Posted by Admin ĐN


 Bác Hồ đang đọc tấm bia Côn Sơn Tư Phúc tự bi tại chùa Côn Sơn, tỉnh Hải Dương, ngày 15-2-1965. Posted by Admin ĐN
Bác Hồ đang đọc tấm bia Côn Sơn Tư Phúc tự bi tại chùa Côn Sơn, tỉnh Hải Dương, ngày 15-2-1965. Posted by Admin ĐN
 Bác Hồ với người dân Nga, trong chuyến công du Liên Xô. Posted by Admin ĐN
Bác Hồ với người dân Nga, trong chuyến công du Liên Xô. Posted by Admin ĐN
 Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhà du hành vũ trụ German S.Titov (Liên Xô) bơi thuyền trên vịnh Hạ Long (1-1962). Posted by Admin ĐN
Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhà du hành vũ trụ German S.Titov (Liên Xô) bơi thuyền trên vịnh Hạ Long (1-1962). Posted by Admin ĐN
 1-1-1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh ban hành Bản Hiến pháp vừa đựoc Quốc hội kỳ họp thứ 11 của Quốc hội khoá I thông qua chiều ngày 31-12-1959. Posted by Admin ĐN
1-1-1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh ban hành Bản Hiến pháp vừa đựoc Quốc hội kỳ họp thứ 11 của Quốc hội khoá I thông qua chiều ngày 31-12-1959. Posted by Admin ĐN
 Ngày 26.09.1954, Hồ Chí Minh dẫn đầu đoàn đại biểu CSVN xuất phát từ cổng Nam Quan tham dự hội nghị tại Nam Ninh. Posted by Admin ĐN
Ngày 26.09.1954, Hồ Chí Minh dẫn đầu đoàn đại biểu CSVN xuất phát từ cổng Nam Quan tham dự hội nghị tại Nam Ninh. Posted by Admin ĐN
 Bác Hồ ăn cơm cùng bộ đội Hải quân.  Trích từ FB Đặng Thanh Sơn Posted by Admin ĐN
Bác Hồ ăn cơm cùng bộ đội Hải quân. Trích từ FB Đặng Thanh Sơn Posted by Admin ĐN
 Ho Chi Minh Bác Hồ năm 1964.  Trích từ FB Đặng Thanh Sơn Posted by Admin ĐN
Ho Chi Minh Bác Hồ năm 1964. Trích từ FB Đặng Thanh Sơn Posted by Admin ĐN
 Ho Chi Minh Bác Hồ ở Chiến khu Việt Bắc trong kháng chiến chống Pháp. Trích từ FB Đặng Thanh Sơn Posted by Admin ĐN
Ho Chi Minh Bác Hồ ở Chiến khu Việt Bắc trong kháng chiến chống Pháp. Trích từ FB Đặng Thanh Sơn Posted by Admin ĐN
 Hồ Chí Minh bí mật sang Quảng Tây ngày 16.01.1950. HCM là người trùm khăn đứng thứ hai bên phải hình). Posted by Admin ĐN
Hồ Chí Minh bí mật sang Quảng Tây ngày 16.01.1950. HCM là người trùm khăn đứng thứ hai bên phải hình). Posted by Admin ĐN
 Hồ Chí Minh thơi kháng chiến chống Pháp. Posted by Admin ĐN
Hồ Chí Minh thơi kháng chiến chống Pháp. Posted by Admin ĐN
 Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Sơn Tây ngày 23-2-1958. Ông Phùng Hiền Thiết, Tổ trưởng Tổ điệp báo Sơn Tây năm 1954 đi ngoài cùng, bên trái. Posted by Admin ĐN
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Sơn Tây ngày 23-2-1958. Ông Phùng Hiền Thiết, Tổ trưởng Tổ điệp báo Sơn Tây năm 1954 đi ngoài cùng, bên trái. Posted by Admin ĐN
 Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kháng chiến chống Pháp.  Trích từ FB Đặng Thanh Sơn Posted by Admin ĐN
Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kháng chiến chống Pháp. Trích từ FB Đặng Thanh Sơn Posted by Admin ĐN
 Chủ tịch Hồ Chí Minh với cán bộ, chiến sĩ quân khu 4 năm 1957.  Trích từ FB Đặng Thanh Sơn Posted by Admin ĐN
Chủ tịch Hồ Chí Minh với cán bộ, chiến sĩ quân khu 4 năm 1957. Trích từ FB Đặng Thanh Sơn Posted by Admin ĐN
 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được Đại học Patgiagiaran ở TP Bandung của Indonesia trao bằng Tiến sĩ luật khoa danh dự vào năm 1959. Posted by Admin ĐN
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được Đại học Patgiagiaran ở TP Bandung của Indonesia trao bằng Tiến sĩ luật khoa danh dự vào năm 1959. Posted by Admin ĐN
 Hồ Chí Minh thời kháng chiến chống Pháp. Posted by Admin ĐN
Hồ Chí Minh thời kháng chiến chống Pháp. Posted by Admin ĐN
 Ảnh hiếm Hồ Chí Minh trong báo nhà nước. Trích từ FB Le Nhanduc Posted by Admin ĐN
Ảnh hiếm Hồ Chí Minh trong báo nhà nước. Trích từ FB Le Nhanduc Posted by Admin ĐN
 Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
 Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
 Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
 Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
 Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
 Hồ Chủ tịch nói chuyện với các học viên nhân buổi khai mạc lớp huấn luyện Bình dân học vụ khóa Hồ Chí Minh năm 1945. Posted by Admin ĐN
Hồ Chủ tịch nói chuyện với các học viên nhân buổi khai mạc lớp huấn luyện Bình dân học vụ khóa Hồ Chí Minh năm 1945. Posted by Admin ĐN
 Hồ Chủ tịch với Luật sư Vũ Trọng Khánh – Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Giáo sư Đặng Thai Mai, ông Nguyễn Vĩnh Thụy tức vua Bảo Đại thoái vị, ông Vũ Đình Huỳnh người đeo kính đen đứng sau ông Vĩnh Thụy. Posted by Admin ĐN
Hồ Chủ tịch với Luật sư Vũ Trọng Khánh – Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Giáo sư Đặng Thai Mai, ông Nguyễn Vĩnh Thụy tức vua Bảo Đại thoái vị, ông Vũ Đình Huỳnh người đeo kính đen đứng sau ông Vĩnh Thụy. Posted by Admin ĐN
 Hồ Chí Minh tiếp lãnh đạo Đoàn TNCS Lênin tại Việt Nam (tháng 12-1964). Posted by Admin ĐN
Hồ Chí Minh tiếp lãnh đạo Đoàn TNCS Lênin tại Việt Nam (tháng 12-1964). Posted by Admin ĐN


 chủ tịch Hồ Chí Minh ngồi câu cá trên sông Phó Đáy
chủ tịch Hồ Chí Minh ngồi câu cá trên sông Phó Đáy
 Các cháu con em cán bộ ATK thăm chủ tịch Hồ Chí Minh (1950)
Các cháu con em cán bộ ATK thăm chủ tịch Hồ Chí Minh (1950)


 Hồ Chí Minh với tướng Leclerc và Jean Sainteny, tại Hà Nội, 15 tháng 3 năm 1946. Sau này tên vị tướng này đã được đặt cho xe tăng của quân đội Pháp. Posted by Admin DN
Hồ Chí Minh với tướng Leclerc và Jean Sainteny, tại Hà Nội, 15 tháng 3 năm 1946. Sau này tên vị tướng này đã được đặt cho xe tăng của quân đội Pháp. Posted by Admin DN
 Hồ Chí Minh với các đảng viên của Đảng Cộng Sản Quốc Tế. Posted by Admin DN
Hồ Chí Minh với các đảng viên của Đảng Cộng Sản Quốc Tế. Posted by Admin DN
 Hình diễn hành tại Hà Nội, với biễu ngữ mang hình Lenin, Hồ Chí Minh, và Mao Trạch Đông. Hình đăng bởi tờ báo New York Times, ngày 4 tháng 4 năm 1965. Posted by Admin DN
Hình diễn hành tại Hà Nội, với biễu ngữ mang hình Lenin, Hồ Chí Minh, và Mao Trạch Đông. Hình đăng bởi tờ báo New York Times, ngày 4 tháng 4 năm 1965. Posted by Admin DN
 Hồ Chí Minh đang nói chuyện đuà với một người phụ nữ khi đi thăm âu Châu. Posted by Admin DN
Hồ Chí Minh đang nói chuyện đuà với một người phụ nữ khi đi thăm âu Châu. Posted by Admin DN
 Hồ Chíi Minh đang họp mặt với Trotsky tại Moscow, năm 1924. Sau này, Trotsky bị Stalin ám sát để dành độc quyền. Posted by Admin DN
Hồ Chíi Minh đang họp mặt với Trotsky tại Moscow, năm 1924. Sau này, Trotsky bị Stalin ám sát để dành độc quyền. Posted by Admin DN
 Thơ tình của Hồ Chí Minh gửi cho vợ là Tăng Tuyết Minh khi Hồ Chí Minh đang trốn ở Thái Lan. Bài thơ viết bằng chữ Hán và với tên ký của Lý Thụy, một trong những tên Hồ Chí Minh đã dùng. Bài thơ này bị tình báo Pháp tịch thu vào tháng 4 năm 1928 và lưu giữ tại Centre des Archives d’Outre, Pháp. Bài thơ dịch, Cùng em xa cách,  Đã hơn một năm,  Thương nhớ tình thâm,  Không nói cũng rõ.  Cánh hồng thuận gió,  Vắn tắt vài dòng,  Để em an lòng,  Ấy anh ngưỡng vọng.  Và xin kính chúc,  Nhạc mẫu vạn phúc.  Anh ngu vụng: Thụy  Nguon by Admin DN
Thơ tình của Hồ Chí Minh gửi cho vợ là Tăng Tuyết Minh khi Hồ Chí Minh đang trốn ở Thái Lan. Bài thơ viết bằng chữ Hán và với tên ký của Lý Thụy, một trong những tên Hồ Chí Minh đã dùng. Bài thơ này bị tình báo Pháp tịch thu vào tháng 4 năm 1928 và lưu giữ tại Centre des Archives d’Outre, Pháp. Bài thơ dịch, Cùng em xa cách, Đã hơn một năm, Thương nhớ tình thâm, Không nói cũng rõ. Cánh hồng thuận gió, Vắn tắt vài dòng, Để em an lòng, Ấy anh ngưỡng vọng. Và xin kính chúc, Nhạc mẫu vạn phúc. Anh ngu vụng: Thụy Nguon by Admin DN
 Tăng Tuyết Minh (Zeng Xue Ming) Posted by Admin DN
Tăng Tuyết Minh (Zeng Xue Ming) Posted by Admin DN
 Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
 Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
 Hình Nguyễn Thị Minh Khai.  Posted by Admin ĐN
Hình Nguyễn Thị Minh Khai. Posted by Admin ĐN
 Mao Trạch Đông tháp tùng Hồ Chí Minh trong dịp viếng thăm Trung Quốc năm 1955. Posted by Admin ĐN
Mao Trạch Đông tháp tùng Hồ Chí Minh trong dịp viếng thăm Trung Quốc năm 1955. Posted by Admin ĐN
 Hồ Chí Minh đi thăm Trung Quốc năm 1960. Posted by Admin ĐN
Hồ Chí Minh đi thăm Trung Quốc năm 1960. Posted by Admin ĐN
 Hồ Chí Minh trong chuyến công du Trung Quốc năm 1960. Posted by Admin ĐN
Hồ Chí Minh trong chuyến công du Trung Quốc năm 1960. Posted by Admin ĐN
 Năm 1960, Lý Phú Xuân, Diệp Kiếm Anh, và Liêu Thừa Chi thăm Hồ Chí Minh tại Việt Nam. Posted by Admin ĐN
Năm 1960, Lý Phú Xuân, Diệp Kiếm Anh, và Liêu Thừa Chi thăm Hồ Chí Minh tại Việt Nam. Posted by Admin ĐN
 Đặng Tiểu Bình trong chuyến viếng thăm Việt Nam năm 1964. Posted by Admin ĐN
Đặng Tiểu Bình trong chuyến viếng thăm Việt Nam năm 1964. Posted by Admin ĐN
 Hồ Chí Minh viếng thăm Chu Đức (Zhu De) năm 1950. Theo Trung Quốc, Hồ Chí Minh đã từng có một vị trí quan trọng trong quân đội Giải Phóng Trung Quốc, vào thời chống Phát Xít Nhật. Posted by Admin ĐN
Hồ Chí Minh viếng thăm Chu Đức (Zhu De) năm 1950. Theo Trung Quốc, Hồ Chí Minh đã từng có một vị trí quan trọng trong quân đội Giải Phóng Trung Quốc, vào thời chống Phát Xít Nhật. Posted by Admin ĐN
 Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
 Chủ tịch Hồ Chí Minh (phải) và Thủ tướng Triều Tiên Kim Nhật Thành tại Bình Nhưỡng năm 1957. Ảnh: Hankyoreh.  Posted by Admin ĐN
Chủ tịch Hồ Chí Minh (phải) và Thủ tướng Triều Tiên Kim Nhật Thành tại Bình Nhưỡng năm 1957. Ảnh: Hankyoreh. Posted by Admin ĐN
 Hồ Chí Minh với các ứng cử đại biểu quốc hội tại Hà Nội, năm 1946.
Hồ Chí Minh với các ứng cử đại biểu quốc hội tại Hà Nội, năm 1946.
 Hồ Chí Minh tại Fountainebleau, Pháp vào năm 1946.
Hồ Chí Minh tại Fountainebleau, Pháp vào năm 1946.
 Hồ Chí Minh bắt tay Thủ Tướng Pháp George Bedault tại Fountainebleau, năm 1946.
Hồ Chí Minh bắt tay Thủ Tướng Pháp George Bedault tại Fountainebleau, năm 1946.
 Hồ Chí Minh với chủ tịch Kaysone Phomvihane tại Hà Nội năm 1966. Posted by Admin ĐN
Hồ Chí Minh với chủ tịch Kaysone Phomvihane tại Hà Nội năm 1966. Posted by Admin ĐN
 Hồ Chí Minh với hoàng thân Souphannouvong tại chiến khu Việt Bắc, năm 1951. Posted by Admin ĐN
Hồ Chí Minh với hoàng thân Souphannouvong tại chiến khu Việt Bắc, năm 1951. Posted by Admin ĐN
 Chủ Tịch Hồ Chí Minh bàn thảo về việc chia đôi đất nước vớ với Thủ Tướng Ấn Độ, Sri M.J. Desai tại Thái Nguyên vào cuối năm 1954. Posted by Admin ĐN
Chủ Tịch Hồ Chí Minh bàn thảo về việc chia đôi đất nước vớ với Thủ Tướng Ấn Độ, Sri M.J. Desai tại Thái Nguyên vào cuối năm 1954. Posted by Admin ĐN
 Hồ Chí Minh ngồi câu cá. Posted by Admin ĐN
Hồ Chí Minh ngồi câu cá. Posted by Admin ĐN
 Thư của Nguyễn Tất Thành (Hồ Chí Minh sau này) viết vào năm 1911 xin vô trường Pháp học. Posted by Admin ĐN
Thư của Nguyễn Tất Thành (Hồ Chí Minh sau này) viết vào năm 1911 xin vô trường Pháp học. Posted by Admin ĐN
 Hồ Chí Minh bơi bằng phao. Posted by Admin ĐN
Hồ Chí Minh bơi bằng phao. Posted by Admin ĐN
 Bác làm phụ bếp trên tàu 1911. Posted by Admin ĐN
Bác làm phụ bếp trên tàu 1911. Posted by Admin ĐN
 Bác Hồ ở Hang Bòng (Tân Trào, Sơn Dương) trong thời kỳ kháng chiến. Posted by Admin ĐN
Bác Hồ ở Hang Bòng (Tân Trào, Sơn Dương) trong thời kỳ kháng chiến. Posted by Admin ĐN
 Bác Hồ ở Quảng Đông - Trung Quốc năm 1963. Posted by Admin ĐN
Bác Hồ ở Quảng Đông - Trung Quốc năm 1963. Posted by Admin ĐN
 Bác Hồ tại Đại Hội Quốc Tế Cộng Sản lần V, 1924, Mát-xcơ-va. Posted by Admin ĐN
Bác Hồ tại Đại Hội Quốc Tế Cộng Sản lần V, 1924, Mát-xcơ-va. Posted by Admin ĐN
 Bác Hồ về thăm quê ở Kim Liên, Nghệ An năm 1961. Posted by Admin ĐN
Bác Hồ về thăm quê ở Kim Liên, Nghệ An năm 1961. Posted by Admin ĐN
 Hồ Chí Minh. Posted by Admin ĐN
Hồ Chí Minh. Posted by Admin ĐN
 Ngôi nhà số 9, ngõ hẻm Com-poăng (Paris), nơi Người trọ từ năm 1920 đến năm 1923. Posted by Admin ĐN
Ngôi nhà số 9, ngõ hẻm Com-poăng (Paris), nơi Người trọ từ năm 1920 đến năm 1923. Posted by Admin ĐN
 Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, và thiếu nhi Trung Quốc vào năm 1965.
Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, và thiếu nhi Trung Quốc vào năm 1965.
 Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai của Đảng (2-1951). Ảnh tư liệu TTXVN
Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai của Đảng (2-1951). Ảnh tư liệu TTXVN
 Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc trong ngôi nhà sàn ở chiến khu Việt Bắc trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Ảnh tư liệu TTXVN
Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc trong ngôi nhà sàn ở chiến khu Việt Bắc trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Ảnh tư liệu TTXVN
 Texts by fanpage “VIỆT NAM – HỒ CHÍ MINH”:  Bức ảnh có một không hai về Cụ Hồ và Tướng Giáp Người chụp bức ảnh nổi tiếng và có một không hai ấy là nhà nhiếp  ảnh Võ An Ninh. Dòng lưu bút viết dưới bức ảnh với chữ ký của Chủ tịch Hồ Chí  Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp dành tặng cho một người bạn nước ngoài và sau  này được sưu tập lại từ một cuốn sách biên khảo về lịch sử hiện đại Việt Nam của  nhà sử học Australia gốc Mỹ - ông David Marr, đã khiến nhiều người đặt câu hỏi  về tác giả của nó và thời điểm chụp. Còn hai nhân vật trong ảnh thì là những  gương mặt quá nổi tiếng lại có chữ ký rất dễ nhận biết. Cuối cùng thì sau khi bức ảnh này được công bố, nhà báo Vũ Hạnh  Hiên, nay đã quá cố, đã phát hiện ra tác giả của bức ảnh là nhà nhiếp ảnh cũng  rất nổi tiếng: Võ An Ninh (nay cũng đã qua đời).   Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên  Giáp trên chiếc xe tại Quảng trường Ba Đình. Nhà nhiếp ảnh kể lại với nhà báo rằng vào Ngày Độc lập, 2/9/1945,  dân cả Hà Nội ai cũng muốn ra đường làm một việc gì đó. Võ An Ninh cầm máy ảnh  quyết làm sao chụp cho được ảnh Cụ Hồ trên kỳ đài nhưng không được vì đông quá  khó tiếp cận. Cho đến khi buổi lễ đã kết thúc, thấy có chiếc ô tô ghé vào gần  kỳ đài, Võ An Ninh bèn chạy đến gần vừa lúc Cụ Hồ và ông Võ Nguyên Giáp vừa bước  vào trong xe. Nhà nhiếp ảnh vội đưa máy ảnh vào khoang cửa và năn nỉ xin Cụ cho  phép chụp bức ảnh. Nhà nhiếp ảnh kể rằng, Cụ Hồ khẽ gật đầu nhưng chiếc mũ cát vành  rộng khiến khuôn mặt của Cụ bị xấp bóng. Võ An Ninh đánh liều: “Thưa Cụ, con  muốn Cụ hạ mũ xuống ạ”, và kể tiếp “Ông Giáp ngồi bên tủm tỉm cười như hiểu ý  của tôi. Ông đưa tay lên hạ cái mũ Cụ đang đội và nhìn tôi... Thế là tôi có được  một bức ảnh có một không hai trong cả cuộc đời gắn bó với nghệ thuật nhiếp ảnh:  Cụ Hồ ngồi bên có ông Giáp, cả hai gương mặt đều cương nghị, nhưng hiền hoà, có  chút khắc khổ vì những lo toan cho vận nước ở giờ phút ngàn cân treo trên sợi  tóc”. Nghệ sĩ Võ An Ninh cho biết tấm ảnh này đã được treo triển lãm  nhân Ngày độc lập ở phố Tràng Tiền... nhưng sau đó vì nhiều lý do cả ảnh và phim  ông đều để thất lạc. Cho đến khi gặp lại bức ảnh này, như ông cho biết là trong  một cuốn hồi ký của Đại tướng Võ Nguyên Giáp... Theo KH & ĐS Online
Texts by fanpage “VIỆT NAM – HỒ CHÍ MINH”: Bức ảnh có một không hai về Cụ Hồ và Tướng Giáp Người chụp bức ảnh nổi tiếng và có một không hai ấy là nhà nhiếp ảnh Võ An Ninh. Dòng lưu bút viết dưới bức ảnh với chữ ký của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp dành tặng cho một người bạn nước ngoài và sau này được sưu tập lại từ một cuốn sách biên khảo về lịch sử hiện đại Việt Nam của nhà sử học Australia gốc Mỹ - ông David Marr, đã khiến nhiều người đặt câu hỏi về tác giả của nó và thời điểm chụp. Còn hai nhân vật trong ảnh thì là những gương mặt quá nổi tiếng lại có chữ ký rất dễ nhận biết. Cuối cùng thì sau khi bức ảnh này được công bố, nhà báo Vũ Hạnh Hiên, nay đã quá cố, đã phát hiện ra tác giả của bức ảnh là nhà nhiếp ảnh cũng rất nổi tiếng: Võ An Ninh (nay cũng đã qua đời). Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên chiếc xe tại Quảng trường Ba Đình. Nhà nhiếp ảnh kể lại với nhà báo rằng vào Ngày Độc lập, 2/9/1945, dân cả Hà Nội ai cũng muốn ra đường làm một việc gì đó. Võ An Ninh cầm máy ảnh quyết làm sao chụp cho được ảnh Cụ Hồ trên kỳ đài nhưng không được vì đông quá khó tiếp cận. Cho đến khi buổi lễ đã kết thúc, thấy có chiếc ô tô ghé vào gần kỳ đài, Võ An Ninh bèn chạy đến gần vừa lúc Cụ Hồ và ông Võ Nguyên Giáp vừa bước vào trong xe. Nhà nhiếp ảnh vội đưa máy ảnh vào khoang cửa và năn nỉ xin Cụ cho phép chụp bức ảnh. Nhà nhiếp ảnh kể rằng, Cụ Hồ khẽ gật đầu nhưng chiếc mũ cát vành rộng khiến khuôn mặt của Cụ bị xấp bóng. Võ An Ninh đánh liều: “Thưa Cụ, con muốn Cụ hạ mũ xuống ạ”, và kể tiếp “Ông Giáp ngồi bên tủm tỉm cười như hiểu ý của tôi. Ông đưa tay lên hạ cái mũ Cụ đang đội và nhìn tôi... Thế là tôi có được một bức ảnh có một không hai trong cả cuộc đời gắn bó với nghệ thuật nhiếp ảnh: Cụ Hồ ngồi bên có ông Giáp, cả hai gương mặt đều cương nghị, nhưng hiền hoà, có chút khắc khổ vì những lo toan cho vận nước ở giờ phút ngàn cân treo trên sợi tóc”. Nghệ sĩ Võ An Ninh cho biết tấm ảnh này đã được treo triển lãm nhân Ngày độc lập ở phố Tràng Tiền... nhưng sau đó vì nhiều lý do cả ảnh và phim ông đều để thất lạc. Cho đến khi gặp lại bức ảnh này, như ông cho biết là trong một cuốn hồi ký của Đại tướng Võ Nguyên Giáp... Theo KH & ĐS Online
 Texts and Photos by fanpage VIETNAM - HO CHI MINH:   Thăm Nhà máy sứ Hải Dương, Bác Hồ đã để lại một bức vẽ lịch sử trên chiếc lọ sứ của nhà máy . Bác luôn là người biết quan tâm đến đồng bào....
Texts and Photos by fanpage VIETNAM - HO CHI MINH: Thăm Nhà máy sứ Hải Dương, Bác Hồ đã để lại một bức vẽ lịch sử trên chiếc lọ sứ của nhà máy . Bác luôn là người biết quan tâm đến đồng bào....
 Texts and Photos by fanpage VIETNAM - HO CHI MINH  đây là ảnh Bác Hồ chụp cùng ông ngoại tớ trong lần Bác đi thăm các thanh niên du học sinh thế hệ đầu của Việt Nam :D ông tớ kể là khi đó ông tớ nhận nhiệm vụ chụp ảnh cho Bác và mọi người nên chẳng có tấm nào. đông người nhưng Bác vẫn để ý thấy và gọi ông tớ lên đứng cạnh để chụp chung với Bác :) Sau này học xong ông tớ về làm trong phủ thủ tướng, bao nhiêu năm nhưng Bác vẫn nhớ và nhận ra ông tớ :D  địa điểm hình như là ở Tiệp Khắc, còn lại tgian chính xác tớ sẽ hỏi ông ngoại và bổ sung sau :D  Eng trans for foreigners who love Uncle Ho and Vietnam ^^: a pic of Uncle Ho taken with my grandfather during a trip visiting Vietnamese students studying aboard (my grandpa was one of them) . at first my grandpa only took pics for others but not him as it was his job that day but Uncle Ho asked my grandpa to get closer and take a pic together. years later when my grandpa returned to Vietnam, still Uncle Ho remembered the day they met :)  the location supposed to be in Slovakia or rather Republic of Czech. exact details will be updated later
Texts and Photos by fanpage VIETNAM - HO CHI MINH đây là ảnh Bác Hồ chụp cùng ông ngoại tớ trong lần Bác đi thăm các thanh niên du học sinh thế hệ đầu của Việt Nam :D ông tớ kể là khi đó ông tớ nhận nhiệm vụ chụp ảnh cho Bác và mọi người nên chẳng có tấm nào. đông người nhưng Bác vẫn để ý thấy và gọi ông tớ lên đứng cạnh để chụp chung với Bác :) Sau này học xong ông tớ về làm trong phủ thủ tướng, bao nhiêu năm nhưng Bác vẫn nhớ và nhận ra ông tớ :D địa điểm hình như là ở Tiệp Khắc, còn lại tgian chính xác tớ sẽ hỏi ông ngoại và bổ sung sau :D Eng trans for foreigners who love Uncle Ho and Vietnam ^^: a pic of Uncle Ho taken with my grandfather during a trip visiting Vietnamese students studying aboard (my grandpa was one of them) . at first my grandpa only took pics for others but not him as it was his job that day but Uncle Ho asked my grandpa to get closer and take a pic together. years later when my grandpa returned to Vietnam, still Uncle Ho remembered the day they met :) the location supposed to be in Slovakia or rather Republic of Czech. exact details will be updated later
 hình chụp năm 1923
hình chụp năm 1923
 Ảnh năm 1946
Ảnh năm 1946
 Ảnh năm 1920
Ảnh năm 1920
 Ảnh năm 1946
Ảnh năm 1946
 Chụp chung với gia đình R. Aubrac
Chụp chung với gia đình R. Aubrac
 HCM Khánh thành đê ở Thái Bình
HCM Khánh thành đê ở Thái Bình
 Hồ Chí Minh đến thăm chủ tịch Đông Đức Wihelm Pieck tại nhà riêng (Ảnh 1957)
Hồ Chí Minh đến thăm chủ tịch Đông Đức Wihelm Pieck tại nhà riêng (Ảnh 1957)


 chủ tịch Hồ Chí Minh vui tết Trung thu với các cháu thiếu nhi Hà Nội và Quốc tế, ngày 27/9/1958.
chủ tịch Hồ Chí Minh vui tết Trung thu với các cháu thiếu nhi Hà Nội và Quốc tế, ngày 27/9/1958.
 Trẻ em như búp trên cành Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan Chẳng may vận nước gian nan Trẻ em cũng phải lầm than cực lòng Học hành, giáo dục đã thông Nhà nghèo lại phải làm công cày bừa... (thơ chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 21/9/1941, gửi nhi đồng nhân ngày Tết Trung thu.
Trẻ em như búp trên cành Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan Chẳng may vận nước gian nan Trẻ em cũng phải lầm than cực lòng Học hành, giáo dục đã thông Nhà nghèo lại phải làm công cày bừa... (thơ chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 21/9/1941, gửi nhi đồng nhân ngày Tết Trung thu.
 Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và chia kẹo cho các cháu nhi đồng ở Trường mầm non Thị xã Thanh Hóa.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và chia kẹo cho các cháu nhi đồng ở Trường mầm non Thị xã Thanh Hóa.


Nguồn : Page Lịch sử Việt Nam qua ảnh

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Nhân Vật Lịch Sử khác