Hoàng kỳ, vương kỳ của các chính quyền phong kiến


Trước đây page đã post ảnh tổng hợp về cờ triều Nguyễn, nay chúng ta sẽ điểm lại Hoàng kỳ, và vương kỳ của các triều đại phong kiến Việt Nam còn lại. :D. Tuy nhiên, vẫn còn thiếu nhà Hồ và Mạc. Việc sử dụng hoàng kỳ bị hạn chế rất nhiều bởi những quy tắc ứng xử quân-thần, cho nên hiểu biết về những lá cờ thời quân chủ thường ít lưu lại trong dân gian, những thông tin còn lưu lại đến nay phần lớn phải dựa vào thư tịch cổ hoặc khảo cứu lịch sử. Mong các bạn cùng đóng góp, và bổ sung! :).
Nguồn ảnh: Tổng hợp từ cand.vn và thanhvnt.com
Sau chiến thắng Bạch Đằng năm 938, đất nước ta thoát khỏi ách đô hộ ngàn năm của chính quyền phương Bắc. Ngô Quyền đã xây dựng chính quyền riêng, và đây là hoàng kì của nhà Ngô (939 -  965).
Sau chiến thắng Bạch Đằng năm 938, đất nước ta thoát khỏi ách đô hộ ngàn năm của chính quyền phương Bắc. Ngô Quyền đã xây dựng chính quyền riêng, và đây là hoàng kì của nhà Ngô (939 - 965).
Sau khi Ngô vương mất, đất nước biến động, Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân, lập ra nhà Đinh, quốc hiệu Đại Cồ Việt (968 - 980).
Sau khi Ngô vương mất, đất nước biến động, Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân, lập ra nhà Đinh, quốc hiệu Đại Cồ Việt (968 - 980).
Nhà Tiền Lê là triều đại tiếp theo nối tiếp nhà Đinh sau khi Đinh Tiên Hoàng qua đời, Lê Hoàn đứng lên lãnh đạo quân dân chống Tống, Tiền Lê ra đời (980 - 1009). Quốc hiệu vẫn là Đại Cồ Việt nhưng đã thay đổi Hoàng Kỳ.
Nhà Tiền Lê là triều đại tiếp theo nối tiếp nhà Đinh sau khi Đinh Tiên Hoàng qua đời, Lê Hoàn đứng lên lãnh đạo quân dân chống Tống, Tiền Lê ra đời (980 - 1009). Quốc hiệu vẫn là Đại Cồ Việt nhưng đã thay đổi Hoàng Kỳ.
Năm 1009, Lý Công Uẩn lên ngôi, vương triều này kéo dài đến năm 1225 dưới triều Lý Chiêu Hoàng.
Năm 1009, Lý Công Uẩn lên ngôi, vương triều này kéo dài đến năm 1225 dưới triều Lý Chiêu Hoàng.
Dưới bàn tay sắp xếp của Trần Thủ Độ, quyền bính quốc gia chuyển giao cho họ Trần (1225 -  1400)
Dưới bàn tay sắp xếp của Trần Thủ Độ, quyền bính quốc gia chuyển giao cho họ Trần (1225 - 1400)
Sau khi kháng Minh thành công, nhà Hậu Lê ra đời cùng với lá hoàng kỳ tung bay và tồn tại từ năm 1427 đến năm 1789.
Sau khi kháng Minh thành công, nhà Hậu Lê ra đời cùng với lá hoàng kỳ tung bay và tồn tại từ năm 1427 đến năm 1789.
Cờ chúa Trịnh, một thế lực lấn át vua Lê trong thời Lê trung hưng (1540 - 1788).
Cờ chúa Trịnh, một thế lực lấn át vua Lê trong thời Lê trung hưng (1540 - 1788).
Có cờ của chúa Trịnh ở Đàng Ngoài thì không thể không kể đến cờ chúa Nguyễn ở Đàng Trong (1569 - 1776)!
Có cờ của chúa Trịnh ở Đàng Ngoài thì không thể không kể đến cờ chúa Nguyễn ở Đàng Trong (1569 - 1776)!
Cờ Tây Sơn (1778 - 1802),  lá cờ duy nhất sử dụng nền đỏ, do nguồn gốc của các chúa Tây Sơn là nông dân.
Cờ Tây Sơn (1778 - 1802), lá cờ duy nhất sử dụng nền đỏ, do nguồn gốc của các chúa Tây Sơn là nông dân.

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Ảnh Xưa Tổng Hợp khác