Lễ đăng quang của vua Bảo Đại ngày 8/01/1926


Bảo Đại (22 tháng 10, 1913 – 31 tháng 7, 1997) là vị Hoàng đế thứ 13 và cuối cùng của triều đại nhà Nguyễn, cũng là vị Hoàng đế cuối cùng của chế độ quân chủ Việt Nam.
Ngày 6 tháng 11 năm 1925, Khải Định Đế băng hà, Ngày 8 tháng 1/1926 Hoàng thái tử Vĩnh Thụy được tôn lên kế vị làm Hoàng đế kế nhiệm, ông lấy niên hiệu Bảo Đại, lúc này ông mới 12 tuổi.
Cựu hoàng Bảo Đại là vị vua thọ nhất nhà Nguyễn. Ông qua đời vào 5 giờ sáng ngày 31 tháng 7 năm 1997 tại Quân y viện Val-de-Grâce, hưởng thọ 85 tuổi.

Câu nói nổi tiếng:
"Ta không muốn một quân đội nước ngoài làm đổ máu thần dân ta". phát biểu khi từ chối sự bảo vệ của quân Nhật chống lại nguy cơ đảo chính của Việt Minh.
"Làm dân một nước độc lập hơn làm vua một nước nô lệ".

Cám ơn anh Ngô Văn Ðức ở Bordeaux (Pháp) đã chia sẻ những tấm hình quí giá của gia đình.
Nguồn: http://nguyentl.free.fr/html/photo_epoque_intronisation_BD_vn.htm
Tập dượt.
Tập dượt.
Chánh quyền bảo hộ Pháp đến dự lễ
Chánh quyền bảo hộ Pháp đến dự lễ
Chánh quyền bảo hộ Pháp ra về
Chánh quyền bảo hộ Pháp ra về
Chánh quyền bảo hộ Pháp ra về
Chánh quyền bảo hộ Pháp ra về
Bá quan phủ phục
Bá quan phủ phục
Bá quan phủ phục
Bá quan phủ phục
Bá quan phủ phục
Bá quan phủ phục
Vua Bảo Ðại và đoàn hộ giá
Vua Bảo Ðại và đoàn hộ giá
Vua Bảo Ðại và đoàn hộ giá
Vua Bảo Ðại và đoàn hộ giá
Vua Bảo Ðại và đoàn hộ giá
Vua Bảo Ðại và đoàn hộ giá
Vua Bảo Ðại và đoàn hộ giá
Vua Bảo Ðại và đoàn hộ giá

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Sử Kiện Lịch Sử khác