Đệ Nhất Phu Nhân VNCH Mrs. Thiệu


© Corbis.  All Rights Reserved.

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Nhân Vật Lịch Sử khác