Hình ảnh lễ Chúa Giáng sinh ngày xưa ,Noel trước 75


Tiệc Giáng Sinh năm 1968

 Tiệc Giáng Sinh năm 1968
Tiệc Giáng Sinh năm 1968
 Tiệc Giáng Sinh năm 1968
Tiệc Giáng Sinh năm 1968
 Tiệc Giáng Sinh năm 1968
Tiệc Giáng Sinh năm 1968
 Tiệc Giáng Sinh năm 1968
Tiệc Giáng Sinh năm 1968
 Tiệc Giáng Sinh năm 1968
Tiệc Giáng Sinh năm 1968
 Tiệc Giáng Sinh năm 1968
Tiệc Giáng Sinh năm 1968
 Tiệc Giáng Sinh năm 1968
Tiệc Giáng Sinh năm 1968
 Tiệc Giáng Sinh năm 1968
Tiệc Giáng Sinh năm 1968
 Tiệc Giáng Sinh năm 1968
Tiệc Giáng Sinh năm 1968
 Tiệc Giáng Sinh năm 1968
Tiệc Giáng Sinh năm 1968


Christmas 1966: Vietnam Red Cross' Children's Orchestra at 3rd Field Hospital.

- Giáng sinh năm 1966: Dàn nhạc thiếu nhi Việt Nam tại Bệnh viện dã chiến 3.

Darryl Henley Collection - Vietnam Center and Archive

 Christmas 1966: Vietnam Red Cross' Children's Orchestra at 3rd Field Hospital.  - Giáng sinh năm 1966: Dàn nhạc thiếu nhi Việt Nam tại Bệnh viện dã chiến 3.  Darryl Henley Collection - Vietnam Center and Archive
Christmas 1966: Vietnam Red Cross' Children's Orchestra at 3rd Field Hospital. - Giáng sinh năm 1966: Dàn nhạc thiếu nhi Việt Nam tại Bệnh viện dã chiến 3. Darryl Henley Collection - Vietnam Center and Archive
 Christmas 1966: Vietnam Red Cross' Children's Orchestra at 3rd Field Hospital.  - Giáng sinh năm 1966: Dàn nhạc thiếu nhi Việt Nam tại Bệnh viện dã chiến 3.  Darryl Henley Collection - Vietnam Center and Archive
Christmas 1966: Vietnam Red Cross' Children's Orchestra at 3rd Field Hospital. - Giáng sinh năm 1966: Dàn nhạc thiếu nhi Việt Nam tại Bệnh viện dã chiến 3. Darryl Henley Collection - Vietnam Center and Archive
 Christmas 1966: Vietnam Red Cross' Children's Orchestra at 3rd Field Hospital.  - Giáng sinh năm 1966: Dàn nhạc thiếu nhi Việt Nam tại Bệnh viện dã chiến 3.  Darryl Henley Collection - Vietnam Center and Archive
Christmas 1966: Vietnam Red Cross' Children's Orchestra at 3rd Field Hospital. - Giáng sinh năm 1966: Dàn nhạc thiếu nhi Việt Nam tại Bệnh viện dã chiến 3. Darryl Henley Collection - Vietnam Center and Archive
 Christmas 1966: Vietnam Red Cross' Children's Orchestra at 3rd Field Hospital.  - Giáng sinh năm 1966: Dàn nhạc thiếu nhi Việt Nam tại Bệnh viện dã chiến 3.  Darryl Henley Collection - Vietnam Center and Archive
Christmas 1966: Vietnam Red Cross' Children's Orchestra at 3rd Field Hospital. - Giáng sinh năm 1966: Dàn nhạc thiếu nhi Việt Nam tại Bệnh viện dã chiến 3. Darryl Henley Collection - Vietnam Center and Archive
 Christmas 1966: Vietnam Red Cross' Children's Orchestra at 3rd Field Hospital.  - Giáng sinh năm 1966: Dàn nhạc thiếu nhi Việt Nam tại Bệnh viện dã chiến 3.  Darryl Henley Collection - Vietnam Center and Archive
Christmas 1966: Vietnam Red Cross' Children's Orchestra at 3rd Field Hospital. - Giáng sinh năm 1966: Dàn nhạc thiếu nhi Việt Nam tại Bệnh viện dã chiến 3. Darryl Henley Collection - Vietnam Center and Archive
 Christmas 1966: Vietnam Red Cross' Children's Orchestra at 3rd Field Hospital.  - Giáng sinh năm 1966: Dàn nhạc thiếu nhi Việt Nam tại Bệnh viện dã chiến 3.  Darryl Henley Collection - Vietnam Center and Archive
Christmas 1966: Vietnam Red Cross' Children's Orchestra at 3rd Field Hospital. - Giáng sinh năm 1966: Dàn nhạc thiếu nhi Việt Nam tại Bệnh viện dã chiến 3. Darryl Henley Collection - Vietnam Center and Archive


Một kios bán đồ trang trí Giáng sinh trên đường Nguyễn Huệ,Saigon 1970

 Một kios bán đồ trang trí Giáng sinh trên đường Nguyễn Huệ,Saigon 1970
Một kios bán đồ trang trí Giáng sinh trên đường Nguyễn Huệ,Saigon 1970
 Một kios bán đồ trang trí Giáng sinh trên đường Nguyễn Huệ,Saigon 1970
Một kios bán đồ trang trí Giáng sinh trên đường Nguyễn Huệ,Saigon 1970
 Một kios bán đồ trang trí Giáng sinh trên đường Nguyễn Huệ,Saigon 1970
Một kios bán đồ trang trí Giáng sinh trên đường Nguyễn Huệ,Saigon 1970
 Một kios bán đồ trang trí Giáng sinh trên đường Nguyễn Huệ,Saigon 1970
Một kios bán đồ trang trí Giáng sinh trên đường Nguyễn Huệ,Saigon 1970


SAIGON 1970 - Christmas

by Michael Belis

 SAIGON 1970 - Christmas  by Michael Belis
SAIGON 1970 - Christmas by Michael Belis
 SAIGON 1970 - Christmas  by Michael Belis
SAIGON 1970 - Christmas by Michael Belis
 SAIGON 1970 - Christmas  by Michael Belis
SAIGON 1970 - Christmas by Michael Belis
 SAIGON 1970 - Christmas  by Michael Belis
SAIGON 1970 - Christmas by Michael Belis
 SAIGON 1970 - Christmas  by Michael Belis
SAIGON 1970 - Christmas by Michael Belis
 SAIGON 1970 - Christmas  by Michael Belis
SAIGON 1970 - Christmas by Michael Belis


Đồng Minh Hoa Kỳ Đón Giáng Sinh Khắp 4 Vùng Chiến Thuật tại Việt Nam.

 Đồng Minh Hoa Kỳ Đón Giáng Sinh Khắp 4 Vùng Chiến Thuật tại Việt Nam.
Đồng Minh Hoa Kỳ Đón Giáng Sinh Khắp 4 Vùng Chiến Thuật tại Việt Nam.
 Đồng Minh Hoa Kỳ Đón Giáng Sinh Khắp 4 Vùng Chiến Thuật tại Việt Nam.
Đồng Minh Hoa Kỳ Đón Giáng Sinh Khắp 4 Vùng Chiến Thuật tại Việt Nam.
 Đồng Minh Hoa Kỳ Đón Giáng Sinh Khắp 4 Vùng Chiến Thuật tại Việt Nam.
Đồng Minh Hoa Kỳ Đón Giáng Sinh Khắp 4 Vùng Chiến Thuật tại Việt Nam.
 Đồng Minh Hoa Kỳ Đón Giáng Sinh Khắp 4 Vùng Chiến Thuật tại Việt Nam.
Đồng Minh Hoa Kỳ Đón Giáng Sinh Khắp 4 Vùng Chiến Thuật tại Việt Nam.
 Đồng Minh Hoa Kỳ Đón Giáng Sinh Khắp 4 Vùng Chiến Thuật tại Việt Nam.
Đồng Minh Hoa Kỳ Đón Giáng Sinh Khắp 4 Vùng Chiến Thuật tại Việt Nam.
 Đồng Minh Hoa Kỳ Đón Giáng Sinh Khắp 4 Vùng Chiến Thuật tại Việt Nam.
Đồng Minh Hoa Kỳ Đón Giáng Sinh Khắp 4 Vùng Chiến Thuật tại Việt Nam.
 Đồng Minh Hoa Kỳ Đón Giáng Sinh Khắp 4 Vùng Chiến Thuật tại Việt Nam.
Đồng Minh Hoa Kỳ Đón Giáng Sinh Khắp 4 Vùng Chiến Thuật tại Việt Nam.
 Đồng Minh Hoa Kỳ Đón Giáng Sinh Khắp 4 Vùng Chiến Thuật tại Việt Nam.
Đồng Minh Hoa Kỳ Đón Giáng Sinh Khắp 4 Vùng Chiến Thuật tại Việt Nam.
 Đồng Minh Hoa Kỳ Đón Giáng Sinh Khắp 4 Vùng Chiến Thuật tại Việt Nam.
Đồng Minh Hoa Kỳ Đón Giáng Sinh Khắp 4 Vùng Chiến Thuật tại Việt Nam.
 Đồng Minh Hoa Kỳ Đón Giáng Sinh Khắp 4 Vùng Chiến Thuật tại Việt Nam.
Đồng Minh Hoa Kỳ Đón Giáng Sinh Khắp 4 Vùng Chiến Thuật tại Việt Nam.
 Đồng Minh Hoa Kỳ Đón Giáng Sinh Khắp 4 Vùng Chiến Thuật tại Việt Nam.
Đồng Minh Hoa Kỳ Đón Giáng Sinh Khắp 4 Vùng Chiến Thuật tại Việt Nam.
 Đồng Minh Hoa Kỳ Đón Giáng Sinh Khắp 4 Vùng Chiến Thuật tại Việt Nam.
Đồng Minh Hoa Kỳ Đón Giáng Sinh Khắp 4 Vùng Chiến Thuật tại Việt Nam.
 Đồng Minh Hoa Kỳ Đón Giáng Sinh Khắp 4 Vùng Chiến Thuật tại Việt Nam.
Đồng Minh Hoa Kỳ Đón Giáng Sinh Khắp 4 Vùng Chiến Thuật tại Việt Nam.
 Đồng Minh Hoa Kỳ Đón Giáng Sinh Khắp 4 Vùng Chiến Thuật tại Việt Nam.
Đồng Minh Hoa Kỳ Đón Giáng Sinh Khắp 4 Vùng Chiến Thuật tại Việt Nam.
 Đồng Minh Hoa Kỳ Đón Giáng Sinh Khắp 4 Vùng Chiến Thuật tại Việt Nam.
Đồng Minh Hoa Kỳ Đón Giáng Sinh Khắp 4 Vùng Chiến Thuật tại Việt Nam.


Nguồn : Page Phóng Viên Chiến Trường

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Ảnh Xưa Tổng Hợp khác