Không Chiến Trên Bầu Trời Việt Nam


Chiến tranh trên bầu trời Việt Nam bắt đầu bằng sự kiện Vịnh Bắc Bộ vào tháng 8, năm 1964. TT Lyndon Johnson ra lệnh phi cơ Mỹ oanh tạc miền Bắc Việt Nam trong chiến dịch Pierce Arrow. Sau đó, chính quyền Mỹ tiếp tục những phi vụ oanh tạc miền Bắc trong chiến dịch Flaming Dart và Flaming Dart II, mỗi khi phía CS tấn công các vị trí quân sự tại miền Nam Việt Nam. Ngày 2 tháng 3 năm 1965, chính quyền Mỹ bắt đầu chiến dịch Rolling Thunder. Một chiến dịch oanh tạc miền Bắc quy mô, vừa kéo dài, vừa leo thang, nhằm mục đích thuyết phục chính quyền miền Bắc Việt Nam ngưng mang quân vô miền Nam và hổ trợ nhóm MTGPMN. Sau chiến dịch Rolling Thunder thì có những chiến dịch oanh tạc quy mô khác như Linebacker và Linebacker II.

Về phía VNDCCH vào thời điêm 1965, miền Bắc có 1.500 súng phòng không loại 37mm, 57mm, và bắt đầu dung hỏa tiễn SAM SA-2 của Liên Xô cung cấp. Ngoài ra, phía không quân VNDCCH có khoảng 53 Mig-17 để bảo vệ bầu trời Bắc Việt Nam. Mặc dầu phi cơ Mig-17 thuộc vào loại lỗi thời so với những phi cơ tối tân siêu âm của Mỹ như F-8 và F-105, nhưng Mig-17 rất hữu hiệu khi chống lại các loại phi cơ Mỹ khi không chiến trong vòng vận tốc cận âm. Thêm vào đó, miền Bắc dùng chiến thuật du kích trên không rất hiệu quả đối với những phi cơ oanh tạc F-105 phải mang nhiều bom và phải bay chậm. Sau này, Mỹ dùng phi cơ siêu âm F-4 Phantom mới và tối tân hơn để hộ tống các phi cơ oanh tạc và săn Mig. Năm 1966, miền Bắc bắt đầu được cung cấp phi cơ siêu âm Mig-21.

Vì Mỹ thời thập niên 60 chú trọng về tập luyện cho chiến tranh nguyên tử nhiền hơn, nên không đặt nặng vấn đề chiến thuật không chiến giữa các chiến đấu cơ như thời Thế Chiến và Chiến Tranh Triều Tiên. Hậu quả là tỷ lệ bắn hạ phi cơ địch thủ và bị bắn rơi thời đó là khoảng 1 với 1 giữa Mỹ và VNDCCH. Bắt đầu thập niên 1970, thì Mỹ nhận thức được tầm quan trọng của chiến thuật không chiến nên bắt đầu mở các trường huấn luyện phi công về chiến thuật săn và bắn phi cơ địch. Nhờ vào đó, tỷ lể phi cơ Mỹ bắn rớt phi cơ của VNDCCH lên tới khoảng 10 cho mỗi phi cơ Mỹ bị bắn rơi trong các trận không chiến. Thêm vào đó, phi cơ Mỹ được trang bị những bộ phận chống ra-đa và hỏa tiễn phá ra-đa làm sức hữu hiệu của hỏa tiễn SAM SA-2 bi suy dảm rất nhiều.

Posted by Admin ĐN
Hình một vị trí phóng hỏa tiễn SAM SA-2 của VNDCCH, chụp từ một phi cơ thám thính của Mỹ vào thời đầu cuộc chiến tranh Việt Nam. Lưu ý đài ra-đa và xe phát điện bên phải của hình. Posted by Admin ĐN
Hình một vị trí phóng hỏa tiễn SAM SA-2 của VNDCCH, chụp từ một phi cơ thám thính của Mỹ vào thời đầu cuộc chiến tranh Việt Nam. Lưu ý đài ra-đa và xe phát điện bên phải của hình.
Posted by Admin ĐN
Vị trí súng phòng không 57 ly của phía VNDCCH. Posted by Admin ĐN
Vị trí súng phòng không 57 ly của phía VNDCCH.
Posted by Admin ĐN
Một vị trí phóng hỏa tiễn SAM SA-2 của phía VNDCCH, vời đài ra-đa nằm ở giữa. Posted by Admin ĐN
Một vị trí phóng hỏa tiễn SAM SA-2 của phía VNDCCH, vời đài ra-đa nằm ở giữa.
Posted by Admin ĐN
Một vị trí phóng hỏa tiễn SAM SA-2 của phía VNDCCH, vời đài ra-đa nằm ở giữa. Posted by Admin ĐN
Một vị trí phóng hỏa tiễn SAM SA-2 của phía VNDCCH, vời đài ra-đa nằm ở giữa.
Posted by Admin ĐN
Tranh vẽ của hoạ sĩ R. G. Smith về người phi công James B. Stockdale lái chiếc chiến đấu cơ F-8 Crusader, dẫn đầu toán phi cơ thả bom tại Vinh vào ngày 5 tháng 8 năm 1964. Ông James Stockdale đã từng là tù binh của phía VNDCCH và sau này được hải quân Mỹ thăng chức Đề Đốc. Ông cũng từng là một cựu ứng cử viên tranh cử chức Phó Tổng Thống Mỹ. Posted by Admin ĐN
Tranh vẽ của hoạ sĩ R. G. Smith về người phi công James B. Stockdale lái chiếc chiến đấu cơ F-8 Crusader, dẫn đầu toán phi cơ thả bom tại Vinh vào ngày 5 tháng 8 năm 1964. Ông James Stockdale đã từng là tù binh của phía VNDCCH và sau này được hải quân Mỹ thăng chức Đề Đốc. Ông cũng từng là một cựu ứng cử viên tranh cử chức Phó Tổng Thống Mỹ.
Posted by Admin ĐN
Hình các thủy thủ của hàng không mẫu hạm USS Forrestal đang chửa lửa, sau một tai nạn khủng khiếp trên tầu này vào ngày 29 tháng 7 năm 1967 tại vùng biển Nam Hải. Tai nạn này làm thiệt mạng 134 người và làm bị thương 161 người. Tai nạn bắt đầu khi phi cơ bị chạm điện và một Zuni rocket từ phi cơ đó bắn vào bình xăng ngoài của chiếc A-4 Skyhawk do ông John McCain phi công. Từ đó lửa từ bình xăng đã nấu những quả bom trên những phi cơ đang chờ cất cánh và làm bom nổ tung. Ông John McCain đã từng là tù binh của phía VNDCCH và sau này là thượng nghị sĩ của tiểu ban Arizona. Ông đã từng ra tranh cử Tổng Thống Mỹ trong thập niên 2000. Posted by Admin ĐN
Hình các thủy thủ của hàng không mẫu hạm USS Forrestal đang chửa lửa, sau một tai nạn khủng khiếp trên tầu này vào ngày 29 tháng 7 năm 1967 tại vùng biển Nam Hải. Tai nạn này làm thiệt mạng 134 người và làm bị thương 161 người. Tai nạn bắt đầu khi phi cơ bị chạm điện và một Zuni rocket từ phi cơ đó bắn vào bình xăng ngoài của chiếc A-4 Skyhawk do ông John McCain phi công. Từ đó lửa từ bình xăng đã nấu những quả bom trên những phi cơ đang chờ cất cánh và làm bom nổ tung. Ông John McCain đã từng là tù binh của phía VNDCCH và sau này là thượng nghị sĩ của tiểu ban Arizona. Ông đã từng ra tranh cử Tổng Thống Mỹ trong thập niên 2000.
Posted by Admin ĐN
Lính phòng không của phía VNDCCH đứng trước một hỏa tiễn chống phi cơ SAM SA-2. Lúc đầu, lãnh đạo Mỹ không cho phép phi công Mỹ tấn công vị trí hỏa tiễn vì sợ làm thiệt mạng lính LX và TC gây lý do để các nước ấy tham gia trực tiếp vào chiến tranh Việt Nam. Posted by Admin ĐN
Lính phòng không của phía VNDCCH đứng trước một hỏa tiễn chống phi cơ SAM SA-2. Lúc đầu, lãnh đạo Mỹ không cho phép phi công Mỹ tấn công vị trí hỏa tiễn vì sợ làm thiệt mạng lính LX và TC gây lý do để các nước ấy tham gia trực tiếp vào chiến tranh Việt Nam.
Posted by Admin ĐN
Hàng không mẫu hạm Ticonderoga vào tháng 11, năm 1967. Tầu này đã ngừng hoạt động vào năm 1973 và bán làm sắt vụng vào cuối năm đó. Posted by Admin ĐN
Hàng không mẫu hạm Ticonderoga vào tháng 11, năm 1967. Tầu này đã ngừng hoạt động vào năm 1973 và bán làm sắt vụng vào cuối năm đó.
Posted by Admin ĐN
Phi cơ F-105G Wild Weasel được chế ra với mục đích chống hỏa tiễn SAM SA-2 bằng cách dùng hỏa tiễn AGM-45 Shrike và AGM-78 để phá đài ra-đa của SA-2. Posted by Admin ĐN
Phi cơ F-105G Wild Weasel được chế ra với mục đích chống hỏa tiễn SAM SA-2 bằng cách dùng hỏa tiễn AGM-45 Shrike và AGM-78 để phá đài ra-đa của SA-2.
Posted by Admin ĐN
Phi cơ F-105F Wild Weasel được chế ra với mục đích chống hỏa tiễn SAM SA-2 bằng cách dùng hỏa tiễn AGM-45 Shrike để phá đài ra-đa của SA-2.  Posted by Admin ĐN
Phi cơ F-105F Wild Weasel được chế ra với mục đích chống hỏa tiễn SAM SA-2 bằng cách dùng hỏa tiễn AGM-45 Shrike để phá đài ra-đa của SA-2.
Posted by Admin ĐN
Hàng không mẫu hạm USS John Hancock tại vịnh Bắc Bộ vào tháng 3 năm 1971. Một chiếc F-8C Crusader đang bay qua. Posted by Admin ĐN
Hàng không mẫu hạm USS John Hancock tại vịnh Bắc Bộ vào tháng 3 năm 1971. Một chiếc F-8C Crusader đang bay qua.
Posted by Admin ĐN
Thiếu Úy Phi Công Matt Connelly III đang diễn ta cuộc không chiến mà ông và sĩ quan vũ khí chuyên môn Lt. Tom Blonski đã bắn hạ hai chiếc Mig. Hình của Robert F. Dorr. Posted by Admin ĐN
Thiếu Úy Phi Công Matt Connelly III đang diễn ta cuộc không chiến mà ông và sĩ quan vũ khí chuyên môn Lt. Tom Blonski đã bắn hạ hai chiếc Mig. Hình của Robert F. Dorr.
Posted by Admin ĐN
Một người lính Bắc Việt đang nhắm bắn hoả tiễn phòng không cá nhân SA-7 do LX sản xuất. Posted by Admin ĐN
Một người lính Bắc Việt đang nhắm bắn hoả tiễn phòng không cá nhân SA-7 do LX sản xuất.
Posted by Admin ĐN
Hàng không mẫu hạm USS Ranger vào tháng 12, năm 1972. Posted by Admin ĐN
Hàng không mẫu hạm USS Ranger vào tháng 12, năm 1972.
Posted by Admin ĐN
Một chiến đấu cơ F-8 Crusader đang chờ được phóng khỏi hàng không mầu hạm. Posted by Admin ĐN
Một chiến đấu cơ F-8 Crusader đang chờ được phóng khỏi hàng không mầu hạm.
Posted by Admin ĐN
20/10/1967 Vịnh Bắc Bộ - Vì bị thương cả hai chân bởi súng phòng không nên không thể điều khiển phi cơ đáp, Thiếu Úy phi công Denny Earl phải dùng lưới giăng trên hàng không mẫu hạm USS Oriskany để bắt chụp phi cơ của ông. Vài ngày sau chiếc phi cơ này do ông John McCain lái đã bị bắn rớt tại Hà Nội, và ông McCain đã bị bắt làm tù binh. Posted by Admin ĐN
20/10/1967 Vịnh Bắc Bộ - Vì bị thương cả hai chân bởi súng phòng không nên không thể điều khiển phi cơ đáp, Thiếu Úy phi công Denny Earl phải dùng lưới giăng trên hàng không mẫu hạm USS Oriskany để bắt chụp phi cơ của ông. Vài ngày sau chiếc phi cơ này do ông John McCain lái đã bị bắn rớt tại Hà Nội, và ông McCain đã bị bắt làm tù binh.
Posted by Admin ĐN
Phi cơ Mig-17 mang số 3020 tại viện bảo tàn Không Quân Mỹ, Wright-Patterson AFB, Ohio. Posted by Admin ĐN
Phi cơ Mig-17 mang số 3020 tại viện bảo tàn Không Quân Mỹ, Wright-Patterson AFB, Ohio.
Posted by Admin ĐN
Mig-17 của phi đoàn 933 tại Kép, Bắc Việt Nam. Posted by Admin ĐN
Mig-17 của phi đoàn 933 tại Kép, Bắc Việt Nam.
Posted by Admin ĐN
Tranh vẽ một chiếc Mig-17 của phía VNDCCH bắn rớt một phi cơ F-4 Phantom của Mỹ. Posted by Admin ĐN
Tranh vẽ một chiếc Mig-17 của phía VNDCCH bắn rớt một phi cơ F-4 Phantom của Mỹ.
Posted by Admin ĐN
Bản đồ Màng lưới hỏa tiễn phòng không SAM bảo vệ Hà Nội. Posted by Admin ĐN
Bản đồ Màng lưới hỏa tiễn phòng không SAM bảo vệ Hà Nội.
Posted by Admin ĐN
Phi cơ Mig-19 mang số 0138 tại viện bảo tàn Không Quân Mỹ, Wright-Patterson AFB, Ohio. Posted by Admin ĐN
Phi cơ Mig-19 mang số 0138 tại viện bảo tàn Không Quân Mỹ, Wright-Patterson AFB, Ohio.
Posted by Admin ĐN
Phi cơ Mig21-F13 mang số 5063 tại viện bảo tàn Không Quân Mỹ, Wright-Patterson AFB, Ohio. Posted by Admin ĐN
Phi cơ Mig21-F13 mang số 5063 tại viện bảo tàn Không Quân Mỹ, Wright-Patterson AFB, Ohio.
Posted by Admin ĐN
Mig-21MF của Không Quân Nhân Dân Việt Nam. Posted by Admin ĐN
Mig-21MF của Không Quân Nhân Dân Việt Nam.
Posted by Admin ĐN
Danh sách các phi cơ phía VNDCCH bị mất và bị bắn rơi, lấy từ nguồn wikipedia. Posted by Admin ĐN
Danh sách các phi cơ phía VNDCCH bị mất và bị bắn rơi, lấy từ nguồn wikipedia.
Posted by Admin ĐN
Danh sách các phi cơ của bộ binh Mỹ và Hoàng Gia Úc bị mất và bị bắn rơi, lấy từ nguồn wikipedia. Đại đa số phi cơ Mỹ và Úc bị bắn rơi bởi súng và hỏa tiễn phòng không của phía VNDCCH. Posted by Admin ĐN
Danh sách các phi cơ của bộ binh Mỹ và Hoàng Gia Úc bị mất và bị bắn rơi, lấy từ nguồn wikipedia. Đại đa số phi cơ Mỹ và Úc bị bắn rơi bởi súng và hỏa tiễn phòng không của phía VNDCCH.
Posted by Admin ĐN
Danh sách các phi cơ của Hải Quân và Thủy Quân Lục Chiến Mỹ bị mất và bị bắn rơi, lấy từ nguồn wikipedia. Đại đa số phi cơ Mỹ bị bắn rơi bởi súng và hỏa tiễn phòng không của phía VNDCCH. Posted by Admin ĐN
Danh sách các phi cơ của Hải Quân và Thủy Quân Lục Chiến Mỹ bị mất và bị bắn rơi, lấy từ nguồn wikipedia. Đại đa số phi cơ Mỹ bị bắn rơi bởi súng và hỏa tiễn phòng không của phía VNDCCH.
Posted by Admin ĐN
Danh sách các phi cơ của Không Quân Mỹ bị mất và bị bắn rơi, lấy từ nguồn wikipedia. Đại đa số phi cơ Mỹ bị bắn rơi bởi súng và hỏa tiễn phòng không của phía VNDCCH. Posted by Admin ĐN
Danh sách các phi cơ của Không Quân Mỹ bị mất và bị bắn rơi, lấy từ nguồn wikipedia. Đại đa số phi cơ Mỹ bị bắn rơi bởi súng và hỏa tiễn phòng không của phía VNDCCH.
Posted by Admin ĐN
Phi công Không Quân Nhân Dân Việt Nam tập lái phi cơ Mig-15UTI và Mig-17 tại phi trường Kushevkaya, LX. Posted by Admin ĐN
Phi công Không Quân Nhân Dân Việt Nam tập lái phi cơ Mig-15UTI và Mig-17 tại phi trường Kushevkaya, LX.
Posted by Admin ĐN
Hai chiến trực thăng OH-6 Cayuse của Mỹ bị bắn rơi. Hình chụp tại căn cứ Củ Chi vào năm 1969. Posted by Admin ĐN
Hai chiến trực thăng OH-6 Cayuse của Mỹ bị bắn rơi. Hình chụp tại căn cứ Củ Chi vào năm 1969.
Posted by Admin ĐN
Đại Úy Jeffrey Feinstein, sĩ quan về vũ khí chụp hình bên cạnh phi cơ F-4 Phantom. Đại Úy Feinstein và Đại Úy Charles DeBellevue bắn hạ 5 chiếc Mig để trở thành Aces vào giữa tháng 4 cho đến tháng 10, năm 1972. Posted by Admin ĐN
Đại Úy Jeffrey Feinstein, sĩ quan về vũ khí chụp hình bên cạnh phi cơ F-4 Phantom. Đại Úy Feinstein và Đại Úy Charles DeBellevue bắn hạ 5 chiếc Mig để trở thành Aces vào giữa tháng 4 cho đến tháng 10, năm 1972.
Posted by Admin ĐN
Đại Úy Charles B. DeBellevue. Capt. Charles B. DeBellevue, Vietnam Ace F-4D Phantom at Udorn AB, Thailand As a captain, DeBellevue became the first non-pilot ace and the leading ace in the US Air Force during the Vietnam War. He was an F-4 weapon system officer with the 555th Tactical Fighter Squadron. (U.S. Air Force photo) 1972
Đại Úy Charles B. DeBellevue.

Capt. Charles B. DeBellevue, Vietnam Ace F-4D Phantom at Udorn AB, Thailand As a captain, DeBellevue became the first non-pilot ace and the leading ace in the US Air Force during the Vietnam War. He was an F-4 weapon system officer with the 555th Tactical Fighter Squadron. (U.S. Air Force photo) 1972
Danh sách các phi công tài ba (aces) của phía VNDCCH, Mỹ, và Liên Xô trong chiến tranh Việt Nam. Nguồn wikipedia. Từ
Danh sách các phi công tài ba (aces) của phía VNDCCH, Mỹ, và Liên Xô trong chiến tranh Việt Nam. Nguồn wikipedia. Từ "aces" dùng để vinh danh những phi công đã bắn được ít nhất 5 phi cơ của địch thủ. VNDCCH sở dĩ có nhiều aces hơn Mỹ là vì họ thiếu người thay thế và phải bay nhiều phi vụ, trong khi Mỹ thì thay đổi phi công thường xuyên hơn nên chỉ có 2 phi công là thành aces. Những người Mỹ khác thành aces là sĩ quan đặc biệt vễ vũ khí bay cùng phi cơ với 2 người phi công kia.
Posted by Admin ĐN
Đại Úy Không Quân Hoa Kỳ Steve Ritchie đứng cạnh phi cơ F-4D Phantom của Đại Úy tại Tân Sơn Nhất, sau khi bắn hạ chiếc Mig thứ năm trên mền Bắc Việt Nam. Posted by Admin ĐN
Đại Úy Không Quân Hoa Kỳ Steve Ritchie đứng cạnh phi cơ F-4D Phantom của Đại Úy tại Tân Sơn Nhất, sau khi bắn hạ chiếc Mig thứ năm trên mền Bắc Việt Nam.
Posted by Admin ĐN
Đại Úy Không Quân Steve Ritchie với phi công phụ Charles DeBellevue tại Tân Sơn Nhất, sau khi bắn hạ chiếc Mig thứ năm trên miền Bắc Việt Nam. Posted by Admin ĐN
Đại Úy Không Quân Steve Ritchie với phi công phụ Charles DeBellevue tại Tân Sơn Nhất, sau khi bắn hạ chiếc Mig thứ năm trên miền Bắc Việt Nam.
Posted by Admin ĐN
Một chiếc phi cơ F-105D Thunderchief bị thệt hại bởi hỏa tiễn SA-2 nổ gần. Posted by Admin ĐN
Một chiếc phi cơ F-105D Thunderchief bị thệt hại bởi hỏa tiễn SA-2 nổ gần.
Posted by Admin ĐN
Một phi cơ F-105D đang cố bay tránh hỏa tiễn SAM SA-2. Posted by Admin ĐN
Một phi cơ F-105D đang cố bay tránh hỏa tiễn SAM SA-2.
Posted by Admin ĐN
Các phi công Mig-21 của Không Quân Nhân Dân Việt Nam mang nón và bộ đồ để bay tầm tọa độ cao. Posted by Admin ĐN
Các phi công Mig-21 của Không Quân Nhân Dân Việt Nam mang nón và bộ đồ để bay tầm tọa độ cao.
Posted by Admin ĐN
Phi công Mig-17 của Không Quân Nhân Dân Việt Nam thươờg mang nón bằng da tương tự như phi công bay Mig-15 của thời chiến tranh Triều Tiên. Posted by Admin ĐN
Phi công Mig-17 của Không Quân Nhân Dân Việt Nam thươờg mang nón bằng da tương tự như phi công bay Mig-15 của thời chiến tranh Triều Tiên.
Posted by Admin ĐN
Tranh vẽ một phi cơ Mig-17 của Không Quân Nhân Dân Việt Nam bay giữa hai khu trục cơ oanh tạc A-1 Skyraider thuộc Không Quân Hoa Kỳ trên miền Bắc Việt Nam. Posted by Admin ĐN
Tranh vẽ một phi cơ Mig-17 của Không Quân Nhân Dân Việt Nam bay giữa hai khu trục cơ oanh tạc A-1 Skyraider thuộc Không Quân Hoa Kỳ trên miền Bắc Việt Nam.
Posted by Admin ĐN
Tranh vẽ trực thăng UH-1 của Hàng Không America (Air Amercia) thuộc CIA Mỹ đang bắn chiến Antonov An-2 của Không Quân Nhân Dân Việt Nam trong trận đánh Lima Site 85 tại Lào. Hai chiếcAntonov An-2 bị trực thăng bắn rơi khi đang dùng đạn súng cối 120ly để phá màng ra-đa của Mỹ tại đồi Lima Site 85. Posted by Admin ĐN
Tranh vẽ trực thăng UH-1 của Hàng Không America (Air Amercia) thuộc CIA Mỹ đang bắn chiến Antonov An-2 của Không Quân Nhân Dân Việt Nam trong trận đánh Lima Site 85 tại Lào. Hai chiếcAntonov An-2 bị trực thăng bắn rơi khi đang dùng đạn súng cối 120ly để phá màng ra-đa của Mỹ tại đồi Lima Site 85.
Posted by Admin ĐN
Đại Tá Robin Olds của Không Quân Hoa Kỳ. Đại tá Old được gọi là Triple Ace (Ace gấp ba), vì trong đời phi công của Đại Tá từ Thế Chiến Thứ Hai cho tới Việt Nam đã bắn rơi 16 phi cơ địch thủ. Sau này ông được lên chứ Thiếu Tướng Không Quân. Posted by Admin ĐN
Đại Tá Robin Olds của Không Quân Hoa Kỳ. Đại tá Old được gọi là Triple Ace (Ace gấp ba), vì trong đời phi công của Đại Tá từ Thế Chiến Thứ Hai cho tới Việt Nam đã bắn rơi 16 phi cơ địch thủ. Sau này ông được lên chứ Thiếu Tướng Không Quân.
Posted by Admin ĐN
Hỏa tiễn SAM SA-2 đang bay trên một phi trường tại Kép, miền Bắc Việt Nam. Posted by Admin ĐN
Hỏa tiễn SAM SA-2 đang bay trên một phi trường tại Kép, miền Bắc Việt Nam.
Posted by Admin ĐN
Hỏa tiễn SAM SA-2 bắn rơi một chiếc phi cơ thám thính RF-4C do phi công Edwin Atterberry lái với phi công phụ Thomas Parrott gần Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 1967. Cả hai phi công thoát khỏi phi cơ và bị bắt làm tù binh. Ông Edwin Atterberry bị giết khi ở trong tù. Posted by Admin ĐN
Hỏa tiễn SAM SA-2 bắn rơi một chiếc phi cơ thám thính RF-4C do phi công Edwin Atterberry lái với phi công phụ Thomas Parrott gần Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 1967. Cả hai phi công thoát khỏi phi cơ và bị bắt làm tù binh. Ông Edwin Atterberry bị giết khi ở trong tù.
Posted by Admin ĐN
Một ph công của Không Quân Nhân Dân Việt Nam mang nón cứng của Liiên Xô dùng để bay Mig-21. Posted by Admin ĐN
Một ph công của Không Quân Nhân Dân Việt Nam mang nón cứng của Liiên Xô dùng để bay Mig-21.
Posted by Admin ĐN
Trong chiến dịch Rolling Thunder, phi cơ Republic F-105D Thunderchief bay 75% các phi vụ oanh tạc và bị mất nhiều nhất trong các loại chiến đấu cơ của Mỹ. Posted by Admin ĐN
Trong chiến dịch Rolling Thunder, phi cơ Republic F-105D Thunderchief bay 75% các phi vụ oanh tạc và bị mất nhiều nhất trong các loại chiến đấu cơ của Mỹ.
Posted by Admin ĐN
Mikoyan Gurevich Mig-17 Fresco mặc dầu bị Mỹ cho là lỗi thời vào giữa thập niên 60. Nhưng chiếc này đã dạy cho không quân Mỹ một bài học về không chiến tại Bắc Việt Nam rằng phi cơ tối tân, bay nhanh vận tốc siêu âm, mang nhiều bom đạn không có nghĩa là sẽ thắng, nếu phi công không được huấn luyện và lãnh đạo dùng chiến thuật sai lầm không hợp với cuộc chiến. Chương trình huấn luyện Top Gun của Mỹ ra đời cũng vì những chiếc Mig-17 này. Posted by Admin ĐN
Mikoyan Gurevich Mig-17 Fresco mặc dầu bị Mỹ cho là lỗi thời vào giữa thập niên 60. Nhưng chiếc này đã dạy cho không quân Mỹ một bài học về không chiến tại Bắc Việt Nam rằng phi cơ tối tân, bay nhanh vận tốc siêu âm, mang nhiều bom đạn không có nghĩa là sẽ thắng, nếu phi công không được huấn luyện và lãnh đạo dùng chiến thuật sai lầm không hợp với cuộc chiến. Chương trình huấn luyện Top Gun của Mỹ ra đời cũng vì những chiếc Mig-17 này.
Posted by Admin ĐN
Chiếc Mig-17F Fresco tại viện bảo tàn Không Quân Nhân Dân Việt Nam là do phi công Nguyễn Văn Bảy lái và làm thiệt hại tầu hải quân Mỹ USS Oklahoma City vào ngày 14 tháng 9 năm 1972. Posted by Admin ĐN
Chiếc Mig-17F Fresco tại viện bảo tàn Không Quân Nhân Dân Việt Nam là do phi công Nguyễn Văn Bảy lái và làm thiệt hại tầu hải quân Mỹ USS Oklahoma City vào ngày 14 tháng 9 năm 1972.
Posted by Admin ĐN
Chiếc Mig-21PF này do phi công Nguyễn Đức Soát lái và đã từng bắn hạ những chiếc F-4 Phantom của Mỹ. Posted by Admin ĐN
Chiếc Mig-21PF này do phi công Nguyễn Đức Soát lái và đã từng bắn hạ những chiếc F-4 Phantom của Mỹ.
Posted by Admin ĐN
Aces của Không Quân Nhân Dân Việt Nam, Nguyễn Văn Cốc, Nguyễn Văn Bảy, và Nguyễn Đức Soát. Posted by Admin ĐN
Aces của Không Quân Nhân Dân Việt Nam, Nguyễn Văn Cốc, Nguyễn Văn Bảy, và Nguyễn Đức Soát.
Posted by Admin ĐN
Phi Công Không Quân Nhân Dân Việt Nam chạy tới phi co_ Mig-17 để đối đầu với phi cơ Mỹ. Posted by Admin ĐN
Phi Công Không Quân Nhân Dân Việt Nam chạy tới phi co_ Mig-17 để đối đầu với phi cơ Mỹ.
Posted by Admin ĐN
Hỏa tiễn phòng không bằng ra-đa, SAM SA-2 Guidline tại miền Bắc Việt Nam. Posted by Admin ĐN
Hỏa tiễn phòng không bằng ra-đa, SAM SA-2 Guidline tại miền Bắc Việt Nam.
Posted by Admin ĐN
Những mầu sơn cải trang hỏa tiễn SAM SA-2 để làm khó thấy bởi địch thủ. Posted by Admin ĐN
Những mầu sơn cải trang hỏa tiễn SAM SA-2 để làm khó thấy bởi địch thủ.
Posted by Admin ĐN
Dùng lá và cây để cải trang hỏa tiền SA-2 và các súng phòng không AAA trước khi dùng. Posted by Admin ĐN
Dùng lá và cây để cải trang hỏa tiền SA-2 và các súng phòng không AAA trước khi dùng.
Posted by Admin ĐN
Hàng Không Mẫu Hạm USS Midway, lừng danh từ thời Thế Chiến Thứ 2. Phi cơ từ tầu chiến này đã bắn hạ phi cơ Mig đầu tiên và phi cơ Mig cuối cùng trong chiến tranh Việt Nam. Posted by Admin ĐN
Hàng Không Mẫu Hạm USS Midway, lừng danh từ thời Thế Chiến Thứ 2. Phi cơ từ tầu chiến này đã bắn hạ phi cơ Mig đầu tiên và phi cơ Mig cuối cùng trong chiến tranh Việt Nam.
Posted by Admin ĐN
Mig-21PF Fishbed của Không Quân Nhân Dân Việt Nam đang được sửa soạn trước khi bay. Posted by Admin ĐN
Mig-21PF Fishbed của Không Quân Nhân Dân Việt Nam đang được sửa soạn trước khi bay.
Posted by Admin ĐN
Aces của Không Quân Nhân Dân Việt Nam, Nguyễn Văn Bảy, Nguyễn Văn Cốc, và Nguyễn Đức Soát. Posted by Admin ĐN
Aces của Không Quân Nhân Dân Việt Nam, Nguyễn Văn Bảy, Nguyễn Văn Cốc, và Nguyễn Đức Soát.
Posted by Admin ĐN
Một nhóm F-4E Phantom trên bầu trời Việt Nam. Loại F-4E có trang bị súng 20mm cannon gần mũi phi cơ. Posted by Admin ĐN
Một nhóm F-4E Phantom trên bầu trời Việt Nam. Loại F-4E có trang bị súng 20mm cannon gần mũi phi cơ.
Posted by Admin ĐN
Đại Tá Bảy đang giải thích làm thế nào chiếc Mig-17 của ông đã bắn hạ phi cơ Mỹ. Hình chụp vào năm 1969. Posted by Admin ĐN
Đại Tá Bảy đang giải thích làm thế nào chiếc Mig-17 của ông đã bắn hạ phi cơ Mỹ. Hình chụp vào năm 1969.
Posted by Admin ĐN
Một chuyên viên Hải Quân Mỹ đang đẩy hỏa tiễn chống phi cơi AIM-9 Sidewinder trên hàng không mẫu hạm USS John Hancock. Tháng 4 năm 1967. Posted by Admin ĐN
Một chuyên viên Hải Quân Mỹ đang đẩy hỏa tiễn chống phi cơi AIM-9 Sidewinder trên hàng không mẫu hạm USS John Hancock. Tháng 4 năm 1967.
Posted by Admin ĐN
Các phi công của Không Quân Nhân Dân Việt Nam đang chạy tới phi cơ Mig-21 để bay lên giao chiến với phi cơ Mỹ. Posted by Admin ĐN
Các phi công của Không Quân Nhân Dân Việt Nam đang chạy tới phi cơ Mig-21 để bay lên giao chiến với phi cơ Mỹ.
Posted by Admin ĐN
Hình ảnh từ camera của một phi cơ Mỹ bắn nổ bình xăng bên phải phi cơ Mig-17 của phía VNDCCH. Posted by Admin ĐN
Hình ảnh từ camera của một phi cơ Mỹ bắn nổ bình xăng bên phải phi cơ Mig-17 của phía VNDCCH.
Posted by Admin ĐN
Đại Tá Robin Olds, người phi công Mỹ này đã trở thành ace từ khi ông ta là phi công trong Thế Chiến Thứ 2. Posted by Admin ĐN
Đại Tá Robin Olds, người phi công Mỹ này đã trở thành ace từ khi ông ta là phi công trong Thế Chiến Thứ 2.
Posted by Admin ĐN
Đại Tá Robin Olds của Không Quân Mỹ đang sơn hình một sao đỏ trên chiếc phi cơ F-4 Phantom của Đại Tá, sau khi đã bắn hạ một chiếc Mig-21 vào ngày 4 tháng 5, năm 1967. Posted by Admin ĐN
Đại Tá Robin Olds của Không Quân Mỹ đang sơn hình một sao đỏ trên chiếc phi cơ F-4 Phantom của Đại Tá, sau khi đã bắn hạ một chiếc Mig-21 vào ngày 4 tháng 5, năm 1967.
Posted by Admin ĐN
Đại Tá Olds và chiếc F-4C Phantom ông ta đặt tên là Scat XXVII. Phi cơ này hiện giờ được trưng bày tại viện bảo tàn Không Quân Mỹ. Posted by Admin ĐN
Đại Tá Olds và chiếc F-4C Phantom ông ta đặt tên là Scat XXVII. Phi cơ này hiện giờ được trưng bày tại viện bảo tàn Không Quân Mỹ.
Posted by Admin ĐN
Đại Tá Robin Olds mang nón phi công ngồi trong chiếc F-4 Phantom. Nón này đang được trưng bày tại viện bảo tàn Không Quân Mỹ. Posted by Admin ĐN
Đại Tá Robin Olds mang nón phi công ngồi trong chiếc F-4 Phantom. Nón này đang được trưng bày tại viện bảo tàn Không Quân Mỹ.
Posted by Admin ĐN
Phi cơ F-4C Phantom của Không Quân Mỹ. Lúc đầu cuộc chiến Việt Nam thì các phi cơ F-4 được sơn mầu xám, nhưng kể từ 1966 thì đổ sang mầu dã chiến Đông Nam Á như chiếc F-4 trong hình này. Posted by Admin ĐN
Phi cơ F-4C Phantom của Không Quân Mỹ. Lúc đầu cuộc chiến Việt Nam thì các phi cơ F-4 được sơn mầu xám, nhưng kể từ 1966 thì đổ sang mầu dã chiến Đông Nam Á như chiếc F-4 trong hình này.
Posted by Admin ĐN
Chổ phi công ngồi của chiếc F-111A Aardvark bị VNDCCH bắn rơi ngày 16 tháng 10, năm 1972. Loại phi cơ này có hai người ngồi cạnh nhau. Posted by Admin ĐN
Chổ phi công ngồi của chiếc F-111A Aardvark bị VNDCCH bắn rơi ngày 16 tháng 10, năm 1972. Loại phi cơ này có hai người ngồi cạnh nhau.
Posted by Admin ĐN
Chiến Đấu Cơ Chance Vought F-8U Crusader của Hải Quân Mỹ tại phi trường Đà Nẳng vào năm 1968. Phi cơ này được thay thế bởi phi cơ F-4 Phantom sau này. Posted by Admin ĐN
Chiến Đấu Cơ Chance Vought F-8U Crusader của Hải Quân Mỹ tại phi trường Đà Nẳng vào năm 1968. Phi cơ này được thay thế bởi phi cơ F-4 Phantom sau này.
Posted by Admin ĐN
Phi cơ F-111A Aardvark bị bắn rơi tại miền Bắc Việt Nam vào ngày 22 tháng 12 năm 1972. Posted by Admin ĐN
Phi cơ F-111A Aardvark bị bắn rơi tại miền Bắc Việt Nam vào ngày 22 tháng 12 năm 1972.
Posted by Admin ĐN
Một mảnh của phi cơ F-111A Aardvark bị bắn rơi tại miền Bắc Việt Nami vào ngày 16 tháng 10, năm 1972. Posted by Admin ĐN
Một mảnh của phi cơ F-111A Aardvark bị bắn rơi tại miền Bắc Việt Nami vào ngày 16 tháng 10, năm 1972.
Posted by Admin ĐN
Phi công miền Bắc Việt Nam đang bàn về cách không chiến đằng trước các chiến đấu cơ Mig-19 do Trung Quốc chế cũng được gọi là Shengyang J6. Posted by Admin ĐN
Phi công miền Bắc Việt Nam đang bàn về cách không chiến đằng trước các chiến đấu cơ Mig-19 do Trung Quốc chế cũng được gọi là Shengyang J6.
Posted by Admin ĐN
Phi cơ Mig-17 sơn mầu và số hiệu của Không Quân Nhân Dân Việt Nam đang được trưng bày tại viện bảo tàn Không Quân Mỹ tại Wright-Patterson AFB, Ohio. Posted by Admin ĐN
Phi cơ Mig-17 sơn mầu và số hiệu của Không Quân Nhân Dân Việt Nam đang được trưng bày tại viện bảo tàn Không Quân Mỹ tại Wright-Patterson AFB, Ohio.
Posted by Admin ĐN
Những phi công khu trục cơ A-1 Skyraider của phi hành đoàn VA-25 thuộc hàng không mẫu hạm USS Midway, đang kể lại cuộc không chiến bắn rơi 2 chiếc Mig-17 của VNDCCH, vào ngày 20 tháng 6 năm 1965. Thiếu Úy Charles Hartman và Clinton Johnson là hai phi công được ghi nhận đã bắn rơi 2 chiếc Mig-17. Posted by Admin ĐN
Những phi công khu trục cơ A-1 Skyraider của phi hành đoàn VA-25 thuộc hàng không mẫu hạm USS Midway, đang kể lại cuộc không chiến bắn rơi 2 chiếc Mig-17 của VNDCCH, vào ngày 20 tháng 6 năm 1965. Thiếu Úy Charles Hartman và Clinton Johnson là hai phi công được ghi nhận đã bắn rơi 2 chiếc Mig-17.
Posted by Admin ĐN
Đại Úy Không Quân Richard
Đại Úy Không Quân Richard "Steve" Ritchie bắn hạ 5 chiếc Mig-21 trên miền Bắc Việt Nam vào giữa tháng 5 tới tháng 8, năm 1972. Đại Úy là phi công duy nhất của Không Quân Mỹ đạt được danh dự là ace trong chiến tranh Việt Nam.
Posted by Admin ĐN
Dan Cherry đứng cạnh ngôi sao đỏ trên chiếc phi cơ F-4 Phantom, sau khi đã bắn được một chiếc Mig-21 trên miền Bắc Việt Nam vào năm 1972, trong một trận không chiến dài 4 phút. Người phi công Mig-21 tên là Nguyễn Hồng Mỹ. Posted by Admin ĐN
Dan Cherry đứng cạnh ngôi sao đỏ trên chiếc phi cơ F-4 Phantom, sau khi đã bắn được một chiếc Mig-21 trên miền Bắc Việt Nam vào năm 1972, trong một trận không chiến dài 4 phút. Người phi công Mig-21 tên là Nguyễn Hồng Mỹ.
Posted by Admin ĐN
Cựu phi công Mỹ Dan Cherry gặp cựu phi công Không Quân Nhân Dân Việt Nam, Nguyễn Hồng Mỹ vào năm 2008. 36 năm về trước hai người phi công này đã giao tranh với nhau trong một trận không chiến dài 4 phút trên miền Bắc Việt Nam. Phi cơ Mig-21 của ông Nguyễn Hồng Mỹ đã bị phi cơ F-4 Phantom của ông Dan Cherry bắn hạ bằng một hỏa tiễn Sparrow. Posted by Admin ĐN
Cựu phi công Mỹ Dan Cherry gặp cựu phi công Không Quân Nhân Dân Việt Nam, Nguyễn Hồng Mỹ vào năm 2008. 36 năm về trước hai người phi công này đã giao tranh với nhau trong một trận không chiến dài 4 phút trên miền Bắc Việt Nam. Phi cơ Mig-21 của ông Nguyễn Hồng Mỹ đã bị phi cơ F-4 Phantom của ông Dan Cherry bắn hạ bằng một hỏa tiễn Sparrow.
Posted by Admin ĐN
Không chiến trên vòm trời miền Bắc Việt Nam. Tranh vẽ bởi họa sĩ Michael Turner. Posted by Admin ĐN
Không chiến trên vòm trời miền Bắc Việt Nam. Tranh vẽ bởi họa sĩ Michael Turner.
Posted by Admin ĐN
F-4C Phantom của phi đoàn 497th Không Quân Mỹ sửa soạn cất cánh để bay tuần tiểu chống Mig. Gọi là Mig CAP (Combat Air Patrol). Phi cơ được trang bị với 4 hỏa tiễn Sidewinder và 4 hỏa tiễn Sparrow, cùng với 2 bình xăng phụ. Posted by Admin ĐN
F-4C Phantom của phi đoàn 497th Không Quân Mỹ sửa soạn cất cánh để bay tuần tiểu chống Mig. Gọi là Mig CAP (Combat Air Patrol). Phi cơ được trang bị với 4 hỏa tiễn Sidewinder và 4 hỏa tiễn Sparrow, cùng với 2 bình xăng phụ.
Posted by Admin ĐN
Phi cơ F-4C và F-4D Phantom không có súng nên cần phải mang súng 20 ly cannon bên dưới cánh để chống lại phi cơ địch khi bay gần hoặc bắn hết hỏa tiễn. Posted by Admin ĐN
Phi cơ F-4C và F-4D Phantom không có súng nên cần phải mang súng 20 ly cannon bên dưới cánh để chống lại phi cơ địch khi bay gần hoặc bắn hết hỏa tiễn.
Posted by Admin ĐN
Lockheed EC-121D Constellation là đài ra-đa di động điều khiển giúp các chiến đấu cơ Mỹ giao tranh với phi cơ địch. Posted by Admin ĐN
Lockheed EC-121D Constellation là đài ra-đa di động điều khiển giúp các chiến đấu cơ Mỹ giao tranh với phi cơ địch.
Posted by Admin ĐN
Phi công aces của phi hành đoàn 923rd FR thuộc Không Quân Nhân Dân Việt Nam: Lưu Huy Chao (bắn hạ 6 chiếc), Lê Hải (bắn hạ 7 chiếc), Mai Đức Tài (bắn hạ 2 chiếc), và Hoàng Văn Kỳ (bắn hạ 5 chiếc và bị bắn chết vào ngày 5 tháng 6, năm 1967). Posted by Admin ĐN
Phi công aces của phi hành đoàn 923rd FR thuộc Không Quân Nhân Dân Việt Nam: Lưu Huy Chao (bắn hạ 6 chiếc), Lê Hải (bắn hạ 7 chiếc), Mai Đức Tài (bắn hạ 2 chiếc), và Hoàng Văn Kỳ (bắn hạ 5 chiếc và bị bắn chết vào ngày 5 tháng 6, năm 1967).
Posted by Admin ĐN
Mặc dùng phi cơ F-105D Thunderchief là loại phi cơ dùng để oanh tạc, nhưng loại này cũng đã bắn hạ gần 30 phi cơ Mig của phía VNDCCH bằng súng cannon của phi cơ. Posted by Admin ĐN
Mặc dùng phi cơ F-105D Thunderchief là loại phi cơ dùng để oanh tạc, nhưng loại này cũng đã bắn hạ gần 30 phi cơ Mig của phía VNDCCH bằng súng cannon của phi cơ.
Posted by Admin ĐN
Tranh vẽ trận không chiến giữa phi công Randy Cunningham thuộc Hải Quân Mỹ và phi cơ Mig-17 của Không Quân Nhân Dân Việt Nam. Trận không chiến này đã làm phi công Randy Cunningham trở thành ace. Sau đó, phi cơ của ông Cunningham bị hỏa tiễn SAM bắn hạ và ông được hải quân Mỹ cứu. Posted by Admin ĐN
Tranh vẽ trận không chiến giữa phi công Randy Cunningham thuộc Hải Quân Mỹ và phi cơ Mig-17 của Không Quân Nhân Dân Việt Nam. Trận không chiến này đã làm phi công Randy Cunningham trở thành ace. Sau đó, phi cơ của ông Cunningham bị hỏa tiễn SAM bắn hạ và ông được hải quân Mỹ cứu.
Posted by Admin ĐN
Phi cơ F-4E Phantom được trang bị với khẩu súng 20 ly cannon ở phía dưới đầu phi cơ. Đây là một bài học Mỹ rút được từ chiến tranh Việt Nam.  F-4E bắt đầu hoạt động tại Việt Nam vào cuối năm 1968. Posted by Admin ĐN
Phi cơ F-4E Phantom được trang bị với khẩu súng 20 ly cannon ở phía dưới đầu phi cơ. Đây là một bài học Mỹ rút được từ chiến tranh Việt Nam. F-4E bắt đầu hoạt động tại Việt Nam vào cuối năm 1968.
Posted by Admin ĐN
Một phi cơ Mig-21PF của Không Quân Nhân Dân Việt Nam vừa đáp xuống sau một phi vụ, và dùng dù để thắng phi cơ lại. Posted by Admin ĐN
Một phi cơ Mig-21PF của Không Quân Nhân Dân Việt Nam vừa đáp xuống sau một phi vụ, và dùng dù để thắng phi cơ lại.
Posted by Admin ĐN
Cánh của một phi cơ Mỹ bị bắn rời, ngày 5 tháng 12 năm 1968. Posted by Admin ĐN
Cánh của một phi cơ Mỹ bị bắn rời, ngày 5 tháng 12 năm 1968.
Posted by Admin ĐN
Xe BTR-40 với súng phòng không 23 ly do LX cung cấp. Loại xe này sản xuất từ thế chiến thư 2, theo dạng xe M3 mà Mỹ đã từng cung cấp trợ giúp LX trong chiến tranh chống Đức Quốc Xã. Posted by Admin ĐN
Xe BTR-40 với súng phòng không 23 ly do LX cung cấp. Loại xe này sản xuất từ thế chiến thư 2, theo dạng xe M3 mà Mỹ đã từng cung cấp trợ giúp LX trong chiến tranh chống Đức Quốc Xã.
Posted by Admin ĐN
Một chiếc A-4C Skyhawk bị bắn rới bởi phi công của Không Quân Nhân Dân Việt Nam, Lệ Trọng Huyên vào ngày 11 tháng 7 năm 1967. Người phi công Mỹ lái chiếc này đã chết trong phi cơ. Admin ĐN
Một chiếc A-4C Skyhawk bị bắn rới bởi phi công của Không Quân Nhân Dân Việt Nam, Lệ Trọng Huyên vào ngày 11 tháng 7 năm 1967. Người phi công Mỹ lái chiếc này đã chết trong phi cơ.
Admin ĐN
A-1 Skyraider của phi đoàn VA-25 thuộc hàng không mẫu hạm USS Midway, đã bắn rơi một chiếc Mig-17 của VNDCCH. Posted by Admin ĐN
A-1 Skyraider của phi đoàn VA-25 thuộc hàng không mẫu hạm USS Midway, đã bắn rơi một chiếc Mig-17 của VNDCCH.
Posted by Admin ĐN
Một A-4 Skyhawk bị bắn rơi tại Hải Phòng, tháng 4 năm 1967. Posted by Admin ĐN
Một A-4 Skyhawk bị bắn rơi tại Hải Phòng, tháng 4 năm 1967.
Posted by Admin ĐN
Phi cơ Lockheed F-104 Starfighter của Không Quân Mỹ. Loại phi cơ này mặc dầu bay nhanh những không hữu hiệu cho lắm cho việc Mig CAP (Combat Air Patrol). Posted by Admin ĐN
Phi cơ Lockheed F-104 Starfighter của Không Quân Mỹ. Loại phi cơ này mặc dầu bay nhanh những không hữu hiệu cho lắm cho việc Mig CAP (Combat Air Patrol).
Posted by Admin ĐN
Chiếc phi cơ F-4 Phantom này của hàng không mẫu hạm USS Midway đã bắn rơi chiếc phi cơ Mig-17 của phía VNDCCH trong trận không chiến cuối cùng, vào ngày 12 tháng 1 năm 1973. Posted by Admin ĐN
Chiếc phi cơ F-4 Phantom này của hàng không mẫu hạm USS Midway đã bắn rơi chiếc phi cơ Mig-17 của phía VNDCCH trong trận không chiến cuối cùng, vào ngày 12 tháng 1 năm 1973.
Posted by Admin ĐN
Một chiếc phi cơ F-8E Crusader bị súng phòng không bắn rơi vào năm 1967. Posted by Admin ĐN
Một chiếc phi cơ F-8E Crusader bị súng phòng không bắn rơi vào năm 1967.
Posted by Admin ĐN
Hình một Mig-17 của Không Quân Nhân Dân Việt Nam đang theo đuổi một F-105D của Không Quân Mỹ, chụp từ camera của một phi cơ Mỹ đang đuổi theo chiếc Mig này. Posted by Admin ĐN
Hình một Mig-17 của Không Quân Nhân Dân Việt Nam đang theo đuổi một F-105D của Không Quân Mỹ, chụp từ camera của một phi cơ Mỹ đang đuổi theo chiếc Mig này.
Posted by Admin ĐN
Trực thăng vận tải Mi-6 do LX cung cấp phía VNDCCH là loại trực thăng có thể nâng hàng hóa nặng nhất. Lọai phi cơ này được Không Quân Nhân Dân Việt Nam dùng để mang các chiếc chiến đấu cơ Mig đi dấu trước khi Mỹ oanh tạc phi trườing, rồi sau đó mang ra để không chiến với Mỹ. Hình chụp một phi cơ Mig-21 đang được mang đi. Posted by Admin ĐN
Trực thăng vận tải Mi-6 do LX cung cấp phía VNDCCH là loại trực thăng có thể nâng hàng hóa nặng nhất. Lọai phi cơ này được Không Quân Nhân Dân Việt Nam dùng để mang các chiếc chiến đấu cơ Mig đi dấu trước khi Mỹ oanh tạc phi trườing, rồi sau đó mang ra để không chiến với Mỹ. Hình chụp một phi cơ Mig-21 đang được mang đi.
Posted by Admin ĐN
Trực thăng vận tải Mi-6 do LX cung cấp phía VNDCCH là loại trực thăng có thể nâng hàng hóa nặng nhất. Lọai phi cơ này được Không Quân Nhân Dân Việt Nam dùng để mang các chiếc chiến đấu cơ Mig đi dấu trước khi Mỹ oanh tạc phi trườing, rồi sau đó mang ra để không chiến với Mỹ. Hình chụp một phi cơ Mig-17 đang được mang đi. Posted by Admin ĐN
Trực thăng vận tải Mi-6 do LX cung cấp phía VNDCCH là loại trực thăng có thể nâng hàng hóa nặng nhất. Lọai phi cơ này được Không Quân Nhân Dân Việt Nam dùng để mang các chiếc chiến đấu cơ Mig đi dấu trước khi Mỹ oanh tạc phi trườing, rồi sau đó mang ra để không chiến với Mỹ. Hình chụp một phi cơ Mig-17 đang được mang đi.
Posted by Admin ĐN
Tranh vẽ một chiếc Mig-19 bắn rơi một chiếc F-4 Phantom trên miền Bắc Việt Nam. Phi cơ Mig-19 mặc dầu tối tân hơn Mig-17, nhưng không được dùng nhiều bởi Không Quân Nhân Dân Việt Nam vì khó bảo trì hơn. Posted by Admin ĐN
Tranh vẽ một chiếc Mig-19 bắn rơi một chiếc F-4 Phantom trên miền Bắc Việt Nam. Phi cơ Mig-19 mặc dầu tối tân hơn Mig-17, nhưng không được dùng nhiều bởi Không Quân Nhân Dân Việt Nam vì khó bảo trì hơn.
Posted by Admin ĐN
Một phi đạn địa-không của Nga tại ngoại thành Hà Nội. Loại phi đạn này đều do người Việt điều khiển. A Russian ground-to-air missile on the outskirts of Hanoi. These missiles are all manned by Vietnamese
Một phi đạn địa-không của Nga tại ngoại thành Hà Nội. Loại phi đạn này đều do người Việt điều khiển.
A Russian ground-to-air missile on the outskirts of Hanoi. These missiles are all manned by Vietnamese
Một sĩ quan miền Bắc đang đóng cửa sổ xe bus chở một tù binh Mỹ, 1967
Một sĩ quan miền Bắc đang đóng cửa sổ xe bus chở một tù binh Mỹ, 1967

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Sử Kiện Lịch Sử khác