EETI -Trường Thiếu Sinh Quân Đông Duơng


Trường Thiếu sinh quân là nơi đào tạo .. có thể nói .... là đặc biệt nhứt của mọi quốc gia .... Bởi từ đây ... ngoài những yếu tố về văn hoá ... sẽ là những sĩ quan và tướng lãnh của quân đội ...

Việt Nam từng có được một vị Cố Thống Tướng xuất thân từ môi trường này ... Ngoài ra ... về sau, trường Thiếu sinh quân Vũng Tàu còn nhân đào tạo những người là trẻ mồ côi ... bên cạnh truyền thống của mình là chỉ thu nhận con em của các quân nhân đang tại ngũ ...

Qua những tấm hình này ... ta cũng thấy những TSQ của xứ Thái Lai Châu ... Nhìn họ mà thấy cám cảnh ... đồng phục thì có mà chân thì không ... giày ... Có lẽ họ thuộc những gia đình của lực lượng Bảo An Binh thời đó ... (Gard de Civile) ...

Hồi xưa ... mỗi lần lễ Quốc Khánh .... hoặc Ngày Quân Lực sau này ... đây là lực lượng diễn hành được chú ý và khen ngợi nhều nhứt ... Bởi so với các quân trường hoặc học viện như Võ Bị Liên Quân, Chiến Tranh Chính Trị, Hải Quân, Không Quân, Nhảy Dù, TQLC, BĐQ, v..v... thì họ không hề thua kém ... (nếu không muốn nói là ... "đẹp hơn hẳn") ... Trong các cuộc lễ này ... TSQ luôn tham dự với 3 đại đội ... (tiếc là không có dàn quân nhạc của trường) ... khóa sinh ... và luôn là đơn vị khai mạc ... dẫn đầu toàn thể các binh chủng còn lại ...

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Địa Danh Xưa khác