Đoàn Xiếc Trung Ương dưới thời VNDCCH


Nguồn: http://www.telepathmedia.com/xiec-trung-uong.html
Posted by Admin ĐN
Vi Hà học sinh năm thứ hai của Đoàn Xiếc Trung Ương. Posted by Admin ĐN
Vi Hà học sinh năm thứ hai của Đoàn Xiếc Trung Ương.
Posted by Admin ĐN
Bác cùng TT Phạm Văn Đồng và ĐT Võ Nguyễn Giáp xem đoàn biểu diễn tại Phủ Chủ Tịch, năm 1967. Posted by Admin ĐN
Bác cùng TT Phạm Văn Đồng và ĐT Võ Nguyễn Giáp xem đoàn biểu diễn tại Phủ Chủ Tịch, năm 1967.
Posted by Admin ĐN
Biểu diền báo cáo Bác sau chuyến đi Đông Âu. Posted by Admin ĐN
Biểu diền báo cáo Bác sau chuyến đi Đông Âu.
Posted by Admin ĐN
Các diễn viên được Bác cho kẹo sau khi kết thúc biểu diền. Posted by Admin ĐN
Các diễn viên được Bác cho kẹo sau khi kết thúc biểu diền.
Posted by Admin ĐN
Đoàn xiếc chào cười tại Ba Lan. Posted by Admin ĐN
Đoàn xiếc chào cười tại Ba Lan.
Posted by Admin ĐN
Đoàn xiếc đến Đông Bá Linh. Posted by Admin ĐN
Đoàn xiếc đến Đông Bá Linh.
Posted by Admin ĐN
Đoàn xiếc đến Moscow năm 1967. Posted by Admin ĐN
Đoàn xiếc đến Moscow năm 1967.
Posted by Admin ĐN
Đu giong đầu Bích Thân và Vi Hà. Posted by Admin ĐN
Đu giong đầu Bích Thân và Vi Hà.
Posted by Admin ĐN
Đu giong đầu Bích Thân và Vi Hà. Posted by Admin ĐN
Đu giong đầu Bích Thân và Vi Hà.
Posted by Admin ĐN
Đu quay Lê Thế và Vi Hà. Posted by Admin ĐN
Đu quay Lê Thế và Vi Hà.
Posted by Admin ĐN
Đu quay Lê Thế và Vi Hà. Posted by Admin ĐN
Đu quay Lê Thế và Vi Hà.
Posted by Admin ĐN
Đu quay Lê Trung, Lê Thế, Bích Thân, và Vi Hà. Posted by Admin ĐN
Đu quay Lê Trung, Lê Thế, Bích Thân, và Vi Hà.
Posted by Admin ĐN
Nhào lộn trên tay Hoàng Thiêt, Quốc Vy, Thái Uy, Vi Hà, và Thùy Hương. Posted by Admin ĐN
Nhào lộn trên tay Hoàng Thiêt, Quốc Vy, Thái Uy, Vi Hà, và Thùy Hương.
Posted by Admin ĐN
Nhào lộn trên tay Hoàng Thiết, Quốc Vy, Thái Uy, Vi Hà, và Thùy Hương. Posted by Admin ĐN
Nhào lộn trên tay Hoàng Thiết, Quốc Vy, Thái Uy, Vi Hà, và Thùy Hương.
Posted by Admin ĐN
Papa cùng nhóm diễn viên của đoàn xiếc trung ương ở Moscow. Posted by Admin ĐN
Papa cùng nhóm diễn viên của đoàn xiếc trung ương ở Moscow.
Posted by Admin ĐN
Thăm Bác Hồ trước khi biểu diễn 7 nước Đông Âu vào năm 1967. Posted by Admin ĐN
Thăm Bác Hồ trước khi biểu diễn 7 nước Đông Âu vào năm 1967.
Posted by Admin ĐN
Thăm trường xiếc ở Đông Đức. Posted by Admin ĐN
Thăm trường xiếc ở Đông Đức.
Posted by Admin ĐN
Thùy Hương, Vi Hà và Papa trước giờ biểu diễn ở Leningrad, năm 1967. Posted by Admin ĐN
Thùy Hương, Vi Hà và Papa trước giờ biểu diễn ở Leningrad, năm 1967.
Posted by Admin ĐN
Tiếp kiến chủ tịch Mao Trạch Đông, lãnh đạo Đảng và nhà nước TQ trong chuyến viến thăm Trung Quốc vào năm 1967. Posted by Admin ĐN
Tiếp kiến chủ tịch Mao Trạch Đông, lãnh đạo Đảng và nhà nước TQ trong chuyến viến thăm Trung Quốc vào năm 1967.
Posted by Admin ĐN
Vi Hà học cơ bản nhào lộn dạy bởi Lê Tiến Dũng. Posted by Admin ĐN
Vi Hà học cơ bản nhào lộn dạy bởi Lê Tiến Dũng.
Posted by Admin ĐN
Vi Hà tại Đông Bá Linh, Đông Đức. Posted by Admin ĐN
Vi Hà tại Đông Bá Linh, Đông Đức.
Posted by Admin ĐN
Vi Hà và một y sĩ đi theo đoàn tại Đông Bá Linh, năm 1967. Posted by Admin ĐN
Vi Hà và một y sĩ đi theo đoàn tại Đông Bá Linh, năm 1967.
Posted by Admin ĐN
Diễn viên đoàn xiếc Kim Đồng. Posted by Admin ĐN
Diễn viên đoàn xiếc Kim Đồng.
Posted by Admin ĐN
Bài ca người Hà Nội. Posted by Admin ĐN
Bài ca người Hà Nội.
Posted by Admin ĐN
Đu quay cắn răng. Posted by Admin ĐN
Đu quay cắn răng.
Posted by Admin ĐN
Đu quay cắn răng. Posted by Admin ĐN
Đu quay cắn răng.
Posted by Admin ĐN
Đu quay dây xoac. Posted by Admin ĐN
Đu quay dây xoac.
Posted by Admin ĐN
Đu quay Vi Hà và Minh Van. Posted by Admin ĐN
Đu quay Vi Hà và Minh Van.
Posted by Admin ĐN
Đu vong. Posted by Admin ĐN
Đu vong.
Posted by Admin ĐN
Đu vong Vi Hà. Posted by Admin ĐN
Đu vong Vi Hà.
Posted by Admin ĐN
Đu vong. Posted by Admin ĐN
Đu vong.
Posted by Admin ĐN
Hình tượng đôi nữ Thủy Chung và Vi Hà. Posted by Admin ĐN
Hình tượng đôi nữ Thủy Chung và Vi Hà.
Posted by Admin ĐN
Rạp biễu diễn xiếc ở Hà Nội. Posted by Admin ĐN
Rạp biễu diễn xiếc ở Hà Nội.
Posted by Admin ĐN
Bảy ngự lâm pháo thủ. Posted by Admin ĐN
Bảy ngự lâm pháo thủ.
Posted by Admin ĐN
Bốn ngự lâm pháo thủ. Posted by Admin ĐN
Bốn ngự lâm pháo thủ.
Posted by Admin ĐN
Cung Ngọ Môn, Huế. Posted by Admin ĐN
Cung Ngọ Môn, Huế.
Posted by Admin ĐN
Hồ Xuân Hương, Đà Lạt. Posted by Admin ĐN
Hồ Xuân Hương, Đà Lạt.
Posted by Admin ĐN
Học sinh nam của xiếc Kim Đồng. Posted by Admin ĐN
Học sinh nam của xiếc Kim Đồng.
Posted by Admin ĐN
Học sinh nam của xiếc Kim Đồng. Posted by Admin ĐN
Học sinh nam của xiếc Kim Đồng.
Posted by Admin ĐN
Học sinh tại làng Xuân La Xuân Đính. Posted by Admin ĐN
Học sinh tại làng Xuân La Xuân Đính.
Posted by Admin ĐN
Học sinh tại làng Xuân La Xuân Đính. Posted by Admin ĐN
Học sinh tại làng Xuân La Xuân Đính.
Posted by Admin ĐN
Học sinh tốt nghiệp năm 1976. Posted by Admin ĐN
Học sinh tốt nghiệp năm 1976.
Posted by Admin ĐN
Học sinh tốt nghiệp năm 1976. Posted by Admin ĐN
Học sinh tốt nghiệp năm 1976.
Posted by Admin ĐN
Khách Sạn Duy Tân, Đà Lạt. Posted by Admin ĐN
Khách Sạn Duy Tân, Đà Lạt.
Posted by Admin ĐN
Kỳ Sơn và Minh Văn trong phòng hóa trang. posted by Admin ĐN
Kỳ Sơn và Minh Văn trong phòng hóa trang.
posted by Admin ĐN
Lăng Tự Đức, Huế. Posted by Admin ĐN
Lăng Tự Đức, Huế.
Posted by Admin ĐN
Thăm Huế 1976. Posted by Admin ĐN
Thăm Huế 1976.
Posted by Admin ĐN
Thành cổ Huế. Posted by Admin ĐN
Thành cổ Huế.
Posted by Admin ĐN
Biểu diễn ở Đà Lạt. Posted by Admin ĐN
Biểu diễn ở Đà Lạt.
Posted by Admin ĐN
Biểu diễn ở Đà Lạt. Posted by Admin ĐN
Biểu diễn ở Đà Lạt.
Posted by Admin ĐN
Diễn báo cáo tổng kết. Posted by Admin ĐN
Diễn báo cáo tổng kết.
Posted by Admin ĐN
Hài hước Văn Thành và Ngọc Linh. Posted by Admin ĐN
Hài hước Văn Thành và Ngọc Linh.
Posted by Admin ĐN
Hề Tuấn Vinh. Posted by Admin ĐN
Hề Tuấn Vinh.
Posted by Admin ĐN
Hình tượng nam Nghĩa, Hà, Toản, và Hòa. Posted by Admin ĐN
Hình tượng nam Nghĩa, Hà, Toản, và Hòa.
Posted by Admin ĐN
Lớp học sinh. Posted by Admin ĐN
Lớp học sinh.
Posted by Admin ĐN
Lương Anh và Bích Lan. Posted by Admin ĐN
Lương Anh và Bích Lan.
Posted by Admin ĐN
Hàm và tay Mạnh Hùng. Posted by Admin ĐN
Hàm và tay Mạnh Hùng.
Posted by Admin ĐN
Minh Văn, Quốc Toản, Thái Hòa, người bên phải không biết tên. Posted by Admin ĐN
Minh Văn, Quốc Toản, Thái Hòa, người bên phải không biết tên.
Posted by Admin ĐN
Nhào lộn trên tay Ngọc Linh, Văn Thành, và Ngọc Minh. Posted by Admin ĐN
Nhào lộn trên tay Ngọc Linh, Văn Thành, và Ngọc Minh.
Posted by Admin ĐN
Sức mạnh đôi tay. Posted by Admin ĐN
Sức mạnh đôi tay.
Posted by Admin ĐN
Sức mạnh đôi tay. Posted by Admin ĐN
Sức mạnh đôi tay.
Posted by Admin ĐN
Sức mạnh đôi tay. Posted by Admin ĐN
Sức mạnh đôi tay.
Posted by Admin ĐN
Sức mạnh đôi tay. Posted by Admin ĐN
Sức mạnh đôi tay.
Posted by Admin ĐN
Sức mạnh đôi tay. Posted by Admin ĐN
Sức mạnh đôi tay.
Posted by Admin ĐN
Sức mạnh đôi tay. Posted by Admin ĐN
Sức mạnh đôi tay.
Posted by Admin ĐN
Hồng Nga dạy học. Posted by Admin ĐN
Hồng Nga dạy học.
Posted by Admin ĐN
Bích Lan đu vong. Posted by Admin ĐN
Bích Lan đu vong.
Posted by Admin ĐN
Bích Lan đu vong. Posted by Admin ĐN
Bích Lan đu vong.
Posted by Admin ĐN
Bích Lan đu vong. Posted by Admin ĐN
Bích Lan đu vong.
Posted by Admin ĐN
Đu quay Minh Văn và Bích Lan. Posted by Admin ĐN
Đu quay Minh Văn và Bích Lan.
Posted by Admin ĐN
Đu quay Minh Văn và Bích Lan. Posted by Admin ĐN
Đu quay Minh Văn và Bích Lan.
Posted by Admin ĐN
Đu quay Minh Văn và Bích Lan. Posted by Admin ĐN
Đu quay Minh Văn và Bích Lan.
Posted by Admin ĐN
Đu quay Minh Văn và Bích Lan. Posted by Admin ĐN
Đu quay Minh Văn và Bích Lan.
Posted by Admin ĐN
Đu quay Minh Văn và Bích Lan. Posted by Admin ĐN
Đu quay Minh Văn và Bích Lan.
Posted by Admin ĐN
Đu quay Minh Văn và Bích Lan. Posted by Admin ĐN
Đu quay Minh Văn và Bích Lan.
Posted by Admin ĐN
Uốn dẽo Bích Lan. Posted by Admin ĐN
Uốn dẽo Bích Lan.
Posted by Admin ĐN
Uốn dẽo Bích Lan. Posted by Admin ĐN
Uốn dẽo Bích Lan.
Posted by Admin ĐN
Uốn dẽo Bích Lan. Posted by Admin ĐN
Uốn dẽo Bích Lan.
Posted by Admin ĐN
Uốn dẽo Bích Lan. Posted by Admin ĐN
Uốn dẽo Bích Lan.
Posted by Admin ĐN
Uốn dẽo Bích Lan. Posted by Admin ĐN
Uốn dẽo Bích Lan.
Posted by Admin ĐN

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Nhân Vật Lịch Sử khác