Hoàng Hậu nước Annam là Ân phi Hồ Thị Chỉ tức vợ vua Khải Định


Hoàng Hậu nước Annam là Ân phi Hồ Thị Chỉ tức vợ vua Khải Định ,vài hình ảnh hiếm về Đệ nhất giai Ân phi "Hồ Thị Chỉ" cùng gia đình và những người trong hoàng cung cùng các quan đại thần triều đình Annam, bà chính là vợ chính thức của vua Khải Định, bà không sanh được người con nào, cha của bà Hồ Thị Chỉ chính là ông Hồ Đắc Trung, Thượng thư Bộ Học.

>>> Ở tấm ảnh đầu tiên trong trang báo tiếng Anh năm 1921 này, hình bà Đệ nhất giai Ân phi Hồ Thị Chỉ được chú thích là mẹ vua Bảo Đại là không chính xác lắm, vì mẹ đẻ của vua Bảo Đại là bà Đệ nhị giai Huệ phi Hoàng Thị Cúc.

Bà Hồ Thị Chỉ chỉ là mẹ trên danh nghĩa của hoàng thái tử Vĩnh Thụy vì bà là vợ chính thức của vua Khải Định và được nhiều người biết đến hơn trong các nghi lễ ngoại giao.
========
Thượng thư đầu tiên của Bộ Học là cụ Cao Xuân Dục (1842-1923). Thượng thư Bộ Học kế tiếp là cụ Hồ Đắc Trung (1856-1939).

Bộ Học thuở xưa ở nước ta thuở trước, guồng máy chính quyền quân chủ phong kiến có "lục Bộ". Ấy là 6 Bộ: Lại, Lễ, Hộ, Binh, Hình, Công. Còn Bộ Học - tương tự Bộ Giáo dục hiện nay => Xem lịch sử : chimviet trang báo tiếng Anh trước đây năm 1921, hình bà Đệ nhất giai Ân phi Hồ Thị Chỉ được chú thích là mẹ vua Bảo Đại là không chính xác lắm, vì mẹ đẻ của vua Bảo Đại là bà Đệ nhị giai Huệ phi Hoàng Thị Cúc. Bà Hồ Thị Chỉ chỉ là mẹ trên danh nghĩa của hoàng thái tử Vĩnh Thụy vì bà là vợ chính thức của vua Khải Định và được nhiều người biết đến hơn trong các nghi lễ ngoại giao.

Vua Bảo Đại là con bà Đệ nhị giai Huệ phi Hoàng Thị Cúc, sau khi con của bà là Hoàng thái tử Vĩnh Thụy lên ngôi (là vua Bảo Đại) bà được tôn phong là Đoan Huy Hoàng thái hậu, thường được gọi là Đức Từ Cung.

Sài Gòn Xưa
===========Nguồn : Page Sài Gòn Xưa

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Nhân Vật Lịch Sử khác