Hà Nội Sau Thế Chiến, Năm 1945-1947


Hình ảnh Hà Nội từ sau Thế Chiến Thứ Hai tới đầu cuộc Chiến Tranh Đông Dương, 19/8/1945 tới đầu 1947. Trích trong Phần CÁC GIAI ĐOẠN LỊCH SỬ của Bộ sưu tập ảnh KÝ ỨC HÀ NỘI XƯA thuộc Tổng bộ sưu tập BÁU VẬT KÝ ỨC. Bộ ảnh này đã được triển lãm tại TTTM Hàng Da từu 7-15/10/2010 và tại các trường học ở Hà Nội từ tháng 10-12/2010 (Marie Curie, Đông Đô, Quốc tế Việt - Úc Hà Nội, Lô mô nô xốp).Hình của Bắc Đoàn sưu tầm. Posted by Admin ĐN
Tổng khởi nghĩa dành Chính quyền ở Hà Nội ngày 19/8/1945 Hình từ FB Băc Đoàn Posted by Admin ĐN
Tổng khởi nghĩa dành Chính quyền ở Hà Nội ngày 19/8/1945
Hình từ FB Băc Đoàn
Posted by Admin ĐN
Lễ mít tinh tuyên bố giành Chính quyền tại Hà Nội ngày 19/8/1945. Hình từ FB Băc Đoàn Posted by Admin ĐN
Lễ mít tinh tuyên bố giành Chính quyền tại Hà Nội ngày 19/8/1945.
Hình từ FB Băc Đoàn
Posted by Admin ĐN
Diễu hành ủng hộ Cách mạng trên phố Tràng Tiền ngày 19/8/1945. Hình từ FB Băc Đoàn Posted by Admin ĐN
Diễu hành ủng hộ Cách mạng trên phố Tràng Tiền ngày 19/8/1945.
Hình từ FB Băc Đoàn
Posted by Admin ĐN
Lễ Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945. Hình từ FB Băc Đoàn Posted by Admin ĐN
Lễ Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945.
Hình từ FB Băc Đoàn
Posted by Admin ĐN
Lễ Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945. Hình từ FB Băc Đoàn Posted by Admin ĐN
Lễ Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945.
Hình từ FB Băc Đoàn
Posted by Admin ĐN
Lễ đài đọc Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945. Hình từ FB Băc Đoàn Posted by Admin ĐN
Lễ đài đọc Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945.
Hình từ FB Băc Đoàn
Posted by Admin ĐN
Lễ ra mắt Chính phủ đầu tiên của nước Việt Nam DCCH tại Nhà hát lớn ngày 2/3/1946. Hình từ FB Băc Đoàn Posted by Admin ĐN
Lễ ra mắt Chính phủ đầu tiên của nước Việt Nam DCCH tại Nhà hát lớn ngày 2/3/1946.
Hình từ FB Băc Đoàn
Posted by Admin ĐN
Mít tinh trong tuần lễ Cứu đói tháng 11/1945 ở Hà Nội. Hình từ FB Băc Đoàn Posted by Admin ĐN
Mít tinh trong tuần lễ Cứu đói tháng 11/1945 ở Hà Nội.
Hình từ FB Băc Đoàn
Posted by Admin ĐN
Lễ phát động Tuần lễ Vàng ngày 17/9/1945. Hình từ FB Băc Đoàn Posted by Admin ĐN
Lễ phát động Tuần lễ Vàng ngày 17/9/1945.
Hình từ FB Băc Đoàn
Posted by Admin ĐN
Cuộc mít tinh tiễn đưa bộ đội lên đường vào Nam đánh giặc (Nam tiến) tại Hà Nội ngày 10/1/1946. Hình từ FB Băc Đoàn Posted by Admin ĐN
Cuộc mít tinh tiễn đưa bộ đội lên đường vào Nam đánh giặc (Nam tiến) tại Hà Nội ngày 10/1/1946.
Hình từ FB Băc Đoàn
Posted by Admin ĐN
Quân đội Pháp tiến vào Hà Nội thay thế quân đội của Tưởng Giới Thạch theo Hiệp định Sơ bộ Việt – Pháp (ký ngày 6/3/1946). Hình từ FB Băc Đoàn Posted by Admin ĐN
Quân đội Pháp tiến vào Hà Nội thay thế quân đội của Tưởng Giới Thạch theo Hiệp định Sơ bộ Việt – Pháp (ký ngày 6/3/1946).
Hình từ FB Băc Đoàn
Posted by Admin ĐN
Sau khi phải chịu bao cực khổ mà quân đội của Tưởng Giới Thạch gây ra, dân chúng ở Hà Nội đã chào đón quân đội Pháp vào Hà Nội thay thế. Hình từ FB Băc Đoàn Posted by Admin ĐN
Sau khi phải chịu bao cực khổ mà quân đội của Tưởng Giới Thạch gây ra, dân chúng ở Hà Nội đã chào đón quân đội Pháp vào Hà Nội thay thế.
Hình từ FB Băc Đoàn
Posted by Admin ĐN
Dân chúng Hà Nội hân hoan khi thoát khỏi nạn
Dân chúng Hà Nội hân hoan khi thoát khỏi nạn "quân Tưởng" vào tháng 3/1946.
Hình từ FB Băc Đoàn
Posted by Admin ĐN
Quân đội Pháp diễu binh quanh hồ Hoàn Kiếm ở Hà Nội sau khi ký Tạm ước ngày 14/9/1946. Hình từ FB Băc Đoàn Posted by Admin ĐN
Quân đội Pháp diễu binh quanh hồ Hoàn Kiếm ở Hà Nội sau khi ký Tạm ước ngày 14/9/1946.
Hình từ FB Băc Đoàn
Posted by Admin ĐN
Quân đội Pháp
Quân đội Pháp "trở mặt" và liên tục gây hấn ở Hà Nội ngay sau khi Tạm ước ngày 14/9/1946 kiến Chủ tịch Hồ Chí Minh phải kêu gọi "Toàn quốc kháng chiến" vào ngày 19/12/1946.
Hình từ FB Băc Đoàn
Posted by Admin ĐN
Lễ giao nhiệm vụ lịch sử cho Trung đoàn Thủ đô tại an toàn khu (ATK). Hình từ FB Băc Đoàn Posted by Admin ĐN
Lễ giao nhiệm vụ lịch sử cho Trung đoàn Thủ đô tại an toàn khu (ATK).
Hình từ FB Băc Đoàn
Posted by Admin ĐN
Lễ tuyên thề
Lễ tuyên thề "quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh" của Trung đoàn Thủ đô tại an toàn khu (ATK) trước khi di chuyển vào Hà Nội.
Hình từ FB Băc Đoàn
Posted by Admin ĐN
Trung đoàn Thủ đô nhận mệnh lệnh
Trung đoàn Thủ đô nhận mệnh lệnh "quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh" tiến vào Hà Nội.
Hình từ FB Băc Đoàn
Posted by Admin ĐN
Lễ tuyên thề
Lễ tuyên thề "quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh" tại rạp Chuông Vàng trên phố Hàng Bạc.
Hình từ FB Băc Đoàn
Posted by Admin ĐN
Báo tường do người dân Hà Nội (trước khi đi sơ tán) viết tặng những người con ở lại để
Báo tường do người dân Hà Nội (trước khi đi sơ tán) viết tặng những người con ở lại để "quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh".
Hình từ FB Băc Đoàn
Posted by Admin ĐN
Huấn luyên chiến sỹ và lực lượng Tự vệ Thủ đô cho các phương án chiến thuật
Huấn luyên chiến sỹ và lực lượng Tự vệ Thủ đô cho các phương án chiến thuật "chiến tranh đô thị".
Hình từ FB Băc Đoàn
Posted by Admin ĐN
Hội quân trước giờ chiến đấu. Hình từ FB Băc Đoàn Posted by Admin ĐN
Hội quân trước giờ chiến đấu.
Hình từ FB Băc Đoàn
Posted by Admin ĐN
Họp bàn tác chiến giữa quân chủ lực và Tự vệ Thủ đô ngay trên hè phố. Hình từ FB Băc Đoàn Posted by Admin ĐN
Họp bàn tác chiến giữa quân chủ lực và Tự vệ Thủ đô ngay trên hè phố.
Hình từ FB Băc Đoàn
Posted by Admin ĐN
Đào phá đường để chặn bước tiến của xe tăng địch. Hình từ FB Băc Đoàn Posted by Admin ĐN
Đào phá đường để chặn bước tiến của xe tăng địch.
Hình từ FB Băc Đoàn
Posted by Admin ĐN
Lập rào chắn xe cơ giới của địch. Hình từ FB Băc Đoàn Posted by Admin ĐN
Lập rào chắn xe cơ giới của địch.
Hình từ FB Băc Đoàn
Posted by Admin ĐN
Ụ phòng thủ và chặn xe cơ giới của địch trên phố Bạch Mai. Hình từ FB Băc Đoàn Posted by Admin ĐN
Ụ phòng thủ và chặn xe cơ giới của địch trên phố Bạch Mai.
Hình từ FB Băc Đoàn
Posted by Admin ĐN
Xếp nồi đất làm mìn ngụy trang cán địch trên phố Hàng Bột. Hình từ FB Băc Đoàn Posted by Admin ĐN
Xếp nồi đất làm mìn ngụy trang cán địch trên phố Hàng Bột.
Hình từ FB Băc Đoàn
Posted by Admin ĐN
Chiến lũy giao thông hào trên ở ngã ba Lương Yên. Hình từ FB Băc Đoàn Posted by Admin ĐN
Chiến lũy giao thông hào trên ở ngã ba Lương Yên.
Hình từ FB Băc Đoàn
Posted by Admin ĐN
Chiến lũy giao thông hào trong khu Bắc Bộ phủ. Hình từ FB Băc Đoàn Posted by Admin ĐN
Chiến lũy giao thông hào trong khu Bắc Bộ phủ.
Hình từ FB Băc Đoàn
Posted by Admin ĐN
Lập công sự giữa lòng đường để chặn đánh địch. Hình từ FB Băc Đoàn Posted by Admin ĐN
Lập công sự giữa lòng đường để chặn đánh địch.
Hình từ FB Băc Đoàn
Posted by Admin ĐN
Đục tường thông giữa các ngôi nhà để liên thông tác chiến. Hình từ FB Băc Đoàn Posted by Admin ĐN
Đục tường thông giữa các ngôi nhà để liên thông tác chiến.
Hình từ FB Băc Đoàn
Posted by Admin ĐN
Tháo cột điện để lập chiến lũy trên phố. Hình từ FB Băc Đoàn Posted by Admin ĐN
Tháo cột điện để lập chiến lũy trên phố.
Hình từ FB Băc Đoàn
Posted by Admin ĐN
Chiến lũy trước cửa chợ Đồng Xuân. Hình từ FB Băc Đoàn Posted by Admin ĐN
Chiến lũy trước cửa chợ Đồng Xuân.
Hình từ FB Băc Đoàn
Posted by Admin ĐN
Chiến lũy trên phố Cầu Gỗ. Hình từ FB Băc Đoàn Posted by Admin ĐN
Chiến lũy trên phố Cầu Gỗ.
Hình từ FB Băc Đoàn
Posted by Admin ĐN
Chiến lũy trên phố Huế. Hình từ FB Băc Đoàn Posted by Admin ĐN
Chiến lũy trên phố Huế.
Hình từ FB Băc Đoàn
Posted by Admin ĐN
Chiến lũy trên phố Lò Đúc. Hình từ FB Băc Đoàn Posted by Admin ĐN
Chiến lũy trên phố Lò Đúc.
Hình từ FB Băc Đoàn
Posted by Admin ĐN
Chiến lũy trên phố Mai Hắc Đế. Hình từ FB Băc Đoàn Posted by Admin ĐN
Chiến lũy trên phố Mai Hắc Đế.
Hình từ FB Băc Đoàn
Posted by Admin ĐN
Các chiến sỹ
Các chiến sỹ "vệ út" nhỏ tuổi của Hà Nội vẫn hồn nhiên yêu đời bên chiến sỹ "vệ quốc đoàn" trước giờ phút "quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh".
Hình từ FB Băc Đoàn
Posted by Admin ĐN
Các chiến sỹ
Các chiến sỹ "vệ út" làm công tác giao liên trong đội Tự vệ Thủ đô.
Hình từ FB Băc Đoàn
Posted by Admin ĐN
Những nữ chiến sỹ đội Tự vệ Thủ đô vẫn duyên dáng trước giờ nổ súng. Hình từ FB Băc Đoàn Posted by Admin ĐN
Những nữ chiến sỹ đội Tự vệ Thủ đô vẫn duyên dáng trước giờ nổ súng.
Hình từ FB Băc Đoàn
Posted by Admin ĐN
Những nữ
Những nữ "cô đầu" ở phố Khâm Thiên cũng tình nguyện ở lại tham gia đội Tự vệ Thủ đô.
Hình từ FB Băc Đoàn
Posted by Admin ĐN
Cuộc chiến giáp lá cà ở trận địa Chùa Sét. Hình từ FB Băc Đoàn Posted by Admin ĐN
Cuộc chiến giáp lá cà ở trận địa Chùa Sét.
Hình từ FB Băc Đoàn
Posted by Admin ĐN
Cuộc chiến giáp lá cà ở trận địa Đền Vọi Phục. Hình từ FB Băc Đoàn Posted by Admin ĐN
Cuộc chiến giáp lá cà ở trận địa Đền Vọi Phục.
Hình từ FB Băc Đoàn
Posted by Admin ĐN
Cuộc chiến giáp lá cà ở trận địa làng Quảng Bá. Hình từ FB Băc Đoàn Posted by Admin ĐN
Cuộc chiến giáp lá cà ở trận địa làng Quảng Bá.
Hình từ FB Băc Đoàn
Posted by Admin ĐN
Cuộc chiến giáp lá cà ở trận địa Vườn Bách thảo. Hình từ FB Băc Đoàn Posted by Admin ĐN
Cuộc chiến giáp lá cà ở trận địa Vườn Bách thảo.
Hình từ FB Băc Đoàn
Posted by Admin ĐN
Ụ súng cối chiến đấu tại trận địa Pháo đài Láng. Hình từ FB Băc Đoàn Posted by Admin ĐN
Ụ súng cối chiến đấu tại trận địa Pháo đài Láng.
Hình từ FB Băc Đoàn
Posted by Admin ĐN
Trận địa pháo chủ lực ở đường Láng. Hình từ FB Băc Đoàn Posted by Admin ĐN
Trận địa pháo chủ lực ở đường Láng.
Hình từ FB Băc Đoàn
Posted by Admin ĐN
Ụ đại liên tại trận địa trên phố Hàng Chiếu. Hình từ FB Băc Đoàn Posted by Admin ĐN
Ụ đại liên tại trận địa trên phố Hàng Chiếu.
Hình từ FB Băc Đoàn
Posted by Admin ĐN
Ụ trung liên trên chiến hào giữa Thủ đô. Hình từ FB Băc Đoàn Posted by Admin ĐN
Ụ trung liên trên chiến hào giữa Thủ đô.
Hình từ FB Băc Đoàn
Posted by Admin ĐN
Chiến sỹ Cảm tử quân ôm bom ba càng chặn đánh xe tăng địch theo lời thể
Chiến sỹ Cảm tử quân ôm bom ba càng chặn đánh xe tăng địch theo lời thể "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh".
Hình từ FB Băc Đoàn
Posted by Admin ĐN
Cuộc chiến quyết tử trên từng nóc nhà, ngõ xóm. Hình từ FB Băc Đoàn Posted by Admin ĐN
Cuộc chiến quyết tử trên từng nóc nhà, ngõ xóm.
Hình từ FB Băc Đoàn
Posted by Admin ĐN
Cuộc chiến quyết tử trên từng gốc cây, đường phố. Hình từ FB Băc Đoàn Posted by Admin ĐN
Cuộc chiến quyết tử trên từng gốc cây, đường phố.
Hình từ FB Băc Đoàn
Posted by Admin ĐN
Cuộc chiến giành dật trên từng góc phố dưới khẩu hiệu
Cuộc chiến giành dật trên từng góc phố dưới khẩu hiệu "Hòa bình thế giới muôn năm" bằng tiếng Pháp do nhũng người dân Hà Nội ghi lại trước khi đi sơ tán.
Hình từ FB Băc Đoàn
Posted by Admin ĐN
Cuộc chiến giành dật trên từng góc phố dưới khẩu hiệu
Cuộc chiến giành dật trên từng góc phố dưới khẩu hiệu "Tiến lên các chiến sỹ Việt Nam anh dũng" bằng tiếng Pháp do nhũng người dân Hà Nội ghi lại trước khi đi sơ tán.
Hình từ FB Băc Đoàn
Posted by Admin ĐN
Xe tăng của Pháp bị tiêu diệt ngay trước Bắc Bộ phủ. Hình từ FB Băc Đoàn Posted by Admin ĐN
Xe tăng của Pháp bị tiêu diệt ngay trước Bắc Bộ phủ.
Hình từ FB Băc Đoàn
Posted by Admin ĐN
Với lực lượng chênh lệch, vũ khí thô sơ, thiếu thốn, phải chống lại lực lượng tinh nhuệ được vũ trang hiện đại của Pháp, cầm chân và tiêu hao quân Pháp trong gần 2 tháng là một kỳ công của các lực lượng Quyết tử Việt Nam đã thực hiện chiến thuật chiến tranh đô thị cầm chân quân Pháp, tạo thời gian để chính quyền Việt Nam rút ra và tổ chức cuộc chiến tranh lâu dài. làm thất bại âm mưu đánh nhanh thắng nhanh của quân Pháp. Hình từ FB Băc Đoàn Posted by Admin ĐN
Với lực lượng chênh lệch, vũ khí thô sơ, thiếu thốn, phải chống lại lực lượng tinh nhuệ được vũ trang hiện đại của Pháp, cầm chân và tiêu hao quân Pháp trong gần 2 tháng là một kỳ công của các lực lượng Quyết tử Việt Nam đã thực hiện chiến thuật chiến tranh đô thị cầm chân quân Pháp, tạo thời gian để chính quyền Việt Nam rút ra và tổ chức cuộc chiến tranh lâu dài. làm thất bại âm mưu đánh nhanh thắng nhanh của quân Pháp.
Hình từ FB Băc Đoàn
Posted by Admin ĐN
Những người con Hà Nội đã huy sinh anh dũng vì quê hương yêu dấu (để kìm chân quân Pháp) đang được đồng đội chuyển về tuyến sau. Hình từ FB Băc Đoàn Posted by Admin ĐN
Những người con Hà Nội đã huy sinh anh dũng vì quê hương yêu dấu (để kìm chân quân Pháp) đang được đồng đội chuyển về tuyến sau.
Hình từ FB Băc Đoàn
Posted by Admin ĐN
Trung đoàn thủ đô được lệnh rút quân khỏi Hà Nội trong đêm ngày 17/2/1947. Hình từ FB Băc Đoàn Posted by Admin ĐN
Trung đoàn thủ đô được lệnh rút quân khỏi Hà Nội trong đêm ngày 17/2/1947.
Hình từ FB Băc Đoàn
Posted by Admin ĐN
Các chiên sỹ Trung đoàn Thủ đô rút quân khỏi nội đô Hà Nội qua sông Hồng vào đêm ngày 17/2/1947. Hình từ FB Băc Đoàn Posted by Admin ĐN
Các chiên sỹ Trung đoàn Thủ đô rút quân khỏi nội đô Hà Nội qua sông Hồng vào đêm ngày 17/2/1947.
Hình từ FB Băc Đoàn
Posted by Admin ĐN
Các chiên sỹ Trung đoàn Thủ đô đã hội quân an toàn ở bờ Bắc sông Hồng vào rạng sáng ngày 18/2/1947 trước sự ngỡ ngàng của quân đội Pháp. Hình từ FB Băc Đoàn Posted by Admin ĐN
Các chiên sỹ Trung đoàn Thủ đô đã hội quân an toàn ở bờ Bắc sông Hồng vào rạng sáng ngày 18/2/1947 trước sự ngỡ ngàng của quân đội Pháp.
Hình từ FB Băc Đoàn
Posted by Admin ĐN
Toàn cảnh thành phố Hà Nội bị đổ nát sau cuộc chiến khốc liệt từ 19/12/1946 đến 17/2/1947. Hình từ FB Băc Đoàn Posted by Admin ĐN
Toàn cảnh thành phố Hà Nội bị đổ nát sau cuộc chiến khốc liệt từ 19/12/1946 đến 17/2/1947.
Hình từ FB Băc Đoàn
Posted by Admin ĐN
Trấn Ba Đình ở đền Ngọc Sơn. Hình từ FB Băc Đoàn Posted by Admin ĐN
Trấn Ba Đình ở đền Ngọc Sơn.
Hình từ FB Băc Đoàn
Posted by Admin ĐN
Góc phố Trân Nhật Duật - Hàng Chiếu (gần ô Quan Chưởng). Hình từ FB Băc Đoàn Posted by Admin ĐN
Góc phố Trân Nhật Duật - Hàng Chiếu (gần ô Quan Chưởng).
Hình từ FB Băc Đoàn
Posted by Admin ĐN
Phố Hàng Đậu. Hình từ FB Băc Đoàn Posted by Admin ĐN
Phố Hàng Đậu.
Hình từ FB Băc Đoàn
Posted by Admin ĐN
Phố Hàng Cót. Hình từ FB Băc Đoàn Posted by Admin ĐN
Phố Hàng Cót.
Hình từ FB Băc Đoàn
Posted by Admin ĐN
Phố Nguyễn Hữu Huân. Hình từ FB Băc Đoàn Posted by Admin ĐN
Phố Nguyễn Hữu Huân.
Hình từ FB Băc Đoàn
Posted by Admin ĐN
Phố Lương Văn Can. Hình từ FB Băc Đoàn Posted by Admin ĐN
Phố Lương Văn Can.
Hình từ FB Băc Đoàn
Posted by Admin ĐN
Phố Hàng Bè. Hình từ FB Băc Đoàn Posted by Admin ĐN
Phố Hàng Bè.
Hình từ FB Băc Đoàn
Posted by Admin ĐN
Phố Lãn Ông. Hình từ FB Băc Đoàn Posted by Admin ĐN
Phố Lãn Ông.
Hình từ FB Băc Đoàn
Posted by Admin ĐN
Phố Hàng Gai. Hình từ FB Băc Đoàn Posted by Admin ĐN
Phố Hàng Gai.
Hình từ FB Băc Đoàn
Posted by Admin ĐN
Phố Hàng Điếu. Hình từ FB Băc Đoàn Posted by Admin ĐN
Phố Hàng Điếu.
Hình từ FB Băc Đoàn
Posted by Admin ĐN
Góc phố Bát Đàn - Bát Sứ. Hình từ FB Băc Đoàn Posted by Admin ĐN
Góc phố Bát Đàn - Bát Sứ.
Hình từ FB Băc Đoàn
Posted by Admin ĐN
Phố Bát Sứ. Hình từ FB Băc Đoàn Posted by Admin ĐN
Phố Bát Sứ.
Hình từ FB Băc Đoàn
Posted by Admin ĐN
Phố Tô Tịch. Hình từ FB Băc Đoàn Posted by Admin ĐN
Phố Tô Tịch.
Hình từ FB Băc Đoàn
Posted by Admin ĐN
Phố Hàng Đào. Hình từ FB Băc Đoàn Posted by Admin ĐN
Phố Hàng Đào.
Hình từ FB Băc Đoàn
Posted by Admin ĐN
Phố Hàng Thiếc. Hình từ FB Băc Đoàn Posted by Admin ĐN
Phố Hàng Thiếc.
Hình từ FB Băc Đoàn
Posted by Admin ĐN
Ngay sau khi Việt Minh giành chính quyền ngày 19/8/1945, thời gian này Việt Quốc bị kẹp giữa Việt Minh và thực dân Pháp, Việt Quốc vừa chống thực dân Pháp vừa đối đầu với Việt Minh. Tại Hà Nội, Việt Nam Quốc dân Đảng ra tuần báo Chính nghĩa và nhật báo Việt Nam.  Ảnh: Lễ tưởng niệm Nguyễn Thái Học - Việt Nam Quốc Dân Đảng, tại Hà Nội 1946/ . © Xua & Nay 2013 -- #LSVNQA  xin đăng lại lá thư đảng trưởng Việt Nam Quốc Dân Đảng Nguyễn Thái Học viết trong chốn lao tù, bằng chữ Pháp gởi cho quốc hội Pháp, và cho viên toàn quyền Ðông Dương. Lá thư gởi quốc hội Paris bị chận lại. Ký giả Louis Roubaud đã tóm lược lá thư nầy. (Bản dịch của sử gia Trần Gia Phụng:
Ngay sau khi Việt Minh giành chính quyền ngày 19/8/1945, thời gian này Việt Quốc bị kẹp giữa Việt Minh và thực dân Pháp, Việt Quốc vừa chống thực dân Pháp vừa đối đầu với Việt Minh. Tại Hà Nội, Việt Nam Quốc dân Đảng ra tuần báo Chính nghĩa và nhật báo Việt Nam.

Ảnh: Lễ tưởng niệm Nguyễn Thái Học - Việt Nam Quốc Dân Đảng, tại Hà Nội 1946/ . © Xua & Nay 2013
--
#LSVNQA xin đăng lại lá thư đảng trưởng Việt Nam Quốc Dân Đảng Nguyễn Thái Học viết trong chốn lao tù, bằng chữ Pháp gởi cho quốc hội Pháp, và cho viên toàn quyền Ðông Dương. Lá thư gởi quốc hội Paris bị chận lại. Ký giả Louis Roubaud đã tóm lược lá thư nầy. (Bản dịch của sử gia Trần Gia Phụng:

"Quý vị nghị sĩ,

"Theo lẽ công bằng: mọi công dân đều có quyền muốn đất nước mình được tự do. Theo tinh thần nhân bản: mọi cá nhân đều phải có bổn phận cứu giúp đồng bào cực khổ.

"Tôi thấy gì? Từ hơn sáu mươi năm nay, tổ quốc tôi bị lệ thuộc người Pháp. Ðồng bào tôi quằn quại dưới sự cai trị của các ông, dòng giống chúng tôi bị đe dọa tiêu diệt. Vậy tôi có quyền và có bổn phận bảo vệ quê hương tôi và đồng bào tôi.

"Ðể đạt đến mục đích nầy, tôi đã từng nghĩ cách hợp tác với các ông. Những thất bại liên tục đã cho tôi thấy rằng người Pháp không thực tâm muốn hợp tác, và tôi không bao giờ có thể phục vụ đồng bào tôi chừng nào các ông còn làm chủ quê hương tôi.
"Do đó, vào năm 1927, tôi đã đứng ra tổ chức một đảng quốc gia Việt Nam với mục đích: 1) đánh đuổi người Pháp ra khỏi lãnh thổ; 2) thành lập một chính quyền cộng hòa thật sự dân chủ.

"Cá nhân tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những biến cố chính trị do tôi tổ chức diễn ra trên quê hương tôi kể từ thời điểm đó. Chỉ cá nhân tôi thực sự là thủ phạm, tử hình tôi là đủ rồi. Tôi xin hãy ân giảm cho những người khác.

"Nói như vậy, tôi báo cho các ông biết rằng nếu người Pháp muốn chiếm đóng Ðông Dương một cách yên ổn, không bị bất cứ một phong trào cách mạng nào quấy rối, thì người Pháp phải: 1) Từ bỏ những phương pháp bạo lực vô nhân đạo; 2) Cư xử một cách thân hữu với người Nam; 3) Cố gắng giảm thiểu những khổ nạn tinh thần và vật chất bằng cách khôi phục lại cho người Nam những quyền cá nhân phổ thông: tự do đi lại, tự do học hành, tự do hội họp, tự do báo chí; 4) Ðừng dung dưỡng những công chức ăn hối lộ cũng như những tật xấu của họ; 5) Giáo hóa dân, phát triển thương mại và kỹ nghệ bản xứ.

"Xin quý vị nghị sĩ nhận nơi đây sự kính trọng của tôi.
"Kẻ thù của các ông,

Nhà cách mạng Thái Học" (38)

Bản án của hội đồng đề hình ngày 24-3-1930 được đệ trình về Paris. Tổng thống Gaston Doumergue giảm 26 án tử hình ra khổ sai chung thân, còn giữ lại 13 án tử hình. Chiều ngày 16-6-1930, mười ba tử tù được chuyển trại, chuẩn bị lên đường thọ hình. Trước khi rời Hỏa Lò, Nguyễn Thái Học vừa đi vừa hô to:

"Chúng tôi đi trả nợ nước đây. Các anh em còn sống cứ công nào việc ấy nhé! Cờ độc lập phải nhuộm bằng máu! Hoa tự do phải tưới bằng máu! Tổ quốc còn cần đến sự hy sinh của con dân nhiều nữa, nhiều nữa! Rồi thế nào cách mạng cũng thành công! Thôi kính chào các anh em ở lại..."
Bút tích của chủ tịch chính phủ lâm thời Hồ Chí Minh
Bút tích của chủ tịch chính phủ lâm thời Hồ Chí Minh "công nhận Cụ Hồ Chí Minh là đại biểu Hanoi tại Toàn Quốc Đại Biểu Quốc Hội", ký ngày 1/3/1946. Giấy chứng minh số 305, năm 1946.

“Làm cán bộ tức là suốt đời làm đày tớ trung thành của nhân dân. Mấy chữ a, b, c này không phải ai cũng thuộc đâu, phải học mãi, học suốt đời mới được”.

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Địa Danh Xưa khác