Cụ Ngô Đình Khả thân phụ của Tổng Thống Đệ Nhứt Cộng Hòa Ngô Đình Diệm


Một cuốn sách nói về Cụ "Ngô Đình Khả" .. cụ Ngô Đình Khả là thân phụ của Cố Tổng Thống Đệ Nhứt Cộng Hòa "Ngô Đình Diệm".

- Sơ lược về Cụ "Ngô Đình Khả".Các bài viết về cụ Khả ad đã viết rất nhiều rồi, quý vị ra trang chính của Sài Gòn Xưa kiếm là ra nhé, nay ad chỉ xin tóm tắt về ông cho nhiều người chưa biết.

Từ trước giờ chúng ta biết nhiều về cụ Ngô Đình Diệm ,nhưng có thể có nhiều người chưa ai biết về Cụ Cố Ngô Đình Khả ,cụ cố Ngô Đình Khả nổi danh là một vị khoa bảng xuất chúng cho quý vị tham khảo, thời đó tại Việt Nam rất hiếm có người được hấp thụ cả hai nền giáo dục Đông và Tây như Cụ., lúc thiếu thời, cụ theo Nho học, sau đó vào chủng viện học chương trình Pháp, rồi được gửi sang đại chủng viện Penang để học Triết học và Thần học Tây Phương bằng tiếng Pháp và tiếng La Tinh.

Cụ là một chủng sinh rất xuất sắc, nhưng vì không có ơn gọi để trở thành linh mục, cụ đã xin trở về cuộc sống thế tục.

Cụ Cố Ngô Đình Khả còn nổi tiếng là một vị quan thanh liêm, cương trực, đức độ, một nhà ái quốc chân chính, là bạn thân của các nhà cách mạng nổi danh thời đó như cụ Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Kỳ Ngoại Hầu Cường Để, thành tích đáng kể nhất của cụ cố Ngô Đình Khả là nỗ lực thành lập Trường Quốc Học tại Huế, một trường công lập đầu tiên giảng dạy theo chương trình học thuật Đông Tây tại Việt Nam và chính Cụ là vị đại thần duy nhất đã can đảm công khai chống lại Pháp, sau khi Pháp Quốc biết được họ đã phế bỏ cụ và đầy vua Thành Thái sang Phi Châu sống lưu vong, sau đó Cụ đã xin rũ áo từ quan về quê làm ruộng.

- Trường Quốc Học Huế, nơi hiệu trưởng đầu tiên là cụ Ngô Đình Khả.- Gia Đình

Ông có tất cả 8 người con, trong đó có 6 trai:

Ngô Đình Khôi (cựu Tổng đốc),
Ngô Đình Thục (Giám mục),
Ngô Đình Diệm (cựu Tổng thống),
Ngô Đình Nhu (cựu cố vấn),
Ngô Đình Cẩn (Cố vấn)
Ngô Đình Luyện (kỹ sư, cựu thanh tra hoả xa),
Ngô Đình Cẩn.
có 4 người đều “bất đắc kỳ tử”;
Hai người con gái: Ngô Đình Thị Giao (thân mẫu Giám mục Nguyễn Văn Thuận)
và Ngô Đình Thị Hiệp (nhạc mẫu cựu Bộ trưởng Quốc phòng Trần Trung Dung thời Ngô Đình Diệm).Nguồn : Page Sài Gòn Xưa

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Nhân Vật Lịch Sử khác