Huế 1931


Bộ ảnh màu của ông W. Robert Moore, hội Địa lý Quốc gia Hoa Kỳ (National Geographic Society) chụp phong cảnh và con người xứ Huế năm 1931(DTT)
Cổng tam quan chùa Thiên Mụ
Cổng tam quan chùa Thiên Mụ
Cổng bên trong Đại Nội
Cổng bên trong Đại Nội
Đài Chiến sĩ trận vong.
Đài Chiến sĩ trận vong.
Cổng miếu
Cổng miếu
Ba vị sư
Ba vị sư
Hình nhân và ngựa mã đốt cho một đám tang
Hình nhân và ngựa mã đốt cho một đám tang
Một nhóm nữ sinh Huế
Một nhóm nữ sinh Huế
Một nhóm nữ sinh Huế
Một nhóm nữ sinh Huế
Người đi chợ
Người đi chợ
Người đi chợ dọc đường cái quan
Người đi chợ dọc đường cái quan
Cô hàng bán đồ cổ
Cô hàng bán đồ cổ
Một tiểu thư con quan
Một tiểu thư con quan
Công chúa và người hầu
Công chúa và người hầu
Trong hình này công chúa Mỹ Lương tức bà Chúa Nhất đã 59 tuổi (bà sinh năm 1872, vua Thành Thái em bà sinh 1879)
Trong hình này công chúa Mỹ Lương tức bà Chúa Nhất đã 59 tuổi (bà sinh năm 1872, vua Thành Thái em bà sinh 1879)
Quan võ
Quan võ
Quan văn
Quan văn
HU010497  1968, South Vietnam --- Young and elderly Vietnamese flee across a pontoon bridge, erected beside the wreckage of a previous structure, which spans the Perfume, or Huong, River. --- Image by © Hulton-Deutsch Collection/CORBIS © Corbis.  All Rights Reserved.
HU010497

1968, South Vietnam --- Young and elderly Vietnamese flee across a pontoon bridge, erected beside the wreckage of a previous structure, which spans the Perfume, or Huong, River. --- Image by © Hulton-Deutsch Collection/CORBIS © Corbis. All Rights Reserved.

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Địa Danh Xưa khác