Hình ảnh Tết Xưa Miền Nam Trước 1975


Tiểu Đoàn 2 Sói Thần Đón Tết nơi Tiền Đồn
Sư Đòan 1 Bộ Binh VNCH - Vùng 1 Chiến Thuật.

 Tiểu Đoàn 2 Sói Thần Đón Tết nơi Tiền Đồn  Sư Đòan 1 Bộ Binh VNCH - Vùng 1 Chiến Thuật.
Tiểu Đoàn 2 Sói Thần Đón Tết nơi Tiền Đồn Sư Đòan 1 Bộ Binh VNCH - Vùng 1 Chiến Thuật.
 Tiểu Đoàn 2 Sói Thần Đón Tết nơi Tiền Đồn  Sư Đòan 1 Bộ Binh VNCH - Vùng 1 Chiến Thuật.
Tiểu Đoàn 2 Sói Thần Đón Tết nơi Tiền Đồn Sư Đòan 1 Bộ Binh VNCH - Vùng 1 Chiến Thuật.


Tết Xưa Miền Nam Trước 1975

 đi lễ đầu năm
đi lễ đầu năm
 Saigon 1965 - Các nhà sư cầu nguyện nửa đêm để mở ra năm mới.
Saigon 1965 - Các nhà sư cầu nguyện nửa đêm để mở ra năm mới.


 Chợ hoa giấy trên đường Lê Lợi .
Chợ hoa giấy trên đường Lê Lợi .
 Chợ hoa giấy trên đường Lê Lợi .
Chợ hoa giấy trên đường Lê Lợi .
 Chợ hoa giấy trên đường Lê Lợi .
Chợ hoa giấy trên đường Lê Lợi .
 Kios Chợ Hoa Nguyễn Huệ , Sài Gòn.
Kios Chợ Hoa Nguyễn Huệ , Sài Gòn.
 Kios Chợ Hoa Nguyễn Huệ , Sài Gòn.
Kios Chợ Hoa Nguyễn Huệ , Sài Gòn.
 Sạp bán trái cây nằm góc Lê Thánh Tôn với Phan Chu Trinh , đối diện tiệm vàng Nguyễn Thế Tài .
Sạp bán trái cây nằm góc Lê Thánh Tôn với Phan Chu Trinh , đối diện tiệm vàng Nguyễn Thế Tài .


 Sạp bán trái cây nằm góc Lê Thánh Tôn với Phan Chu Trinh , đối diện tiệm vàng Nguyễn Thế Tài .
Sạp bán trái cây nằm góc Lê Thánh Tôn với Phan Chu Trinh , đối diện tiệm vàng Nguyễn Thế Tài .
 Sạp bán trái cây nằm góc Lê Thánh Tôn với Phan Chu Trinh , đối diện tiệm vàng Nguyễn Thế Tài .
Sạp bán trái cây nằm góc Lê Thánh Tôn với Phan Chu Trinh , đối diện tiệm vàng Nguyễn Thế Tài .
 Sạp bán trái cây nằm góc Lê Thánh Tôn với Phan Chu Trinh , đối diện tiệm vàng Nguyễn Thế Tài .
Sạp bán trái cây nằm góc Lê Thánh Tôn với Phan Chu Trinh , đối diện tiệm vàng Nguyễn Thế Tài .
 Sạp bán trái cây nằm góc Lê Thánh Tôn với Phan Chu Trinh , đối diện tiệm vàng Nguyễn Thế Tài .
Sạp bán trái cây nằm góc Lê Thánh Tôn với Phan Chu Trinh , đối diện tiệm vàng Nguyễn Thế Tài .
 Sạp bán trái cây nằm góc Lê Thánh Tôn với Phan Chu Trinh , đối diện tiệm vàng Nguyễn Thế Tài .
Sạp bán trái cây nằm góc Lê Thánh Tôn với Phan Chu Trinh , đối diện tiệm vàng Nguyễn Thế Tài .
 Sạp bán trái cây nằm góc Lê Thánh Tôn với Phan Chu Trinh , đối diện tiệm vàng Nguyễn Thế Tài .
Sạp bán trái cây nằm góc Lê Thánh Tôn với Phan Chu Trinh , đối diện tiệm vàng Nguyễn Thế Tài .
 Sạp bán trái cây nằm góc Lê Thánh Tôn với Phan Chu Trinh , đối diện tiệm vàng Nguyễn Thế Tài .
Sạp bán trái cây nằm góc Lê Thánh Tôn với Phan Chu Trinh , đối diện tiệm vàng Nguyễn Thế Tài .
 Sạp bán trái cây nằm góc Lê Thánh Tôn với Phan Chu Trinh , đối diện tiệm vàng Nguyễn Thế Tài .
Sạp bán trái cây nằm góc Lê Thánh Tôn với Phan Chu Trinh , đối diện tiệm vàng Nguyễn Thế Tài .
 Sạp bán trái cây nằm góc Lê Thánh Tôn với Phan Chu Trinh , đối diện tiệm vàng Nguyễn Thế Tài .
Sạp bán trái cây nằm góc Lê Thánh Tôn với Phan Chu Trinh , đối diện tiệm vàng Nguyễn Thế Tài .
 Sạp bán trái cây nằm góc Lê Thánh Tôn với Phan Chu Trinh , đối diện tiệm vàng Nguyễn Thế Tài .
Sạp bán trái cây nằm góc Lê Thánh Tôn với Phan Chu Trinh , đối diện tiệm vàng Nguyễn Thế Tài .
 Tết Quý Sửu 1973
Tết Quý Sửu 1973


 Saigon Feb 1967 - Chợ hoa Tết Đinh Mùi - Tòa nhà góc Nguyễn Huệ-Ngô Đức Kế
Saigon Feb 1967 - Chợ hoa Tết Đinh Mùi - Tòa nhà góc Nguyễn Huệ-Ngô Đức Kế
 Saigon Feb 1967 - Chợ hoa Tết Đinh Mùi - Tòa nhà góc Nguyễn Huệ-Ngô Đức kế
Saigon Feb 1967 - Chợ hoa Tết Đinh Mùi - Tòa nhà góc Nguyễn Huệ-Ngô Đức kế
 Saigon Feb 1967 - Chợ hoa Tết Đinh Mùi - Tòa nhà góc Nguyễn Huệ-Ngô Đức Kế - Vélo Solex
Saigon Feb 1967 - Chợ hoa Tết Đinh Mùi - Tòa nhà góc Nguyễn Huệ-Ngô Đức Kế - Vélo Solex


 Saigon 1969 - Chợ Hoa Xuân Tết Kỷ Dậu trên Đại Lộ Nguyễn Huệ.
Saigon 1969 - Chợ Hoa Xuân Tết Kỷ Dậu trên Đại Lộ Nguyễn Huệ.
 Saigon 1969 - Chợ Hoa Xuân Tết Kỷ Dậu - Khô mực.
Saigon 1969 - Chợ Hoa Xuân Tết Kỷ Dậu - Khô mực.
 Saigon 1969 - Chợ Hoa Xuân Tết Kỷ Dậu trên Đại Lộ Nguyễn Huệ.
Saigon 1969 - Chợ Hoa Xuân Tết Kỷ Dậu trên Đại Lộ Nguyễn Huệ.
 Saigon 1969 - Chợ Hoa Xuân Tết Kỷ Dậu trên Đại Lộ Nguyễn Huệ.
Saigon 1969 - Chợ Hoa Xuân Tết Kỷ Dậu trên Đại Lộ Nguyễn Huệ.
 Saigon 1969 - Chợ Hoa Xuân Tết Kỷ Dậu - Khô mực.
Saigon 1969 - Chợ Hoa Xuân Tết Kỷ Dậu - Khô mực.
 Saigon 1969 - Chợ Hoa Xuân Tết Kỷ Dậu trên Đại Lộ Nguyễn Huệ.
Saigon 1969 - Chợ Hoa Xuân Tết Kỷ Dậu trên Đại Lộ Nguyễn Huệ.
 Saigon 1969 - Chợ Hoa Xuân Tết Kỷ Dậu trên Đại Lộ Nguyễn Huệ.
Saigon 1969 - Chợ Hoa Xuân Tết Kỷ Dậu trên Đại Lộ Nguyễn Huệ.
 Saigon 1969 - Chợ Hoa Xuân Tết Kỷ Dậu trên Đại Lộ Nguyễn Huệ.
Saigon 1969 - Chợ Hoa Xuân Tết Kỷ Dậu trên Đại Lộ Nguyễn Huệ.


Nguồn : Page Phóng Viên Chiến Trường

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Ảnh Xưa Tổng Hợp khác