Lăng Cha Cả


3 Nov 1967 Temple near airport
3 Nov 1967 Temple near airport
3 Nov 1967, Temple near airport (Bia trong Lang Cha Ca)
3 Nov 1967, Temple near airport (Bia trong Lang Cha Ca)
Đường Võ Tánh (nay là Hoàng Văn Thụ) thẳng phía trước Lăng Cha Cả
Đường Võ Tánh (nay là Hoàng Văn Thụ) thẳng phía trước Lăng Cha Cả
Đường Võ Tánh Bên hông Lăng Cha Cả (nay là Hoàng Văn Thụ)-các nữ sinh trường Quốc Gia Nghĩa Tử ở gần khu vực này
Đường Võ Tánh Bên hông Lăng Cha Cả (nay là Hoàng Văn Thụ)-các nữ sinh trường Quốc Gia Nghĩa Tử ở gần khu vực này
Lăng Cha Cả
Lăng Cha Cả
INDOCHINE. Environs de SAIGON - Le Tombeau de l'Evêque d'Adran
INDOCHINE. Environs de SAIGON - Le Tombeau de l'Evêque d'Adran
Không ảnh khu vực Lăng Cha Cả 1966
Không ảnh khu vực Lăng Cha Cả 1966
Không ảnh khu vực Lăng Cha Cả trước 1975
Không ảnh khu vực Lăng Cha Cả trước 1975
Khu vực Lăng Cha Cả-trước 75 là trường Quốc Gia Nghĩa Tử sau 75 là trường CD Kỹ Thuật Lý Tự Trọng
Khu vực Lăng Cha Cả-trước 75 là trường Quốc Gia Nghĩa Tử sau 75 là trường CD Kỹ Thuật Lý Tự Trọng
Bên trogn Lăng Cha Cả
Bên trogn Lăng Cha Cả
lăng Cha Cả năm 1866
lăng Cha Cả năm 1866
Lăng Cha Cả năm 1968-1969
Lăng Cha Cả năm 1968-1969
Lăng Cha Cả
Lăng Cha Cả
Map of Lang Cha Ca area in 1962 and 1968
Map of Lang Cha Ca area in 1962 and 1968
Bản vẽ Lăng Cha Cả
Bản vẽ Lăng Cha Cả
SAIGON - LE TOMBEAU DE L'EVEQUE D'ADRAN
SAIGON - LE TOMBEAU DE L'EVEQUE D'ADRAN
Vietnam - Conchinchine - Statue de l´Evêque d´Adran, à Saigon  Ngày 10-3-1902, dưới thời Toàn quyền Paul Doumer, tượng đài GM Bá Đa Lộc được khánh thành trên công viên Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Năm 1945 khi Nhật đảo chính Pháp ở Đông Dương thì bức tượng GM Bá Đa Lộc bị hạ xuống, và sau đó được đưa về Pháp, đặt tại viện bảo tàng Gíam Mục Bá Đa Lộc, nơi từng là ngôi nhà gia đình của Giám mục ở Origny-en-Thiérache
Vietnam - Conchinchine - Statue de l´Evêque d´Adran, à Saigon
Ngày 10-3-1902, dưới thời Toàn quyền Paul Doumer, tượng đài GM Bá Đa Lộc được khánh thành trên công viên Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Năm 1945 khi Nhật đảo chính Pháp ở Đông Dương thì bức tượng GM Bá Đa Lộc bị hạ xuống, và sau đó được đưa về Pháp, đặt tại viện bảo tàng Gíam Mục Bá Đa Lộc, nơi từng là ngôi nhà gia đình của Giám mục ở Origny-en-Thiérache
Saigon - Tombeau de l'Evêque d'Adran
Saigon - Tombeau de l'Evêque d'Adran
SAIGON - TOMBEAU DE L'EVEQUE D'ADRAN-Bia mộ Lăng Cha Cả
SAIGON - TOMBEAU DE L'EVEQUE D'ADRAN-Bia mộ Lăng Cha Cả
Saigon 1969 - Đường Võ Tánh-Cạnh vòng xoay Lăng Cha Cả
Saigon 1969 - Đường Võ Tánh-Cạnh vòng xoay Lăng Cha Cả
Saigon 1969 - Leaving Tan Son Nhut air base-đường Võ Tánh, phía cuối đường là Lăng Cha Cả
Saigon 1969 - Leaving Tan Son Nhut air base-đường Võ Tánh, phía cuối đường là Lăng Cha Cả
Tombeau de l'évêque d'Adran, près Saigon - Lăng mộ Cha Cả (GM Pigneau de Béhaine)
Tombeau de l'évêque d'Adran, près Saigon - Lăng mộ Cha Cả (GM Pigneau de Béhaine)
TOMBEAU de L'EVEQUE D'ADRAN-Mộ Giám mục Bá Đa Lộc (Pigneau de Béhaine) tại Lăng Cha Cả,
TOMBEAU de L'EVEQUE D'ADRAN-Mộ Giám mục Bá Đa Lộc (Pigneau de Béhaine) tại Lăng Cha Cả,
tượng Giám Mục Bá Đa Lộc và Hoàng Tử Cảnh
tượng Giám Mục Bá Đa Lộc và Hoàng Tử Cảnh

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Địa Danh Xưa khác