Không ảnh SAIGON 1955


Saigon Aerial View - KHÔNG ẢNH SAIGON 1955

© 1955 Raymond Cauchetier
Đường Nguyễn Huệ
Đường Nguyễn Huệ
Đường Hàm Nghi
Đường Hàm Nghi
Đường Hai Bà Trưng & vòng xoay Công trường Rigault de Genouilly
Đường Hai Bà Trưng & vòng xoay Công trường Rigault de Genouilly
Rạch Thị Nghè - Cầu Kiệu
Rạch Thị Nghè - Cầu Kiệu
Rạch Thị Nghè - Cầu Kiệu
Rạch Thị Nghè - Cầu Kiệu
Rạch Thị Nghè - Cầu Kiệu
Rạch Thị Nghè - Cầu Kiệu
Đường Tự Do
Đường Tự Do
Sông Saigon
Sông Saigon
Cầu Mống
Cầu Mống
Binh Quoi, Thanh Đa
Binh Quoi, Thanh Đa
Rạch Thị Nghè
Rạch Thị Nghè
Sông Saigon
Sông Saigon
Sông Saigon
Sông Saigon
Rạch Bến Nghé
Rạch Bến Nghé
Cầu Ông Lãnh
Cầu Ông Lãnh
Cầu Chà Và.
Cầu Chà Và.
Kinh Hàng Bàng (Rạch Bãi Sậy)
Kinh Hàng Bàng (Rạch Bãi Sậy)
Chợ Bình Tây
Chợ Bình Tây

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Sài Gòn Xưa khác