Chương trình Ra đi có Trật tự (Orderly Departure Program- ODP)


ODP một chương trình của Hoa Kỳ và cho phép người Việt Nam tỵ nạn nhập cảnh vào Hoa Kỳ sau cuộc chiến tranh Việt Nam kết thúc.

Chương trình này được tiến hành từ năm 1979 dưới sự hỗ trợ của Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn. Sau khi quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam được bình thường hóa, Hoa Kỳ trực tiếp đối thoại với chính phủ Việt Nam để tạo điều kiện thuận lợi cho người di cư từ Việt Nam theo chương trình đó. Chương trình ODP từ đó có tên là Chương trình Tái Định cư Nhân đạo (tiếng Anh: Humanitarian Resetlement Program, viết tắt là HR).

Các văn phòng của Chương trình được thành lập đầu tiên tại Bangkok, Thái Lan vào tháng 1, 1980. Chương trình thực hiện trong ba diện nhắm vào ba nhóm đối tượng:

1, Diện HO (Humanitarian Operation, đọc là "hát ô") là các cựu tù nhân trại cải tạo, có tên chính thức là Special Release Reeducation Center Detainee Resettlement Program (Chương trình tái định cư phóng thích đặc biệt tù nhân trung tâm cải tạo).
2, Diện U11 là các cựu nhân viên chính phủ Hoa Kỳ
3, Ddiện V11 là các cựu nhân viên của công ty tư nhân hoặc tổ chức của Hoa Kỳ

Một gia đình người Việt đang làm thủ tục xuất cảnh qua Mỹ theo Chương trình ODP tại phi trường Tân Sơn Nhất, ngày 1/8/1990.The Luong family pass through Immigration at Tan Son Nhat International Airport as they leave Vietnam for a new life in the USA. They applied to leave under the Orderly Departure Program (ODP) and they were approved.

Một gia đình người Việt đang làm thủ tục xuất cảnh qua Mỹ theo Chương trình ODP tại phi trường Tân Sơn Nhất, ngày 1/8/1990.

The Luong family pass through Immigration at Tan Son Nhat International Airport as they leave Vietnam for a new life in the USA. They applied to leave under the Orderly Departure Program (ODP) and they were approved.

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Sử Kiện Lịch Sử khác