Lăng mộ Hoàng đế và Hoàng hậu nhà Lê Sơ


Hai làng tranh chấp đất đến nỗi đập phá cả lăng mộ Hoàng đế và Hoàng hậu nhà Lê Sơ.

Mảnh đất Lam Sơn, “sơn lăng” là nơi an nghỉ của 8 vị vua và hoàng hậu triều Lê Sơ là:
1. Vua Lê Thái Tổ (Vĩnh Lăng);
2. Vua Lê Thái Tông (Hựu Lăng);
3. Vua Lê Thánh Tông (Chiêu Lăng);
4. Vua Lê Hiến Tông (Dụ Lăng);
5. Vua Lê Túc Tông (Kính Lăng);
6. Hoàng thái hậu Ngô Thị Ngọc Dao (lăng Khôn Nguyên Chí Đức - phi tần Lê Thái Tông);
7. Hoàng thái hậu Nguyễn Thị Huyên (Lăng bà Chúa huyện – phi tần vua Lê Thánh Tông);
8. Vua Lê Nhân Tông (Mục Lăng).

Nhưng hiện nay chỉ còn lại 06 lăng mộ, 02 lăng mộ của Hoàng thái hậu Nguyễn Thị Huyên và vua Lê Nhân Tông không còn.

Các bạn biết lý do vì sao không?

Theo lời kể dân gian thì xưa kia hai khu lăng mộ này nằm trên ranh giới đất của 2 làng Lam Sơn và Phú Lâm, thuộc xã Xuân Lam, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa ngày nay. Bấy giờ do có sự tranh chấp đất giữa hai làng này nên họ đã phá hai khu lăng mộ này đi để lấn đất. Họ cãi nhau nơi có bia đá, tượng con giống thì thuộc về đất thuộc Lam Sơn, còn không có là thuộc đất làng Phú Lâm. Câu chuyện này còn gợi nhớ cuộc xung đột giữa họ Lê (Lợi) và họ Đỗ (Phú), làng Choán và làng Rào năm xưa.

Ngày nay, vị trí cụ thể của 2 khu lăng mộ này chưa ai xác định được chính xác là chỗ nào.

Từ đầu thế kỷ 20, các học giả người Pháp như Cadière, Gaspardone và Bezacier đã quan tâm khảo sát và tìm hiểu vị trí hai lăng mộ thì khi đó đã không còn chút vết tích.

Tháng 10/2004, trong khi nạo vét và tôn nền làm đường Hồ Chí Minh đoạn đi qua khu Lam Kinh (Thọ Xuân - Thanh Hoá) công nhân Đội 12 (Tổng Công ty xây dựng đường Hồ Chí Minh) đã phát hiện được con rùa đá đội bia, nằm sau 0,7m ở đỉnh đồi Luồng có nhiều khả năng là rùa đá đội bia của vua Lê Nhân Tông, nhưng việc tìm ra hai khu mộ thì có lẽ vẫn là dấu hỏi lớn.

Nguồn: Bảo tàng lịch sử quốc gia và trải nghiệm thực tế tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lam Kinh.

Ảnh 1: Toàn cảnh khu vực Điện thờ và sân rồng khu di tích.
Ảnh 2: Rùa đá đội bia bị mất đầu được phát hiện năm 2004.Nguồn : group Tìm hiểu về lịch sử Việt Nam (The history of Vietnam)

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Nghiên Cứu Lịch sử khác