Hình ảnh các Nhân vật chính trị thời VNCH


Phan Khắc Sửu và Nguyễn Khánh Phan Khắc Sửu ,Dương Văn Minh và Nguyễn Khánh Dương Văn Minh và Nguyễn Khánh trao quyền lại cho Phan Khắc Sửu Ngoại Trưởng Trần Chánh Thành . Trần Văn Văn , Thủ Tướng Trần Văn Hương . Thủ Tướng Trần Văn Hương và Tướng Richard E. Stillwell . Tướng Trần Văn Minh ( Minh nhỏ ) Tướng Tôn-Thất-Xứng,Tướng Nguyễn Cao Kỳ, Col. Jasper Wilson, Đại Tá Nguyễn Chánh Thi Đại sứ Lodge . Nguyễn văn Thiệu vận động tranh cử Nguyễn văn Thiệu vận động tranh cử Phó Thủ Tướng Nguyễn Xuân Oánh PTT Nguyễn Xuân Oánh TT Nguyễn Văn Thiệu và Tường Đỗ Cao Trí Tướng Hoàng Xuân lãm và TT Nguyễn văn Thiệu . TT Thiệu viếng thăm một làng nhỏ ở miền trung Thiếu Tướng Lâm Thành NGuyên , Thiếu Tướng Nguyễn Hữu Có Ngoại Trưởng Trần Văn Đổ . Thích Tâm Châu ,Nguyễn Cao Kỳ , Nguyễn Khánh ,Wesmoreland Tướng Loan và Thích Tâm Châu Phó Thủ Tướng Nguyễn Lưu Viên . Trần văn Đôn và PTT Nguyễn Lưu Viên . Nguyễn Lưu Viên và Nguyễn Xuân Oánh Westmoreland, Nguyễn Cao Kỳ và Nguyện Khánh . Nguyễn Chánh Thi và Nguyễn Cao Kỳ . Trong buổi họp báo truất quyển Nguyễn Khánh Nguyễn Cao Kỳ nói chuyện với sinh viên Thủ Tường Kỳ đón tiếp Phó TT Hubert H. Humphrey . Tướng Minh , Thủ Tướng Quát và Tướng Huỳnh Văn Cao . Tham Mưu Trưởng Cao Văn Viên và Tư Lệnh Sư đoàn 3 Nguyễn Bảo Trị Vợ chồng PTT Kỳ , vợ chồng TT THiêu và vợ chồng Thủ Tướng Khiêm Thủ tướng Trần văn Hương và Đại sứ Maxwell Taylor . Nội các Trần Văn Hương Đại sứ Bunker họp bao tại SG Tướng Lâm Văn Phát Tư lệnh Sư đoàn 3 . Tướng Nguyễn Hữu Có

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Nhân Vật Lịch Sử khác