Đôi ảnh về thời vua Khải Định


lễ nhận áo mũ ... ân phi Hồ thị Chi, vợ vua Khải Định danseuses du Sud-Annam  nhạc công Annam ? danseuses Vinh et Thanh Hoa  nhạc công Vinh và Thanh Hóa dejeuner Khai Dinh au Palais Can Chanh  Vua Khải Định dùng bữa tại điện diner donne aux mandarins Palais Can Chanh  còn đây là bữa tối cho quan lại galeries des cadeaux   là gì vậy ? grand LAYs au Palais de Thai Hoa  chắc là lễ lộc gì đó ở điện Thái Hòa grand portique et tribunes interieur palais exposition des cadeaux interieur palais exposition des cadeaux interieur palais exposition des cadeaux interieur palais exposition des cadeaux interieur porte Ngo Mon  Ngọ Môn nè ... biết có cái này ... Và đây, vua Khải Định Khải Định và hoàng tử Vĩnh Thụy tại Paris năm 1922 kì này là lễ ở điện Cần Chánh ... điện Thái Hòa ... hoàng tử Bảo Đại và thượng thư bộ binh ~ cái này mình không biết ...  regates chaloupe Reines-Meres et Reines thì ra sông Hương tiếng Pháp là traversee decoree palais Can Chanh  ai biết dịch dùm đi đoàn Nam Định vue ensemble ... kinh thành Huế

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Nhân Vật Lịch Sử khác