Hình ảnh Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh sau 50 năm


Sài Gòn - Tp.HCM sau 50.
P/S Mong các mem không chém nhau nữa. cờ vang cờ đỏ dù gì cũng là người Việt Nam.
#Chjnhr

 Sông Sài Gòn
Sông Sài Gòn
 Nhà thờ Đức Bà
Nhà thờ Đức Bà
 Dinh Độc Lập năm 1955 là một công trình kiến trúc mang phong cách Pháp. Nó đã bị phá hủy vào năm 1962 do cuộc oanh tạc của hai phi công bất mãn thuộc không lực Sài Gòn.  Công trình này đã được xây dựng lại và khánh thành năm 1966. Sau giải phóng, Dinh Độc Lập đổi tên thành Hội trường Thống Nhất.
Dinh Độc Lập năm 1955 là một công trình kiến trúc mang phong cách Pháp. Nó đã bị phá hủy vào năm 1962 do cuộc oanh tạc của hai phi công bất mãn thuộc không lực Sài Gòn. Công trình này đã được xây dựng lại và khánh thành năm 1966. Sau giải phóng, Dinh Độc Lập đổi tên thành Hội trường Thống Nhất.
 Cầu Khánh Hội và cầu Mống trên Kênh Tàu Hủ
Cầu Khánh Hội và cầu Mống trên Kênh Tàu Hủ
 Đại lộ Charner - Đại lộ Nguyễn Huệ
Đại lộ Charner - Đại lộ Nguyễn Huệ
 Bến Bạch Đằng
Bến Bạch Đằng


Nguồn : Page Tìm hiểu về chiến tranh Việt Nam (Viet Nam War)

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Sài Gòn Xưa khác