Kỷ Vật Thời Chinh Chiến


 Mìn định hướng Claymore - Phú Bài - Huế 1969
Mìn định hướng Claymore - Phú Bài - Huế 1969
 Mìn định hướng Claymore
Mìn định hướng Claymore
 Mìn định hướng Claymore
Mìn định hướng Claymore
 Mìn định hướng Claymore
Mìn định hướng Claymore
 Mìn định hướng Claymore - Phan Thiết 1970    M18 Claymore landmine. Consisted of 700 steel balls back by 1 1/2 lb of C-4, if that was not enough someone decided to add some 7.62 M-60 rounds.
Mìn định hướng Claymore - Phan Thiết 1970 M18 Claymore landmine. Consisted of 700 steel balls back by 1 1/2 lb of C-4, if that was not enough someone decided to add some 7.62 M-60 rounds.


Ai còn nhớ ! Bột Gạo Lứt "Bích Chi".
Gian hàng trưng bày Bột Gạo Lứt "Bích Chi"
 Tổng Phát Hành (cách gọi tổng đại lý độc quyền phân phối trước đây).
Tổng Phát Hành (cách gọi tổng đại lý độc quyền phân phối trước đây).


Nguồn : Page Phóng Viên Chiến Trường

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Ảnh Cũ Vật Xưa khác