Lạng Sơn ngày xưa - Hình ảnh lịch sử tỉnh Lạng sơn


Thành phố Lạng Sơn là trung tâm của một vùng đất biên giới giáp Trung Quốc, nằm trên con đường giao thông huyết mạch có từ rất lâu, nối liền từ vùng biên ải Trung Quốc đến kinh thành Thăng Long. Đây cũng là con đường giao lưu chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội giữa các triều đại phong kiến Việt Nam với các triều đại phong kiến Trung Quốc. Nơi đây cũng đã từng diễn ra nhiều trận đánh lịch sử để bảo vệ biên cương chống lại kẻ thù từ phương Bắc của nhiều thế hệ quân dân Việt Nam.

Nguồn ảnh: manhhai's photostrea

Đoàn tàu hàng Phủ Lạng Thương (Bắc Giang) – Lạng Sơn năm 1894

Đoàn tàu hàng Phủ Lạng Thương (Bắc Giang) – Lạng Sơn năm 1894

Lạng Sơn thời 1950.

Lạng Sơn thời 1950.

Lạng Sơn thời 1950.

Lạng Sơn thời 1950.

Lạng Sơn thời 1950.

Lạng Sơn thời 1950.

Lạng Sơn thời 1950.

Lạng Sơn thời 1950.

Lạng Sơn thời 1950.

Lạng Sơn thời 1950.

Lạng Sơn thời 1950.

Lạng Sơn thời 1950.

Lạng Sơn thời 1950.

Lạng Sơn thời 1950.

Lạng Sơn thời 1950.

Lạng Sơn thời 1950.

Lạng Sơn thời 1950.

Lạng Sơn thời 1950.

Lạng Sơn thời 1950.

Lạng Sơn thời 1950.

Lạng Sơn thời 1950.

Lạng Sơn thời 1950.

Lạng Sơn thời 1950.

Lạng Sơn thời 1950.

Lạng Sơn thời 1950.

Lạng Sơn thời 1950.

Lạng Sơn thời 1950.

Lạng Sơn thời 1950.

Lạng Sơn 1950 - Đồn biên phòng Chima (Lạng Sơn) cách thị trấn Lộc Bình 18 km, cách thành phố Lạng Sơn 40 km

Lạng Sơn 1950 - Đồn biên phòng Chima (Lạng Sơn) cách thị trấn Lộc Bình 18 km, cách thành phố Lạng Sơn 40 km

Lạng Sơn thời 1950.

Lạng Sơn thời 1950.

Lạng Sơn thời 1950.

Lạng Sơn thời 1950.

Lạng Sơn thời 1950.

Lạng Sơn thời 1950.

Lạng Sơn thời 1950.

Lạng Sơn thời 1950.

Lạng Sơn thời 1950.

Lạng Sơn thời 1950.

Lạng Sơn thời 1950.

Lạng Sơn thời 1950.

Lạng Sơn thời 1950.

Lạng Sơn thời 1950.

Lạng Sơn 1950 - Đồn biên phòng Chima (Lạng Sơn) cách thị trấn Lộc Bình 18 km, cách thành phố Lạng Sơn 40 km

Lạng Sơn 1950 - Đồn biên phòng Chima (Lạng Sơn) cách thị trấn Lộc Bình 18 km, cách thành phố Lạng Sơn 40 km

Lạng Sơn thời 1950.

Lạng Sơn thời 1950.

Lạng Sơn thời 1950.

Lạng Sơn thời 1950.

Lạng Sơn thời 1950.

Lạng Sơn thời 1950.

Lạng Sơn thời 1950.

Lạng Sơn thời 1950.

Lạng Sơn thời 1950.

Lạng Sơn thời 1950.

Lạng Sơn thời 1950.

Lạng Sơn thời 1950.

Lạng Sơn thời 1950.

Lạng Sơn thời 1950.

Lạng Sơn thời 1950.

Lạng Sơn thời 1950.

Lạng Sơn thời 1950.

Lạng Sơn thời 1950.

Lạng Sơn thời 1950.

Lạng Sơn thời 1950.

Lạng Sơn thời 1950.

Lạng Sơn thời 1950.

Lạng Sơn thời 1950.

Lạng Sơn thời 1950.

Lạng Sơn thời 1950.

Lạng Sơn thời 1950.

Lạng Sơn thời 1950.

Lạng Sơn thời 1950.

Lạng Sơn thời 1950.

Lạng Sơn thời 1950.

Lạng Sơn thời 1950.

Lạng Sơn thời 1950.

Lạng Sơn thời 1950.

Lạng Sơn thời 1950.

Lạng Sơn 1950

Lạng Sơn 1950

Lữ Đoàn 1 của Pháp chuẩn bị sang Hưng Hóa, tháng tư năm 1884.Marine artillerymen and Turcos of Brière de l'Isle's 1st Brigade at a halt on the Clear River during the march to Hưng Hóa, April 1884

Lữ Đoàn 1 của Pháp chuẩn bị sang Hưng Hóa, tháng tư năm 1884.
Marine artillerymen and Turcos of Brière de l'Isle's 1st Brigade at a halt on the Clear River during the march to Hưng Hóa, April 1884

Nhà thờ chính tòa Lạng Sơn khi chưa bị phá hủy.Năm 1923 đặc sứ của Tòa Thánh đặt viên đá đầu tiên khởi công xây dựng, năm 1924 hoàn thành.Nhà thờ kết hợp giữa kiểu nhà sàn các dân tộc Miền núi phía Bắc và bộ mái cong kiểu cung đình Việt nam. Có diện tích chiều ngang 30 mét và 25 mét. Nhà thờ có hai mái bộ xếp lên nhau, mái trên tượng trưng cho Trời, mái dưới tượng trưng cho Con Người, sàn móng vuông tượng trưng cho Ðất.Nhà thờ bị san bằng vào năm 1979 trong chiến tranh biên giới Việt - Trung.

Nhà thờ chính tòa Lạng Sơn khi chưa bị phá hủy.

Năm 1923 đặc sứ của Tòa Thánh đặt viên đá đầu tiên khởi công xây dựng, năm 1924 hoàn thành.
Nhà thờ kết hợp giữa kiểu nhà sàn các dân tộc Miền núi phía Bắc và bộ mái cong kiểu cung đình Việt nam. Có diện tích chiều ngang 30 mét và 25 mét. Nhà thờ có hai mái bộ xếp lên nhau, mái trên tượng trưng cho Trời, mái dưới tượng trưng cho Con Người, sàn móng vuông tượng trưng cho Ðất.
Nhà thờ bị san bằng vào năm 1979 trong chiến tranh biên giới Việt - Trung.

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Địa Danh Xưa khác