Hình ảnh độc đáo về đám cưới tại Miền Bắc


Trang trí phòng tân hôn: Người dân thể hiện lòng tôn kính với chủ tịch Hồ Chí Minh.  năm 1994/ photo @Bruno Barbey Trang trí hôn trường: Người dân thể hiện lòng tôn kính với chủ tịch Hồ Chí Minh.  năm 1994/ photo @Bruno Barbey Trang trí phòng tân hôn: Người dân thể hiện lòng tôn kính với chủ tịch Hồ Chí Minh.  năm 1994/ photo @Bruno Barbey Trang trí cho lễ, tiệc cưới thời bao cấp Khẩu hiệu: một đám cưới tại Quảng Bình

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Ảnh Xưa Tổng Hợp khác