Đám Cưới xưa (trước 1975)


Đám Cưới xưa (trước 1975)
Thiệp Hồng - Long & Phụng ngày xưa năm 1970
Đám Cưới xưa (trước 1975)
Thiệp mời Vợ chồng tôi định vào ngày 21-22 tháng 8 âm-lịch (nhằm ngày 13-14 tháng 9 năm 1957 d.l.) sẽ làm lễ vu qui cho con chúng tôi là ĐẶNG-THỊ-XANH sánh duyên cùng NGUYỄN-VĂN-CÁP con của Bà ĐÀO-THỊ-NĂM ở Ấp giữa, Hiệp-bình-Xã. Kính mời anh Tư và chị Tư đến ngày 20-8 âm-lịch (13-9-1957) vui lòng dời gót đến nhà, trước dùng ly rượu lấy thảo cùng vợ chồng chúng tôi, sau chúc cho đôi trẻ Long-Phụng hòa minh,sắc cầm hảo hiệp. Nay kính ĐẶNG-VĂN-CHỢ và TỐNG-THỊ-LÈO Hiệp-bình-Xã, Ấp Bình-Triệu (Ảnh:@Hiếu Phan cung cấp)
Đám Cưới xưa (trước 1975)
Đám cưới xưa theo truyền thống Việt Nam
Đám Cưới xưa (trước 1975)
Đám cưới xưa theo truyền thống Việt Nam
Đám Cưới xưa (trước 1975)
Đám cưới xưa theo truyền thống Việt Nam
Đám Cưới xưa (trước 1975)
Đám cưới xưa theo truyền thống Việt Nam


Đám Cưới xưa (Trước 1975)

Đám Cưới xưa (trước 1975)
Đám Cưới xưa (Trước 1975)
Đám Cưới xưa (trước 1975)
Đám Cưới xưa (Trước 1975)
Đám Cưới xưa (trước 1975)
Đám Cưới xưa (Trước 1975)
Đám Cưới xưa (trước 1975)
Đám Cưới xưa (Trước 1975)
Đám Cưới xưa (trước 1975)
Đám Cưới xưa (Trước 1975)


Nguồn : Page Phóng Viên Chiến Trường

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Ảnh Xưa Tổng Hợp khác