Công Binh Việt Nam Cộng Hòa


------------------------- Cứu Quốc Và Kiến Quốc -------------------------

Công Binh được gọi là một ngành trong Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, trực thuộc hệ thống điều hành của Tổng cục Tiếp vận. Công binh được thành lập trong Quân đội với các chức năng: Chiến đấu, Kiến tạo, Yểm trợ và Tạo tác. Ban đầu được gọi là Nha Công binh, sau cải danh và nâng cấp lên thành Cục Công binh. Ngành Công binh đã tồn tại cùng Quân lực Việt Nam Cộng hòa với thời gian từ năm 1951 đến năm 1975.

Công Binh Việt Nam Cộng Hòa Hình ThànhTheo nhu cầu phải có trong Quân đội, ngành Công binh Quân lực Việt Nam Cộng hòa được thành lập vào tháng 9 năm 1951. Tính đến tháng 8 năm 1952 có tất cả 6 Đại đội Yểm trợ cho 4 Quân khu.

Sơ Lược Tổ Chức Công Binh Việt Nam Cộng HòaNăm 1953, ngành Tiếp liệu Công binh thành hình với Nha Vật liệu Công binh Trung ương và Sở Vật liệu Công binh Quân khu để phụ trách công tác tiếp liệu và sửa chữa quân cụ của Công binh. Thời gian này các Đại đội Công binh được biến cải thành các Tiểu đoàn Công binh chiến đấu.

Năm 1955 Bộ chỉ huy Công binh được thành lập, kể cả một Trường Huấn luyện & Đào tạo Công binh. Các Sở Vật liệu Công binh được đặt dưới quyền chỉ huy của Bộ chỉ huy Công binh. Ngành Công thự Tạo tác vẫn hoạt động riêng.

Khi ngành Tiếp vận được cải tổ với sự thành lập các Bộ chỉ huy Tiếp vận Vùng, các Tiểu đoàn Yểm trợ Công binh cũng được thành lập để yểm trợ cho các vùng liên hệ.

Sơ lược về sự thành lập và cơ cấu tổ chức của binh chủng CÔNG BINH quân lực Việt Nam Cộng Hòa Vào năm 1951 , ngành Công Binh được hình thành chỉ với 2 Đại Đội Công Binh Chiến Đấu mà tên gọi được đặt theo quân khu trực thuộc . Đó là Đại đội 2 và 3 . Các Đại đội 4, 1, 5 và 6 đã được thành lập tiếp nối sau đó.Vào thời điểm này , tầm hoạt động của Công Binh Việt Nam còn nằm trong phạm vi của Công Binh Pháp.
Theo thời gian và thuận theo đà phát triển của quân vụ , ngành Công Binh đã khuếch trương từ cấp Đại Đội lên Tiểu Đòan rồi Liên Đòan. Năm 1964 Bộ chỉ huy binh chủng Công Binh chính thức mang tên Cục Công Binh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
Liên Đòan Công Binh Việt Nam Cộng Hòa , vốn là một Lực lượng Tổng trừ bị , được phân chia làm 4 loại chính :

1. Liên Đòan Công binh Chiến Đấu ( LĐCBCĐ ) được trang bị nhẹ và di động hơn so với Liên Đòan Công binh Kiến Tạo . Nhiệm vụ của họ là hổ trợ cho Quân Đòan / Quân Khu tái thiết và phục hồi những “hệ thống giao thông chiến lược“ nhằm mục đích bảo đảm an tòan và thông suốt cho sự di chuyển , tiếp liệu của quân lính cũng như giao thông và phân phối thực phẩm của dân chúng . Được gọi là “Hệ thống giao thông chiến lược“ gồm tất cả các đưòng và cầu thuộc Quốc lộ 1,2,3,4, Liên tỉnh lộ ,các bến phà , các phi trường, các đài Radar, Truyền Tin v.v. Nhiệm vụ này càng có tính cách cấp thiết hơn tại những nút giao thông quan trọng thí dụ như các bến phà miền Tây. LĐCBCĐ chịu sự điều động chánh của Quân Đòan.

2. Liên Đòan Công binh Kiến Tạo ( LĐCBKT ) được trang bị với cơ gìới hạng nặng, yểm trợ cho Quân Đòan trong việc xây dựng những hệ thông giao thông chíến lược nêu trên với tầm vóc quy mô hơn. Ngòai ra còn đảm nhiệm xây cất hoặc sửa chữa những căn cứ,cơ sở quân sự, khu gia binh. LĐCBKT chịu sự điều động chánh của Cục Công Binh .
1968 EOC L. Hall, MCB-22, instructs ARVN Combat Engineers on how to operate a crawler tractor. Photo taken Dec68
Cả 2 Liên Đòan này còn làm công tác dân sự vụ như xây trường học, cơ sở tôn giáo.

3. Công Binh Sư Đòan được trang bị nhẹ , chỉ ở tầm vóc Tiểu đòan , do Sư Đòan điều động để yểm trợ mọi công tác xây dựng và tái thiết trong lãnh thổ trách nhiệm.

4. Sở Tạo Tác không sở hữu quân lính và cơ giới , có nhiệm vụ thiết kế và kiểm soát các chương trình xây dựng trong Quân Khu.

(Tài liệu của @Phóng Viên Chiến Trường sưu tầm)

 Phía xa là trường sĩ quan Công binh tại Bình Dương 1968
Phía xa là trường sĩ quan Công binh tại Bình Dương 1968
 Phía xa là trường sĩ quan Công binh tại Bình Dương 1966
Phía xa là trường sĩ quan Công binh tại Bình Dương 1966


 THU DAU MOT 1920-1929 - Les casernes de Vassoigne.  Doanh trại Vassoigne của quân đội Pháp tại Thủ Dầu Một, trước 1975 là trường Công Binh của QLVNCH.
THU DAU MOT 1920-1929 - Les casernes de Vassoigne. Doanh trại Vassoigne của quân đội Pháp tại Thủ Dầu Một, trước 1975 là trường Công Binh của QLVNCH.
 THU DAU MOT 1920-1929 - Les casernes de Vassoigne.  Doanh trại Vassoigne của quân đội Pháp tại Thủ Dầu Một, trước 1975 là trường Công Binh của QLVNCH.
THU DAU MOT 1920-1929 - Les casernes de Vassoigne. Doanh trại Vassoigne của quân đội Pháp tại Thủ Dầu Một, trước 1975 là trường Công Binh của QLVNCH.
 THU DAU MOT 1920-1929 - Les casernes de Vassoigne.  Doanh trại Vassoigne của quân đội Pháp tại Thủ Dầu Một, trước 1975 là trường Công Binh của QLVNCH.
THU DAU MOT 1920-1929 - Les casernes de Vassoigne. Doanh trại Vassoigne của quân đội Pháp tại Thủ Dầu Một, trước 1975 là trường Công Binh của QLVNCH.
 THU DAU MOT 1920-1929 - Ecole des enfants de troupe - La gymnastique - Giờ thể dục của học sinh trường Thiếu Sinh Quân.    Doanh trại Vassoigne của quân đội Pháp tại Thủ Dầu Một, trước 1975 là trường Công Binh của QLVNCH.
THU DAU MOT 1920-1929 - Ecole des enfants de troupe - La gymnastique - Giờ thể dục của học sinh trường Thiếu Sinh Quân. Doanh trại Vassoigne của quân đội Pháp tại Thủ Dầu Một, trước 1975 là trường Công Binh của QLVNCH.


 Công Binh QLVNCH - Tháng 1 năm 1968.
Công Binh QLVNCH - Tháng 1 năm 1968.
 Công Binh QLVNCH - Tháng 1 năm 1968.
Công Binh QLVNCH - Tháng 1 năm 1968.
 Cố vấn của Công Binh QLVNCH - Tháng 1 năm 1968.
Cố vấn của Công Binh QLVNCH - Tháng 1 năm 1968.


Nguồn : Page Phóng Viên Chiến Trường

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Nhân Vật Lịch Sử khác