Đồng minh Mỹ trong chiến tranh Việt Nam


Từ tháng 8/1962 đến tháng 5/1975 có khoảng 60.000 lính, chuyên gia Úc từng có mặt, tham chiến tại miền Nam Việt Nam. Tổng cộng có 521 người Úc chết trong cuộc chiến. Ngoài ra còn nhiều quân đội của các nước như Thái Lan, Nam Hàn,.... tham chiến.
#AdCCCP

 Quân đội của Hoàng gia Thái Lan (đội Báo đen) bước xuống chiến hạm USS Okinagon, bắt đầu tham chiến tại miền Nam Việt Nam. Đi đầu là đội tiêu binh với cờ của Hoàng gia Thái Lan, tháng 7/1968.
Quân đội của Hoàng gia Thái Lan (đội Báo đen) bước xuống chiến hạm USS Okinagon, bắt đầu tham chiến tại miền Nam Việt Nam. Đi đầu là đội tiêu binh với cờ của Hoàng gia Thái Lan, tháng 7/1968.
 Những người lính thuộc đội Hổ mang chúa thực hiện truy quét tại xã Phước Thọ (Bà Rịa), tháng 11/1967.
Những người lính thuộc đội Hổ mang chúa thực hiện truy quét tại xã Phước Thọ (Bà Rịa), tháng 11/1967.
 Những người lính thuộc đội Hổ mang chúa thực hiện truy quét tại xã Phước Thọ (Bà Rịa), tháng 11/1967.
Những người lính thuộc đội Hổ mang chúa thực hiện truy quét tại xã Phước Thọ (Bà Rịa), tháng 11/1967.
 Binh sỹ Thái Lan lên máy bay C-130 tại căn cứ Long Thành để về nước.
Binh sỹ Thái Lan lên máy bay C-130 tại căn cứ Long Thành để về nước.


 Máy bay trực thăng đang tiếp đất để đưa các thành viên của 7RAR trở lại căn cứ Núi Đất sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tháng 8/1967.
Máy bay trực thăng đang tiếp đất để đưa các thành viên của 7RAR trở lại căn cứ Núi Đất sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tháng 8/1967.
 Binh sỹ Úc đang bắn phá một khu vực với khẩu pháo 105mm, tháng 9/1965.
Binh sỹ Úc đang bắn phá một khu vực với khẩu pháo 105mm, tháng 9/1965.
 Lính Úc, 4 ngày sau trận Long Tân,18/8/1970.
Lính Úc, 4 ngày sau trận Long Tân,18/8/1970.
 Một binh sỹ bị thương khi dính bẫy mìn được sơ tán đến Vũng Tàu.
Một binh sỹ bị thương khi dính bẫy mìn được sơ tán đến Vũng Tàu.
 1966, lính Úc tuần tra gần làng Tân Phú, gần căn cứ không quân Biên Hòa
1966, lính Úc tuần tra gần làng Tân Phú, gần căn cứ không quân Biên Hòa


Nguồn : Page Tìm hiểu về chiến tranh Việt Nam (Viet Nam War)

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Ảnh Xưa Tổng Hợp khác