Khoa cử Nguyễn triều


Cảm giác được xướng danh trên bảng vàng, vinh quy bái tổ là điều mà nhiều sĩ tử thời phong kiến ao ước.
Không gian thi chẳng phải 4 bức tường mà là lều chõng. Các giám thị không đi lại, mà ngồi trên cao quan sát.... Những thước ảnh thật độc đáo!
Nguồn: Huynh Seldom
Sĩ tử vào trường thi Nam Định năm 1897
Sĩ tử vào trường thi Nam Định năm 1897
Những người đỗ đạt được ban mũ áo, khoảng năm 1890
Những người đỗ đạt được ban mũ áo, khoảng năm 1890
Các sĩ tử thi đỗ ra mắt quan lớn tại trường thi Nam Định (1897)
Các sĩ tử thi đỗ ra mắt quan lớn tại trường thi Nam Định (1897)
Cách coi thi thời xưa (1900 - Huế)
Cách coi thi thời xưa (1900 - Huế)
Quan sứ đến trường thi Nam Định năm 1900
Quan sứ đến trường thi Nam Định năm 1900
Bắc loa xướng xanh sĩ tử tại trường thi Nam Định (1900)
Bắc loa xướng xanh sĩ tử tại trường thi Nam Định (1900)
Hồi hộp xem tên có trên bảng vàng hay không?
Hồi hộp xem tên có trên bảng vàng hay không?
Yến tiệc dành cho các sĩ tử đỗ đạt năm 1900
Yến tiệc dành cho các sĩ tử đỗ đạt năm 1900
Tổng đốc Nam Định - Cao Xuân Dục trong buổi lễ xướng danh kỳ thi Hương ở Nam Định năm 1897
Tổng đốc Nam Định - Cao Xuân Dục trong buổi lễ xướng danh kỳ thi Hương ở Nam Định năm 1897

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Sử Kiện Lịch Sử khác