Dấu ấn Việt trong Hội chợ thuộc địa Marseille 1906


Ba cuộc Triển lãm Thuộc địa năm 1906, 1922 và 1931 có ảnh hưởng quan trọng, làm thay đổi cái nhìn của người Tây phương đối với nền văn minh các nước thuộc địa. Tuy nhiên, chúng ta không thể không nói đến những tuyên truyền chứng tỏ quyền lực tối cao của chính quyền thực dân, đã khơi lên nhiều phẫn nộ trong quần chúng Pháp và châu Âu cũng như tại các nước thuộc địa, đến nỗi các triển lãm ấy bị người ta nhạo bang rằng đó là "vườn thú nhân loại" (zoo humain).
Dưới đây là một số hình ảnh liên quan đến Việt Nam trong Hội chợ thuộc địa Marseille năm 1906 (kéo dài từ 15/4 đến 15/11). Mời các bạn click từng ảnh để tìm hiểu chi tiết hơn :).
Nguồn ảnh: baomoi.com và nhan's blog
Các nước tham dự dựng lên những đền đài, đình chùa, nhà cửa..., giới thiệu văn hóa và con người của quốc gia mình
Các nước tham dự dựng lên những đền đài, đình chùa, nhà cửa..., giới thiệu văn hóa và con người của quốc gia mình
Mô hình một cổng thành của người Việt ở Trung Kỳ.
Mô hình một cổng thành của người Việt ở Trung Kỳ.
Gian hàng của xứ Nam Kỳ.
Gian hàng của xứ Nam Kỳ.
Xe trâu kéo xứ Bắc Kỳ
Xe trâu kéo xứ Bắc Kỳ
Ban nhạc đờn ca tài tử Nam Bộ
Ban nhạc đờn ca tài tử Nam Bộ
Cuộc đua xe kéo
Cuộc đua xe kéo
Một khu nhà mang kiến trúc truyền thống của người Việt.
Một khu nhà mang kiến trúc truyền thống của người Việt.
Nhân viên bán hàng
Nhân viên bán hàng
Nhân viên bán hàng
Nhân viên bán hàng

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Sử Kiện Lịch Sử khác