Huế 1969


AD Điệu Chi
Học sinh đi học, Huế 1968/1969. Ảnh của Richard Calmes Capital Hue - School kids - Photo by Richard Calmes 1968/69
Học sinh đi học, Huế 1968/1969.
Ảnh của Richard Calmes
Capital Hue - School kids - Photo by Richard Calmes 1968/69

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Địa Danh Xưa khác