Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói về những sai lầm của Quân viễn chinh Pháp tại Điện Biên Phủ.


Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói về những sai lầm của Quân viễn chinh Pháp tại Điện Biên Phủ.

"Nếu như chúng ta nói đến sai lầm thì cả một cuộc chiến tranh này là sai lầm, một sai lầm chiến lược to lớn trong lịch sử quân sự của Pháp. Một lịch sử rất giàu truyền thống với những vị tướng đã từng chiến thắng những trận chiến với Hitler chẳng hạn, khi đến đây thì họ lại bị đánh bại. Trong cái sai lầm lớn này, có một sai lầm rất quan trọng, đó là tập trung thật nhiều quân tại Điện Biên Phủ.

Nhưng cũng phải nói rằng những người thuộc Bộ tham mưu của Đoàn quân viễn chinh cũng có cái logic của họ. Chúng tôi ở cách hậu phương 500 đến 600 km, họ ước lượng rằng, cùng lắm chúng tôi chỉ có thể tiếp tế ở một mặt trận, ở cách tối đa 100 km và trong vòng có 20 ngày. Thực sự là bọn họ có lí, bọn họ có lí với cách suy luận logic đó, nhưng họ không thể nào lường hết được sức mạnh của cả một dân tộc....

Cũng không nên đổ lỗi cho Tướng Navarre, Salan hay những người khác nữa, cũng đã có những vị tổng chỉ huy mới. Tôi nghĩ điều đáng trách, phải là kế sách vạch ra một cuộc chiến tranh tồi tệ của chính phủ Pháp. Nhân dân Pháp họ ủng hộ chúng tôi, đã chống lại cuộc chiến, và nhân dân Pháp đã đúng. Nhưng ngay sau đó, những người Mỹ đã bắt đầu".

#NBNNNguồn : Page Tìm hiểu về chiến tranh Việt Nam (Viet Nam War)

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Ảnh Xưa Tổng Hợp khác