Huế xưa trước 1954


Nguồn:
http://www.flickr.com/photos/[email protected]/sets/72157624271259668/
HPT
tháp chùa Thiên Mụ Huế
tháp chùa Thiên Mụ Huế
Chùa Thiên Mụ-Huế
Chùa Thiên Mụ-Huế
người đánh chuông báo giờ trước một trong các sảnh đường
người đánh chuông báo giờ trước một trong các sảnh đường
Các bà phi già trông coi đền miếu và phục vụ các nghi lễ
Các bà phi già trông coi đền miếu và phục vụ các nghi lễ
Hué - Canal de Dong-Ba
Hué - Canal de Dong-Ba
HUE - COUR INTERIEURE DANS LE PALAIS
HUE - COUR INTERIEURE DANS LE PALAIS
Lăng Minh Mạng - Huế 1961
Lăng Minh Mạng - Huế 1961
Cổng vào Lăng Minh Mạng
Cổng vào Lăng Minh Mạng
Lăng Minh Mạng
Lăng Minh Mạng
Lăng vua Tự Đức được xây dựng năm 1864 và hoàn thành năm 1867, trong một bối cảnh lịch sử cực kỳ khó khăn của đất nước và của chính bản thân nhà vua: thực dân Pháp tấn công Ðà Nẵng (1858) rồi vào đánh chiếm Gia Ðịnh (1859) và một số tỉnh khác ở Nam Kỳ (1862)
Lăng vua Tự Đức được xây dựng năm 1864 và hoàn thành năm 1867, trong một bối cảnh lịch sử cực kỳ khó khăn của đất nước và của chính bản thân nhà vua: thực dân Pháp tấn công Ðà Nẵng (1858) rồi vào đánh chiếm Gia Ðịnh (1859) và một số tỉnh khác ở Nam Kỳ (1862)
Lăng Tự Đức
Lăng Tự Đức
SOUVENIR DE HUE
SOUVENIR DE HUE
HUE - UNE DES PORTES DE HUE DONNANT ACCES A LA CITADELLE
HUE - UNE DES PORTES DE HUE DONNANT ACCES A LA CITADELLE
nơi ở của một nhà truyền giáo tại Huế
nơi ở của một nhà truyền giáo tại Huế
Nhà thờ Phủ Cam cũ xây dựng năm 1898 và hòan thành năm 1902.Nhà thờ Chính tòa Phủ Cam ngày nay (khởi công xây dựng 1963)
Nhà thờ Phủ Cam cũ xây dựng năm 1898 và hòan thành năm 1902.Nhà thờ Chính tòa Phủ Cam ngày nay (khởi công xây dựng 1963)
HUE - LES PETITES MUSICIENNES DE LA REINE MERE, 1906
HUE - LES PETITES MUSICIENNES DE LA REINE MERE, 1906
Ban nhạc thiếu nhi của mẹ vua (toàn là chân đất, trông có vẻ nghèo khổ quá.
Ban nhạc thiếu nhi của mẹ vua (toàn là chân đất, trông có vẻ nghèo khổ quá.
HUE - PAGODE DE GIA LONG DANS LE PALAIS
HUE - PAGODE DE GIA LONG DANS LE PALAIS
HUE - LA MONTAGNE DU ROI ET LE CERCLE DE LA RIVE DROITE
HUE - LA MONTAGNE DU ROI ET LE CERCLE DE LA RIVE DROITE
đoàn hộ tống nhà vua - những người mang bình hương, mang quạt và mang lọng
đoàn hộ tống nhà vua - những người mang bình hương, mang quạt và mang lọng
HUE - ALLEE DES PORTIQUES DE BRONZE CONDUISANT AU TOMBEAU DE TIEU TRI
HUE - ALLEE DES PORTIQUES DE BRONZE CONDUISANT AU TOMBEAU DE TIEU TRI
HUE - Allée des portiques de Bronze du tombeau de Tieu-Tri
HUE - Allée des portiques de Bronze du tombeau de Tieu-Tri
Lăng Thiệu Trị
Lăng Thiệu Trị
Cổng vào Cơ Mật Viện
Cổng vào Cơ Mật Viện
tấm bình phong phía trước Viện Cơ Mật
tấm bình phong phía trước Viện Cơ Mật
Voi bái lạy khi đi qua trước Viện Cơ Mật Huế
Voi bái lạy khi đi qua trước Viện Cơ Mật Huế
1910 - Một cánh cổng của Hoàng thành Huế.  Hình của Dieulefils.
1910 - Một cánh cổng của Hoàng thành Huế. Hình của Dieulefils.
cổng vào Viện Cơ Mật
cổng vào Viện Cơ Mật
Hué - Porte Monumentale devant une pagode du Palais - 1905
Hué - Porte Monumentale devant une pagode du Palais - 1905
HUE - LE CAVALIER DU ROI VU DE LA TRIBUNE
HUE - LE CAVALIER DU ROI VU DE LA TRIBUNE
Điện Thái Hòa ngày nay
Điện Thái Hòa ngày nay
HUE - PAGODES CEREMONIES RITUELLES AU TOMBEAU DE MINH MANG
HUE - PAGODES CEREMONIES RITUELLES AU TOMBEAU DE MINH MANG
HUE - PALAIS DU PRINCE TUYEN HOA, FRERE DU ROI
HUE - PALAIS DU PRINCE TUYEN HOA, FRERE DU ROI
Cầu đường sắt Nam Ô, từ Huế đi Tourane (Đà Nẵng), năm 1908
Cầu đường sắt Nam Ô, từ Huế đi Tourane (Đà Nẵng), năm 1908
HUE - Pont Than-Thaï
HUE - Pont Than-Thaï
HUE - PORTIQUE DU TEMPLE DYNASTIQUE
HUE - PORTIQUE DU TEMPLE DYNASTIQUE
hàng nước chè phía trước khu vực Sứ bộ Pháp tại Huế (Légation / Tòa Khâm sứ)
hàng nước chè phía trước khu vực Sứ bộ Pháp tại Huế (Légation / Tòa Khâm sứ)
quán ăn nhỏ bên đường
quán ăn nhỏ bên đường
Tiểu Chủng Viện Huế
Tiểu Chủng Viện Huế
HUE - MANDARIN EN PALANQUIN DECOUVERT
HUE - MANDARIN EN PALANQUIN DECOUVERT
ia đình một ông quan ở Huế
ia đình một ông quan ở Huế
Vietnamese Funeral
Vietnamese Funeral
Ảnh không có chú thich gì nên không biết mấy ông Tây đang khiêng cái gì đi ra từ ngôi chùa này
Ảnh không có chú thich gì nên không biết mấy ông Tây đang khiêng cái gì đi ra từ ngôi chùa này
Chợ ở Hội An ngày xưa, có lẽ khoảng đầu thập niên 1940
Chợ ở Hội An ngày xưa, có lẽ khoảng đầu thập niên 1940
Faifo là tên người Pháp gọi TP Hội An ngày xưa (ở đây ảnh của LIFE viết là Fai Fou). Có lẽ hồi đó Hội An có cái tên Faifo là do khi người nước ngoài đến Hội An, họ thường hỏi bằng tiếng Việt lơ lớ “faifo?”, nghĩa là “Phải phố?” Trong tiếng Việt Phố là một khu chủ yếu để buôn bán chứ không phải để ở, như downtown trong tiếng Anh vậy.
Faifo là tên người Pháp gọi TP Hội An ngày xưa (ở đây ảnh của LIFE viết là Fai Fou). Có lẽ hồi đó Hội An có cái tên Faifo là do khi người nước ngoài đến Hội An, họ thường hỏi bằng tiếng Việt lơ lớ “faifo?”, nghĩa là “Phải phố?” Trong tiếng Việt Phố là một khu chủ yếu để buôn bán chứ không phải để ở, như downtown trong tiếng Anh vậy.
Hue
Hue
Hue
Hue
Hue
Hue
Chắc là một cổng thành Huế
Chắc là một cổng thành Huế
Sông Hương
Sông Hương
sông Hương
sông Hương
Cầu Chùa Hội An - do các thương nhân người Nhật góp tiền xây dựng vào khoảng thế kỷ 17 nên đôi khi còn được gọi là Cầu Nhật Bản ( Nhật Bản Kiêù 日本橋 - Japanese Bridge)
Cầu Chùa Hội An - do các thương nhân người Nhật góp tiền xây dựng vào khoảng thế kỷ 17 nên đôi khi còn được gọi là Cầu Nhật Bản ( Nhật Bản Kiêù 日本橋 - Japanese Bridge)
Huế
Huế
Lăng Tự Đức
Lăng Tự Đức
Sông Hương
Sông Hương
Vua Bảo Đại
Vua Bảo Đại
1910 - Các thành viên của đoàn hộ tống.  Hình của Dieulefils. Trích từ Reds.vn Posted by Admin ĐN
1910 - Các thành viên của đoàn hộ tống. Hình của Dieulefils.
Trích từ Reds.vn
Posted by Admin ĐN
1910 - Khung cảnh bên ngoài Hoàng thành Huế.  Hình của Dieulefils. Trích từ Reds.vn Posted by Admin ĐN
1910 - Khung cảnh bên ngoài Hoàng thành Huế. Hình của Dieulefils.
Trích từ Reds.vn
Posted by Admin ĐN
1910 - Các vị quan ở Huế.  Hình của Dieulefils. Trích từ Reds.vn Posted by Admin ĐN
1910 - Các vị quan ở Huế. Hình của Dieulefils.
Trích từ Reds.vn
Posted by Admin ĐN
1910 - Một đám tang của hoàng tộc ở Huế.  Hình của Dieulefils. Trích từ Reds.vn Posted by Admin ĐN
1910 - Một đám tang của hoàng tộc ở Huế. Hình của Dieulefils.
Trích từ Reds.vn
Posted by Admin ĐN
1910 - Một đám tang của hoàng tộc ở Huế.  Hình của Dieulefils. Trích từ Reds.vn Posted by Admin ĐN
1910 - Một đám tang của hoàng tộc ở Huế. Hình của Dieulefils.
Trích từ Reds.vn
Posted by Admin ĐN
1910 - Người và ngựa đi qua Ngọ Môn ở Tử Cấm Thành Huế.  Hình của Dieulefils. Trích từ Reds.vn Posted by Admin ĐN
1910 - Người và ngựa đi qua Ngọ Môn ở Tử Cấm Thành Huế. Hình của Dieulefils.
Trích từ Reds.vn
Posted by Admin ĐN
1910 - Quan lại và đoàn tùy tùng.  Hình của Dieulefils. Trích từ Reds.vn Posted by Admin ĐN
1910 - Quan lại và đoàn tùy tùng. Hình của Dieulefils.
Trích từ Reds.vn
Posted by Admin ĐN
Plan de la citadelle de Hué - 1885
Plan de la citadelle de Hué - 1885
Cửu vị thần công. Chín khẩu đại bác đúc thời vua Gia Long (1802-1820), đặt gần phía trước cửa Ngọ Môn, và được đặt tên là Xuân, Hạ, Thu, Đông, Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.
Cửu vị thần công. Chín khẩu đại bác đúc thời vua Gia Long (1802-1820), đặt gần phía trước cửa Ngọ Môn, và được đặt tên là Xuân, Hạ, Thu, Đông, Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.
Còn đây là súng thần công của ta năm 1659, đẹp hơn của Tây rất nhiều, nhưng chỉ nên dùng để trang trí thì tốt hơn là để chiến đấu.
Còn đây là súng thần công của ta năm 1659, đẹp hơn của Tây rất nhiều, nhưng chỉ nên dùng để trang trí thì tốt hơn là để chiến đấu.
Vũng Tàu - Mấy chục nhân công người Việt đang kéo cái này, không biết có phải là súng đại bác khổng lồ của Tây?
Vũng Tàu - Mấy chục nhân công người Việt đang kéo cái này, không biết có phải là súng đại bác khổng lồ của Tây?
Chủ tịch Hội đồng Hoàng tộc (Tôn Nhân Phủ) trong triều phục.
Chủ tịch Hội đồng Hoàng tộc (Tôn Nhân Phủ) trong triều phục.
Những đứa con của ông Chủ tịch Hội đồng Hoàng tộc (Tôn Nhân Phủ)
Những đứa con của ông Chủ tịch Hội đồng Hoàng tộc (Tôn Nhân Phủ)
Trưởng đội thị vệ và những người tùy tùng
Trưởng đội thị vệ và những người tùy tùng
Các Thái giám (hoạn quan) tại triều đình Huế
Các Thái giám (hoạn quan) tại triều đình Huế
Ngôi đình nhỏ gần khu Nhượng địa của Pháp ở Huế (khu đồn Mang Cá)
Ngôi đình nhỏ gần khu Nhượng địa của Pháp ở Huế (khu đồn Mang Cá)
đoàn hộ tống nhà vua, gồm những người mang bình hương, mang quạt và mang lọng
đoàn hộ tống nhà vua, gồm những người mang bình hương, mang quạt và mang lọng

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Địa Danh Xưa khác